DZIŚ JEST:   19   SIERPNIA   2019 r.


Św. Jana Eudesa
Św. Sykstusa III, papieża
 
 
 
 

Ustawa reprywatyzacyjna nie podoba się amerykańskim Żydom. Mają wsparcie senatorów

Ustawa reprywatyzacyjna nie podoba się amerykańskim Żydom. Mają wsparcie senatorów
By Architect of the Capitol (aoc.gov) [Public domain], via Wikimedia Commons

Pięćdziesięciu dziewięciu amerykańskich senatorów zaprotestowało przeciwko polskiej ustawie o restytucji mienia. Uważają, że projekt „dyskryminowałaby praktycznie wszystkich amerykańskich ocalałych z Holokaustu i spadkobierców, ponieważ nie są oni obecnie obywatelami Polski”.

 

Senatorowie zarówno z Partii Republikańskiej, jak i Demokratycznej, którzy forsują w kongresie dwa projekty ustaw w sprawie restytucji mienia pożydowskiego w krajach postkomunistycznych, napisali list wzywający Polskę do zmiany projektu ustawy reprywatyzacyjnej, która według nich dyskryminuje ocalałych z Holokaustu żyjących w Ameryce.

 

List, który trafił do premiera Mateusza Morawieckiego, dotyczy projektu ustawy reprywatyzacyjnej z października ub. roku. Zezwala ona na zwrot mienia jedynie obywatelom polskim i wyklucza uznawanie roszczeń wszystkich spadkobierców z wyjątkiem „spadkobierców w pierwszej linii”, czyli małżonków, dzieci lub wnuków.

 

„Jesteśmy głęboko zaniepokojeni faktem, że projekt ustawy w obecnej formie, dyskryminowałby praktycznie wszystkich Amerykanów, którzy przeżyli Holokaust i ich spadkobierców, ponieważ nie są oni obecnie obywatelami Polski i nie byli mieszkańcami Polski, gdy ich własność została znacjonalizowana” – stwierdzają senatorowie w liście. Pismo ukazało się w momencie wyraźnego ochłodzenia relacji polsko-żydowskich i zamieszania w związku z uchwaleniem w zeszłym miesiącu ustawy kryminalizującej obwinianie Polski za zbrodnie nazistowskich Niemiec.  

 

Autorzy listu: senator Tammy Baldwin i senator Marco Rubio pilotują ustawy w Kongresie w sprawie restytucji mienia bezspadkowego w krajach Europy Wschodniej. Wsparli tym samym stanowisko World Jewish Restitution Organization (WJRO). Jej szef Gideon Taylor nazwał list „wezwaniem do sprawiedliwości dla osób, które przeżyły Holokaust i ich rodzin”. „Przy coraz mniejszej liczbie ocalałych z Holokaustu żyjących dzisiaj, wzywamy Polskę do pilnego zajęcia się tym historycznym złem” - powiedział Taylor w oświadczeniu i podziękował senatorom. Odnosząc się do części dotyczącej spadkobierców w pierwszej linii, w liście napisano, że przepis „nieproporcjonalnie wpłynie na żydowskie ofiary i ich rodziny”.

 

Ambasador Izraela w Polsce Anna Azari również skarżyła się na „dyskryminacyjne zapisy” w ustawie reprywatyzacyjnej, co było – jak zauważył „The Times of Israel” - rzadkim posunięciem w polityce ministerstwa spraw zagranicznych. „Izrael zazwyczaj powstrzymuje się od publicznego wypowiadania się na temat kwestii restytucji” – czytamy w izraelskim dzienniku.

 

W liście senatorowie amerykańscy powiązali również kwestię ustawy reprywatyzacyjnej z przyszłością stosunków polsko-amerykańskich. „Zachęcamy do współpracy w polskim parlamencie, aby uchwalić sprawiedliwe ustawodawstwo restytucyjne, które pozwoli w pełni zrealizować cele Deklaracji Terezińskiej i jeszcze bardziej wzmocni więzi między naszymi krajami” - napisali. Żydowscy „eksperci” szacują, że Żydzi i instytucje żydowskie w Polsce straciły mienie o łącznej wartości przekraczającej 1 miliard dolarów.

 

Przypomnijmy, że w pierwszą noc trwającej 8 dni Chanuki – żydowskie Święto Świateł – senator Schumer ogłosił z satysfakcją przyjęcie przez Senat USA ustawy JUST Act, która pozwoli środowisku żydowskiemu – nie tylko spadkobiercom – domagać się zwrotu nieruchomości i wszelkich wartościowych rzeczy lub odszkodowań od państw Europy Środkowej, w tym Polski – z tytułu utraty przez Żydów majątku w czasie II wojny światowej. Ustawa, o której potencjalnie niezwykle groźnych skutkach alarmował  publicysta Stanisław Michalkiewicz tuż po jej akceptacji w Senacie,  ma być ostatecznie uchwalona do końca tego roku. Przynajmniej taki zamiar mają jej promotorzy.

 

Proces legislacyjny ustawy S.447  – for Uncompensated Survivors Today (JUST Act) of 2017 można śledzić na stronie Kongresu USA.

 

Ustawa ma pomóc ocalonym z Holokaustu, rodzinom ofiar i instytucjom żydowskim domagać się od rządu USA interwencji względem państw, które nie zwróciły mienia żydowskiego ani nie zadośćuczyniły nie tylko prawowitym właścicielom i ich rodzinom, lecz także instytucjom żydowskim w przypadku mienia bezspadkowego, prowadzącym chociażby działalność edukacyjną nt. Holokaustu (potencjalnie, jeśli ustawa przejdzie w obecnej formie, organizacja Jonny Dannielsa –From the Depth – mogłaby ubiegać się o środki z ewentualnie pozyskanego odszkodowania bezspadkowego).

 

Projekt w obecnej formie zobowiązuje Departament Stanu do regularnego raportowania o postępach w zakresie zwrotu mienia albo odszkodowania z tytułu utraconych nieruchomości i wszelkich kosztowności żydowskich zagarniętych przez nazistów na terenie Europy lub ich nacjonalizacji w okresie komunizmu.

 

Jeden z inicjatorów ustawy, Żyd senator Charles Schumer z ramienia Partii Demokratycznej z Nowego Jorku twierdzi, że projekt „to kropla sprawiedliwości w tym, co było oceanem niesprawiedliwości”. Senator jest mocno związany ze środowiskiem nowojorskich prawników. W Kongresie dał się poznać jako zwolennik aborcji, homomałżeństw, ustawy zdrowotnej Obamy i zakazu broni. Opowiadał się za wojną w Iraku. Przeciwstawiał się umowie z Iranem z 2015 roku. Zabiegał o ratowanie banków z pomocą pieniędzy podatników i był przeciwny wysokiemu opodatkowaniu spekulacyjnych funduszy hedgingowych. Senator był także sponsorem kontrowersyjnego projektu ustawy S.968 ograniczającej dostęp do internetu.

 

Współinicjatorką S.447 JUST Act jest Tammy Baldwin z Partii Demokratycznej. To pierwsza polityk wybrana do Kongresu, która otwarcie przyznawała się do homoseksualizmu. Baldwin specjalizuje się w sprawach ubezpieczeń zdrowotnych. Również pochodzi z żydowskiej rodziny. Walczy o prawa kobiet i mniejszości. Była przeciwna wojnie w Iraku. Projekt wsparł senator  Marco Rubio z Partii Republikańskiej, prawnik pochodzenia kubańskiego, przeciwnik aborcji. Zwolennik amerykańskiej interwencji w Iraku i Libii. Poparł naloty Arabii Saudyjskiej w Jemenie.

 

Jak zaznaczył senator Schumer, „ustawa JUST to kropla sprawiedliwości w tym, co było oceanem niesprawiedliwości, ponieważ w ostatecznym rozrachunku pomoże w restytucji mienia skonfiskowanego przez nazistów, skradzionego podczas Holokaustu”. Dodał, że uchwalenie jej w Senacie „ma wielkie znaczenie i było słuszne, szczególnie tej nocy, ponieważ wspomnienie tych, którzy zginęli w Holokauście, zawsze będzie świecić jasno jak świece chanukowe”. Wezwał kolegów z Izby Reprezentantów, by szybko uchwalili przepisy i zapewnili sprawiedliwą pomoc ofiarom Holokaustu, a także członkom ich rodzin.

 

Inicjatorzy przekonują, że ponad siedemdziesiąt lat po Holokauście restytucja żydowskiej własności komunalnej i prywatnej w Europie Środkowej i Wschodniej pozostaje nierozwiązana. Schumer wskazywał, że naziści nie tylko chcieli zabić Żydów, ale także unicestwić ich dziedzictwo w Europie: świątynie, manuskrypty, dzieła sztuki itp. – Dziś nieruchomości skonfiskowane przez nazistów i ich współpracowników nie zostały jeszcze zwrócone, ani nie zostały wypłacone odszkodowania prawowitym właścicielom lub ich spadkobiercom – narzekał.

 

Projektodawcy nie wspominali przy prezentacji ustawy o zapisie, który wskazuje, że mienie pożydowskie i odszkodowania miałyby być zwracane nie tylko spadkobiercom – co w rzeczywistości ma miejsce obecnie – ale w ogóle środowisku żydowskiemu szeroko pojętemu, w tym różnym instytucjom, jeśli nie ma prawowitych spadkobierców, z przeznaczeniem na edukację, pielęgnowanie pamięci o Holokauście i na „inne cele”.

 

Projekt w wersji pierwotnej wyraźnie stanowi, że „w przypadku bezspadkowej własności wymagane jest zabezpieczenie własności lub odszkodowania, by wspomóc ofiary Holokaustu, wesprzeć edukację o Holokauście i dla innych celów”. Ustawa powołuje się na niewiążącą deklarację uczestników tzw. konferencji Terezińskiej. Jednocześnie projekt zobowiązuje Departament Stanu nie później niż w ciągu 18 miesięcy od wejścia w życie ustawy przedstawienia szczegółowego raportu na temat nieruchomości i kosztowności pożydowskich, które nie zostały jeszcze odzyskane od innych państw, także te znacjonalizowane w okresie komunizmu.  

 

Departament Stanu będzie musiał co roku  – w odniesieniu do krajów sygnatariuszy Deklaracji Terezińskiej – uwzględniać w odpowiednich raportach krajowych na temat praw człowieka, przestrzegania wolności religijnej na świecie lub w „innych odpowiednich sprawozdaniach ocenę charakteru i zakresu przepisów krajowych lub przepisów wykonawczych dotyczących identyfikacji, zwrotu nienależnie przejętych lub znacjonalizowanych aktywów z epoki Holokaustu oraz zgodności z celami Deklaracji Terezińskiej o zasobach i problemach związanych z Holokaustem”.

 

W uzasadnieniu do projektu wskazuje się na kwestie związane:

 

 –  ze zwrotem prawowitemu właścicielowi niesłusznie zajętego lub znacjonalizowanego mienia, w tym mienia religijnego lub komunalnego, lub zapewnienie podobnej własności zastępczej, lub wypłatę godziwej rekompensaty prawowitemu właścicielowi;

 

 – wykorzystanie zasad konferencji Waszyngtońskiej dotyczącej dzieł sztuki skonfiskowanych przez nazistów i Deklaracji Terezinskiej dotyczącej rozstrzygania roszczeń odnośnie nieruchomości publicznych i prywatnych;

 

 – zwrotu bezspadkowej własności w celu pomocy potrzebującym ocalałym z Holokaustu;

 

 – postępu w realizacji roszczeń obywateli USA ocalałych z Holokaustu i członków ich rodzin.

 

Deklaracja Terezińska podpisana przez nieżyjącego już ministra Władysława Bartoszewskiego 30 czerwca  2009 roku na konferencji w Czechach, w której uczestniczyli – poza ministrami 46 państw, także przedstawiciele organizacji żydowskich i „eksperci” – a do której odwołuje się ustawa Just Act – wzywa „by tam, gdzie nie zostało to osiągnięte, podjęto skuteczne działania na rzecz restytucji mienia żydowskiego wspólnotowego i religijnego majątku w drodze restytucji in rem lub rekompensaty”:

 

 – ułatwienia dochodzenia roszczeń ofiar Holokaustu;

 

 – tam natomiast, gdzie nie ma spadkobierców – i na ten zapis powołuje się ustawa JUST – pozyskania odszkodowania lub majątku pożydowskiego, który mógłby „służyć jako podstawa do spełnienia potrzeb materialnych znajdujących się w potrzebie ofiar Holokaustu i zapewnienia ciągłej edukacji o Holokauście, jego przyczynach i konsekwencjach”.

 

W Terezinie zalecono powołanie specjalnych programów narodowych, które zajmowałby się kwestiami restytucji mienia żydowskiego i dalszą współpracą międzynarodową w celu wypracowania jak najlepszych praktyk w dziedzinie zwrotu mienia żydowskiego. Państwa miałyby także szczegółowo skatalogować i opracować raporty dot. mienia żydowskiego w każdym kraju, również „majątku kulturalnego”, obejmującego wszelkie dzieła sztuki, wartościowe przedmioty, manuskrypty itp., by także za te „utracone dzieła” zadośćuczynić żydowskiej społeczności. Deklaracja wzywa do zwalczania antysemityzmu, powszechnej edukacji w szkołach o Holokauście i kultywowania pamięci o ofiarach Holokaustu, szkolenia nauczycieli itd.

 

Uzasadniając projekt, inicjatorzy przekonywali, że opiera się on na międzynarodowej Deklaracji Terezińskiej na temat zasobów związanych z Holokaustem i pokrewnymi zagadnieniami z 2009 roku, a która potwierdza, że ​​ochrona prawa własności jest istotnym elementem demokratycznego społeczeństwa opartego na rządach prawa i uznaje znaczenie restytucji mienia lub rekompensaty za konfiskatę związaną z Holokaustem w latach 1933-45. Zwrócili także uwagę, że niestety wiele państw, które poparły tę deklarację, w tym wielu sojuszników USA z NATO, nie zajęło się w pełni kwestią zwrotu żydowskiej własności komunalnej, prywatnej i bezspadkowej.

 

Dlatego ustawa JUST ma na stałe zmienić obowiązujące prawo, wymagając od Departamentu Stanu raportowania nt. wywiązywania się niektórych państw z realizacji celów Deklaracji Terezińskiej w sprawie zwrotu aktywów z okresu  Holokaustu, a także działań podejmowanych przez te kraje w celu rozwiązania problemu roszczeń obywateli USA. Ma to pozwolić na „zwiększenie wysiłków USA, by nakłonić kraje Europy Środkowej i Wschodniej do osiągnięcia postępu w tej kwestii i pomoże w wypełnieniu zobowiązania Ameryki do zapewnienia sprawiedliwości ofiarom Holokaustu i ich rodzinom”.

 

Projekt uzyskał silne wsparcie wielu instytucji, w tym Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego (WJRO), Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego (AJC), Ligi Przeciw Zniesławieniu (ADL), J Street, której założycielem jest G. Soros, Żydowskiej Federacji Ameryki Północnej (JFNA), B’nai B’rith International, Hebrajskiego Stowarzyszenia Pomocy Imigrantom (HIAS), Koalicji Narodowej Wspierającej Żydów Euroazjatyckich, Federacji Żydowskiej z Milwaukee i kilku innych fundacji.

 

Ustawa JUST zainicjowana już w lutym ub. roku została wsparta poza Baldwin, Rubio i Schumerem przez senatorów: Richarda Blumenthala (D-CT), Orrina Hatcha (R-UT), Boba Caseya (D-PA) , Rona Johnsona (R-WI), Dianne Feinstein (D-CA), Johna McCaina (R-AZ), Eda Markey (D-MA), Johna Thune (R-SD), Gary Petersa (D-MI), Kirsten Gillibrand (D-NY) i Elizabeth Warren (D-MA), Cory Booker (D-NJ), Boba Menendez (D-NJ), Todda Young (R-IN), Tima Scott (R-SC), Chrisa Coonsa ( D-DE), Cory Gardner (R-CO) i Bena Cardina (D-MD). Senat jednogłośnie przyjął projekt 12 grudnia. Światowa  Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego wydała oświadczenie, domagając się jej uchwalenia jak najszybciej, jeszcze w tym roku. – Zajęcie się roszczeniami osób, które przeżyły Holokaust, jest palącą kwestią – komentował rabin Andrew Baker, dyrektor ds. międzynarodowych spraw żydowskich w Amerykańskim Komitecie Żydowskim.

 

Źródło: Timesofisrael.com., Pch24.pl.,

Agnieszka Stelmach


DATA: 2018-03-29 13:44
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
5
 
 
 
Skomentuj arytukuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

Nie z Naszej winy "straciły". Nie ma krewnych, nie ma zwrotu i kropka. Ciekawe jak nas "nasze" Parobki wyślizgają, bo że to zrobią jest pewne.
ponad 1 rok temu / agricola
 
Już samo pożądanie rzeczy bliźniego (przykazanie X) jest grzechem zarówno dla żydów jak i katolików czy innych odłamów chrześcijaństwa. Żydzi nie tylko pożądają tego co im się nie należy, ale oszustwem i naciskami dążą do zmiany prawa nadanego im i nam przez Boga Wszechmogącego, na którego tak chętnie powołują się w stosunku do chrześcijan w tzw. "dialogach ekumenicznych". Obrażają tym samego Stwórcę i krzywdzą Jego stworzenie. Wniosek z tego jest następujący: ich bogiem jest szatan i sami czują się bogiem skoro uważają że wszystko im wolno. Obrażanie samego Boga to ich specjalność. Żydzi są fałszywym narodem, stosujący przemoc wobec bliźnich i okłamującym wszystkie narody. To samo dotyczy tych Amerykanów, którzy im ulegają.
ponad 1 rok temu / czarno na białym
 
Wsparcie senatorów - czy raczej szantaż i stronniczość, zakłamanie i ciemne interesy, pazerność na mamonę?
ponad 1 rok temu / DNA
 
@puchacz Nic im nie trzeba "odpalać".
ponad 1 rok temu / dng
 
"Trzeba się będzie dogadać i coś im odpalić. Nie ma wątpliwości". Wątpliwości nie ma niejaki "puchacz". Nie jest tylko jasne, czy "puchacz" będzie "odpalał", czy wprost przeciwnie ("puchacz" liczy na to, że jemu będzie "odpalone").
ponad 1 rok temu / wwm
 
Puchacz wie że jesteśmy szantażowani przez żydów i USA. Szantaż jest karalny. Skoro nas szantażują powinniśmy opuścić NATO i wycofać się z sojuszy z Ameryką i Izraelem. Puchacz wie o szantażu i go popiera. Takie osoby nazywamy kryminalistami a prawo karze kryminalistów.
ponad 1 rok temu / sdf
 

 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

Nie ma go na naszym portalu?
Napisz! Krótkie komentarze lub felietony - opublikujemy je na Pch24.pl
 
 
 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2019 by
STOWARZYSZENIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
M. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.