DZIŚ JEST:   26   LUTY   2020 r.

Środa Popielcowa
Św. Aleksandra, biskupa
Św. Pauli Montal
 
 
 
 

Skomentuj ten arytukuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl. Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora


Tak, mogą jeśli za ojca mają diabła i jego sprawy.
ponad 1 rok temu / Leo
 
Polecam: "O. Augustyn Pelanowski Burza burzy iluzje" z Eudoksja German, Opublikowany 20 sie 2017 Tekst ten równa się: "Pierwszeństwo Chrystusa. Ja, Paweł, który mam opinię, że jestem nieśmiały, kiedy przebywam wśród was, a surowy, kiedy jestem daleko, osobiście proszę was ze względu na delikatność i łagodność Chrystusa. Błagam was, abym nie musiał okazać się zbyt surowy, kiedy będę u was, a mam zamiar wystąpić przeciwko tym, którzy uważają, że postępuję tylko po ludzku. Choć bowiem jesteśmy słabymi ludźmi, to jednak nie toczymy walki po ludzku. Broń, którą posługujemy się w naszej walce, nie jest bowiem ludzka, ale od Boga czerpie moc zdolną zniszczyć twierdze. Burzymy rozumowania i wszelkie przeszkody wznoszone przeciwko poznaniu Boga, a wszelką myśl bierzemy do niewoli, aby doprowadzić ją do posłuszeństwa Chrystusowi. Gotowi też jesteśmy karać wszelkie nieposłuszeństwo, aż wasze posłuszeństwo będzie całkowite." Posłuszeństwo Objawieniu i Tradycji!
ponad 1 rok temu / Jagoda
 
Dlatego gardząc Tradycją przekazaną przez Apostołów, nowi filozofowie i teologowie na nich się opierający, gardzą nie kolejną ideą lecz prawdziwym Bogiem Objawionym, prawdziwą Osobą. "W systemie platońskim ideę, następnie gatunek uważano za bardziej realne aniżeli jednostki"; "to jak poznaję jest zawsze uboższe w stosunku do tego, co poznaję." z "Rozmowy z Ojcem Krąpcem o człowieku." Jeśli ktoś sposób poznawania utożsamia z istniejącą Osobą i gardzi Prawdą na temat Osoby, a wybiera własny sposób poznania - jakby był prawdziwą Osobą, to mamy tu nie tylko do czynienia z pogardą dla Osoby lecz z oszukiwaniem samego siebie, bądź bardziej z wiarą w kłamstwo innych. Wola ludzka sama wybiera w co chce wierzyć i na tej podstawie przyjmuje lub odrzuca opinie przedstawiane rozumowi. Ktoś może chcieć wierzyć w to, że Prawdą jest teologia objawiona przez Apostołów, a inny będzie wierzył w to, co mówią filozofowie nowocześni. Prawda jest Jedna = wybór Prawdy jest jeden.
ponad 1 rok temu / Jagoda
 
cd. "Arystoteles podkreślając, że pojęcie ogólne, ogólność pochodzi od człowieka i jest sposobem naszego poznawania, zwrócił przede wszystkim uwagę na błąd Platona, który uważał, że ogólność jest rzeczą poznawaną. Błąd Platona był powielany następnie przez wszystkie platońskie, a później neoplatońskie systemy filozoficzne...postulował istnienie przedmiotu ogólnego. Tymczasem przedmioty są jednostkowe...Według Platona sposób poznania został utożsamiony ze sposobem bytowania rzeczy. Stąd sensy pojęć ogólnych Platon potraktował jako przedmioty realnie bytujące. Platonizm żyje w kartezjanizmie, postkantyzmie, fenomenologii, hermeneutyce, i zamyka poznanie do operacji na sensach (treściach) pojęć ogólnych; mamy wtedy do czynienia z pomieszaniem sposobu poznania z przedmiotem poznania." Bóg wymyślony przez nowych teologów nie istnieje = nie jest przedmiotem ich poznania realnego jak Jezus z Nazaretu - Osoba żyjąca w historii doświadczonej przez Apostołów cdn.
ponad 1 rok temu / Jagoda
 
cd. "akt myślenia, w którym odnajduję idee wrodzone; NIE JEST TO DE FACTO PROCES POZNANIA, LECZ MYŚLENIA...Fakt istnienia dopiero wyzwala we mnie poznanie, bez istnienia rzeczy nie poznam realnej treści. Treści raz poznane później odrywam od istniejących rzeczy i mogę nimi operować - wówczas mamy do czynienia z myśleniem." Tradycja katolickiej teologii opiera się na procesie poznawania Boga z Objawienia, z filozofii-interpretacji Objawienia przez Apostołów, a nie na procesie myślenia o Bogu - który jest oderwany od prawdziwego poznania Boga! "możemy odróżnić poznanie od myślenia, co jest niezwykle istotne"! "Arystoteles zwrócił uwagę, że nie znajdowaliśmy się nigdy w żadnym świecie idei, nie żyjemy wiecznie, lecz w zmienności, rodzimy się i umieramy, a jednak posiadamy poznanie intelektualne, ogólne. Nie zaprzeczył on istnieniu ogólnego poznania, ale zwrócił uwagę, że ogólność tę tworzy człowiek, rzecz bowiem jest jednostkowa." Bóg jest Osobą, nie ideą. cdn.
ponad 1 rok temu / Jagoda
 
"usiłują odrzucić teologię dawniejszą a na jej miejsce chcą wprowadzić inną nowożytną, bardziej powolną mrzonkom filozofów" w tym wyraża się pogarda dla Tradycji - czyli teologii opartej na filozofii Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu - co doskonale widać w Listach Apostolskich, które nie traktują o ideach ale o wydarzeniach dostępnych zmysłom - nawet, gdy dotyczą cudów; o logicznych wywodach rozumowych - np. wnioskowania oparte na logice w powiązaniu Starego i Nowego Testamentu i na wierze opartej na Objawieniu dotyczącym - tego, co duchowe np. łaska uświęcająca; obecność Ducha Świętego - których owoce są dostępne dla zmysłów i rozumu. "fakt istnienia rzeczy jest wstępem do mojego poznania, które gwarantuje mi realizm i sensowność moich ujęć poznawczych. Pierwszym moim stykiem poznawczym z rzeczą jest styk bezznakowy, styk ujęcia istnienia, afirmacji istnienia, że coś "jest". W całej tradycji kartezjańskiej pierwszym aktem jest akt myślenia, w którym odnajduję cdn
ponad 1 rok temu / Jagoda
 
Objawienie mamy zawarte w Piśmie Świętym - jest to przedmiot wiary. Tradycję mamy zawartą w Listach Apostolskich do ostatniego żyjącego Apostoła - jest to wytłumaczenie = dla ludzkiego rozumu = więc nie tylko teologia - wykładnia wiary lecz też filozofia - w jaki sposób wiarę wykładać, na jakich podstawach się opierać przy wykładaniu wiary - tego uczą Apostołowie. Nie można w dowolny sposób wykładać wiary. Ten jedyny sposób wykładania wiary to jest właśnie filozofia - oparta na logice ludzkiego rozumu i faktach doświadczanych zmysłami. Każda inna filozofia ten sam tekst Pisma Świętego będzie interpretować w inny sposób = niezgodny z Tradycją przekazaną przez Apostołów. Bóg Objawił nam nie tylko teologię = w co należy wierzyć ale też filozofię = w jaki sposób należy interpretować, rozumieć naszą wiarę/w duchu, tak aby zgadzała się z Prawdą cała rzeczywistość zmysłowa - faktyczna/z ciała i rozumowa - logiczna/w duszy. Teolog nie może gardzić Tradycją = interpretacją.
ponad 1 rok temu / Jagoda
 
Tzn. że tylko filozofia Arystotelesa jest zgodna z Tradycją katolicką, a na niej później opiera się teologia św. Tomasza z Akwinu. Dlaczego? Bo Arystoteles wierzył zmysłom i badał to co realne, a nie świat ludzkich myśli. "Człowiek nie jest strumieniem czystej świadomości, taka bowiem nie istnieje - każda świadomość budzi się pod wpływem "uderzenia" rzeczywistości. Gdy mówię, że widzę jabłko, to czym innym jest jabłko - przedmiot, który widzę, a czym innym jest jego widzenie; dalej: czym innym jest rozumienie, że jabłko jest przedmiotem, a czym innym mówienie o tym. Akt świadomości jest nam dany ex post. Nigdy nie istniało nic takiego jak czysta świadomość, musiałaby bowiem istnieć niezależnie od materii, jako istniejący i działający, duch." z "Rozmowy z Ojcem Krąpcem o człowieku." Dlatego tylko jedna filozofia jest chrześcijańska, ta która się opiera na zmysłach - na oddźwięku powstającym z "uderzenia" rzeczywistości. Nie każda filozofia jest zgoda z Prawdą.
ponad 1 rok temu / Jagoda
 
"A jeżeli chodzi o kwestię faktyczną, będziemy wierzyli zmysłom, którym, z natury rzeczy, przychodzi o tym wyrokować. To prawo jest tak powszechne, iż, wedle św. Augustyna i św. Tomasza, kiedy nawet Pismo św. nastręcza nam jakiś ustęp, którego najbliższe literalne znaczenie wydaje się w sprzeczności z tym co zmysły albo rozum rozpoznają z łatwością, nie trzeba próbować im przeczyć i poddawać ich tej jawnej myśli Pisma; ale trzeba wykładać Pismo i szukać w nim innego znaczenia, które by się godziło z tą dotykalną prawdą. Ponieważ Słowo Boże jest nieomylne nawet w faktach, świadectwo zaś zmysłów i rozumu, działających w swoim zakresie, jest również pewne, trzeba aby te dwie prawdy zgadzały się; że zaś Pismo można wykładać w rozmaite sposoby, podczas gdy świadectwo zmysłów jest jedno, należy, w tych przedmiotach, przyjąć jako prawdziwy wykład Pisma św. ten, który zgodny jest z wiernym świadectwem zmysłów." z "Prowincjałki" Pascala
ponad 1 rok temu / Jagoda
 
Czy może powstać jakaś nowa filozofia, która w lepszy sposób niż dotychczas wytłumaczy ludzkiemu rozumowi Objawienie? Bo nie może powstać jakaś lepsza - mocniejsza, głębsza wiara - która w jaśniejszy sposób oświeci ludzki rozum swym światłem - tak aby lepiej, niż wcześniej poznał Objawienie. Kwestie tutaj poruszane - kwestie Tradycji - są więc nie aspektami dotyczącymi wiary katolickiej lecz aspektami dotyczącymi filozofii, która na sposób ludzki tłumaczy Objawienie rozumowi ludzkiemu, nie oświeconemu wiarą. Patrząc na narzędzia dotyczące przedmiotów badanych: "Możemy stąd wyciągnąć wniosek, iż, kiedy nam dają jakieś twierdzenie do zbadania, trzeba najpierw rozpoznać jego naturę, aby zbadać, do której z tych trzech zasad mamy je odnieść. Jeżeli chodzi o rzecz nadnaturalną, nie będziemy jej sądzić ani zmysłami ani rozumem, ale Pismem św. i orzeczeniami Kościoła. Jeżeli chodzi o twierdzenie nie objawione i na miarę naturalnego rozumu, on sam będzie tu właściwym cdn.
ponad 1 rok temu / Jagoda
 
To, że >jacyś < ludzie nazywający siebie teologami gardzą Tradycją to nie wiele osób interesuje. W >kulturze relatywizmu< każdy może sobie >gadać co chcema klucze< a nie teolodzy. To ON niesie na sobie ciężar ODPOWIEDZIALNOŚCI za Kościół Jezusa Chrystusa. To ON podejmuje decyzje ex catedra. To ON dobiera sobie doradców. Jeśli są nimi głupcy lub zdrajcy to ON ZDA RACHUNEK przed Panem Bogiem za wpuszczenie do owczarni wilków i za swój ZARZĄD. Pan nie przekazał zarządu KOLEGIALNEMU ZARZĄDOWI - ALE 1 OSOBIE. Jeśli tego papież nie wie lub nie rozumie to powinien ustąpić.
ponad 1 rok temu / iskierka
 
Powstaje pytanie, kogo mieli na myśli: Św.Paweł w Liście do Galatów: " Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty!(...); Św. Pius V rzuca klątwę na każdego, kto by Świętą Liturgię kaleczył; Św. Pius X, poprzez przysięgę antymodernistyczną, nakłada anatemę na kążdego, który ją złamał! - to tylko takie fakty literackie, czy jednak Klątwa coś znaczy i jej skutki są dla Katolika "odczuwalne"?! Sofistyka nie jest możliwa do stosowania w Nauce Katolickiej, bo jest mową szatana!
ponad 1 rok temu / Andrzej BR
 

Skomentuj ten arytukuł
 
 
 
Święta Rita
Św. Ojciec Pio
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Św. Maksymilian Kolbe
Różaniec Twoją obroną
 
 

Copyright 2020 by
STOWARZYSZENIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
M. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.