DZIŚ JEST:   21   STYCZNIA   2021 r.

Dzień Babci
Św. Agnieszki, męczennicy
Św. Epifaniusza
 
 
 
 

Protesty i niepokoje na całym świecie. I co dalej? [ANALIZA]

Protesty i niepokoje na całym świecie. I co dalej? [ANALIZA]
Zdjęcie ilustracyjne fot. cantfightthetendies / flickr.com

W ubiegłym roku w ponad 100 krajach doszło do protestów. W ich rezultacie upadło około 30 rządów. Osiem szczególnie dużych i groźnych rebelii wstrząsnęło państwami Ameryki Południowej. Najbrutalniej władze obeszły się z demonstrantami w Iraku, Iranie i Nikaragui. W Europie czy w USA demonstracje miały doprowadzić do istotnych zmian społecznych, przyspieszających budowanie tzw. społeczeństwa zrównoważonego. Wszystkie protesty łączyło dążenie do „zmiany paradygmatu” i budowy nowego porządku społecznego oraz nowego ładu globalnego.

 

W Stanach Zjednoczonych nasiliły się demonstracje w związku z reakcją na epidemię koronawirusa oraz zamieszki na tle rasowym. Białoruskie protesty miały doprowadzić do zmiany władzy. Podobnie demonstracje w Tajlandii (wymierzone głównie w monarchię), w Kirgistanie, Mali, Peru czy w Polsce.

W Indonezji sprzeciwiano się nowym przepisom, ograniczającym prawa pracownicze. Podobnie w Gwatemali. W Indii demonstrowano przeciw zmianom przepisów dot. uprawy ziemi.

 

Walce o tzw. sprawiedliwość społeczną towarzyszyły radykalne postulaty zniesienia „opresji policji” poprzez zaprzestanie jej finansowania. Wzywano do ustanowienia globalnej powszechnej opieki zdrowotnej i zdecydowanego zwalczania „zmian klimatycznych” poprzez powszechne wprowadzanie programów „zielonych ładów” w odpowiedzi na kryzys związany z „pandemią Covid-19.”

 

W Europie z jednej strony buntowano się przeciwko obostrzeniom sanitarnym i ograniczeniom praw człowieka, z drugiej – próbowano połączyć „walkę z pandemią” z głębokimi zmianami w polityce klimatycznej, chcąc szybciej doprowadzić do przyjęcia kontrowersyjnych programów transformacji ekologicznej.

 

Czy jest coś co łączy liczne protesty i rebelie? Część z nich koncentrowała się wokół walki o zachowanie wolności obywatelskich; inna część – o przyspieszanie i wywoływanie zmian w globalnym systemie zarządzania, o które apelował w 2019  r. Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres. Wraz z kontrolowanym „chaosem” następuje „zmiana paradygmatu”, która przyspiesza przechodzenie na wyższy poziom globalizacji i zarządzania. Niekiedy określa się to mianem „wielkiego resetu,” czy też budowaniem „nowej normalności.” Ostatecznym celem jest  dekarbonizacja i federalizacja świata.  

 

„Zielony Ład” i „nowy paradygmat”

Wielka Brytania i Włochy przygotowują się do współorganizowania przełożonej z 2020 r. konferencji klimatycznej COP26, która odbędzie się w Glasgow w listopadzie 2021 r. Oba kraje przewodniczą również grupie siedmiu najbogatszych państw  G7 i grupie G20. Wraz z przegraną Donalda Trumpa, państwa G20 liczą, że uda im się przezwyciężyć dotychczasowy podział w kwestii klimatycznej (sprzeciw USA) i szybciej przestawić gospodarkę światową na tory „zrównoważonego rozwoju”, czy też tzw. inkluzywnego kapitalizmu.

 

Pojawiły się nadzieje, że ​​COP26 zakończy się wreszcie przyjęciem zbioru zasad dot. handlu międzynarodowego i globalnego zarządu. Tym bardziej, że chiński prezydent Xi Jinping obiecał we wrześniu 2020 r. wprowadzić pewne modyfikacje dot. osiągnięcia celów klimatycznych przez Pekin.

Przyjęcie „Zielonego Ładu” przez UE, deklaracja chińska i zmiana w Białym Domu dają nadzieję globalistom na zmuszenie pozostałych krajów do przedstawienia bardziej ambitnych programów inwestycyjnych w tzw. zieloną gospodarkę.  

 

Mają oni także nadzieję, że kraje bogatsze skuteczniej zajmą się problemem narastającego zadłużenia państw i zwiększą pomoc międzynarodową, by pobudzić inwestycje w krajach rozwijających się, a także zwiększą finansowanie agend międzynarodowych.

 

Na początku 2020 roku, gdy niewiele wiedziano o Covid-19 i wydawało się, że jest to problem lokalny, kontynuowana była fala protestów, która naznaczyła drugą połowę 2019 roku. Gwałtowne demonstracje miały miejsce w Chile, Hongkongu, Libanie, czy Iranie.

 

Nie ustały one wraz z wprowadzanymi ograniczeniami w następstwie wybuchu pierwszej fali epidemii koronawirusa wiosną 2020 r. Już w kwietniu liczba nowych demonstracji wzrosła. Średnio co cztery dni wybuchały antyrządowe demonstracje i trend  ten bynajmniej nie osłabł. Wręcz przeciwnie, wraz z kolejnymi tzw. zamknięciami państw (lockdownami) pojawiły się następne protesty, przybierające niekiedy bardziej brutalny charakter.

 

Wiele z nowych demonstracji skupiało się na walce z korupcją, oszustwami wyborczymi, czy z brutalnością policji. I tak w Bułgarii rozgorzały wielomiesięczne demonstracje przeciwko rządowi premiera Bojko Borysowa. W Wenezueli praktycznie nie ustały protesty przeciwko korupcyjnej polityce prezydenta Nicolása Maduro. Frustracje związane z powołanym nowym rządem w Sudanie podsyciły ruch „Marszu Miliona Ludzi”, który rozpoczął się w połowie 2019 r., a w 2020 r. nasilił się jeszcze bardziej. Na Białorusi demonstrowano przeciwko manipulacjom wyborczym Aleksandra Łukaszenki. Protesty dotyczące fałszowania wyborów i korupcji w Kirgistanie doprowadziły do ​​upadku prezydenta. Podobnie demonstracje w Peru. Tymczasowy prezydent został zmuszony do dymisji już po pięciu dniach urzędowania.

 

W 2020 r. sporo demonstracji, zwłaszcza w USA, odbywało się  przeciwko „systemowemu rasizmowi” i brutalności policji. Do protestów ruchu Black Lives Matter przyłączyli się różnej maści radykałowie, w tym anarchiści wspierani przez duże koncerny IT i lewicowych burmistrzów. Demonstracje przeciwko brutalności policji miały miejsce także w Nigerii czy we Francji.

 

Obostrzenia wprowadzone przez rządy na całym świecie - pod pretekstem zwalczania domniemanej pandemii - stały się z kolei głównym motorem wystąpień obywateli kontestujących niewłaściwe zarządzanie przez rządy kryzysem zdrowia publicznego.

 

Do mniej lub bardziej brutalnych zamieszek z tego powodu doszło w co najmniej 26 krajach, głównie na kontynencie europejskim i w Ameryce Północnej, ale także w Boliwii, Izraelu i Ugandzie.

 

2021 r.: dalsza polaryzacja społeczno-polityczna

Przyszły rok również będzie naznaczony dalszą polaryzacją polityczną i społeczną, tym bardziej, że do takich działań zachęcają uniwersytety, pomagające korporacjom teleinformatycznym w przyspieszeniu rewolucji cyfrowej.

 

Na 27 stycznia 2021 r. University World News we współpracy z Fundacją Mastercard oraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Uniwersytetów organizuje webinarium na temat sposobów zaangażowania młodych ludzi w rewolty społeczne, by doprowadzić do pożądanych zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju, „internacjonalizacji” oraz cyfryzacji świata.

 

Są to gremia bezpośrednio powiązane z agendami oenzetowskimi, w tym UNESCO. Propagują „budowanie lepszego świata dla wszystkich.” Zwracają one uwagę, że w tym celu konieczna jest ścisła współpraca międzynarodowa oparta na globalnym zarządzaniu i rozbicie silnych państw narodowych, a także całkowita zmiana wartości, otwartość na różnorodność i przezwyciężenie oporu wobec tej różnorodności.

 

Tłumaczy się, że „​​wspólne stawienie czoła naszym największym globalnym wyzwaniom - od pandemii po „zmiany klimatyczne” i niszczenie ekosystemów, od systemowej biedy i nierówności po rozprzestrzeniającą się broń masowego rażenia - jest niemożliwe” w obecnej sytuacji. Mówi się, że w celu zabezpieczenia przyszłości potrzebujemy nowego „globalnego systemu operacyjnego.”

Nowe inicjatywy, jak np. OneSharedWorld czy CANIE mają jednoczyć „agentów zmian”, którzy pomogą przyspieszyć przechodzenie na ścieżkę zrównoważonego rozwoju.

 

Ben Martin z Koalicji Zielonej Gospodarki zachęca do wspierania ruchów nieposłuszeństwa obywatelskiego. Przypomina, że nowa fala ruchów społecznych już wywarła wpływ, np. strajk klimatyczny dzieci w Wielkiej Brytanii zmusił rząd do przyjęcia celu zerowej emisji gospodarki do 2050 roku. Francuski projekt Gilet Jaunes zapoczątkował nowe podejście obywateli do tworzenia polityki środowiskowej, a w Stanach Zjednoczonych kierowany przez młodzież Ruch Sunrise podniósł koncepcję Zielonego Nowego Ładu z politycznej fantazji do oficjalnej polityki klimatycznej Partii Demokratycznej i programu wyborczego Joe Bidena.

 

„Kapitalizm nadzoru”

Wskutek demonstracji zmienia się krajobraz polityczny i społeczny. Ta swoista rewolucja, sprawiająca wrażenie oddolnej, de facto jest koordynowana i nabiera szczególnego znaczenia w epoce erozji instytucji oraz spadku zaufania do władzy.

 

Zmiany propagują i wspierają firmy oferujące usługi cyfrowe. To one de facto będą największymi beneficjentami transformacji. Znaczna część ekspertów jest przekonana, że podejmowane przez nie działania doprowadzą do większej polaryzacji świata i przejęcia władzy od rządu wraz z postępującym „kapitalizmem  nadzoru.”

 

Pionierzy internetu, twórcy nowych technologii, przewidują zniewolenie globalnego społeczeństwa do 2030 r. Aż 75 proc. światowej ludności ma być objętych systemami nadzoru opartymi na sztucznej inteligencji, opracowanymi w Chinach i eksportowanymi na cały świat. Systemy te mają obserwować każdego obywatela przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, monitorując każde jego działanie.

 

Prof. Dan Gillmor, współzałożyciel News Co / Lab w Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication na Uniwersytecie Stanowym Arizony przestrzega przed światem, który będzie gorszy aniżeli wyobrażał sobie G. Orwell. Zauważył, że pożądane przez korporacje IT zmiany cyfrowe mogą zdarzyć się w społeczeństwie, które wyrzeka się wolności lub łatwo jest je skłonić/zmusić do jej porzucenia. Takie zjawisko coraz częściej obserwuje się w zachodnich demokracjach. Dużą winę - jego zdaniem - ponoszą dziennikarze, którzy mają chronić wolność, a tego nie robią.

 

Mechanizmy powszechnego nadzoru korporacyjnego nad zachowaniem użytkowników i modyfikowanie tych zachowań stają się tak wyrafinowane, że interesy obywateli krajów nawet o demokratycznej strukturze nie będą już reprezentowane w żaden znaczący sposób – zauważają inni analitycy. Poprzez gromadzenie ogromnych ilości informacji o preferencjach i reakcjach użytkowników oraz stosowanie wysoce ukierunkowanych technik modyfikacji zachowania, wybory obywateli będą coraz bardziej manipulowane w interesie tych, którzy mogą zapłacić za kierowanie systemem.

 

Lokman Tsui, profesor w School of Journalism and Communication na Uniwersytecie w Hongkongu, były szef Google Free Expression w Azji i na Pacyfiku stwierdził: „Ekonomia polityczna nowych technologii, które są na horyzoncie powoduje wiele obaw o wpływ na demokrację i jej instytucje. Po pierwsze, wiele nowych technologii, w tym sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i duże zbiory danych mają charakter zamknięty i scentralizowany. W przeciwieństwie do wcześniejszej otwartej sieci, technologie te są zamknięte i scentralizowane, zarówno pod względem projektu technicznego, jak i modelu biznesowego (…) Po drugie, nowe technologie nie tylko nie pomagają demokracjom, ale z założenia wzmacniają autorytarne państwa w dalszej cenzurze i inwigilacji. Chociaż istnieją również technologie przeciwdziałające tym tendencjom, równowaga ma skłonność do przechylania się (i to mocno) na korzyść drugiej strony. Po trzecie, obawiam się, że istnieje globalny wyścig szczurów, jeśli chodzi o gromadzenie danych (osobowych), co może umożliwić zniesienie wielu praw obywatelskich”.

 

Protesty mają pomóc – przynajmniej na obecnym etapie – w ułatwieniu współpracy międzynarodowej, a w dalszej - w budowie nowego globalnego ładu. Różnice jednak dotyczące tego, jakby on miał wyglądać są tak duże, a dynamika zmian tak ogromna, że trudno przewidzieć, jaki ostatecznie przyjmie kształt i na jakich zasadach się oprze. Multilateralizm, o którym tak chętnie rozprawiają mocarstwa, co innego znaczy w różnych regionach świata.

 

Brookings Institute sugeruje, że 2021 r. będzie przełomowy dla globalnego ładu, a podstawowym politycznym czynnikiem napędzającym zmiany będzie faktyczna lub potencjalna porażka państw w zapewnieniu zmian, które byłyby „zrównoważone politycznie.”

 

Globalizacja i „hiper współzależność” rządów – zdaniem niektórych analityków - ujawniły, iż państwa nie mają innego wyjścia, jak tylko silnie współpracować ze sobą i koordynować swoje działania.

 Sugerują, że konieczny jest globalny zarząd światowy. Rządy, społeczeństwo, jak i firmy muszą to sobie uświadomić. Zmianie ma ulec dotychczasowy porządek społeczny. Odrzucane są tradycyjne wartości i struktury narodowe, a wzmacniane instytucje globalne takie, jak: WHO, MOP, OECD, wielostronne banki rozwoju, MFW, Bank Światowy i WTO. Wszystko to ma pomóc w dalszej federalizacji świata i powstaniu zunifikowanego, opartego na wspólnych wartościach globalnego społeczeństwa. Utopiści wierzą, że uda się zbudować taką strukturę - m.in. wskutek postępu technologicznego - i dzięki temu zachować pokój na świecie.  

 

 

Agnieszka Stelmach

 

 


DATA: 2021-01-08 07:21
 

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
24
 
 
 
Skomentuj artykuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

Przy takiej chorej perspektywie, mam nadzieję że Bóg pokrzyżuje te plany.
14 dni temu / kris
 
Dlaczego nie szukamy przyczyn, a nawet nie mówimy, kto i co jest jest źródłem zaistniałego stanu rzeczy. Bo prawdziwi sprawcy siedzą dziś cicho i rechoczą z radości, że pospólstwa wszystkich kontynentów tańczą do ich rytmów. Klimat... to najbardziej trafiająca do pospólstwa forma manipulacji i obłudy sterowana i rozsiewana przez wąską grupę światowego lewactwa. "Klimat", to współczesny instrument rewolucji lewackiej, którym rozgrywa się różnorakie unie i wszystkie rządy, niezależnie od opcji - tej lewej, czy prawej. Tak zwane "zmiany klimatyczne" są sterowaną akcją światowego biznesu i kilku mocarstw, a służą temu siły powietrzne wojskowe i cywilne stron uczestniczących.
14 dni temu / W-Sawa
 
W austrii 2021 zaczął sie pieknie. muzulmanie podpalili choinke i zrobili duze zamieszki, bo w muzumanskim wiedniu nie ma miejsca na choinki. wpiszcie sami "Christbaum hat in muslimischem Bezirk nichts verloren" Favoriten-Chaoten bewaffnet ? 8 Mann schon wieder frei! ?Landjugend nicht mit Randalierern vergleichen?
14 dni temu / asd
 
sprawa małego kalibru, ale powiązana z tym szaleństwem. W PL od 1 stycznia nie wybudujesz już domu ogrzewanego gazem - jest zbyt mało ekologiczny > obowiązkowa fotowoltaika lub pompa ciepła. Jak nie załapałeś się na bycie Agentem Zmian to będziesz miał w Twoim życiu mocno pod górkę.
14 dni temu / Pejot
 
Który naród nie znosi państw narodowych przez zazdrość że Bóg go pozbawił własnego kraju? Kto stoi na czele tych wszystkich międzynarodowych organizacji mieszających ludziom w głowach w celu zawładnięcia światem?
22 dni temu / Maria
 
Te światowe nieszczęścia biorą się z głupoty: z "dobrych chęci" albo ze zgody na rozciąganie pewnych praw/przywilejów na wszystkich. Dużo złego zrobiło tu zdanie św. Pawła z Listu do Galatów Gal 3,28: "Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym..." Przecież na upartego nawet aktywiści LGBT mogliby się pod tym podpisać! Nikt nie zwraca dziś uwagi, że co innego "równość" ludzi w oczach Boga, a co innego równość w świecie doczesnym! I aplikuje się nam przymus równości pod KAŻDYM względem - fundament demokracji - co jest idiotyzmem! Bez skrupułów gra się też na ludzkim współczuciu /"głodne dzieci w Afryce" itp./ co rodzi takie problemy jak eksplozja demograficzna czy dzika imigracja! A następnie cwaniacy, którzy te problemy stworzyli, podsuwają nam swoje "rozwiązania", coraz bardziej skracające smycz, na której trzyma się wolnych obywateli! Tak to działa!
22 dni temu / Bill
 

 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2020 by
STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.