DZIŚ JEST:   21   STYCZNIA   2021 r.

Dzień Babci
Św. Agnieszki, męczennicy
Św. Epifaniusza
 
 
 
 

Szkoła bezbożnej ideologii

Szkoła bezbożnej ideologii

W polskiej oświacie nie mówi się już o współpracy rodziców z nauczycielami, tylko tych pierwszych brutalnie odpycha się od szkoły. Pedagodzy i psychologowie mają być pasami transmisyjnymi ideologii – mówi w rozmowie z PCh24.pl dr Andrzej Mazan z Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW, dyrektor merytoryczny Fundacji Dobrej Edukacji Maximilianum.

 W szeregi uczniów zostali po raz pierwszy przymusowo wcieleni polscy sześciolatkowie. Do jakiej szkoły trafiają?


- Przede wszystkim decydując o wdrożeniu sześciolatków do systemu szkolnego ministerstwo pominęło wszelkie doświadczenia pedagogiczne, psychologiczne opiniujące  przygotowanie dziecka w tym wieku do podjęcia nauki. Do niedawna obowiązywała przecież teza, że dziecko osiąga dojrzałość szkolną w wieku lat siedmiu. Dojrzałość ta obejmuje aspekt intelektualny, emocjonalny i społeczny. Mamy więc do czynienia z eksperymentem na dziecku i nie wiadomo, jakie będą jego skutki. Jest coś niezwykłego w zjawisku arogancji władzy podkreślanym ostatnio często w wywiadach przez panią Karolinę Elbanowską z inicjatywy „Ratuj maluchy”. Otóż okazało się, że cała populacja sześciolatków jest już dostatecznie dojrzała do szkoły. I nagle pod tą opinią podpisuje się szereg psychologów i pedagogów. To jaką wartość mają tzw. prawa wieku rozwojowego? Jeszcze kilka lat temu nikt takich teorii nie głosił. A w tej chwili, jak widać, posłuszeństwo wobec władzy jest w środowisku psychologów, pedagogów i nauczycieli ogromne.

 

Drugą niepokojącą kwestią jest brak przygotowania merytorycznego nauczycieli, którzy dotychczas nigdy nie pracowali systemem szkolnym z sześciolatkami. Owszem pracowano w tzw. zerówkach, ale obecnie dzieci sześcioletnie zostały „wtłoczone” w system-klasowo lekcyjny. W opublikowanych na stronach MEN wytycznych metodycznych dla klasy pierwszej nie tylko brakuje odpowiednich wskazówek dydaktycznych, ale całość  postępowania jest uzasadniona dowolnie wybranymi koncepcjami psychologiczno-pedagogicznymi. Powołanie się na „słynne” nazwiska ma zatem uwiarygodnić eksperyment społeczny.

 

Innym, niekorzystnym aspektem, który negatywnie odbije się na dzieciach, jest zetknięcie się sześciolatków ze szkolną subkulturą. Dzieci najbardziej bezbronne w społeczności szkolnej będą zmuszone przebywać w przepełnionych świetlicach, bo w wielu placówkach, zwłaszcza na terenie miejskich molochów, nauka odbywać się będzie w systemie dwuzmianowym. Stresem będzie dla najmłodszych hałas, przemoc, zarówno fizyczna jak i psychiczna. Natychmiast zetkną się z powszechną wulgaryzacją językową i pojęciową, odnoszącą się do sposobu postrzegania świata, w którym przebywają. Zostaną zmuszeni do przystosowywania się do zupełnie innego świata niż ten, w którym żyją w otoczeniu rodziny.

 

Jak ocenia Pan podręcznik przygotowany przez MEN dla najmłodszych uczniów?


- Ma on, niestety, mnóstwo wad na poziomie językowym, pojęciowym, graficznym, aksjologicznym czy społecznym. Chciałbym podkreślić jednak przekaz ideowy, jaki niesie ten podręcznik, bowiem wieńczy on  zapoczątkowane przez p. minister Hall dzieło "europeizacji" polskiego dziecka. Ministerstwo obejmując przymusowym, jednakowym nauczaniem wszystkie dzieci, począwszy od tegorocznego rocznika sześciolatków w górę, realizuje program edukacji globalnej. Jej główne założenia zawarte zostały w wydanej pod auspicjami UNESCO publikacji pt.  „Edukacja: jest w niej ukryty skarb”. Jest to zbiór dyrektyw na temat tego, jak powinno odbywać się nauczanie w XXI wieku. Wskazania te zostały w duchu liberalnym przygotowane przez socjalistę Jacquesa Delorsa, prof. Bronisława Geremka oraz grono innych, nazwijmy to, wpływowych polityków. Co jest w myśl tych założeń, celem oświaty? Głównym celem jest teza, że wszystko w szkole zachęcać ma do „zrewaloryzowania wartości etycznych i kulturalnych edukacji”. Obowiązuje relatywizacja i reinterpretacja. Nie ma żadnych bezwzględnych wartości etycznych, a zwłaszcza tych, które wypływają z religii. W ogóle w szkole nie ma miejsca dla religii.

 

Opublikowany przez MEN nowy podręcznik dla sześciolatków dokładnie odpowiada tym wskazówkom. W podręczniku „świętuje” się dzień ziemi, flagi i matki. O świętach tradycji polskiej i chrześcijańskiej nie miało być mowy. Po protestach rodziców w książce znalazły się wzmianki o Bożym Narodzeniu i Wielkanocy, ale treść odnosząca się do tych świąt jest infantylna. To jest  właściwie naigrywanie się z chrześcijan. Warto podkreślić, że podręcznik podlegał konsultacji „specjalisty” ds. równościowych. To jest nowa „specjalność”, której nigdy dotąd nie było. Przypomina niechlubne czasy politruków.

 

W podręczniku mamy od początku do czynienia z realizacją dogmatu państwa świeckiego. Obowiązuje perspektywa monistycznego materializmu, podana dla dziecka w formie przyjemnościowo-konsumpcyjnej. Dziecko, które realizuje treści podręcznika przebywa w wyidealizowanym świecie bajki i marzeń. W podręczniku spotykamy wiele elementów przyrody, bardzo często spersonifikowanej i pokazanej w sposób infantylny, jak mówiące muchomorki, raki, krokodyle. Zawarto tam też sporo motywów mitycznych. Świat nierzeczywisty wymieszany został ze światem realnym.

 

Jednym z najczęstszych poleceń jest: wymyśl. Dziecko ma tutaj „wymyślać” świat, zachęcane jest do życia ideami i marzeniami, a nie rzeczywistością. Drugi częstym poleceniem jest praca w parach. Niemal wszystko ma się odbywać parami. Z drugiej strony od początku przyzwyczaja się dziecko do wiary w naukę i przekonuje, iż tylko nauka daje możliwość opisu rzeczywistości. W ten sposób uczy się je postawy przekształcania rzeczywistości świata. Pojawia się w podręczniku tendencja burzenia porządku wyniesionego z Księgi Rodzaju czy z chrześcijaństwa. Dziecko od początku wprowadzane jest w świat, który w żaden sposób nie będzie pasował do przekazów religijnych i historycznych.  

 

Podręcznik lansuje również tezę edukacji globalnej, że nie ma prawdy a istnieje tylko świat różnych ideologii. Wszystko może być względne i zależy tylko od naszego subiektywnego podejścia. Ideologia zawarta w elementarzu wyraża się w relatywizacji własnej kultury, w materializmie, jakimś wyrazie socjalizmu wykluczającego rodzinność. Dziecko wchodzi w idealny, szkolny świat społeczny, w którym przebywa odizolowane od najbliższych.

 

Jaki wpływ mają rodzice na sposób kształcenia ich dzieci przez dzisiejszą szkołę?


- W polskiej oświacie nie mówi się już o współpracy rodziców z nauczycielami, tylko tych pierwszych brutalnie odpycha się od szkoły. Musimy spojrzeć na wprowadzanie tego podręcznika jako na element większej całości, tzn. procesu, któremu zostaje poddane społeczeństwo polskie, zwłaszcza w sferze relacji dziecko-rodzic. Bezpłatny elementarz od państwa wpisuje się w tendencję do odrywania dziecka od rodziny i przejmowania opieki nad nim przez państwo, które wręcz zawłaszcza dzieci, aby wychować je w nowym duchu. Przecież  wszelkie rodzicielskie protesty są doskonale ignorowane. Ponadto, jak wiemy, przygotowany został swoisty bat na rodziców w postaci ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Pozwala ona każdemu nauczycielowi w przypadku chociażby podejrzenia o przemoc założyć danej rodzinie nieusuwalną do końca życia „niebieską kartę”.

 

Szkoła staje się pasem transmisyjnym wrogiej polskiej kulturze ideologii. Od czasów pani minister Katarzyny Hall umocniła się w polskim ministerstwie grupa, która wprowadza ów program edukacji globalnej. Jej znakiem jest utworzenie ośrodków edukacji rozwojowej zamiast ośrodków doskonalenia nauczycieli. Prowadzona jest walka z wiarygodnością wiary chrześcijańskiej, także przez programy równościowe i demoralizację. Trzeba mieć świadomość, że zamiast wychowania rodzinnego wejdzie zaraz do szkół wychowanie seksualne.

 

MEN dąży do zapewnienia sobie coraz większej kontroli nad placówkami prowadzonymi przez samorządy. Jak możemy się bronić?


- Po pierwsze, drogę wskazuje akcja „Ratuj maluchy” zmierzająca do umocnienia praw rodziców wobec szkoły. Punktem oparcia dla takich dążeń jest artykuł 48. Konstytucji gwarantujący rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z wyznawanymi przez siebie wartościami. Zawsze należy się na niego powoływać, gdy uważamy, że szkoła narusza nasze prawa.

 

Po drugie, należy za wszelką cenę bronić dzieci, tak jak w czasach zaborów, przez intensyfikację mądrego wychowania domowego.

 

Po trzecie, należy umacniać duchowość dziecka przez uczestnictwo rodziców i dzieci w organizacjach katolickich. Proszę zwrócić uwagę, że poza oazami dzieci nie mają żadnej możliwości by formować swoją duchowość w Kościele katolickim. To jest wyzwanie pierwszorzędne.

 

Pamiętajmy, iż tendencja do tego, by wyrugować religię ze szkół i nadać tym ostatnim wymiar wyłącznie świecki, materialistyczny, pojawiła się już przed II wojną światową. Kościół starał się temu przeciwdziałać tworząc religijne organizacje dzieci, takie jak Krucjata Eucharystyczna czy Sodalicja Mariańska. Chodziło o to, by dziecko mogło wzrastać w wymiarze i rozumieniu wiary. To bardzo istotna kwestia, bo jeżeli ulega atrofii myślenie religijne i wiara religijna, to przy obecnym ciśnieniu konsumpcji i wiedzy naukowej dusze dzieci obronić będzie bardzo trudno. Nasza szkoła nie jest bowiem pozbawiona wiary. Ona uczy wiary w wiedzę naukową. Tej wiary szczególnie, która oczywiście sprzeciwia się wierze w Pana Boga i w Pismo Święte.

 

Kolejnym sposobem jest możliwie jak największa obecność rodziców w szkołach, ale i doprowadzenie do relatywizacji wiedzy szkolnej. Trzeba wpajać dzieciom, że nie jest ona absolutna, gdyż, jak wspomniałem, podstawą szkoły nie jest prawda, tylko ideologia. Wiedza naukowa nie jest potrzebna do zbawienia. Szkoła jest ideologiczna w samych swoich założeniach. Ona uczy oceny rzeczywistości przez ideologię, a nie przez prawdę.

 

Ale najważniejszą  metodą obrony dziecka jest umieszczenie go w środowisku nauczycieli  moralnie udoskonalonych i życzliwych dla dziecka.

 

 

 

Dziękuję za rozmowę.

 

Rozmawiał Roman Motoła


DATA: 2014-09-04 18:40
 

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
1
 
 
 
Skomentuj artykuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

Zaraz zaraz, a czy ja gdzieś wspomniałem o kreacjoniźmie? Zresztą, teorii kreacjonistycznych jest kilka. Chodzi mi o to, że NIEKTÓRE twierdzenia teorii ewolucji są bajeczkami, i dlatego teoria ta jako całość nie może być uznana za wiedzę. Ale skoro twierdzisz że istnieją dowody, to przedstaw choć jeden dowód na to że ptaki PRZYPADKOWO wyewoluowały z gadów. Albo wyjaśnij jak "wyewoluował" mechanizm echolokacji u nietoperza, który składa się z dwóch oddzielnych narządów (nadajnika i odbiornika), a żaden z tych narządów nie jest dla nietoperza przydatny bez sprawnego drugiego narządu. A jeśli nie potrafisz, to chociaż przedstaw jeden dowód na to że jakikolwiek gatunek PRZYPADKOWO przekształcił się w inny gatunek - ale ma być to dowód który jednocześnie obalałby konkurencyjną teorię że oba te gatunki powstały niezależnie! Bo tylko wtedy masz prawo twierdzić że podstawowe twierdzenie teorii ewolucji (przypadkowa zmiana gatunku w inny gatunek) jest bezkonkurencyjne :)
ponad 6 lat temu / Rozczarowany
 
To poproszę dowody na kreacjonizm, bo na ewolucję istnieją.
ponad 6 lat temu / TheModern
 
Modemiku, klasycznie nie znasz się - ale się wypowiadasz :) Dogmat o nieomylności dotyczy nie KAŻDEJ wypowiedzi papieża, a jedynie wypowiedzi w specjalnej formie "ex cathedra". A poparcie dla teorii ewolucji nie miało takiej formy, czyli była to tylko prywatna opinia papieża. Zresztą, na takiej samej zasadzie odbyło się całowanie Koranu. I druga sprawa. Sam piszesz: TEORIA ewolucji. W związku z tym kompromitujesz się ze swoją głupotą, bo nie wiesz co to jest teoria naukowa. KAŻDĄ teorię naukową można uznawać za błędną i kwestionować ją podając argumenty, dopóki nie stanie się ona udowodnioną nieomylną wiedzą - a teoria ewolucji nie spełnia tego warunku :)
ponad 6 lat temu / Rozczarowany
 
Nie wiem czy wiesz, ale ludzie uznający teorię ewolucji za błędną nie tylko popisują się głupotą, ale także łamią dogmat o nieomylności papieża (jeśli są katolikami). Jan Paweł II powiedział, że Kościół popiera ewolucję. Był on mądrym człowiekiem nie zależało mu na kompromitowanie Kościoła.
ponad 6 lat temu / TheModern
 
Modemiku - szkoła powinna uczyć wiedzy naukowej, a często uczy tego co jest wiarą naukową (teorie i hipotezy), prezentując ją fałszywie jako 100-procentowo pewną wiedzę. Np. teoria ewolucji czy bajeczkowa hipoteza abiogenezy.
ponad 6 lat temu / Rozczarowany
 
"Nasza szkoła nie jest bowiem pozbawiona wiary. Ona uczy wiary w wiedzę naukową. Tej wiary szczególnie, która oczywiście sprzeciwia się wierze w Pana Boga i w Pismo Święte." szczególnie na lekcjach religii szkoła sprzeciwia się wierze w Boga i Pismo Św. Czego szkoła ma uczyć jeśli nie wiedzy naukowej?
ponad 6 lat temu / TheModern
 

 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2020 by
STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.