DZIŚ JEST:   26   SIERPNIA   2019 r.

MB Częstochowskiej
Św. Joanny Bichier de Ages
Św. Teresy od Jezusa Jornet e Ibars
 
 
 
 

Obłęd. Pierwsze czytanie

Obłęd. Pierwsze czytanie
fot.Grazyna Myslinska/FORUM
#SEJM    #TOŻSAMOŚĆ    #PŁEĆ    #PALIKOT    #GENDER    #GŁOSOWANIE    #GRODZKA    #PAWŁOWICZ

Projekt Ruchu Palikota o tzw. uzgodnieniu płci jest typowym objawem próby wprowadzenia w Polsce rewolucji genderowej, skrajnej i agresywnej, wymierzonej w naturalny porządek rzeczy i ustalenia nauk medycznych – uważa prof. Krystyna Pawłowicz, poseł na Sejm.

 

Mogłabym łączyć tę próbę uchwalenia ustawy o tzw. uzgodnieniu płci z faktem złożenia interpelacji, którą skierowałam do ministra Biernackiego, z prośbą działań mających na celu przywrócenie orzecznictwa sądowego dotyczącego tzw. zmiany płci do stanu zgodnego z Konstytucją. Drugi cel, jaki mi przyświecał, to wzięcie w obronę osoby atakowane procesami sądowymi przez tych, którzy uzyskali wyrok sądowy o tzw. zmianie płci.

 

W moim przekonaniu w Polsce żaden sąd, zgodnie z Konstytucją i obowiązującymi ustawami, wydać orzeczenia o zmianie płci nie może,  ponieważ takich przepisów po prostu nie ma. Przepis wykorzystywany przez sądy to art.189 KPC i pozwala jedynie zgłosić się z powództwem. Sądy dokonywały zatem  pewnego nadużycia przyjmując ten przepis za podstawę do dokonania istotnej zmiany indywidualnego statusu, chociaż przepis ten w żadne sposób do tego nie upoważnia.

 

Cała ewentualna procedura tzw. zmiany płci ma raczej charakter publiczno-prawny, więc właściwym organem do rozpatrywania tego typu spraw winien być moim zdaniem organ administracyjny. Sądy dotychczas kierowały się raczej poprawnością polityczną i naruszały Konstytucję, nakazującą działać wszystkim władzom na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji). Aby podejmować ewentualną decyzję o tzw. zmianie płci,  musiałyby istnieć także przepisy materialne regulujące daną sytuację oraz przepisy proceduralne określające procedurę dla omawianego zagadnienia. Na tę sprawę zwracał uwagę także Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

Krzysztof Bęgowski – obecnie poseł Anna Grodzka - złożył w imieniu klubu Ruchu Palikota projekt ustawy o tzw. uzgodnieniu płci, który, sądząc po przepisach końcowych, nie uchyla żadnych dotychczasowych uregulowań. To  także potwierdza, że wyroki były wydawane przez sądy bez odpowiedniej podstawy prawnej.

 

Obecnie mamy do czynienia z kolejną już próbą wprowadzenia pod obrady Sejmu takiego projektu ustawy o uzgodnieniu płci. Tym razem środowiska zainteresowane urzeczywistnieniem tych genderowych planów złożyły, po uzyskaniu opinii Biura Analiz Prawnych, w Sejmie kolejny swój projekt. Negatywnie o nim wypowiedziała się również sejmowa Komisja Ustawodawcza oraz liczne instytucje, które przygotowały opinie prawne, np. Sąd Najwyższy, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Sądownicza itp. Głosami Platformy Obywatelskiej, Ruchu Palikota i SLD projekt został skierowany do prac w komisji, a teraz stanie na plenarnym posiedzeniu w pierwszym czytaniu.

 

Projekt ustawy o tzw. uzgodnieniu płci w samych swych założeniach z gruntu narusza porządek  prawny i medyczny. W przepisach końcowych - na co pewnie wielu nie zwróci uwagi – proponuje się rozszerzyć definicję płci w przepisach ustawy z 2010 r. o równym traktowaniu. Według tej propozycji w art. 3 po punkcie 5 ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania zaproponowano nowe brzmienie, zgodnie  z którym pod pojęciem płci „rozumie się także tożsamość płciową czyli głęboko odczuwane wewnętrzne i indywidualne doświadczenie własnej płciowości, które odpowiada lub nie płci metrykalnej, włączając w to osobiste odczucie własnej cielesności, które może prowadzić do modyfikacji wyglądu zewnętrznego lub biologicznych funkcji metodami medycznymi, chirurgicznymi lub innymi, i inne formy wyrażania własnej płciowości”. Projektodawcy przyjmują genderową definicję płci, całkowicie sprzeczną z medyczną. Przepis ten wprowadzić może w polskim porządku prawnym chaos. Obok tożsamości płciowej stwierdzanej na podstawie obiektywnych kryteriów medycznych wprowadza się definicję tożsamości płciowej opartej na osobistym, subiektywnym jej  odczuwaniu. W rzeczywistości prowadzi to braku jakiejkolwiek definicji płci.

 

Projekt jest wewnętrznie sprzeczny. Jestem zdumiona, że choć jest on w tak wielu miejscach sprzeczny z Konstytucją, trafia pod obrady Sejmu. Warto podkreślić fakt, że tzw. uzgodnienie płci nie będzie wymagało żadnych interwencji medycznych. Będzie się opierało na osobistym oświadczeniu i opinii lekarskiej. Zatem mamy tu do czynienia z pełną uznaniowością, żeby nie powiedzieć z dowolnością, która czyni procedurę tzw. zmiany płci najłatwiejszą z możliwych. Zatem np. mężczyzna, który otrzyma orzeczenie o swojej „żeńskiej” płci, będzie mógł na jego podstawie zawrzeć związek małżeński na zasadach ogólnych tylko dlatego, iż sąd stwierdził, że na przykład o godzinie 14.00 danego dnia osoba X mocą orzeczenia sądowego została uznana za kobietę.

 

Jest to prosta droga do obchodzenia art. 18 Konstytucji, która umożliwi zawieranie związków małżeńskich przez osoby tej samej płci, z których jedna będzie świeżo upieczoną „kobietą” a godzinę wcześniej jeszcze mężczyzną.


Co więcej, całą kwestię zmiany płci należy widzieć także w kategoriach medycznych. Tego typu problemy są wciąż przecież uznawane za zaburzenia psychiczne. Sejm ma się zająć wobec tego przepisami dla osób chorych i to nie w kontekście ich leczenia, ale zgodnie z planami środowisk propagujących ideologię gender celem akceptacji ich i prawnego utrwalenia ich zaburzeń. Projekt, wspominając o interwencjach medycznych mających na celu tzw. zmianę płci, narusza polskie prawo. Tego typu zabiegi ubezpłodniające są bowiem karane przez kodeks karny jako przestępstwo.

 

Dopuszczając możliwość „uzgodnienia płci”, także w przypadku osób powyżej 13 roku życia, plany Ruchu Palikota naruszają godność dziecka. Projekt, choć nie wprost, dopuszcza możliwość wyrażenia zgody przez osoby powyżej  13 roku życia na nieodwracalną interwencję medyczną zmierzającą do zmiany płci. Co więcej „przedstawiciel ustawowy” może wyrazić zgodę na nieodwracalną interwencję także u osób poniżej 13 roku życia. To byłaby zbrodnia na dzieciach także np. na 6 czy 7 letnich. Pytam gdzie jest Rzecznik Praw Dziecka? Dzieci w tym wieku mogą być manipulowane, mogą paść ofiarą chorych przekonań „ustawowych przedstawicieli”.

 

„Uzgodnienie płci” prowadzić będzie do zafałszowania danych osobowych w aktach stanu cywilnego. Osoba posiadająca wspomniane już orzeczenie będzie się mogła domagać wypisania nowych akt, dokumentów, dyplomów itd. dotyczących już innej osoby. Jest to sprzeczne z rolą akt stanu cywilnego.

 

Trzeba podkreślić, że projekt  Ruchu Palikota wcale nie dotyczy osób dotkniętych obojnactwem, co jeszcze by w jakiś sposób można było zrozumieć. W takim przypadku faktycznie istniałyby problemy z kim mamy do czynienia, choć medycyna potrafi te problemy rozwiązać. Projekt Ruchu Palikota dotyczy zaś osób ze stwierdzoną metrykalnie (tj. medycznie) inną płcią niż subiektywnie odczuwaną. Takich, jak na przykład Krzysztof Bęgowski, obecnie Anna Grodzka , który choć jest ojcem dla syna, od kilku lat tylko na podstawie niekonstytucyjnego orzeczenia sądowego, nie mającego oparcia w żadnych przepisach prawa materialnego, uchodzi za kobietę.

 

A co się stanie, gdy osoba już po uzyskaniu orzeczenia o zmianie płci, zmieni zdanie i ponownie będzie chciała, zgodnie ze swoim najgłębszym przekonaniem, zmienić płeć? Co wtedy? Czy według projektodawców takie dowolne dysponowanie swoją tożsamością płciową może odbywać się w nieskończoność?

 

Projekt Ruchu Palikota o tzw. uzgodnieniu płci jest typowym objawem próby wprowadzeniem w Polsce rewolucji genderowej, skrajnej i agresywnej, wymierzonej w naturalny porządek rzeczy i ustalenia nauk medycznych.  Ideologia ta wymierzona jest w tradycyjny, jasny system prawny, jej celem jest też ośmieszenie medycyny. Zajmowanie się tym projektem przez sejm kompromituje Izbę.

 

 

not. luk

 


DATA: 2013-07-24 07:15
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
0
 
 
 
Skomentuj arytukuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

I znowu jakaś zachodnia moda.
ponad 5 lat temu / z
 
Poprawność polityczna=bezmyślne, tępe posłuszeństwo
ponad 6 lat temu / marekb54
 
Zakompleksiony Palikot, nie mając nic sensownego do zaoferowania, próbuje wejść na polityczne >salony< wykorzystując chorych emocjonalnie i moralnie ludzi. Do swoich celów wykorzystuje również amatorów narkotyków, zwolenników zabijania dzieci w łonach matek. Wnioski nasuwają się same. Czy taki człowiek działa dla dobra i bezpieczeństwa Polski? Dziękuję Bogu za panią prof. Krystynę Pawłowicz, która ma dużo więcej ikry i odwagi cywilnej od niejednego faceta korzystającego z Poselskich Apanaży.W pani Krystynie pokłada nadzieje wiele milionów Polaków. Jako dorośli starajmy się kreować zdrową, bezpieczną przyszłość dla małych, niewinnych dzieci, które obdarzają nas zaufaniem.
ponad 6 lat temu / marekb54
 
@Na zdrowy rozum: ... Polityczna poprawność będąca sednem teorii krytycznej Horkheimera, gender mainstreaming, reedukacja seksualna, doktryna "multikulti" i samonienawiści, proaborcja, LGBT tsunami itd. to wypociny szefów Instytutu Badań Socjologicznych z Frankfurtu nad Menem. T. Adorno, Max Horkheimer, H. Marcuse, W. Schönflies Benjamin, E. Fromm, Leo Löwenthal, F. Neumann. Jean-Paul Sartre, Jacques Derrida, György Lukács i Mátyás Rákosi ... Pogrzebcie im proszę w życiorysach. Aczkolwiek badanie przeszłości jest "nieeuropejskie", a przypominanie okresu wcześniejszego jest jakoby "nieetyczne". ;-) ... "Think Tank ideologii gender" ---> Paul Michel Foucault (1926-1984) "Gouvernementalité - Rządomyślność". Jego analizy i wnioski można potraktować jako punkt wyjścia dzisiejszego gender mainstreaming i neoliberalizmu.
ponad 6 lat temu / Tiberias
 
Oni nie chcą rozwiązać problemu tylko go stworzyć, ciekawe na czyje zapotrzebowanie. Moim zdaniem jest tylko jedna nacja, której przeszkadza porządek w katolickim kraju. Zawsze ta sama.
ponad 6 lat temu / Na zdrowy rozum
 
Brawo p. Pawłowicz - rzeczowo i konkretnie! Nikt o zdrowych zmysłach nie powinien głosować za tą ustawą.
ponad 6 lat temu / St
 


 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

Nie ma go na naszym portalu?
Napisz! Krótkie komentarze lub felietony - opublikujemy je na Pch24.pl
 
 
 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2019 by
STOWARZYSZENIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
M. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.