Zakończono sukcesem!
TAK! Chcę otrzymać film "Fatima. Orędzie wciąż aktualne” i wspieram jego akcję promocyjną dobrowolnym datkiem w kwocie:
20 zł
30 zł
50 zł
wesprzyj
Twoje dane są w pełni bezpieczne. Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z Polityką Prywatności portalu PCh24.pl
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (współadministratorzy danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania wpłaty, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją i Stowarzyszeniem w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji i Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację i Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wpłaty. Fundacja jako Współadministrator jest odpowiedzialna wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Stowarzyszenia. W takim przypadku Stowarzyszenie przekaże Państwa żądanie Współadministratorowi, który zrealizuje żądanie.Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji i Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Czy poprawnie pojmujemy przesłanie Matki Bożej z Fatimy? Czym naprawdę są błędy Rosji i czy rzeczywiście stanowią już wyłącznie przeszłość? Czy „biskup w bieli” to aby na pewno Jan Paweł II? Które miasto ma zostać „na poły zburzone”? Jak odczytać fatimskie wezwanie do pokuty? Czy to my jesteśmy męczennikami, których krew zapowiada Maryja?
Film "Fatima. Orędzie wciąż aktualne" to dzieło wstrząsające. Przypomina nie tylko historię Objawień, ale też ich ogromny wpływ na losy świata. Pozwala uświadomić sobie, że prorocza misja Fatimy jeszcze się nie skończyła, a losy świata zależne są również od nas – naszych modlitw i postaw.
Podczas pokazów kinowych film „Fatima. Orędzie wciąż aktualne” zgromadził tysiące widzów. Teraz możesz go obejrzeć w swoim domu na DVD! Wystarczy, że wesprzesz naszą akcję promocyjną filmu, a w ramach podziękowania - wyślemy go do Ciebie pocztą!

Nie zwlekaj!

Wesprzyj nas i odbierz film
"Fatima. Orędzie wciąż aktualne"

Płatności obsługuje:
Jeżeli chcą Państwo dokonać płatności bezpośrednio w swoim banku lub nie posiadają Państwo konta bankowego i chcą Państwo dokonać płatności za pomocą Poczty Polskiej proszę skorzystać z instrukcji znajdującej się tutaj.
Copyright 2017 by
INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI