DZIŚ JEST:   23   WRZEŚNIA   2020 r.

Św. Ojca Pio z Pietrelciny
Św. Tekli, męczennicy
 
 
 
 


Polonia Christiana nr 66  >   TEMAT NUMERU: UTOPIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Zrównoważony rozwój ku niewoli

Zrównoważony rozwój ku niewoli

Program zrównoważonego rozwoju – wspierany, niestety, także przez Watykan – realizują praktycznie wszystkie kraje świata. Jego podstawę stanowią wytyczne oenzetowskich agend oraz ponadnarodowych gremiów tworzonych przez „ekspertów” powiązanych z fundacjami największych finansistów.

 

Zachodni multimiliarderzy zawarli sojusz z radykalną lewicą (alterglobalistami z Porto Alegre) i z powodzeniem udaje im się realizować plan prowadzący do zniewolenia narodów, zwodząc i oszukując je chwytliwymi hasłami o „walce z ubóstwem”, ochronie planety przed zagrożeniami środowiskowymi i poprawie jakości życia.

 

Zrównoważony rozwój to niezwykle pojemna ideologia i doktryna ekonomiczna pragnąca regulować wszystkie dziedziny życia. Ten nowy paradygmat kapitalizmu – jak się go określa w literaturze, ów kapitalizm inkluzywny – jak nazywają go Rotschildowie, ma zaspokajać obecne potrzeby bez uszczerbku dla możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. W praktyce oznacza to dalszą finansjalizację gospodarki i zadłużanie. Ta nowa koncepcja rozwoju zakłada radykalną depopulację, upowszechnienie migracji i multikulturalizmu oraz wprowadzenie szeroko rozumianej teorii gender. Zmierza do poddania spekulacji giełdowej dóbr, które dotychczas jej nie podlegały (na przykład woda), do pozbawienia suwerenności państw, do ograniczenia konsumpcji i produkcji, a także do przyjęcia nowej religii.

 

Kluczowe dla niej jest upowszechnienie „duchowości” New Age (czyli zastąpienie osobowego Boga Stwórcy panteistyczną herezją) w celu mobilizacji społeczeństwa do podjęcia działań na rzecz ochrony planety i akceptacji drastycznych zmian wdrażanych przez polityków. Zrównoważony rozwój to – jak podkreślają autorzy oenzetowskich dokumentów – rewolucja mająca zrodzić nową cywilizację poprzez zmiany ekonomiczne i technologiczne.

 

Geneza nowej(?) ideologii

 

Na ukształtowanie się tej ideologii wpływ wywarły: maltuzjanizm i darwinizm oraz modernizm, myśl eugeniczna, a także rodzący się w erze progresywnej w USA filantropizm. Ogromną rolę odegrała tak zwana szkoła chicagowska, a także szkoła frankfurcka. Przedstawiciele szkoły chicagowskiej wprowadzili wiele używanych dzisiaj pojęć (na przykład „habitat”) i wskazali zasady projektowania miast. Przemożny okazał się wpływ nowojorskiej elity, a także polityków związanych z fundacjami Rockefellerów, Fordów, Mellonów czy Carnegiech. Później dołączyli do nich Gatesowie i Bloombergowie.

 

Swoją rolę odegrała także odkryta przez austriackiego fizyka Ludwiga Boltzmana zasada entropii, którą w latach siedemdziesiątych wykorzystali ekonomiści do sformułowania koncepcji rozwoju. Zamiast dążyć do ciągłego wzrostu, propagowano tak zwane odwzrostowienie (Gilbert Rist, Urojenia ekonomii). Antropologowie, a także teologowie polityczni, żydowscy intelektualiści skupieni w marksistowskiej szkole frankfurckiej – którzy rozwinęli teorię krytyczną, usiłując rozprawić się z tak zwaną osobowością autorytarną – wykorzystali tę zasadę do legitymizacji budowy postępowego i pluralistycznego „społeczeństwa otwartego.”

 

Starej cywilizacji – postulowali „frankfurtczycy” – nie należy reformować. Trzeba stworzyć wszystko od początku. Ekolodzy i ekonomiści rozwinęli tę ideę, twierdząc, że eksploatacja przyrody (czyli pozyskiwanie energii) w tradycyjny sposób nieuchronnie doprowadzi do katastrofy. Postulowano więc, by traktować naturę jak żywy organizm, a wszystkie jej elementy – w tym człowieka – jak równoprawne podmioty. Zgodnie z tą wizją, człowiek nie jest już koroną stworzenia, przeto nie ma prawa podporządkowywać sobie natury. Przeciwnie: ma się dostosować do potrzeb Ziemi – do potrzeb roślin i zwierząt. Twierdzono, że należy ograniczyć zużycie paliw kopalnych, zaakceptować, iż małe jest piękne, zrezygnować z aut, klimatyzacji, dużych domów, a zadowolić się rzeczami gorszej jakości, niższą płacą, małymi rodzinami i skupić się na wolontariacie, w celu budowania nowej cywilizacji oraz samorealizacji.

 

Politolodzy opracowali system zarządzania zmianami na poziomie globalnym (decentralizacja państw i integracja). Poprzez tworzenie bloków współpracy ekonomicznej państwa miały stopniowo rezygnować ze swej suwerenności na rzecz nowo powoływanych instytucji ponadnarodowych, aż wreszcie – wskutek dalszej integracji – straciłyby kontrolę nad polityką, koncentrując się jedynie na zarządzaniu i realizowaniu wytycznych „ekspertów” nowo powstałych agend ponadnarodowych. Ruch Federalistyczny (w Europie Grupa Spinellego), który rozpoczął działalność w roku 1937 w Chicago, stworzył podwaliny nowego ładu.

zamów e-wydanie   zamów wydanie papierowe
 

Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
5
 
 
 

 

Niezwykle mocne słowa o homoheretykach w Kościele. Gościem programu Prawy Prosty jest ks. prof. Dariusz Oko. Na program zaprasza Łukasz Karpiel.

 
 

W związku z nadchodzącą w Kościele katolickim w Niemczech reformą administracyjną zostanie zlikwidowana część parafii. Decyzja ta, jak tłumaczą niemieccy hierarchowie, jest spowodowana stale zmniejszającą się liczbą kapłanów za Odrą.

 

Studentka położnictwa grozi prolajferom! – alarmuje stronazycia.pl i publikuje skandaliczne wpisy osoby, która w przyszłości ma otrzymać prawo do kontaktu z pacjentami, także tymi najmłodszymi.

 

Na etapie prac w Senacie na „piątką dla zwierząt” PiS zamierza złożyć poprawkę, która ma utworzyć Państwową Inspekcję Ochrony Zwierząt. Miałaby ona m.in. weryfikować sytuację zwierząt – także w miejskich gospodarstwach domowych.


Nie ma go na naszym portalu?
Napisz! Krótkie komentarze lub felietony - opublikujemy je na Pch24.pl
 
 
 

Copyright 2020 by
STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.