DZIŚ JEST:   07   CZERWCA   2020 r.

Trójcy Przenajświętszej
Św. Antoniego Maria Gianellego
 
 
 
 

Czy egalitaryzm można pogodzić z nauką Kościoła ?

Czy egalitaryzm można pogodzić z nauką Kościoła ?
fot. pixabay.com

Egalitaryzm staje coraz bardziej popularny w niektórych kręgach, także kościelnych. Pozostaje jednak doktryną błędną. Ludzie posiadają wprawdzie równą godność. Jednak proporcjonalne nierówności są bowiem uzasadnione zarówno w kwestiach społeczno-ekonomicznych, jak i w strukturze Kościoła i porządku duchowym. Mówi o tym Pismo Święte, Kościół i objawienia prywatne.

 

Ludzie są sobie równi pod względem natury. Jak czytamy w Katechizmie „wszyscy ludzie, stworzeni na obraz Jedynego Boga, obdarzeni taką samą rozumną duszą, mają tę samą naturę i to samo pochodzenie. Wszyscy, odkupieni przez ofiarę Chrystusa, są wezwani do uczestniczenia w tym samym Boskim szczęściu; wszyscy więc cieszą się równą godnością”. [Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 1934 / katechizm.opoka.org.pl]

 

Dlatego też Katechizm wzywa do walki z odmawianiem ludziom podstawowych praw „równość między ludźmi w sposób istotny dotyczy ich godności osobistej i praw z niej wypływających” [Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 1935 / katechizm.opoka.org.pl]

 

Uprawnione różnice społeczno-ekonomiczne

Jednak proporcjonalne różnice w sprawach społeczno-ekonomicznych pozostają zgodne z planem Boga „człowiek, przychodząc na świat, nie posiada tego wszystkiego, co jest konieczne do rozwoju życia cielesnego i duchowego. Potrzebuje innych. Pojawiają się różnice związane z wiekiem, możliwościami fizycznymi, zdolnościami umysłowymi lub moralnymi, wymianą, z której każdy mógł korzystać, oraz z podziałem bogactw. Talenty nie zostały równo rozdzielone”. [Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 1936 / katechizm.opoka.org.pl]

 

Jak czytamy dalej „różnice te są związane z planem Boga, który chce, by każdy otrzymywał od drugiego to, czego potrzebuje, i by ci, którzy posiadają poszczególne talenty, udzielali dobrodziejstw tym, którzy ich potrzebują. Różnice zachęcają i często zobowiązują osoby do wielkoduszności, życzliwości i dzielenia się; pobudzają kultury do wzajemnego ubogacania się”.

 

Katechizm przytacza fragment objawień świętej Katarzyny z Sieny, gdzie Bóg mówi „są różne cnoty i nie daję wszystkich każdemu; jedną daję temu, drugą tamtemu... Jednemu daję przede wszystkim miłość, drugiemu sprawiedliwość, trzeciemu pokorę, czwartemu żywą wiarę... Co do dóbr doczesnych, w rzeczach koniecznych dla życia człowieka, rozdzieliłem je w wielkiej rozmaitości; nie chciałem, by każdy posiadał wszystko, co mu jest potrzebne, ażeby ludzie mieli możliwość świadczyć sobie miłość... Chciałem, by jedni potrzebowali drugich i by byli mymi sługami w udzielaniu łask i darów, które otrzymali ode Mnie”. [Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 1937 / katechizm.opoka.org.pl].

 

Proporcjonalne nierówności pod względem społecznym czy gospodarczym są zatem uzasadnione. Problem pojawia się, gdy przekraczają one właściwą miarę „istnieją także krzywdzące nierówności, które godzą w miliony mężczyzn i kobiet. Pozostają one w wyraźnej sprzeczności z Ewangelią”. [Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 1936 / katechizm.opoka.org.pl].

 

Potępienie egalitarnego socjalizmu

Leon XIII w encyklice Rerum novarum pisze o socjalizmie „Oprócz niesprawiedliwości sprowadziłby ten system jeszcze bez wątpienia zamieszanie i przewrót całego ustroju, za czym by przyszła twarda i okrutna niewola obywateli.

 

Otwarłaby się brama zawiściom wzajemnym, swarom i niezgodom; po odjęciu bodźca do pracy jednostkowym talentom i zapobiegliwościom wyschłyby same źródła bogactw; równość zaś, o której marzą socjaliści, nie byłaby czym innym, jak zrównaniem wszystkich ludzi w niedoli”. [Leon XIII, Rerum novarum, n. 12 / mop.pl]

 

Leon XIII pisał również, że chrześcijańskie ruchy społeczne muszą „przyznać nietykalność prawu nabywania i posiadania; musi zachować nierówność stanów, jako właściwość dobrze urządzonego społeczeństwa; wreszcie ma zgadzać się z tą formą i właściwością społeczności ludzkiej, jakie jej nadał Boski jej Twórca. Oczywista jest przeto, że niema żadnej łączności między demokracją socjalną a chrześcijańską: tak dalece, mianowicie, różnią się one między sobą, jak dalekie jest sekciarstwo socjalistyczne od wyznawania zakonu Chrystusowego”. [Leon XIII, Graves de Communi / opoka.org.pl]

 

Z kolei Pius XI podkreślał, że „świat nie podniesie się z upadku, w którym go pogrążył amoralny liberalizm, ani przez walkę klas, ani przez terror, a tym bardziej przez samowolne nadużywanie władzy państwowej, lecz jedynie przez powrót do porządku społecznego, przepojonego duchem sprawiedliwości społecznej i chrześcijańskiej miłości.

 

Powiedzieliśmy, że uzdrowienie może nastąpić na gruncie słusznych zasad systemu korporacyjnego, uznającego konieczną hierarchię społeczną, i że wszystkie korporacje dla dobra ogółu winny się złączyć w harmonijną jedność. Głównym i najwłaściwszym zadaniem władzy państwowej jest właśnie skuteczne popieranie harmonijnej i zgodnej współpracy wszystkich sił społecznych”. [Pius XI Divini Redemptoris, n. 32 / opoka.org.pl].

 

Hierarchia w Kościele

Święty Paweł zwrócił uwagę na różnorodność w Kościele „różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra.

 

Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce”. [Biblia Tysiąclecia 1 Kor 12 4-11]

 

Nierówność dusz

Nierówność istnieje także w porządku łaski. Stwórca jest hojny dla każdego, jednak Swych łask udziela w różnym stopniu. Święta Teresa z Lisieux zastanawiała, dlaczego tak się dzieje.

 

Jak pisała „przez długi czas pytałam siebie, dlaczego dobry Bóg ma swoich uprzywilejowanych, dlaczego wszystkie dusze nie otrzymują łask w równym stopniu; […] Jezus raczył pouczyć mnie o tej tajemnicy. Stawił mi przed oczyma księgę natury i zrozumiałam, że wszystkie kwiaty przez Niego stworzone są piękne, że przepych róży i biel Lilii nie ujmują woni małemu fiołkowi ani zachwycającej prostoty stokrotce… Zrozumiałam, że gdyby wszystkie małe kwiatki chciały być różami, natura straciłaby swą wiosenną krasę, pola nie byłyby umajone kwieciem.

 

Podobnie dzieje się w świecie dusz, w tym ogrodzie Jezusa. Spodobało Mu się stworzyć wielkich świętych, których można porównać do Lilii i róż; lecz stworzył także tych najmniejszych, którzy winni się zadowolić, że są stokrotkami i fiołkami, przeznaczonymi, by radować oczy dobrego Boga, gdy je skieruje na ziemię. Doskonałość polega na tym, by czynić Jego wolę, by być tym, czym On nas chce mieć…

 

Zrozumiałam też, że miłość Naszego Pana objawia się zarówno w duszy najprostszej, która w niczym nie stawia oporu Jego łasce, jak i w najbardziej wzniosłej; ponieważ zaś właściwością miłości jest zniżanie się [...]

 

Jak słońce oświeca równocześnie cedry i każdy mały kwiatek, jak gdyby ten był jedynym na ziemi, tak Pan Nasz troszczy się o każdą duszę z osobna, jakby nie miała podobnych sobie i jak w przyrodzie następstwo pór roku sprawia, że w oznaczonym dniu może zakwitnąć najdrobniejsza stokrotka, podobnie wszystko zgodne jest z dobrem każdej duszy”. [Św. Teresa z Lisieux, Dzieje Duszy rękopis A / karmel.pl]

 

 

mjend

 

Inne teksty cyklu #błędy współczesności:

 

Zaczynamy cykl #błędy współczesności. Bo nauka Kościoła jest wieczna! 

Ubóstwienie ubóstwa. Czy bieda wystarczy do zbawienia?

Ekumenizm ponad wszystko?

Przede wszystkim filantropia?

„Starsi bracia” ważniejsi niż Prawda?

Miłość to tylko uczucie?

„Dobroludzizm”. Czy istnieje szczęście bez Boga?

Zbawienie należne z automatu?

Protestantyzm równie dobry co katolicyzm?

Zgubne konsekwencje odrzucenia prymatu Piotra

Czy komunizm można pogodzić z chrześcijaństwem?

Biedny Kościół? Nie tędy droga?

Czy to możliwe, aby piekło nie istniało?

Katoliccy nauczyciele mają nauczać po laicku?

Czy chrzestny może być niewierzący lub „niepraktykujący”?

Obrona własności prywatnej nie ma nic wspólnego z religią?

Bezżenność dla Królestwa – przeżytek i okrucieństwo?

Wiara w cuda – znak staroświeckości czy pobożności rozumnej?

Misje. Działanie na rzecz praw człowieka czy nawracanie?

Chrześcijanie i muzułmanie wierzą w tego samego Boga?

Boże Miłosierdzie. Pan Jezus nie okazywał surowości?

Czy Kościół może przestać być święty?

Zapomniane prawdy o Matce Bożej

Czy ideologiczny wegetarianizm i ekologizm można pogodzić z nauką Kościoła?

Własność  prywatna i kolektywna - tak samo dobre?

Prawdy wiary – tworzone przez wierzących czy nauczane przez Kościół?

Czy nakazy i posłuch są sprzeczne z nauką Kościoła?

Czy chrześcijaństwo bez krzyża i cierpienia jest możliwe?

Jak właściwie odczytać encyklikę Humanae vitae?

Czy rozwodnicy w nowych związkach mogą przystępować do sakramentów?

 

 


DATA: 2018-08-14 07:51
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
8
 
 
 
Skomentuj artykuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

Czyli nierówność jest dobra? Społeczeństwo egalitarne: - brak nierówności, posiadasz tyle samo, co inna osoba, nie ma biednych rodzin i bogatych Społeczeństwo elitarne: - nierówności, jeden posiada milion złotych, zarabia 5 tysięcy miesięcznie, ma wielki dom, nowy samochód z salonu, a jego rodzina ma zapewniony dobrobyt, drugi nie posiada oszczędności, zarabia 1500 zł miesięcznie, żyje w wynajętym małym mieszkaniu, ma stary psujący się samochód, a jego rodzina żyje w biedzie i ma zapewnione jedynie jakieś byle jakie jedzenie, ma byle jakie miejsce do spania i byle jakie ubrania
11 miesięcy temu / Egalitarysta
 
Egalitaryzm. Jedno z hasełek rewolucji antyfrancuskiej, tyle wiedzy wystarczy by spuścić to w kiblu, bez zbędnych dywagacji na ten temat, szkoda czasu i zasobów w mózgu.
ponad 1 rok temu / agricola
 
cd. Chrystus jest żyjącym/żywym chlebem. Antychryst jest sposobem aby się popsuć, psującym się, tym - który się psuje. Chrystus dał siebie w kostkach/w kawałkach/w częściach. Antychryst sam się rozpada poza częściami/z kostki. Chrystus jest bez grzechu. Antychryst jest człowiekiem grzechu. Chrystus jest pokornym sługą. Antychryst jest dumnym dyktatorem. Chrystus to duchowe, wieczne życie. Antychryst to mechaniczne "wieczne" życie. Chrystus powstał pokonując otchłań. Antychryst powstał rodząc otchłań - erę Wodnika. Chrystus to jest życie (do przyjęcia). Antychryst to jest śmierć (do odrzucenia)." Tak samo dzieci Boga i dzieci diabła takimi owocami się charakteryzują. Nie może być równości między dziećmi Boga i dziećmi diabła. "Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie...My jesteśmy z Boga. Ten, który zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób poznajemy..."
ponad 1 rok temu / Jagoda
 
Porównanie Chrystusa i Antychrysta ze strony Round SaturnsEye: Chrystus zrodzony jest z Życia. Antychryst zrodzony jest ze śmierci. Chrystus umarł w ofierze. Antychryst jest zrodzony poza, daleko od ludzkich ofiar. Chrystus jest światłem życia. Antychryst jest oślepiającym/zaślepiającym widzialnym światłem. Chrystus zstąpił od Ojca. Antychryst wstąpił z otchłani. Chrystus prosi nas abyśmy szukali/pukali. Antychryst puka do naszych drzwi. Szuka kogo pożreć. Chrystus wszedł w 33 (czy 6) przekleństwa. Antychryst wyszedł z 33 (6) klątwy. Chrystus wszedł do grobu/łona. Antychryst narodził się/wyszedł z grobu/łona. Chrystus jest ponadczasowym Panem. Antychryst jest panem czasu - jego królestwo jest z tego świata. Chrystus wszedł do otchłani. Antychryst wyszedł z otchłani. Chrystus wypił kielich brudu. Ojcze jeśli możliwe odsuń ten kielich ode mnie...Antychryst wylał kielich obrzydliwości/brudu. Chrystus jest dobrym pasterzem. Antychryst jest ponurym żniwiarzem. cdn.
ponad 1 rok temu / Jagoda
 
cd. "a kogo chce, tego czyni zatwardziałym. Powiesz mi: Czemu więc obwinia? Kto sprzeciwi się Jego woli? Człowieku, a kim ty właściwie jesteś, że tak przemawiasz do Boga? Czy może jakaś rzecz powiedzieć temu, kto ją wykonał: Dlaczego w ten sposób mnie wykonałeś? Czy garncarz nie może z tej samej gliny wykonać jednego naczynia z przeznaczeniem do szlachetnych celów, a drugiego do nieszlachetnych? Jeśli więc Bóg, chcąc ukazać swój gniew i ujawnić swoją moc, z wielką cierpliwością znosił naczynia gniewu, nadające się na zatracenie, aby okazać bogactwo swej chwały wobec naczyń zmiłowania, które wcześniej przygotował dla chwały, wobec nas, których powołał nie tylko spośród Żydów, ale i spośród pogan...Izajasz zaś woła o Izraelu: Choćby Izraelici byli liczni jak piasek morski, jedynie reszta będzie zbawiona...Osiągnęli to natomiast wybrani. Inni zaś okazali zatwardziałość...Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto stał się Jego doradcą..."
ponad 1 rok temu / Jagoda
 
cd. "i oni właśnie będą uważani za potomstwo Abrahama. A obietnica zawarta jest w słowie: O tej porze przybędę, a Sara będzie miała syna. Lecz nie tylko ona, ale i Rebeka, która poczęła synów - bliźnięta z ojca naszego Izaaka. Zanim one się narodziły i zanim uczyniły coś dobrego albo złego - ABY ZAZNACZYĆ WOLNOŚĆ BOŻEGO WYBORU, KTÓRY NIE ZALEŻY OD CZYNÓW, ALE OD POWOŁUJĄCEGO - powiedziano jej: Starszy będzie służył młodszemu, zgodnie z tym, jak jest napisane: Umiłowałem Jakuba, a nie Ezawa. Czy przez to powiemy, że Bóg jest niesprawiedliwy? Ależ nie! Mówi przecież do Mojżesza: Miłosierdzie okażę temu, komu je okazuję, i zlituję się nad tym, nad kim się lituję. BO NIE ZALEŻY TO OD CZŁOWIEKA, KTÓRY CZEGOŚ PRAGNIE, ALBO O COŚ SIĘ UBIEGA, ALE OD BOGA, KTÓRY OKAZUJE ZMIŁOWANIE. Mówi bowiem Pismo do faraona: Po to przecież ustanowiłem ciebie, aby okazać w tobie moją moc, i aby moje imię było głoszone po całej ziemi. Okazuje więc miłosierdzie komu chce, a kogo chce cdn.
ponad 1 rok temu / Jagoda
 


 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2020 by
STOWARZYSZENIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
M. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.