DZIŚ JEST:   29   MAJA   2020 r.

Św. Urszuli Ledóchowskiej
Św. Andrzeja z Chio
 
 
 
 

Prezes Ordo Iuris: Adam Bodnar to bojownik o przeformatowanie praw człowieka

Prezes Ordo Iuris: Adam Bodnar to bojownik o przeformatowanie praw człowieka
FOT.Grazyna Myslinska/FORUM

„Jako bojownik o przeformatowanie praw człowieka Adam Bodnar gotów jest do kolejnych redefinicji praw podstawowych zabezpieczających ład społeczny. Pełniony urząd zaangażował w podważanie konstytucyjnie potwierdzonej tożsamości praw podstawowych na rzecz promocji kontrowersyjnych ideologii rozsadzających konstytucyjną aksjologię” – pisze na łamach „Rzeczpospolitej” mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

 

Wtorkowa „Rzeczpospolita” opublikowała artykuł mec. Jerzego Kwaśniewskiego pt. „Adam Bodnar i wewnętrzna rewolucja praw człowieka”. Prezes Ordo Iuris odniósł się w nim do krytyki, jaka pojawiła się w ostatnim czasie pod adresem Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

W ocenie mec. Kwaśniewskiego sprawę trzeba rozpatrywać w szerokim, międzynarodowym kontekście. Dziś bowiem, jak pisze, jesteśmy świadkami „cichego przekształcania katalogu niezmiennych praw podstawowych – życia, wolności, zdrowia, bezpieczeństwa, sumienia i własności – w katalog poszerzony nowych praw, których celem nie jest umocnienie gwarancji, lecz głęboka przemiana społeczeństwa”.

 

Prezes Ordo Iuris nawiązuje do konferencji, jaka odbyła się w listopadzie 2018 roku w Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”. Adam Bodnar – pisze mec. Kwaśniewski – dał tam „wyraz koncepcji praw człowieka, jaka przyświeca wykonywaniu zadań tego konstytucyjnego organu w obecnej kadencji”. Prawa człowieka są tu obszarem prawa pozytywnego, poddanego w dodatku decyzjom gremiów międzynarodowych. Opierają się na, po pierwsze, wąsko rozumianej godności osobistej oraz, po drugie, na zakazie dyskryminacji. Według prawnika czołową zasadą praw człowieka jest tu
„respektowanie wielokulturowości”. „Zasadą naczelną praw człowieka jest respektowanie wielokulturowości, a ich nieustanny postęp polega na tym, że z czasem kolejne grupy są wzmacniane ochroną międzynarodową, w tym poprzez przyjęcie, że kobiety ze względu na patriarchalny model społeczeństwa narażone są na dyskryminację” – pisze autor.

 

Adam Bodnar, wskazuje Jerzy Kwaśniewski, przywołał w swoim wystąpieniu koncepcję „militant democracy”, czyli demokracji zbrojnej – ograniczającej wolność słowa i polityki wśród osób uznanych za wrogów demokracji. „Ukazywaną perspektywę rozwoju praw człowieka ma zwieńczyć w ciągu 5 do 10 lat konwencja regulująca status osób LGBT” – zauważa mecenas.

 

W ocenie prezesa Ordo Iuris koncepcji praw człowieka, której hołduje Bodnar, należy przeciwstawić właściwą treść prawa międzynarodowego oraz kilkadziesiąt lat rozwoju doktryny tegoż prawa – do niedawna umacniającej jeszcze ochronę życia, zdrowia, wolności, bezpieczeństwa, sumienia i wolności.

 

„Przede wszystkim, wbrew stanowisku rzecznika praw obywatelskich, istotą powojennego systemu praw człowieka nie była pozytywistyczna ochrona równości, lecz zwrot ku poszukiwaniu norm realizujących zasady sprawiedliwości po nocy prawniczego pozytywizmu nazistowskich Niemiec” – pisze mec. Kwaśniewski.

 

„W miejsce kultu pewności prawa stanowionego, nakazującego posłuszeństwo najgłębszemu ustawowemu bezprawiu, na nowo odkryto znaczenie ludzkiego sumienia, rozumu i sumienia ludzkości (preambuła powszechnej deklaracji praw człowieka). Prawa człowieka jako nadrzędne wobec prawa krajowego i stanowionego przez parlamenty miały stać się pancerzem ochronnym przed zakusami nowożytnych tyranów, w tym tyranii demokratycznej większości. Stąd też najważniejsze z nich, nawet w sytuacjach wyjątkowych, nie mogą być ograniczane” – kontynuuje.

Kwaśniewski podkreśla, że prawa te miały chronić nie tylko samą jednostkę, ale i całą rodzinę definiowaną jako „naturalną i podstawową komórkę społeczeństwa”. Prawnik zaznacza, że cały ten prawny ekosystem ma swoje właściwe źródło w rzymskiej tradycji „prawa narodów”, którą odrzucili dopiero oświeceniowi pozytywiści.

 

Dziś wszakże – pisze autor powołując się na stwierdzenia dr. Tymoteusza Zycha – system praw człowieka odchodzi do swoich źródeł i zaczyna być wykorzystywany przeciw człowiekowi. „W miejsce 30 niekwestionowanych praw doliczyć się już można ponad 300, przy czym o uznanie większości toczą się boje, a wiele krajów odbiera ich promocję jako atak na swą suwerenność” – czytamy w artykule.

 

W ostatnich dziesięcioleciach mamy wręcz do czynienia z „systematycznym przewartościowaniem koncepcji praw człowieka”. Nie ma już mowy o afirmowaniu „praw niezmiennych i naturalnych instytucji życia społecznego”; to zastąpiła „kreacja praw służących budowie utopijnego społeczeństwa wyzwolonego z patologii”. Pierwotny i wąski katalog praw zaczęto nazywać „prawami podstawowymi”, jednocześnie podejmując walkę z „prawami i zwyczajami narodowymi, które znalazły się w pułapce nadrzędności systemu międzynarodowego o zmieniającej się treści”.

Jak wskazuje mec. Kwaśniewski, operacja ta okazała się łatwa, bo międzynarodowe grona eksperckie kształtujące współczesną doktrynę praw człowieka nie są demokratycznie wybierane, wywodząc się raczej z bardzo wąskich środowisk niezależnych od państw narodowych.

 

Prawnik podaje jako przykład tych zmian sprawę Lautsi przeciwko Włochom o obecność krzyża w klasie szkolnej. Początkowo Europejski Trybunał Praw Człowieka – pisze mec. Kwaśniewski – z gwarancji wolności wyznania wywiódł... wolność od wyznania. Ostatecznie wszakże Wielka Izba Trybunału uchyliła to niebywałe orzeczenie. Bodnar tymczasem – przypomina autor – gromko atakował obecność krzyży w klasach polskich szkół po pierwszym orzeczeniu, jednak po uchyleniu już się tak stanowczo nie wypowiadał.

 

Prezes Ordo Iuris zaznacza, że przekształcanie praw człowieka postępuje szybko na innych polach. I tak funkcjonuje wciąż zapis o ochronie rodziny z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a zarazem Konwencja Stambulska rodzinę wymienia jedynie... w kontekście środowiska przemocy. A to nie koniec. W 2018 roku Komitet Praw Człowieka ONZ „zaprzeczył... pierwotnemu znaczeniu zasady każda istota ludzka ma prawo do życia, z której wywiódł prawo do aborcji”.

 

Na gruncie polskim, pisze mecenas, właśnie RPO Adam Bodnar wspiera zagorzale „wewnętrzną rewolucję” praw człowieka. Te nowe prawa nie mają już chronić człowieka przed samowolą władzy, ale służą do przekształcania społeczeństwa w postępową utopię – a to, pisze Kwaśniewski, wymaga paradoksalnie silnego państwa, które będzie marginalizować „środowiska opierające się rewolucyjnym trendom”. Bodnar jawi się tu jako animator „międzynarodowej krytyki Polski i przeprowadzonych w naszym kraju reform wymiaru sprawiedliwości”, bo wybrane nad Wisłą władze krajowe nie podejmą się zadania związanego z budową utopijnego porządku.

 

Prezes Ordo Iuris zauważa, że Adam Bodnar przyjmuje norweskie nagrody i wspiera prawa dorosłych migrantów zarobkowych, ale nie interesuje się krzywdą polskich rodzin prześladowanych przez Barnevernet czy losem Denisa Lisova uciekającego ze Szwecji przed groźbą odebrania mu córek.

 

W tym kontekście – pisze mec. Kwaśniewski – zrozumiałe jest też stanowisko Bodnara w sprawie mordu na 10-letniej Kristinie z Mrowin. RPO skupił się nie na ofierze, ale na środkach zastosowanych przez policję wobec oprawcy. Według autora artykułu w „Rzeczpospolitej” jest to efekt przyjęcia „niewłaściwej hierarchii praw”, co z kolei wynika z ich „przewartościowania oraz ideologicznej instrumentalizacji”.

„Rzecznik raz opowiada się po stronie nowych praw środowisk politycznych LGBT lub broni prawdopodobnego sprawcy okrutnego morderstwa, by zaraz zawnioskować o ograniczenie konstytucyjnie gwarantowanych praw rodziców do decydowania o wychowaniu ich dzieci w obszarze edukacji seksualnej. Wspólnym mianownikiem tych pozornie sprzecznych działań jest cel, jakim jest wykorzystanie publicznej funkcji dla przeforsowania politycznych postulatów radykalnej lewicy” – wskazuje prawnik. W ten sam schemat wpisuje się wsparcie przez Bodnara procesów wytaczanych Polsce czy jego zupełnie różne reakcje na zakaz Marszu Równości w Rzeszowie i Marszu Niepodległości w Warszawie.

 

Jak podsumowuje prezes Ordo Iuris, Polacy mogą zatrzymać „wewnętrzną rewolucję” jedynie uświadamiając sobie kierunek postępujących zmian. Inaczej „szeroki katalog nowych, drugorzędnych praw ostatecznie zdławi podstawowe gwarancje naszych niezmiennych praw i wolności”.

 

 

Źródło: rp.pl

Pach

 

 


DATA: 2019-06-25 17:58
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
10
 
 
 
Skomentuj artykuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

A ja się wpiszę z imienia i nazwiska. Chciałbym zwrócić uwagę na jeden fragment: "że kobiety ze względu na patriarchalny model społeczeństwa narażone są na dyskryminację? ? pisze autor." To wypowiedź, obrażająca mężczyzn i pełna pogardy wobec nich. W podobnym tonie wypowiadała się jego była już zastępczyni Sylwia Szpurek. Przemoc ma płeć. Ofiarami są kobiety i dzieci, a sprawcami są mężczyźni. Zdajmy sobie sprawę, że pogarda wobec mężczyzn to też jeden z aspektów niszczenia naszej cywilizacji.
11 miesięcy temu / Damian Szymczak
 
To jest pokłosie rewolucji antyfrancuskiej. To są jej synowie.
11 miesięcy temu / Gość
 
mnożenie praw człowieka/notabene,to pojęcie przewrotne/ skończy sie obozami koncetracyjnymi i krematoriami.
11 miesięcy temu / marek
 
Pan Bodnar jest przykładem najgorszej patologii, patostreamerem idei, wykorzystywania swojego stanowiska w walce z prawdą i rodziną. Jest najgorszym RPO, jaki był do tej pory. Genderowskim funkcjonariuszem, zupełnie jak UB kiedyś, zawsze gotowym do walki z froncie wojny kulturowej. Kiedyś pisałem do jego matecznika, było to już kilkanaście lat temu- HFPC z prośbą o pomoc dla starszej osoby, która straciła mieszkanie w prywatnej kamienicy. Z HFPC otrzymałem jednozdaniową odpowiedź "my się nie zajmujemy takim sprawami".
11 miesięcy temu / Obcy Astronom
 
Modlitwa!!!
11 miesięcy temu / Vav
 

 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2020 by
STOWARZYSZENIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
M. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.