DZIŚ JEST:   21   LUTY   2020 r.

Najświętszego Oblicza Jezusa
Św. Piotra Damianiego, Doktora Kościoła
Św. Roberta Southwella
 
 
 
 

Odrodzona Polska – królestwem? Rada Regencyjna i utracona szansa

Odrodzona Polska – królestwem? Rada Regencyjna i utracona szansa
Zdjęcie ilustracyjne. By sfu (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)] + By Happa (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Przywrócona do życia po dekadach obcej dominacji Polska stała się ostatecznie republiką. Los ustroju nie był jednak na starcie przesądzony, wszak na początku listopada roku 1918 naczelną władzę w kraju sprawowała instytucja monarchistyczna – Rada Regencyjna.

 

Rada Regencyjna Królestwa Polskiego stanowiła gremium – na początku, ale nie na końcu swojego istnienia – zależne od dwóch mocarstw zaborczych: Niemiec i Austro-Węgier. Ościennym twórcom tej instytucji przyświecały proste, wręcz prozaiczne motywacje polityczne – chęć realizacji Aktu 5 listopada, który miał przekonać Polaków do zasilania szeregów formacji walczących po stronie „państw centralnych”. Z czasem jednak, w wyniku błyskawicznie zmieniających się okoliczności, w tym sytuacji na frontach, Rada Regencyjna zaczęła przekształcać swoje oblicze, stając się instytucją nie tyle lojalistyczną, co niepodległościową. Niezmienny pozostał natomiast jeden, kluczowy i często niedoceniany potencjał ideowy Rady – czynnik monarchiczny.

 

Już w samej nazwie Rady zawierała się bowiem odpowiedź na pytanie dotyczące ustrojowego kształtu niepodległej Polski. Chociaż przez kilkanaście miesięcy po wrześniu roku 1917 odpowiedź na wiele pytań pozostawała nieznana (nie było na przykład wiadomo, czy odrodzona Rzeczpospolita będzie niezależna od Berlina bądź Wiednia czy zaistnieje na powojennej mapie Europy jedynie jako element układanki znanej jako Mitteleuropa) to jedno było wtedy pewne: Polska miała być i – co ważne – była monarchią. Regencja to bowiem swoista forma monarchii funkcjonująca najczęściej albo w okresie małoletności prawowitego władcy lub niemożności bezpośredniego sprawowania przezeń władzy albo w sytuacji, gdy trwaniu królestwa towarzyszy brak króla (vide: Węgry w czasach rządów-regencji admirała Miklósa Horthyego oraz Hiszpania pod rządami generała Francisco Franco, regenta Królestwa Hiszpanii).

 

Do pewnego stopnia porównywalna sytuacja królestwa bez króla panowała i u nas. Tak, właśnie! Rada Regencyjna sprawowała władzę w konkretnym państwie, w Królestwie Polskim. To na tym fundamencie odrodziła się w roku 1918 nasza niepodległość (mówić o odrodzeniu państwa w tamtym momencie nie sposób, gdyż ono istniało – co prawda w formie ułomnej i zależnej od obcych mocarstw, ale jednak).

 

Co więcej, Rada Regencyjna na tle innych, licznie powstających w trakcie I Wojny Światowej instytucji aspirujących do miana organizatorów przyszłego życia państwowego Polaków, miała jedną cechę, która na początku była ogromną przewagą, by na końcu stać się utrapieniem i przyczyną porażki – w jej przypadku można w ogóle mówić o czynniku legitymizacji.

 

Formalnie Królestwo Polskie, zajmujące jedynie niewielką część terytorium przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, istniało ciągle od roku 1815, gdy ustanowił je Kongres Wiedeński. Oczywiście już wtedy kwestia legitymizacji carów do sprawowania królewskiej władzy nad tym fragmentem Polski pozostawiała wiele do życzenia, głównie za sprawą schizmatyckiego wyznania Romanowów (a tak naprawdę dynastii Holstein-Gottorp-Romanow), jednak faktem było, że rosyjscy imperatorzy, pomimo swoistego zbójeckiego prawa do korony, aż do ostatniego z nich Mikołaja II, nosili tytuł króla Polski.

 

Zmienne i burzliwe losy naszej Ojczyzny w XIX wieku sprawiły, że zakres niezależności, jaką cieszyło się Królestwo zmalał - od niemal pełnej niepodległości, stopniowo ograniczanej po powstaniach listopadowym i styczniowym, a wreszcie wcielenia do Imperium Rosyjskiego jako Priwislinskij Kraj po formalnej likwidacji jego odrębności administracyjno-prawnej w 1874. Niemniej jednak petersburski imperator przez całe stulecie wymieniał wśród swoich licznych godności również tytuł króla polskiego – i to pomimo faktu detronizacji Romanowów przez Sejm w roku 1831 (z perspektywy legitymistycznej decyzja polskiego parlamentu nie była wiążąca, jednak nasza tradycja zawsze mocno wiązała losy tronu z opinią narodu politycznego).

 

Po zajęciu tak zwanej Kongresówki przez „państwa centralne” w roku 1915, ziemie te przeszły pod administrację Niemiec i Austro-Węgier na zasadzie okupacji (Berlin zawiadywał częścią północną z Warszawą, Wiedeń – południową z Lublinem). Formalnie jednak wciąż Królestwo pozostawało częścią władztwa Romanowów – nawet jeśli dokonana przez Rosjan ewakuacja administracji, przemysłu oraz ludności znacznie osłabiła „notowania” Petersburga wśród Polaków. Wiosną roku 1917 abdykował jednak Mikołaj II, ostatni car i zarazem król Polski, co zmieniło sytuację diametralnie. Rada Regencyjna, powołana na podstawie patentu o ustanowieniu Władzy Państwowej w Królestwie Polskiem z 12 września tegoż roku, nie była więc instytucją uzurpującą sobie nienależne prawa, ale niejako wchodząc w próżnię sankcjonowała stan faktycznej władzy nad Wisłą. Ostatecznie prawną sytuację terenów Królestwa Polskiego usankcjonował podpisany przez „państwa centralne” na początku roku 1918 traktat brzeski, czyli pokój z bolszewicką Rosją.

 

Kolejnym atutem Rady Regencyjnej było posiadanie od października roku 1918 bezpośredniego wpływu na polskie formacje, jakie powstały u boku „państw centralnych”. Polska Siła Zbrojna, przemianowana na Wojsko Polskie, została zaprzysiężona na wierność Radzie Regencyjnej. Nastąpiło to kilka dni po ogłoszeniu przez Radę niepodległość Polski. Tak! To właśnie Rada Regencyjna 7 października roku 1918 dokonała tego aktu powołując się z resztą na wcześniejszą o dwa dni decyzję „państw centralnych”, które zaakceptowały propozycje pokojowe amerykańskiego prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona. Jednym z czternastu punktów owego planu było stworzenie niepodległej Polski.

 

„Stajemy na podstawie ogólnych zasad pokojowych, głoszonych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, a obecnie przyjętych przez cały świat, jako podstawa do urządzenia nowego współżycia narodów” – pisali w proklamującej niepodległość Polski Odezwie do narodu trzej regenci: Prymas Królestwa Polskiego arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski, prezydent Warszawy książę Zdzisław Lubomirski oraz przedstawiciel ziemiaństwa hrabia Józef Ostrowski. Chociaż kilka dni później Cesarz Austrii Karol I (dzisiaj błogosławiony Kościoła katolickiego) wydał Manifest „Do Moich wiernych Austriackich ludów”, to po Odezwie Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego było już za późno, by Habsburgowie mogli zachować swoją władzę w niezmienionym kształcie, szczególnie, że dokument nie proponował Polakom nic konkretnego.

 

W ciągu kilku kolejnych dni Radzie Regencyjnej przekazana została władza nad administrowaną przez Austriaków południową częścią Królestwa, zaś sama Rada powołała rząd Józefa Świeżyńskiego. Gabinet ten był ostatnim rządem Królestwa Polskiego.

 

Analizując sytuację z drugiej połowy października roku 1918 można odnieść wrażenie, że owa monarchiczna instytucja miała realne szanse, by stać się naczelnym organem zarządzającym polską niepodległością. Tak się jednak nie stało.

 

Przełom na frontach nastąpił bowiem w fatalnym dla idei monarchistycznej momencie. Gdyby do zmiany sytuacji wojennej albo kryzysu czy nawet rozpadu mocarstw centralnych doszło wcześniej, zapewne krajobraz ustrojowy Starego Kontynentu wyglądałby zupełnie inaczej. Niestety pod koniec października, a szczególnie w listopadzie, chęć do obrony tronów radykalnie zmalała i wszystkie nowe państwa powstałe w Europie Środkowej na gruzach II Rzeszy Niemieckiej, Cesarstwa Austriackiego lub Cesarstwa Rosyjskiego – poza Węgrami, w ostatecznym rozrachunku – przyjęły formę republikańską.

 

Również w Polsce, w sytuacji rodzenia się politycznej pustki po powolnej, a potem dynamicznej dekompozycji mocarstw, najsilniejsze środowiska polityczne – do szpiku kości demokratyczne, zwróciły się przeciw monarchii uosabianej przez Radę Regencyjną. Wymierzone w działalność tej konserwatywnej instytucji było powstanie w Krakowie Polskiej Komisji Likwidacyjnej Galicji i Śląska Cieszyńskiego, a w Lublinie lewicowego i nawet z nazwy antymonarchistycznego Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej. Oba ciała, z założenie niemonarchistyczne, objęły swoim zarządem tereny, nad którymi Rada albo wcześniej miała władzę (Lubelszczyzna), albo w oczywisty sposób zarząd nad nimi objąć powinna (Galicja i Śląsk Cieszyński – habsburskie jeszcze przed 1914 rokiem).

 

Ostatecznie więc, pozbawiona szerokiego poparcia mas Rada Regencyjna ustąpiła przed siłami republikańskimi – bo tak odczytywać należy hucznie dziś świętowaną decyzję z 11 listopada roku 1918 o przekazaniu władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu. 14 listopada lewicowy konspirator (już z tytułem Naczelnego Dowódcy Wojsk Polskich) otrzymał pełnię władzy politycznej.

 

Wycofanie się z życia politycznego Rady Regencyjnej i swoista abdykacja na rzecz socjalisty-niepodległościowca była uzasadniona obawami o możliwy wybuch w Polsce rewolucji na modłę bolszewicką, gdyby ster władzy pozostał w rękach konserwatystów, a pominięte zostałyby stronnictwa lewicowo-robotnicze oraz ludowo-chłopskie. Podobne obawy żywił z resztą wtedy główny polityczny przeciwnik Józefa Piłsudskiego, lider narodowej-demokracji Roman Dmowski, który z obawy przed lewicowym radykalizmem zaakceptował pełnię władzy umiarkowanego przecież na tle bolszewików późniejszego Marszałka Polski. Komunistyczna rewolucja w Polsce w roku 1918 mogłaby doprowadzić do porażki aspiracji niepodległościowych i ponownego włączenia naszej Ojczyzny w skład wschodniego imperium, tym razem już nie carskiego, a komunistycznego.

 

Funkcjonowanie w kraju, w chwili wybijania się na państwową niepodległość, centralnej instytucji władzy o charakterze monarchicznym, było doskonałą okazją do połączenia sprawy narodowej suwerenności z Królestwem Polskim, istniejącym już wcześniej, ale zależnym od obcych imperiów. Okoliczności społeczne i polityczne jesienią roku 1918 były jednak ku temu całkowicie nieprzychylne, głównie za sprawą nastrojów nad Wisłą oraz sytuacji międzynarodowej. Ostatecznie więc Rada Regencyjna stała się w naszej historii niespełnioną szansą na restytucję utraconego ustroju.

 

 

Michał Wałach

 

 

 

 


DATA: 2019-10-07 11:43
AUTOR: MICHAŁ WAŁACH
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
5
 
 
 
Skomentuj arytukuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

@ena - Minakowski się kłania. To dane z Wielkiej Genealogii Polaków Minakowskiego.
4 miesiące temu / Bolek
 
@ Bolek Kto ich liczył? Z tą banicją - pełna zgoda.
4 miesiące temu / ena
 
@ena - dziś żyje ok. 2800 potomków Mieszka I, więc jest w kim wybierać. @aaa i @Wolnościowiec - za takie słowa, jak Wasze powinna być przynajmniej banicja. Polsce niepotrzebni są ani Hohencelnicy, ani Habs-burki. Polsce potrzebny jest król! Polski król!
4 miesiące temu / Bolek
 
Królestwo Polskie rzecz piękna. Tylko skąd wziąć było polskiego króla? A teraz? Szukać potomków Kazimierza Wielkiego drogą badan DNA czy jak?
4 miesiące temu / ena
 
W tej analizie zabrakło kilku zasadniczych elementów, m.in. roli masonerii światowej z Rotschildami na czele, dywersji żydowskiej i próby ustanowienia państwa żydowkiego na terenach Polski.
4 miesiące temu / 123
 
W 1919 Polska nie była po stronie bolszewików. 7 października 1918 Rada wcale nie ogłosiła niepodległości, a jedynie ją zapowiedziała "Zbliża się pokój a wraz z nim ziszczenie nigdy nieprzedawnionych dążeń narodu polskiego do zupełnej niepodległości" Dziennik Praw Królestwa Polskiego 1918 r. nr 12 poz. 23. Armie zaborców nadal stały w Kongresówce, dopiero po obaleniu Wilhelma i rozejmie 11 listopada będącym ze strony Rzeszy kapitulacją można było mówić o niepodległości. Piłsudskiego szanuję bardzo za walkę z bolszewią, za rok 1926 trochę mniej.
6 miesięcy temu / uwaga
 

 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

Nie ma go na naszym portalu?
Napisz! Krótkie komentarze lub felietony - opublikujemy je na Pch24.pl
 
 
 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2020 by
STOWARZYSZENIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
M. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.