DZIŚ JEST:   25   MAJA   2020 r.

Św. Grzegorza VII
Św. Bedy Czcigodnego, Doktora Kościoła
 
 
 
 

Rola Deklaracji z Abu Zabi w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Sesja i pięć ważnych spotkań

Rola Deklaracji z Abu Zabi w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Sesja i pięć ważnych spotkań
Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: pixabay.com

 

Podczas nabożeństwa tuż przed rozpoczynającą się sesją ONZ z udziałem przywódców z wielu krajów przywołano podpisane na początku roku w Abu Zabi porozumienie papieża Franciszka z muzułmanami. Podkreślono, że Deklaracja jest „antidotum na nienawiść, przemoc, ekstremizm i ślepy fanatyzm”.

 

– Deklaracja jest apelem do wszystkich ludzi dobrej woli, aby odłożyli na bok szczególne i egoistyczne interesy, czy to indywidualne, narodowe czy kontynentalne, by zburzyć mury w naszych umysłach, przekroczyć granice w celu promowania i budowania sprawiedliwości oraz pokoju – oświadczył bp Paul Hinder, namiestnik apostolski dla Arabii Południowej, który organizował papieską pielgrzymkę w regionie.

 

Uwagi bp Hindera pojawiły się podczas dorocznego nabożeństwa, które zbiegło się z otwarciem 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Co ciekawe, w nabożeństwie, które odbyło się w kościele pw. Świętej Rodziny w Nowym Jorku wzięło udział około 85 dyplomatów ONZ, 60 przywódców religijnych i 110 liderów organizacji pozarządowych.

 

Obecny był Sekretarz Generalny ONZ António Guterres, a witał go arcybiskup Bernardito Auza, papieski przedstawiciel Stałej Misji Obserwacyjnej Stolicy Apostolskiej przy ONZ.

 

W lutym 2019 papież podpisał – wraz z szejkiem Ahmedem el-Tayebem, wielkim imamem Al-Azha, który reprezentuje sunnickich muzułmanów na całym świecie – „Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia”.

 

Dokument, jak podsumował biskup Hinder, stwierdza, że ​​„autentyczne nauki religii muszą zawsze „bronić wartości wzajemnego zrozumienia, ludzkiego braterstwa i harmonijnego współistnienia” oraz że „Wschód i Zachód muszą znaleźć zbieżność we wzajemnej współpracy na podstawie ich uzupełniających się wartości”.

 

Deklaracja wskazuje na pewne pilne tematy, które można rozwiązać tylko wtedy, gdy religie właściwie wypełniają swoje obowiązki i jeśli odpowiednio społeczeństwa, ich rządy i wspólnota międzynarodowa jako całość pracują razem – zwrócił uwagę papieski wysłannik.

 

Z kolei abp Auza apelował, by w nadchodzących dniach uczestnicy obrad przyjęli prawa chroniące „rodzinę jako fundamentalne jądro społeczeństwa i ludzkości, zapewniając odpowiednią edukację dzieciom, unikając wszystkiego, co mogłoby doprowadzić ludzi do ekstremizmu i przemocy”.

 

Wcześniej w tym miesiącu bliski współpracownik papieża, rabin Abraham Skorka, powiedział portalowi Crux, że ma nadzieję, iż porozumienie z Abu Zabi będzie miało taki sam skutek jak „Nostra aetate” – dokument Soboru Watykańskiego II z 1965 roku, który zresetował stosunki żydowsko-katolickie.

 

– Czuję, że po raz pierwszy w historii katolicyzm zbliżył się tak blisko i tak bardzo zaangażował się w świat muzułmański, by przyczynić się do pokoju. To odpowiedź dla tych wszystkich ludzi ze wszystkich stron, którzy stale używają języka nienawiści i przemocy – komentował rabin wartość „Dokumentu o braterstwie ludzkim”.

 

Podczas swoich wystąpień w poniedziałek bp Hinder powiedział, że lutowa wizyta Franciszka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – która była pierwszą wizytą papieską na Półwyspie Arabskim – przypomina czasy sprzed 800 lat, gdy Franciszek z Asyżu pojawił się w Egipcie, przekraczając granice muzułmańskich i chrześcijańskich armii, udając się na spotkanie z sułtanem Al-Kamilem.

 

– Zarówno Franciszek z Asyżu, jak i papież Franciszek, z drugiej strony sułtan al-Kamil i szejk Ahmad Al-Tayyeb musieli przekroczyć rzeczywistą i ideologiczną linię frontu, by spotkać się z drugą stroną i dojść do celu wzajemnego braterstwa – uznał hierarcha.

 

Następnie zauważył, że deklaracja z Abu Zabi służy jako zaproszenie do kształtowania tego rodzaju zaangażowania w dzisiejszym świecie wśród wszystkich ludzi dobrej woli.

 

– Deklaracja przemawia w imieniu niezliczonych ofiar przemocy i wojny; tych, którzy są torturowani i zmuszeni do ucieczki z kraju swoich narodzin; wszystkich niewinnych ludzi, którzy zostali zabici; biednych, pozbawionych środków do życia, marginalizowanych i najbardziej potrzebujących pomocy; ofiar korupcji i fundamentalizmu, ludzi spragnionych pokoju i sprawiedliwości – kontynuował bp Hinder zwracając się do dyplomatów.

 

Opierając się na własnym doświadczeniu (spędził 15 lat na Bliskim Wschodzie), bp Hinder powiedział, że chociaż Deklaracja jest oznaką postępu, wciąż pozostaje wiele pracy. W szczególności wyróżnił rozdarty wojną Jemen „gdzie miliony ludzi tęskni za sprawiedliwością i pokojem”. – Kto będzie miał odwagę przerwać błędne koło przemocy? – pytał.

 

Na koniec biskup apelował: W wigilię otwarcia Zgromadzenia odmówmy pokornie, wspólnie i szczerze modlitwę do Ojca wszechświata w duchu świętego Franciszka z Asyżu: „Uczyń mnie narzędziem pokoju!”.

 

Podczas tegorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ – oprócz zwyczajowych wystąpień szefów państw – odbędzie się pięć ważnych szczytów i spotkań na wysokim szczeblu.

 

Szef ONZ António Guterres uczynił walkę z „kryzysem klimatycznym” jednym ze swoich głównych priorytetów, zwołując szczyt działań na rzecz klimatu 23 września. Guterres dąży do zwiększenia ambicji państw i przyspieszenia działań w zakresie przestawiania gospodarki światowej na tzw. zrównoważony rozwój („zielona transformacja” w celu ograniczenia „globalnego ocieplenia” – zgodnie z porozumieniem paryskim z 2015 roku).

 

Szczyt zgromadzi przedstawicieli rządów, sektor prywatny, organizacje pozarządowe (III sektor), władze lokalne i inne organizacje międzynarodowe, które mają opracować rozwiązania w sześciu obszarach: globalnego przejścia na energię odnawialną, smart cities, zrównoważonego rolnictwa (GMO II generacji), zarządzania lasami i oceanami, odporności i dostosowania w zakresie wpływu na klimat, dostosowania finansów publicznych i prywatnych do gospodarki o zerowej emisji dwutlenku węgla.

 

Sekretarz generalny wezwał przywódców do spotkania na szczycie z konkretnymi planami, a nie z wielkimi przemówieniami i oczekuje, że państwa masowo będą odchodzić od gospodarki opartej na paliwach kopalnych w kierunku odnawialnych źródeł energii.

 

21 września ONZ organizuje szczyt klimatyczny dla młodych aktywistów, innowatorów i przedsiębiorców, którzy prowadzą działania w dziedzinie klimatu. Mają oni zaprezentować swoje rozwiązania w siedzibie ONZ i spotkać się z międzynarodowymi decydentami w celu koordynowania działań.

 

Drugi ważny temat tegorocznej sesji ONZ to urzeczywistnienie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, by umożliwić powszechne finansowanie aborcji oraz sterylizacji z pieniędzy wszystkich podatników. Będzie to pierwsze w historii spotkanie wysokiego szczebla na temat powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Odbędzie się ono pod hasłem: „Wspólne działania na rzecz budowania zdrowszego świata”, które, jak twierdzi ONZ, będzie najważniejszym spotkaniem politycznym w sprawie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Organizatorzy oczekują zobowiązań ze strony polityków w zakresie zapewnienia powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej, poprzez m.in. bardziej ochocze finansowanie szczepień, „zdrowia seksualnego” i „reprodukcyjnego”. Przedstawiciele ONZ tłumaczą, że co najmniej połowa światowej populacji nie ma dostępu do niezbędnych usług zdrowotnych, których potrzebują, a koszty zdrowotne popychają niemal 100 milionów osób w skrajne ubóstwo każdego roku. Spotkanie wysokiego szczebla ma być najlepszą okazją do zapewnienia zaangażowania politycznego ze strony szefów państw i rządów, ustalenia priorytetów i inwestowania w powszechne ubezpieczenie zdrowotne oraz zapewnienia wszystkim bez wyjątku dostępu do usług zdrowotnych. Wszystkie kraje zobowiązały się do zapewnienia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego do 2030 roku oraz niedrogich, niezbędnych leków i szczepionek.

 

Trzeci szczyt będzie dotyczył osiągania celów zrównoważonego rozwoju. Program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 – najbardziej ambitne przedsięwzięcie, jakie kiedykolwiek podjęto – ma zapewnić dobrobyt i dobre samopoczucie wszystkim ludziom na świecie, jednocześnie chroniąc środowisko (Agenda 2030).

 

Odbywający się w dniach 24 i 25 września szczyt SDG (Celów Zrównoważonego Rozwoju) będzie pierwszym tego rodzaju wydarzeniem od czasu przyjęcia Agendy 2030 w 2015 roku i ma pomóc przyspieszyć realizację 17 celów.

 

Czwarty ważny temat to finansowanie rozwoju. Żaden z celów Agendy 2030 nie może zostać osiągnięty bez ogromnego nakładu środków finansowych. To wyzwanie. Rosnące ryzyko związane z zadłużaniem państw oraz środki ograniczające handel oznaczają, że inwestycje o kluczowym znaczeniu dla Agendy 2030 pozostają niedofinansowane.

 

Dialog na wysokim szczeblu w sprawie finansowania rozwoju, który odbędzie się 26 września, zgromadzi liderów rządów, biznesu i sektora finansowego, aby odblokować potrzebne zasoby i partnerstwa, by przyspieszyć „postęp”.

 

Szacuje się, że do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju potrzebne są roczne inwestycje w wysokości od 5 do 7 bilionów dolarów we wszystkich sektorach, a Sekretarz Generalny ONZ wzywa do stworzenia środowiska umożliwiającego długoterminowe inwestycje w zrównoważony rozwój.

 

Piąty szczyt wysokiego szczebla będzie dotyczył wspierania małych rozwijających się państw wyspiarskich. Będzie to przegląd śródokresowy ścieżki SAMOA, który ma miejsce pięć lat po osiągnięciu ambitnego porozumienia w celu wspierania zrównoważonego rozwoju w małych rozwijających się krajach wyspiarskich.

 

W przeglądzie zostaną omówione postępy w walce z „ocieplaniem się klimatu”, budowaniem odporności gospodarczej i środowiskowej oraz innymi wyzwaniami. Zagadnienia te zostaną również wyraźnie zaprezentowane na pozostałych czterech szczytach, odbywających się w tym samym tygodniu.

 

 

Źródło: cruxnow.com / un.org

AS

 

 


DATA: 2019-09-18 12:14
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
4
 
 
 
Skomentuj artykuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

Kto ze strony czeciejerpe pojedzie jako reprezentacja? Ciekawe co obieca.
8 miesięcy temu / xyz
 
Ewangelia: Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.Mk 16, 15-18. Za tym poza Jezusem NIE MA ZBAWIENIA. JEZUS JEST DROGĄ PRAWDĄ I ŻYCIEM. Deklaracja z Abu Zabi, to dzieło Szatana do zwiedzenia ludzi.
8 miesięcy temu / Airam
 
Cóż za łgarstwo?! Święty Franciszek przybył do sułtana w jedynym celu - dla prozelityzmu, aby nawrócić muzułmańskiego władcę, a potem jego poddanych. Przyznają to zgodnie źródła chrześcijańskie i muzułmańskie. Co najwyżej niektóre twierdzą, że z powodu bariery językowej do spotkania ostatecznie nie doszło. W ten sposób opisuje tę scenę nawet Regine Pernoud w swych opracowaniach. Tak czy owak - słowa bp. Hindera są kłamstwem i manipulacją.
8 miesięcy temu / sorcier
 
Mamy nowy ASYŻ - Nowy Jork. O Zrównoważonym Rozwoju i celach Agendy pisała w PCh red. A.Stelmach. Rząd udaje, że nie widzi problemu podobnie jak Hierarchowie kościelni. Pan wice Premier Suski goszcząc ostatnio w R.M. zapytany przez słuchaczkę w temacie ZAGROŻEŃ czy posłowie PiS i Rząd mają wiedzę o NIEBEZPIECZEŃSTWACH zagadał pytanie opowiadając o wyrównywaniu szans pomiędzy ścianą wschodnią Polski a zachodnią.=.Więcej połączeń "autobusowych". Co potwierdza LĘK RZĄDZĄCYCH przed przyznaniem się do utraty suwerenności -WYRZECZENIA SIĘ autonomicznych DECYZJI. Ks. redaktor nie zwrócił uwagi p.Suskiemu że gada NIE NA TEMAT. Dlaczego? Jak wiadomo Watykan z Biskupem Rzymu WSPÓŁPRACUJĄ z ONZ / U.E. w realizacji celów Zrównoważonego Rozwoju a jest ich wiele /17. W tym ograniczenie POPULACJI. Jak wiadomo w tym temacie poznaliśmy już prywatną OPINIĘ Bp Rzymu Borgollio. Dobroduszne porównanie do rozmnażania królików.
8 miesięcy temu / iskierka
 
I tak oto rewolucja francuska ze swoim "wolność równość braterstwo" znalazła nowego sprzymierzeńca, którego kiedyś tępiła
8 miesięcy temu / ucz się histor
 
Rząd nas uciska ? kłamią prawa, Podatków brzemię ciąży nam, I z praw się naszych naigrawa Ten, co z bezprawia żyje sam! Lecz się odmieni krzywda krwawa, Gdy równość stworzy nowy ład, Bez obowiązków ? niema prawa, Dla równych ? równy szczęścia świat!
8 miesięcy temu / Będzie wspania
 

 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2020 by
STOWARZYSZENIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
M. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.