DZIŚ JEST:   24   MARCA   2018 r.

Św. Katarzyny Szwedzkiej
Bł. Szymona Łukacza, męczennika
 
 
 
 

Protestantyzm równie dobry co katolicyzm?

Protestantyzm równie dobry co katolicyzm?

Źle rozumiany dialog ekumeniczny z protestantyzmem znajduje się dziś na ustach wielu. W ubiegłym roku obchodzono „500-lecie Reformacji”. Do „świętowania” przyłączyło się nawet wielu hierarchów, a jeszcze inni zapowiedzieli udzielanie protestantom Komunii Świętej. Tymczasem jednak świadomie i dobrowolnie wyznawany protestantyzm naraża dusze na wieczną zgubę. Jest to bowiem herezja wykluczająca z Kościoła. W ramach cyklu „Błędy współczesności” przypominamy nauczanie świętych i papieży w tej kwestii.

 

Wiarę należy wyznawać w całości i bez uszczerbku

„Wszyscy przecież wiemy, że właśnie Jan, Apostoł miłości, który zdaje się, że w swej Ewangelii odsłonił tajemnice Najświętszego Serca Jezusowego, a który uczniom swym zwykł był wpajać nowe przykazanie: Miłujcie się nawzajem, że właśnie on ostro zabronił utrzymywać stosunki z tymi, którzy by nie wyznawali wiary Chrystusa w całości i bez uszczerbku: Si quis venit ad vos et hanc doctrinam non affert, nolite recipere eum in domum, nec Ave ei dixeritis Jeśli do was przyjdzie ktoś i nie wniesie z sobą tej nauki, nie przypuśćcie go do domu i nie powiedźcie: bądź pozdrowiony” (Pius XI, Mortalium Animos, n. 9 / opoka.org.pl).

 

Leon XIII w encyklice Satis Cognitum podkreślił, że negacja choćby jednej prawdy katolickiej prowadzi do wykluczenia z Kościoła. Przykładem są arianie, montaniści i inni heretycy. Choć podzielali oni większość nauk Kościoła, to błąd w konkretnym punkcie sprawił, że uznano ich za heretyków. Papież podkreśla, że nie istnieje możliwość doskonałej jedności w miłości bez zgody odnośnie wiary. (Por. Leon XIII Satis cognitum, n. 17-18).

 

Pius IX w liście apostolskim Ad Apostolicae Sedis podkreślił, że od zarania pierwotnego Kościoła Apostoł (święty Paweł) przestrzegał przed ludźmi zmieniającymi i poprawiającymi Ewangelię, szerzącymi fałszywe doktryny i zdradzającymi depozyt wiary. Podkreślał, że należy ich obłożyć anatemą. (Por. Pius IX, Ad Apostolicae sedis 22.08.1851).

Leon XII w encyklice Ubi primum podkreślił, że niemożliwe jest, by Bóg, będący samą Prawdą, aprobował wszystkie sekty wyznające fałszywe nauki. Wszak nauki te są ze sobą wzajemnie sprzeczne. Podkreśla, że jest tylko jedna wiara i jeden chrzest, a poza Kościołem nie ma zbawienia (Por. Leon XII, Ubi primum, n. 14).

 

Nie wolno zrównywać protestantyzmu z katolicyzmem

POTĘPIONA w Syllabusie błedów teza Piusa IX brzmi „Protestantyzm nie jest niczym innym, jak tylko jedną z różnych form tej samej prawdziwie chrześcijańskiej religii, w której tak samo można się podobać Bogu, jak i w Kościele katolickim” (Syllabus błędów, n. 18 / opoka.org.pl).

 

Leon XIII w apostolskim liście poświęconym protestanckiemu prozelityzmowi pisał o złowrogim planie „heretyckich sekt", w postaci „różnorodnych emanacji protestantyzmu". (Por. Leon XIII, list apostolski o prozelityzmie protestanckim z 19 sierpnia 1900).

 

Za protestantyzm grozi ekskomunika

Zgodnie z kanonem 751 „Herezją nazywa się uporczywe, po przyjęciu chrztu, zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej”. Protestanci zaś zaprzeczają choćby dogmatom o Niepokalanym Poczęciu Matki Bożej czy Jej Wniebowstąpieniu. Uporczywe, dobrowolne, świadome głoszenie protestanckich błędów, przy posiadaniu świadomości grożącej za to kary wiąże się z automatyczną ekskomuniką.

 

Zgodnie z kanonem 1364 – „§ 1. Odstępca od wiary, heretyk lub schizmatyk podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, przy zachowaniu przepisu kan. 194, § 1, n. 2; duchowny może być ponadto ukarany karami, o których w kan. 1336, § 1, n. 1,2 i 3”. (Kodeks Prawa Kanonicznego/zaufaj.com)

 

Błędy Marcina Lutra i jego zwolenników zostały surowo potępione

„Skoro zaś powyższe błędy, jak również szereg innych, zawartych w księgach i innych pismach Marcina Lutra, My zatem w podobny sposób potępiamy, wykluczamy i całkowicie odrzucamy księgi, pisma i kazania wspomnianego Marcina Lutra, spisane w języku łacińskim, jak również w innych językach, a zawierające wspomniane błędy, jak również niektóre spośród tych błędów i życzymy sobie, aby były uważane za całkowicie potępione, wykluczone i odrzucone”.(Leon X, bulla Exsurge Domine, cyt. za: Protestantyzm potępiony przez papieży, Kraków 2017, s. 37-38).

 

„Chcemy powiadomić wszelkich małej wiary, że Marcin Luter, jego zwolennicy i inni buntownicy wystąpili wobec Boga i Jego Kościoła z zawziętością i bezczelną zuchwałością. Pragniemy ochronić stado od jednej zatrutej duszy, aby zaraza nie rozszerzyła się na zdrowe owce. (…) wspomniany Marcin Luter i pozostali zostali ekskomunikowani, wyklęci, potępieni, uznani za heretyków, zatrwardziałych, obłożonych interdyktem, pozbawionych posiadłości i niezdolnych do ich posiadania i zaliczeni do takich mocą niniejszej bulli” (Leon X, Bulla Decet Romanum Pontificum, cyt. za tamże, s. 44).

 

Protestantyzm niszczy jedność Kościoła

„Święty Cyprian z Kartaginy powiedział, że ludzie gromadzący się (na modlitwie) poza Kościołem niszczą jedność Kościoła Chrystusa. W mocnych słowach podkreślił, że ktokolwiek odłącza się od Kościoła zostaje zaliczony do cudzołożników i oddzielony od Chrystusowych obietnic. Nie może liczyć na nagrody od Chrystusa. Jest bowiem obcym, profanem, wrogiem”. (Por. św. Cyprian z Kartaginy, O jedności Kościoła).

 

Sobór Watykański II zachęcając do dialogu wskazywał też na różnice

„Trzeba jednak przyznać że między tymi Kościołami i Wspólnotami a Kościołem katolickim istnieją rozbieżności wielkiej wagi, nie tylko na podłożu historycznym, socjologicznym, psychologicznym i kulturowym, lecz głównie w interpretacji prawdy objawionej”. (Sobór Watykański II, Unitatis Redintegratio n. 19 / zaufaj.com)

 

Święcenia anglikańskie są nieważne

„Zmiany wprowadzone przez nowatorów w katolickim rycie święceń spowodowały, że ryt edwardiański pozbawiony jest ważności. (…) Tutaj od samego początku został wprowadzony fałsz, i chociaż jak najmniej miał on pomóc w udzielaniu święceń, to z biegiem czasu, w takiej samej postaci pozostał, aby w przyszłości mieć duże znaczenie”. (Leon XIII, List Apostolski Apostolicae Curae, cyt. za Protestantyzm potępiony przez papieży, s. 84).

 

„Ktokolwiek zaś zwróci uwagę i pilnie rozważy warunki w jakich znajdują się wzajemnie podzielone wspólnoty religijne oddzielone od Kościoła katolickiego, który od czasów Chrystusa Pana i Jego Apostołów zawsze był kierowany przez prawowitych pasterzy, a obecnie również sprawuje swą Boską władzę, posiadaną od Pana Boga, ten łatwo się przekona, że żadna z tych wspólnot religijnych, ani nawet wszystkie brane łącznie, nie tworzą i nie stanowią w żadnym razie tego jednego Kościoła katolickiego, który został założony, ustanowiony i powołany do istnienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ponadto nie można nawet mówić, że te wspólnoty są czy to członkami, czy też częściami tegoż Kościoła, ponieważ w sposób widoczny są odłączone od jedności katolickiej”. (Bł. Pius IX, Iam vos Omnes, cyt. za Protestantyzm potępiony przez papieży, s. 72-73).

 

Kościół chce powrotu protestantów do jedności z Nim

„Upragniony zaś powrót do prawdy i jedności z Kościołem katolickim jest podstawą nie tylko zbawienia jednostek, ale także całej społeczności chrześcijańskiej i świat nie będzie mógł się cieszyć prawdziwym pokojem, dopóki nie nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz” (Bł. Pius IX, Iam vos Omnes, cyt. za Protestantyzm potępiony przez papieży, s. 74).

 

mjend

 

Zaczynamy cykl #błędy współczesności. Bo nauka Kościoła jest wieczna!

Ubóstwienie ubóstwa. Czy bieda wystarczy do zbawienia?

Ekumenizm ponad wszystko?

Przede wszystkim filantropia?

„Starsi bracia” ważniejsi niż Prawda?

Miłość to tylko uczucie?

„Dobroludzizm”. Czy istnieje szczęście bez Boga?

Zbawienie należne z automatu?

 

DATA: 2018-03-02 13:57
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
17
 
 
 
Skomentuj arytukuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

Co do spowiedzi, wersety które podajesz nie są analogiami. Według 2Kor2,10 oraz Mt6,11-15 mamy przebaczać innym ludziom, ale nie mamy prawa do zatrzymywania im grzechów. Widać więc że uprawnienie z J20,22-23 jest innego rodzaju, gdyż pozwala na zatrzymywanie grzechów. A ponieważ tylko Bóg ma prawo zatrzymywać grzechy, dlatego spowiadający kapłan działa w imieniu Boga, a nie swoim, czyli spowiedź jest sakramentem. Flp2,12-15 nawołuje do trwania w łasce POPRZEZ wykonywanie uczynków. Zabiegajcie, działajcie, czyńcie - to są wszystko elementy AKTYWNOŚCI, a nie PASYWNEGO utrzymywania stanu łaski. Na poparcie tej interpretacji, przywołam Mt25,14-30 (przypowieść o talentach). Pierwszy i drugi sługa AKTYWNIE pomnażali talenty, trzeci PASYWNIE zachował talent. Jaki był los trzeciego? POMIMO wiary (przecież był sługą), został wyrzucony na zewnątrz w ciemności, gdzie płacz i zgrzytanie zębów. Przemyśl to dla własnego dobra, byś zaniedbaniem uczynków nie podzielił jego losu.
4 godziny temu / do Zbigniew
 
Nie jestem pewna, że to wyznanie grzechów było po Chrzcie ale zakładam, że nazwany wierzącym - jest po Chrzcie św. już = odnośnie "Wielu z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, aby publicznie wyznać i ujawnić swoje czyny."Dzieje Apostolskie, Rozdz.19, wers.18. Nie jestem teologiem ale z pewnością teologia znajduje w Piśmie św., Tradycji i w pismach Ojców Kościoła wiele uzasadnień spowiedzi po Chrzcie św. Mój ulubiony św. Ireneusz z Lyonu "Bóg w Ciele i Krwi" pisze: "Podobnie jak matka nie może dać dziecku pokarmu dla dorosłych, bo nie jest ono na tyle mocne, aby ten pokarm przyjąć, tak i Bóg był w stanie od siebie dać człowiekowi doskonałość od początku, jednak człowiek nie był w stanie jej przyjąć, był bowiem dzieckiem." Dlatego wiele razy wyznając swe grzechy, jak w procesie się dojrzewa do przyjęcia pełni Zbawienia = pełnej, "dorosłej" świętości. Dziecko po Chrzcie św. - choć święte i pójdzie do Nieba ale nie jest "dorosłym" katolikiem - takim jak np. O. Pio.
21 godzin temu / kwiatek77
 
Kapłaństwo tzw. służebne jest udzielone Kapłanom, a tzw. powszechne jest dostępne każdemu katolikowi. Tylko przez służebne Chrystus chce odpuszczać grzechy. Katolik/nie Kapłan - nawet będący w łasce uświęcającej, nie może rozgrzeszać. Moja przyjaciółka mówiła żartując - spowiadam ale nie rozgrzeszam. Inaczej jest z Chrztem - śmierć wyjątkiem, że nawet osoba niewierząca - jeśli spełni to, co Kościół naucza - może go udzielić. Zakłada dobrą wolę umierającego, że gdyby żył to przyjmowałby sakramenty od Kapłana jak katolik. Gdy ktoś żyje i grzeszy, a nie idzie do sakramentu pokuty i pojednania = ma złą wolę. Jeśli po Chrzcie człowiek grzeszy, musi się wyspowiadać u Kapłana katolickiego. Innej drogi na przywrócenie łaski uświęcającej, po popełnieniu ciężkiego grzechu, nie ma. Jeśli ktoś choć raz dostał rozgrzeszenie od Księdza podczas spowiedzi, wie, że odzyskał czystość sumienia, pokój w pamięci, wolność od ciężaru i udręki grzechu, umocnienie do walki z pokus
23 godzin temu / kwiatek77
 
To chyba dobrze, że Kościół jest tak miłosierny, że możemy wyznawać swoje grzechy na ucho Księdzu? Kiedyś katolicy robili to publicznie, wszystkim były znane ich grzechy i każdy wiedział za co odbywają pokutę...Nie mam wątpliwości, że tak jak sakrament Bierzmowania, czy Małżeństwa rozciąga się na całe życie...tak też sakrament Chrztu = ściśle związany z sakramentem Pokuty i Pojednania = oraz z sakramentem Eucharystii...uobecnia swoje działanie w całym życiu katolika...lecz aby skorzystać z tego sakramentu - tak jak innych sakramentów, trzeba wypełnić konkretne warunki - które Kościół podaje...
23 godzin temu / kwiatek77
 
Wiemy, że nikt sam sobie nie może udzielić sakramentu Chrztu Św. - tak samo nikt nie może sam sobie odpuścić grzechów. Zarówno do udzielenia sakramentu Chrztu św. jak później do jego uobecnienia się w ciągu całego życia katolika = czyli do udzielenia sakramentu pokuty i pojednania konieczna jest druga osoba, do spowiedzi konieczny jest Ksiądz. Jak wiemy choć sam Chrzest odpuszcza grzechy, to jednak sama rozmowa = wyznanie grzechów w ciągu życia, nie odpuszcza grzechów = bo gdyby wyznanie grzechów np. przed psychologiem, sędzią, mogło odpuścić grzechy, nikt by nie szukał Księdza. Jeśli ktoś ma przyjaciela, któremu się zwierza, psychologa, sędziego, to wie - że żadne wyznanie grzechów komuś, kto nie jest Kapłanem i nie udziela rozgrzeszenia nie przywraca łaski uświęcającej. Sumienie wie, kiedy jest w łasce uświęcającej, a kiedy obciąża je martwy uczynek = grzech śmiertelny. Jeśli protestant popełni grzech ciężki - to w jaki sposób odzyskuje łaskę uświęcającą?
1 dzień temu / kwiatek77
 
Z Credo - "Wierzę w Jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów." Już od początku - nawet odkąd pojawił się chrzest Jana Chrzciciela tzn. chrzest Janowy wiązał się on z wyznawaniem grzechów - "Chrzcił ich w Jordanie, a oni wyznawali swoje grzechy." był to prorok, który miał przygotować drogę dla Pana. Jak widać bez wyznania grzechów, nie można wyprostować swojej drogi dla przyjścia Boga do serca człowieka. Ponieważ Kościół katolicki opiera się na Piśmie św. i Tradycji - ukształtowanej do śmierci ostatniego z Apostołów. Kościół chrzci niemowlęta lecz Chrzest działa przez całe życie = przez całe życie wyznawanie grzechów w sakramencie pokuty = uobecnia Chrzest Św, raz przyjęty. "Wstań i przyjmij chrzest! Wezwij Jego imię, aby oczyścić się z grzechów."r22, w16. Wiemy, że nawet już po przyjęciu Chrztu katolicy wyznawali swoje grzechy. "Wielu z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, aby publicznie wyznać i ujawnić swoje czyny."Dzieje Apostolskie, Rozdz.19, wers.18.
1 dzień temu / kwiatek77
 


 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

Nie ma go na naszym portalu?
Napisz! Krótkie komentarze lub felietony - opublikujemy je na Pch24.pl
 
 
 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2017 by
INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Fundacji Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.