DZIŚ JEST:   07   LIPCA   2020 r.

Bł. Benedykta XI, papieża
 
 
 
 

Boże Miłosierdzie. Pan Jezus nie okazywał surowości?

Boże Miłosierdzie. Pan Jezus nie okazywał surowości?

Dziś wiele mówi się o miłosierdziu Pana Boga. Bardzo słusznie, jednak nie należy zapominać, że Stwórca jest również sprawiedliwy. Świadczy o tym zarówno Pismo Święte, jak i nauka Kościoła. O gniewie mówi nie tylko Stary Testament – także na kartach Ewangelii spotykamy się z przejawami surowości Pana Jezusa wobec ludzi złej woli.

 

Bóg – nie tylko sprawiedliwy, ale i miłosierny

Miłość nie jest jedynym przymiotem Boga. Jak bowiem zauważa Leon XIII „[…] Bóg odznacza się szczególnie tym, iż wszelkie znamionujące Go doskonałości osiągnęły w Nim swoją najwyższą miarę, a przede wszystkim nieograniczoną mądrością, przed którą nic nie może się ukryć, oraz najwyższą sprawiedliwością, której nie może pokonać nieprawą skłonność. Dlatego też Bóg jest nie tylko prawdomówny, lecz wręcz jest samą Prawdą – w tej kwestii nie mógłbym ani samemu dać się zwieść, ani zwodzić innych.

 

Z tego wynika, jakże słuszne i oczywiste jest to, że rozum ludzki odnosi się do Słowa Bożego z najwyższą wiarą i poważaniem. W podobny sposób rozum wyjaśnia, że nauka ewangeliczna została objawiona w pewnych nadzwyczajnych znakach, zwłaszcza u swoich narodzin, które pełniły rolę jakby niezbijalnych argumentów przemawiających za niezawodną prawdą”. (Por. Leon XIII, Aeterni Patris, n. 5 / nonpossumus.pl)

 

Kara skutkiem grzechu

Zwolennicy źle sprawiedliwość rozumianego miłosierdzia zapominają, że kara stanowi skutek grzechu. Pisał o tym Paweł VI: „z Objawienia Bożego wiemy, że następstwem grzechów są kary, nałożone przez boską świętość i. Muszą one być poniesione albo na tym świecie przez cierpienia, nędze i utrapienia tego życia, a zwłaszcza przez śmierć, albo też w przyszłym życiu przez ogień i męki, czyli kary czyśćcowe. Stąd wierni zawsze mieli to przeświadczenie, że zła drąga posiada wiele okazji do upadku i że jest ona wyboista, ciernista i szkodliwa dla tych, którzy nią kroczą”.

(Paweł VI Konstytucja Apostolska Indulgentiarum Doctrina / opoka.org.pl)

 

Na konieczność ukarania grzechu treściwie zwraca uwagę święty Paweł. Jak pisze Apostoł Narodów „zapłatą za grzech jest śmierć” (Biblia Tysiąclecia Rz 6; 23).

 

O sprawiedliwości Pana Boga możemy przeczytać także w Księdze Psalmów:

„Pan w świętym swoim przybytku, Pan ma tron swój na niebiosach.

Oczy Jego patrzą, powieki Jego badają synów ludzkich.

Pan bada sprawiedliwego i występnego, nie cierpi Jego dusza tego, kto kocha nieprawość.

On sprawi, że węgle ogniste i siarka będą padać na grzeszników; wiatr palący będzie udziałem ich kielicha.

Bo Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość;

ludzie prawi zobaczą Jego oblicze” (Biblia Tysiąclecia Ps. 11 4-7).

 

Sprawiedliwość w wieczności

Sprawiedliwość zatriumfuje także na Sądzie Ostatecznym. Wszak zgodnie z Katechizmem Sąd Ostateczny objawi triumf zarówno Bożej miłości, jak i sprawiedliwości. Jak czytamy „Sąd Ostateczny objawi, że sprawiedliwość Boga triumfuje nad wszystkimi niesprawiedliwościami popełnionymi przez stworzenia i że Jego miłość jest silniejsza od śmierci”. (Katechizm Kościoła Katolickiego n. 1040)

 

Pan Jezus przestrzegał przed wieczną karą i surowo wypowiadał się o ludziach przewrotnych: „wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują! Ostrzeżenie przed fałszywymi apostołami Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach” (Biblia Tysiąclecia Mt 7 13-20).

 

Pan Jezus bywał surowy

Pan Jezus surowo wyraził się też w stosunku do faryzeuszy „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości”. (Biblia Tysiąclecia Mt 23, 27-28)

W przypowieści o talentach opisywał zaś karę dla leniwego sługi. „Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów.  Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. (Biblia Tysiąclecia Mt 25; 24-30).

Pan Jezus oburzył się także na handlarzy w świątyni i zapłonął świętym gniewem „wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni powywracał stoły zmieniających pieniądze i ławki tych, którzy sprzedawali gołębie, i nie pozwolił, żeby kto przeniósł sprzęt jaki przez świątynię. Potem uczył ich mówiąc: Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców” (Biblia Tysiąclecia Mk 11,17).

 

Pamiętając o Bożym miłosierdziu nie zapominajmy też o Jego sprawiedliwości!

mjend

 

Inne teksty cyklu #błędy współczesności:

Prawdy wiary – tworzone przez wierzących czy nauczane przez Kościół?

Własność  prywatna i kolektywna - tak samo dobre?

Zaczynamy cykl #błędy współczesności. Bo nauka Kościoła jest wieczna! 

Ubóstwienie ubóstwa. Czy bieda wystarczy do zbawienia?

Ekumenizm ponad wszystko?

Przede wszystkim filantropia?

„Starsi bracia” ważniejsi niż Prawda?

Miłość to tylko uczucie?

„Dobroludzizm”. Czy istnieje szczęście bez Boga?

Zbawienie należne z automatu?

Protestantyzm równie dobry co katolicyzm?

Zgubne konsekwencje odrzucenia prymatu Piotra

Czy komunizm można pogodzić z chrześcijaństwem?

Biedny Kościół? Nie tędy droga?

Czy to możliwe, aby piekło nie istniało?

Katoliccy nauczyciele mają nauczać po laicku?

Czy chrzestny może być niewierzący lub „niepraktykujący”?

Obrona własności prywatnej nie ma nic wspólnego z religią?

Bezżenność dla Królestwa – przeżytek i okrucieństwo?

Wiara w cuda – znak staroświeckości czy pobożności rozumnej?

Misje. Działanie na rzecz praw człowieka czy nawracanie?

Chrześcijanie i muzułmanie wierzą w tego samego Boga?
DATA: 2018-06-15 14:56
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
10
 
 
 
Skomentuj artykuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

"niesprawiedliwością krępują prawdę" - każde kłamstwo jest niesprawiedliwością - a najbardziej to kłamstwo, gdy ślepy uważa siebie za widzącego...kończy się to gniewem Boga "LECZ JEŚLI ŚLEPY ŚLEPEGO PROWADZI, OBAJ W DÓŁ WPADNĄ". Polecam posłuchać Jacek Kaczmarski - Przypowieść o ślepcach (wg obrazu "Ślepcy" Pietera Bruegla starszego), Esserath, Opublikowany 5 lut 2009 "A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia."; "A On rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich."
ponad 2 lata temu / Jagoda
 
"Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!" Boże, Ty wiesz, że światła nie mam sama z siebie = zawsze moje oko jest chore i zawsze światło we mnie jest ciemnością. "Uznając siebie za mądrych, stali się głupimi."; "Rzekł im Jezus: Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, a ze teraz mówicie: Widzimy, przeto pozostajecie w grzechu."Biblia Warszawska; "Jezus powiedział do nich: Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: "Widzimy", grzech wasz trwa nadal." Biblia Tysiąclecia; "Rzekł im Jezus: Byście byli ślepymi, nie mielibyście grzechu; lecz teraz mówicie, iż widzimy, przetoż grzech wasz zostaje." Biblia Gdańska. Gniew Boga objawia się pozwoleniem na uparty wybór ślepego = wtedy ślepy mówi, że widzi, a nie chce widzieć Prawdy.
ponad 2 lata temu / Jagoda
 
Nie gniewaj się na nas Boże = nie wydawaj nas na nasze własne wybory, które są motywowane nieczystymi pożądliwościami naszych serc. Bądź dla nas łaskawy Boże = daj nam być posłusznymi i przyjąć Twój majestat nieśmiertelnego Boga, który króluje nad nami. Nie pozwól nam Boże zamienić Prawdy Bożej na kłamstwo. Nie pozwól nam wielbić i oddawać czci stworzeniu zamiast Stwórcy. Nie wydawaj nas haniebnym namiętnościom. Bądź dla nas miłosierny i dobry, nie patrz na nasze przeszłe grzechy (daj się przebłagać i zakryj je odpustami ze Skarbca Kościoła), nie każ nam cierpieć konsekwencji naszych głupich wyborów. Okaż nam litość, abyśmy dołożyli starania, aby zachować wiedzę o Bogu w Trójcy Świętej. Nie wydawaj nas ułomnemu rozumowi. Nie pozwól abyśmy czynili to, czego czynić się nie godzi. Daj nam Boże oddawać Ci cześć, być Tobie wdzięcznym. Daj abyśmy się nie pogubili w swych dociekaniach i nie pozwól abyśmy się pogrążyli w mroku naszych nierozumnych serc.
ponad 2 lata temu / Jagoda
 
"18. Natomiast gniew Boga z nieba objawia się przeciw wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości tych ludzi, którzy niesprawiedliwością krępują prawdę." Zwróćmy uwagę, że gniew Boga kieruje się przeciw grzechowi i owocom grzechu, nie przeciwko grzesznikowi. Cały rozdział 1 listu do Rzymian, od 18 do 32 wersu. Komentarz z Biblii Edycji św. Pawła "Za pomocą określenia gniew Boga (w.18) zostaje wyrażona prawda, że Bóg, który jest najwyższą dobrocią i miłością, sprzeciwia się wszelkiemu złu i grzechowi. W konsekwencji więc gniew Boga jest wyrazem Jego troski o każdego człowieka, aby się opamiętał i przestał sam siebie niszczyć. Ilekroć bowiem człowiek odrzuca miłość, skazuje siebie na zagładę...Odejście człowieka od Boga sprawia, że niemal w zaprogramowany sposób niszczy on swoją godność."; "Odrzucili majestat nieśmiertelnego Boga...Dlatego wydał ich Bóg nieczystym pożądliwościom ich własnych serc" = to powód gniewu Boga i jak się on objawia = zgodą na zły wybór.
ponad 2 lata temu / Jagoda
 
@Nick "Wy zaś, bracia, nie zniechęcajcie się w czynieniu dobrze! Jeżeli ktoś nie posłucha słów naszego listu, tego sobie zaznaczcie i nie obcujcie z nim, aby się zawstydził. A nie uważajcie go za nieprzyjaciela, lecz jak brata go napominajcie!" 2 Tes 3, 13-15 Nie do końca się do tego odnosi ale myślę, że metoda słuszna
ponad 2 lata temu / MoM
 
Co zrobic z tymi ktorzy nie chca sluchac wogole,lubuja sie w grzechu ciezkim i swiadomie sie w nim trzymaja nawet po przedstawieniu prawdy o nim i o piekle mowia ,ze wiem! i do spowiedzi i tak nie ida i jeszcze mowia ze tak i juz.A na samo wspomnienie o Bogu i o tym ze w Niedziele powinno sie byc na Mszy podnosza larum zeby ich tu przypadkiem do niczego nie zmuszac! Co mamy towarzyszyc im na szerokiej drodze do piekla i patrzec jak postepuja w smierci i uwazac zeby ich nie urazic prawda albo na prozelite nie wyjsc? czesto sa to niestety nasi najblizsi co czyni sytuacje niezwykle bolesna. Mozna to porownac do proby przemawiania do cementowej sciany i tak czekac i czekac na efekty az dziw czlowieka bierze jak bardzo sa to zapieczone i zamkniete przypadki ,ktorych niestety mozna spotkac coraz to wiecej. Modlmy sie za serca zatwardziale i niepokutne.
ponad 2 lata temu / Nick
 

 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2020 by
STOWARZYSZENIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
M. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.