DZIŚ JEST:   27   MAJA   2020 r.

Św. Augustyna z Canterbury
Św. Fryderyka, biskupa
 
 
 
 

Umowa ONZ o swobodnej migracji możliwa dzięki dyplomatycznej aktywności Watykanu

Umowa ONZ o swobodnej migracji możliwa dzięki dyplomatycznej aktywności Watykanu
Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: unsplash.com

Zakończenie w ubiegłym miesiącu prac nad treścią Globalnego porozumienia w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i regularnej migracji (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration), umożliwiającego m.in. wyznawcom islamu swobodną migrację z Afryki do krajów europejskich, uznano za duży sukces międzynarodowych delegacji, które pracowały przez ostatnie dwa lata, by osiągnąć konsensus. Sfinalizowanie umowy, której oficjalne przyjęcie ma nastąpić w grudniu w Marakeszu, było możliwe – według wielu zaangażowanych stron – dzięki mediacjom Stolicy Apostolskiej.

 

Wysiłki na rzecz przyjęcia Global Compact w sprawie uchodźców i migrantów rozpoczęły się jeszcze we wrześniu 2016 roku, czego rezultatem było przyjęcie w Nowym Jorku deklaracji wzywającej do zawarcia globalnego porozumienia, które „potwierdzi i w pełni ochroni prawa człowieka wszystkich uchodźców i migrantów, niezależnie od ich statusu”. Wzywano wówczas do przyjęcia dwóch odrębnych porozumień w sprawie migrantów i uchodźców najpóźniej do września 2018 roku.

 

W tym samym okresie – w związku z narastaniem kryzysu migracyjnego – szefowie państw i przedstawiciele rządów ze 191 krajów uzgodnili ogólne zasady współpracy, by chronić prawa migrantów i ich rodzin.

 

Utrzymywani przez finansjerę aktywiści z organizacji pozarządowych oraz delegaci z krajów uczestniczących w rozmowach wskazywali, że to dzięki staraniom watykańskiej dyplomacji, tworzącej czasami „nieporęczną” koalicję z innymi państwami, udało się wypracować szereg korzystnych dla migrantów rozwiązań.

 

Projekty umów zyskały największe zainteresowanie mediów, gdy administracja prezydenta Trumpa ogłosiła w grudniu ubiegłego roku, iż nie będzie już uczestniczyć w negocjacji porozumień. Ówczesny sekretarz stanu Rex Tillerson powiedział, że proces ten podważa suwerenność Stanów Zjednoczonych. Z kolei przywódcy katoliccy i niekatoliccy przekonywali, że wycofanie się USA z negocjacji porozumień jest wbrew ich interesom.

 

Stolica Apostolska – wedle negocjatorów projektów dwóch umów o imigrantach i uchodźcach – nie szczędziła sił, by budować mosty między państwami, ale przede wszystkim wykorzystywała autorytet moralny Kościoła dla uzasadnienia konieczności umożliwienia swobodnej migracji, przypominając także o wcześniejszych zobowiązaniach państw wynikających z prawa międzynarodowego.

 

Według Kevina Appleby’ego, który uczestniczył w procesie negocjacji ostatecznej treści umów za pośrednictwem Międzynarodowej Sieci Migracyjnej Scalabrini (SIMN), „Stolica Apostolska konsekwentnie przestrzegała praw migrantów i przypominała państwom członkowskim o ich zobowiązaniu do ochrony ludzkiego życia i godności”.

 

Appleby dodał, że watykańscy dyplomaci pomogli „zrównoważyć inne głosy.” – Finalne treści umów zostały wynegocjowane w trudnym, globalnym środowisku, w którym ksenofobia narasta, rozprzestrzeniając się w Europie i innych krajach na całym świecie. To przełożyło się na trudniejsze środowisko do negocjacji – zaznaczył Appleby.

 

Zdaniem przedstawicieli innych organizacji pozarządowych zaangażowanych w przygotowanie i negocjacje umów, Stolica Apostolska współpracowała w ONZ ze „wszystkimi stronami zaangażowanymi w sprawę wspólnego dobra”. Chodzi o lansowaną m.in. przez sorosowskie organizacje kwestię ułatwienia migracji i w związku z tym realizację Agendy Zrównoważonego Rozwoju.

 

Prałat Robert Vitillo, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Katolickiej Komisji ds. Migracji z siedzibą w Genewie stwierdził, że wielu oenzetowskich delegatów było wdzięcznych za postawę Watykanu, co rzadko się zdarza.

 

Przed rozpoczęciem negocjacji Biuro Watykańskie ds. Migrantów i Uchodźców, które jest osobiście zarządzane przez papieża Franciszka, opublikowało „20 Action Points for the Global Compacts” (20 punktów akcji na rzecz przyjęcia umów Global Compact), które według jezuity o. Michaela Czernego z Sekretariatu Stanu miały „wyrazić zaangażowanie Kościoła katolickiego w proces mający doprowadzić do negocjacji i przyjęcia porozumień w sprawie migrantów i uchodźców”.

 

Akcja Watykanu spotkała się z aplauzem wielu delegatów ONZ. Dokument papieża Franciszka miał stanowić stały punkt odniesienia dla negocjacji. Obejmował 23 cele i zobowiązania. Wszyscy uczestnicy, w tym Stolica Apostolska, zostali ostatecznie zmuszeni do zawarcia kompromisu.

 

Wedle o. Czernego, w niektórych obszarach dokument końcowy jest „pozytywnie zbilansowany”. Nuncjusz apostolski przy ONZ arcybiskup Bernardito Auza również wypowiedział się z entuzjazmem na temat negocjacji, wskazując, że wynegocjowany projekt umowy w sprawie migrantów jest pierwszym tego typu porozumieniem i powinien przyczynić się do „poprawy obecnego międzynarodowego położenia uchodźców”.

 

W trakcie negocjacji Stolica Apostolska zdecydowanie broniła zapisu zezwalającego imigrantom na swobodne ściąganie rodziny do danego kraju, w tym także z bardzo odległych miejsc. Stolica Apostolska zabiegała o gwarancje, by to organizacje religijne realizowały wraz z rządami danych krajów programy sprowadzania imigrantów, korzystając z dotacji. Również Watykan walczył o to, aby móc pomagać „nielegalnym migrantom”.

 

Podczas spotkania przygotowawczego w sprawie negocjacji i przyjęcia umów Global Compact, które odbyło się w Puerto Vallarta w Meksyku w grudniu zeszłego roku, delegacja Stolicy Apostolskiej upubliczniła nagranie z przemową Franciszka. Papież nalegał na akceptację zjawiska migracji. Zachęcał do „powitania, ochrony, promocji i integracji” migrantów niezależnie skąd by pochodzili, wskazując, że jest to „obecnie nasz obowiązek”.

 

Od czasu wyboru w 2013 roku kwestia migracji znalazła się w centrum zainteresowania papieża Franciszka. Jest nawet – jak zaznaczył abp Auza – „jednym z głównych priorytetów duszpasterskich” papieża.

 

13 lipca delegaci ONZ zgodzili się zaakceptować ostateczną treść globalnego porozumienia w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i regularnej migracji, które oficjalnie ma zostać przyjęte w grudniu w Maroku.

 

To pierwsze tego typu porozumienie, obejmujące wszystkie wymiary migracji międzynarodowej w sposób całościowy i kompleksowy. Co ciekawe, państwa, które je przyjmą, zobowiązują się do ścisłego wdrażania Agendy 2030 i porozumienia klimatycznego.

 

Treść porozumienia była ustalana przez delegatów ONZ, liderów wybranych, proimigranckich organizacji pozarządowych, urzędników lokalnych, a nawet samych imigrantów.

 

Porozumienie ma stanowić podstawę do poprawy zarządzania i międzynarodowego koordynowania polityki migracyjnej w celu „wzmocnienia wkładu migrantów i migracji w zrównoważony rozwój”.

 

Uznając przyjęcie ostatecznej treści porozumienia migracyjnego, przewodniczący 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Miroslav Lajčák powiedział, że umowa ma ogromny potencjał, ponieważ „może przestawiać nas z trybu reaktywnego do proaktywnego”.

 

– Może nam pomóc wyciągnąć korzyści z migracji i zmniejszyć ryzyko. Może stanowić nową platformę współpracy. I może być zasobem w znalezieniu właściwej równowagi między prawami człowieka a suwerennością państw. W grudniu formalnie stanie się pierwszym obszernym programem migracji, jaki świat kiedykolwiek widział – tłumaczył.

 

Stały Przedstawiciel Meksyku, Juan José Ignacio Gómez Camacho, zaznaczył, że „migracja była jedynym problemem globalnym, który pozostawał poza porządkiem obrad ONZ”. –  Global Compact nie tylko wprowadza praktyczne zmiany w życiu milionów migrantów na całym świecie, ale przyznaje, że żaden kraj nie może zająć się tą kwestią sam – mówił, dodając, że teraz jest to już kwestia międzynarodowa, tym samym ograniczone są możliwości samodzielnej polityki państw.

 

Stały przedstawiciel Szwajcarii, Jürg Lauber dodał: Ten tekst zdecydowanie wpisuje się w globalną agendę. Będzie to punkt odniesienia w nadchodzących latach i wywoła rzeczywistą zmianę. Uważam pomyślne zakończenie naszych negocjacji za silne zaangażowanie w multilateralizm i międzynarodową współpracę.

 

Porozumienie zostanie formalnie przyjęte przez państwa członkowskie na konferencji międzyrządowej dotyczącej przyjęcia globalnego porozumienia w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i regularnej migracji, która odbędzie się w Marrakeszu w Maroku w dniach 10–11 grudnia 2018, być może nawet z udziałem papieża, o co zabiegają „katolicy otwarci”.

 

Co ciekawe, państwa, które podpiszą umowę zobowiązują się do ścisłej współpracy w zakresie wdrażania ułatwień dla migracji i wszystkich celów zrównoważonego rozwoju oraz porozumienia klimatycznego z Paryża. Zobowiązują się do inwestycji w programy przyspieszające wdrożenie Agendy 2030.

 

Umowa przewiduje tworzenie społeczeństwa multikulturowego i walkę z wszelkimi przejawami „ksenofobi” oraz „dyskryminacji”. Dotacje, z których korzystały media krytyczne wobec migrantów, mają zostać przekierowane do organizacji zachęcających do migracji i przedstawiających jedynie pozytywny wizerunek migracji. Przewiduje się szereg ułatwień administracyjnych dla migrantów, uproszczenie dostępu do pomocy socjalnej, pracy, edukacji i rozwijania własnej kultury w kraju goszczącym.

 

 

Źródło: cruxnow.com / un.org

AS

 

  


DATA: 2018-08-06 15:18
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
3
 
 
 
Skomentuj artykuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

Chyba komuś rozóm odebrano na siłę.
ponad 1 rok temu / Ksro
 
Bardzo niebezpieczne jest to, że takie maherki są robione po za wiedzą społeczeństw. Potrzebne jest szersze upublicznienie tej informacji.
ponad 1 rok temu / gość
 
masoneria rozwala kościół katolicki od środka
ponad 1 rok temu / daro
 
KONIEC SWIATA!
ponad 1 rok temu / Nick
 
Chcemy jasnej deklaracji co zrobi Morawiecki vel Kaczyński. Wystarczy już głodnych kawałków rzucanych nam w tv Kurskiego. Dość oglupiania Polaków! Dość!!!!!
ponad 1 rok temu / odrzucić!!!!!!
 
Multikulturalizm prowadzi do chaosu i stanu acywilizacyjnego, zatem do anarchii, którą trzeba będzie opanować przemocą. Prowadzi to prostą drogą do globalnego totalitaryzmu.
ponad 1 rok temu / gość
 

 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2020 by
STOWARZYSZENIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
M. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.