PRAWA STRONA INTERNETU
W ostatnim czasie wsparcia udzielili:    Hubert J. - 10 zł

Dlaczego wspieranie PCh24.pl
jest takie ważne?

Do każdego artykułu, reportażu i filmu podchodzimy z największą starannością, gdyż jesteśmy świadomi jak bardzo potrzebne jest dziś w Polsce niezależne źródło czerpania informacji.
Naszym głównym celem zawsze była walka przeciwko rewolucji, która zaczęła się wieki temu i trwa do dziś. Rewolucji, która poprzez relatywizację prawdy, stara się zniszczyć naszą cywilizację i ważne dla nas wartości, których portal obiecał strzec: tradycja, rodzina, własność.
Jeśli nasz portal ma stanowić istotną wartość i realną alternatywę dla liberalno-lewicowej propagandy, musi odrzucić reklamowanie wielkich koncernów i oprzeć funkcjonowanie WYŁĄCZNIE na własnych czytelnikach. Niestety niezależność ma swoją cenę. Dzienny koszt utrzymania portalu to aż 1190 zł. Dlatego tak ważne jest finansowe wsparcie naszych przyjaciół.
Każdy datek przeznaczony na utrzymanie portalu to silny cios zadany w samo serce lewicowej rewolty. Chcemy wygrać nie tylko bitwę, ale i całą wojnę!
Razem możemy tego dokonać.
Drogi czytelniku, Twoje wsparcie ma ogromne znaczenie. Już od 6 lat portal PCh24.pl dostarcza Polakom najważniejszych informacji. Utrzymujemy się wyłącznie z datków naszych darczyńców, co oznacza, że jesteśmy całkowicie niezależni od wielkich medialnych koncernów oraz od nacisków politycznych. Dzięki temu możemy działać zgodnie z naszą misją i przekazywać prawdę nie przejmując się polityczną poprawnością.

WESPRZYJ NAS, ABYŚMY MOGLI
KONTYNUOWAĆ NASZĄ MISJĘ!

Tak! Uważam, że misję portalu PCh24.pl trzeba dalej realizować, ponieważ broni wspólnych nam wartości takich jak: Tradycja, Rodzina, Własność. Chcę, aby Prawa Strona Internetu dalej rozwijała swoją działalność!
Dlatego wspieram go kwotą:
15 zł
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.
 
wesprzyj
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (współadministratorzy danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania wpłaty, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją i Stowarzyszeniem w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji i Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację i Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wpłaty. Fundacja jako Współadministrator jest odpowiedzialna wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Stowarzyszenia. W takim przypadku Stowarzyszenie przekaże Państwa żądanie Współadministratorowi, który zrealizuje żądanie.Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji i Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Twoje dane są w pełni bezpieczne. Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z Polityką Prywatności portalu PCh24.pl
TWOJE WSPARCIE = TWOJE KORZYŚCI
  • Artykuły historyczne i teologiczne, wywiady z wybitnymi znawcami tematu
  • Filmy dokumentalne i popularnonaukowe spod ręki doświadczonych i znanych reżyserów
  • Wiadomości z Polski i świata - regularnie publikowane na naszym portalu
Płatności obsługuje:
Jeżeli chcą Państwo dokonać płatności bezpośrednio w swoim banku lub nie posiadają Państwo konta bankowego i chcą Państwo dokonać płatności za pomocą Poczty Polskiej proszę skorzystać z instrukcji znajdującej się tutaj.
Copyright 2017 by
INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI