DZIŚ JEST:   18   WRZEŚNIA   2019 r.

Św. Stanisława Kostki
Św. Józefa z Kupertynu
 
 
 
 

O. Augustyn Pelanowski: ja was ostrzegam w imię Boga!

O. Augustyn Pelanowski: ja was ostrzegam w imię Boga!
Fot. Daniel Dmitriew / FORUM

Zbyt wiele Jezusa to kosztowało, by grzech jakikolwiek pobłażać i dopuszczać do świętokradztwa morderców, aborcjonistów, złodziei okradających biednych ludzi, cudzołożników, tych wszystkich ludzi biznesu, handlarzy żywym towarem, ludzi którzy ukochali bardziej rozkosz niż Boga. Ja nie wierzę. Zbyt wiele kosztowało to Jezusa, by teraz mówić: nie musisz już chodzić do spowiedzi, nie musisz już przyznawać się do swoich grzechów, możesz iść do Komunii, to nie ma znaczenia czy jesteś w grzechu czy nie. Przecież wszystkich Pan Bóg kocha – mówi o. Augustyn Pelanowski OSPPE.

 

 

W ostatnich dniach opublikowane zostało archiwalne kazanie wygłoszone przez ojca Augustyna Pelanowskiego w Nowym Targu. Prezentujemy jego zapis (sporządzony z odsłuchu), jak i samo nagranie.

 

***

I tak w Kościele też mogą pojawić się różne spiski wymierzone w Chrystusa, ale one zostaną udaremnione, zdeptane jak węże na kamieniu. Tak w naszym kraju są różne spiski przeciw wierze. Spiski polityczne, spiski ekonomiczne, spiski przeciw rodzinie, spiski międzypartyjne. My o tym nie wiemy, bo oni zachowują się jak węże. Zmowy i intrygi. Jakiekolwiek nie byłyby to spiski i intrygi przeciw Bogu, to jednak powiem Wam coś: przez wzgląd na Imię Jezusa i naszą modlitwę tu w Nowym Targu, wszystko można unicestwić.

 

Ważą się losy. Dobrze, że jesteśmy w Nowym Targu, a nie w Nowej Targowicy. Polacy zrozumieją o co chodzi. Robimy targ z Jezusem, a nie z obcymi imperiami. Z Nim można targować i targować się, z Nim można wszystko. Nigdy to nie jest zdradą. Przeciwko Niemu, zawsze jest to w imię Judasza. Targ, który nazywa się ekspiacją, zadośćuczynieniem za grzechy tego narodu i nie tylko tego narodu.

 

Bracia i Siostry, Bóg dziś mówi do nas tak: zdepczmy nogami kolor zdrady Boga, wydepczmy kolanami bród grzechów tej ziemi. Nie trzeba dużo, trzeba mieć tylko wielkie pragnienie. Zmieńmy kolor spisków przeciw Bogu na naszej ziemi dziś w modlitwie. To jest możliwe i nie trzeba się dużo modlić, tylko prawdziwie  

 

***

Izajasz, podobnie korzysta z tego obrazu boskiego folusznika, który nie moczem ludzkim, ale własną krwią nas oczyszcza z brudu grzechu. Nie możemy tego lekceważyć. Mówi Izajasz tak, w 63 rozdziale: Któż to jest Ten, który przybywa z Edomu? (Iz 63,1-3). Edom pochodzi z hebrajskiego „dam” i znaczy krew.  Któż idzie z Bosry, idzie w szatach szkarłatnych? Szatach szkarłatnych - ten szkarłat oznacza tutaj też grzech, ale i krew. Tu się robi ambiwalencja, sprzeczność.

 

Ten wspaniały w swoim odzieniu, który kroczy z wielką swą mocą? To Ja jestem tym, który mówi sprawiedliwie, potężny w wybawianiu. Dlaczego krwawa jest Twoja suknia i szaty Twe jak u tego, co wygniata - wygniata, czyli depcze nogami - winogrona w tłoczni? Sam jeden wygniatałem - zwierza się Bóg - sam jeden wygniatałem je do kadzi, z narodów - ani jednego nie było ze Mną.  Nikt mi nie pomógł. Tłoczyłem je w moim gniewie i deptałem je w mojej porywczości - mówi Bóg.


Ktoś z Was może się zdziwić dlaczego w gniewie On tego dokonał, dlaczego z porywczością?

Przecież zebraliśmy się w imię Miłosierdzia. Syn Boży depcze swoją krwią brudy ludzi? Moje brudy, twoje brudy? Jak to pogodzić z miłosierdziem, że On to w gniewie czyni? Ależ właśnie tak jest! To jest Jego gniew, gniew na grzech jest miłosierdziem do grzeszników. Gniew na grzech jest miłosierdziem do grzesznika. Rozumiesz?

 

On nie chce byśmy mieli cokolwiek wspólnego z grzechem, dlatego grzechy niszczy, by grzesznika ocalić. Niszczy grzechy w swoim gniewie, żeby grzesznika w swoim miłosierdziu ocalić. To jest miłosierdzie. Dlatego niektórym z was przyszło przeżyć coś takiego, że już nie mogą zgrzeszyć. Dlaczego? Bo im się tzw. „życie nie udało”. Już nie może zgrzeszyć. Chwała Bogu! Inni ludzie patrzą na ciebie i mówią: tobie się życie posypało. Chwała Bogu!

 

To jest gniew Boga na twój grzech, że ty już nie możesz grzeszyć. To zwykle wcześniej jest poprzedzone skandalem, kompromitacją, wstydem. Inaczej mówiąc, krzyżem. Nie wierzę, żeby ktoś prowadził życie w Duchu Świętym, kto nie ma za sobą Ducha Świętego, ponieważ Duch Święty przybył po ukrzyżowaniu i po zmartwychwstaniu w pełni do Apostołów. Nie wierzę, żeby ktoś prowadził życie w pełni w Duchu Świętym, jeśli nie ma za sobą kompromitacji w życiu. Czyli czego? Krzyża!

 

Zbyt wiele Jezusa to kosztowało, by grzech jakikolwiek pobłażać i dopuszczać do świętokradztwa morderców, aborcjonistów, złodziei okradających biednych ludzi, cudzołożników, tych wszystkich ludzi biznesu, handlarzy żywym towarem, ludzi którzy ukochali bardziej rozkosz niż Boga. Ja nie wierzę. Zbyt wiele kosztowało to Jezusa, by teraz mówić: nie musisz już chodzić do spowiedzi, nie musisz już przyznawać się do swoich grzechów, możesz iść do Komunii, to nie ma znaczenia czy jesteś w grzechu czy nie. Przecież wszystkich Pan Bóg kocha. No, no, no!

 

To nie znaczy, ze Bóg wszystkich nie kocha, ale nie wszyscy Boga kochają. A on za to zapłacił drogą cenę. Czy można deptać krew Jezusa?

 

Znacie takie polskie słowo folgowanie? To nie jest to samo co folowanie. Folgować sobie, to popuszczać sobie, to wejść  w pewne rozpasanie, nie czuć granic moralnych. Ale folowanie, to oczyszczanie z grzechów. To zmiana barwy duszy. A to nie to samo słowo, ale tylko podobne. Może dwóch ludzi przychodzić do Komunii Świętej i jeden dzięki tej Komunii się zbawi, a drugi potępi. Pamiętacie przypowieść o dwóch ludziach w świątyni? Jeden tylko został usprawiedliwiony – ten który widział swój grzech. A ten który widział tylko, że jest dobrym człowiekiem, że jest fajnie, alleluja...? On nie, nie został wysłuchany przez Boga.

 

Więc to nie jest tak, że to wszystko jedno jakie ja mam odniesienie do Boga, jaką ja mam duszę, jakie mam sumienie. To jest ważne, bo to drogo kosztowało Jezusa. Zbyt wiele to kosztowało, by dziś przymykać oczy na grzech w imię fałszywego miłosierdzia zwalniającego kogokolwiek z przynoszącego jedynie ulgę sakramentu pojednania.

 

Bóg mówi dzisiaj tutaj tak: módlcie się o to, żeby nie znikły konfesjonały, bo wam to grozi.

Niewiele miejsc jest jeszcze w Europie, gdzie konfesjonał poprzedza Komunię Świętą. Proście Mnie o to, aby wam nie zabrano konfesjonałów.

 

Mówici: nam to nie grozi? Ja was ostrzegam w imię Boga: komu zlecił on posługę jednania człowieka z Bogiem? Paweł mówi: wszystko to zaś pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa. Nie powiedział pojednał nas z sobą przez Mahometa, nie powiedział pojednał nas z sobą przez Buddę, tylko przez Chrystusa. To nie jest wszystko jedno czy to jest Chrystus, czy to jest Budda czy to jest Mahomet. Jest tylko Chrystus. Jeśli to jest wszystko jedno czy to jest Chrystus, czy Mahomet czy Budda, to znikną wam konfesjonały, a ta Komunia to będzie ohyda spustoszenia. Uważajcie na to co się dzieje!

 

Komu zlecił posługę jednania? Kapłanom! Mówił tu Paweł o kapłanach. Więc ktoś, kto niszczy kapłaństwo, niszczy dzieło jednania z Bogiem. To do swoich uczniów Jezus powiedział, że działali w Jego Imię, a nie powiedział tego do mudżahedinów. Powiedział to do tych, których wybrał i powołał, gdy wrócili z misji apostolskiej, w której po raz pierwszy  stopami wydeptywali ścieżki dla przyszłych kapłanów.

 

Pamiętacie jak jest to napisane w ewangelii św. Łukasza (por. Łk 10, 17-20)? Wróciło 72 z radością mówiąc: przez wzgląd na Twoje Imię nawet złe duchy się nam poddają. Wtedy Jezus Rzekł do nich: widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę - i teraz jaką władzę, skupcie uwagę: władzę stąpania, czyli deptania, folowania, stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika. Nic wam nie zaszkodzi. Bylebyście tylko w moje Imię jednali ludzi z Bogiem. W moje Imię, a nie jakieś inne imię.

 

Jednak nie z tego się cieszcie, mówi Jezus, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Apostołowie deptali węże, złe duchy, deptali swoimi stopami szatana głosząc Imię Jezusa i Jego Ewangelię.

  

Ten obraz przypomina starożytną historię jaka miała miejsce pod koniec rządów króla Dawida. Otóż jeden z jego synów o imieniu Adoniasz, czyli „moim Panem jest Jahwe”, chciał objęć tron, był żądny władzy i zaczął spiskować w ukryciu tak jak wąż. To był spisek. Dawid zdeptał ten spisek zawiązany przez Adoniasza, ponieważ Adoniasz chciał wydziedziczyć ojca i swojego brata Salomona. Chciał ich odsunąć od tronu i sam zająć to miejsce. W naszych czasach powiedzielibyśmy, że jest to zamach na prezydenta. Tak!

 

I tak w Kościele też mogą pojawić się różne spiski wymierzone w Chrystusa, ale one zostaną udaremnione, zdeptane jak węże na kamieniu. Tak w naszym kraju są różne spiski przeciw wierze. Spiski polityczne, spiski ekonomiczne, spiski przeciw rodzinie, spiski międzypartyjne. My o tym nie wiemy, bo oni zachowują się jak węże. Zmowy i intrygi. Jakiekolwiek nie byłyby to spiski i intrygi przeciw Bogu, to jednak powiem Wam coś: przez wzgląd na Imię Jezusa i naszą modlitwę tu w Nowym Targu, wszystko można unicestwić.

 

Ważą się losy. Dobrze, że jesteśmy w Nowym Targu, a nie w Nowej Targowicy. Polacy zrozumieją o co chodzi. Robimy targ z Jezusem, a nie z obcymi imperiami. Z Nim można targować i targować się, z Nim można wszystko. Nigdy to nie jest zdradą. Przeciwko Niemu, zawsze jest to w imię Judasza. Targ, który nazywa się ekspiacją, zadośćuczynieniem za grzechy tego narodu i nie tylko tego narodu.

 

Bracia i Siostry, Bóg dziś mówi do nas tak: zdepczmy nogami kolor zdrady Boga, wydepczmy kolanami brud grzechów tej ziemi. Nie trzeba dużo, trzeba mieć tylko wielkie pragnienie. Zmieńmy kolor spisków przeciw Bogu na naszej ziemi dziś w modlitwie. To jest możliwe i nie trzeba się dużo modlić, tylko prawdziwie.

 


DATA: 2019-01-10 19:59
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
34
 
 
 
Skomentuj arytukuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

AsAm to typowy okaz zakłamującego miłosierdzie Boże oraz Prawdę.Pan Jezus nakazał pomagać innym a nie zacząć wierzyć w ich bożka.Pomagać ! A nie zasiedlać innymi wysiedlając swoich.Francja 450 nowych meczetów oraz 500 zburzonych Kościołów ! Więc skończ człowieku z tymi bredniami i robieniem z ludzi durniów.
3 miesiące temu / Werona
 
Bruno Gröning posiadający od Boga dar uzdrawiania przekazywał ten dar dla wszystkich potrzebujących nie pytając o wyznanie. Nie brał za to żadnych pieniędzy. A tu nasz hierarcha grzmi w imie Boga jakby to był jego kumpel i mu osobiście przekazał swoje zamiary.
7 miesięcy temu / AsAm
 
Drobna errata językowa żeby znowu nie było nieporozumień do mojego cd2: ,,.. jest hipokryzją słuchać czego Ci kapłani NAUCZAJĄ (nie ,,mówią'') oraz ,,mondrości'' napisane tak celowo. Pisane na starym smartfonie w nocy.. Reszta tak jak wcześniej. Podpisuję się również pod tym co napisała @kwiatek77, nikt nie lekceważy modernizmu i zagrożeń z nim związanych, jednak nie każdy kapłan sprawujący NOM to modernista, warto to wiedzieć. A do np takiego Pana @Murem za Chiny Ludowe nie chce to dotrzeć. Dla niego i jemu podobnych wszyscy sprawujący NOM to moderniści, kropka. Wtedy rzeczywiście dyskusji żadnej z Panem nie zamierzam dalej prowadzić, bo jest to zbyt nużąco, męczące, Obama out, Krzyż na drogę i au revoir.
8 miesięcy temu / Osservatore Romano
 
cd. Czy według Pana NOM jest herezją? Czy uczestnictwo w NOM według Pana jest grzechem ciężkim, który pozbawia katolika łaski uświęcającej? Sugeruję, że do Nieba nie prowadzi taki czy inny ryt ale posiadanie łaski uświęcającej. Nie lekceważę katolickiego rytu ani zdrowej katolickiej nauki. Jednakże ktoś może uczestniczyć w katolickim (według Pana jedynie trydenckim?) rycie i słuchać zdrowej katolickiej nauki, a pomimo to popełniać grzechy ciężkie i pójść do piekła...Przecież w historii Kościoła, gdy nie było jeszcze NOM też zdarzali się ludzie, którzy wybrali trwanie w grzechu ciężkim = za który to wybór idzie się do piekła...Chyba, że Pan uznaje, iż przed NOM wszyscy katolicy poszli do Nieba? I dlatego tego Nieba nam obecnie życząc, stara się Pan przekonać Czytelników do jedynie słusznego rytu katolickiego to jest trydenckiego? Jaka jest Pana motywacja i cel? Dlaczego Pan chce nas przekonać do udziału we Mszy Świętej trydenckiej?
8 miesięcy temu / kwiatek77
 
@Murem, 1. Deficyt łaski = brak łaski uświęcającej. Nie ma czegoś takiego jak "swego rodzaju "deficyt" łaski" = łaska nie ucieka z człowieka stopniowo jak woda z dziurawej butelki = albo się ma łaskę uświęcającą albo się tej łaski uświęcającej nie ma = grzech ciężki tylko i wyłącznie, pozbawia łaski uświęcającej. 2. Uparte i świadome trwanie w herezji jest grzechem ciężkim = pozbawia łaski uświęcającej. 3. Czy słuchanie zdrowych nauk i uczestnictwo w rycie trydenckim gwarantuje Panu nie popełnianie grzechów ciężkich? Czy ktoś, kto jest Kapłanem rytu trydenckiego = nie popełnia już grzechów ciężkich = nigdy nie traci łaski uświęcającej? Jeżeli tak...to rzeczywiście należy przywrócić ryt trydencki dla całego Kościoła powszechnego, gdyż skoro jest on w stanie zachować w katolikach stan łaski uświęcającej na co dzień, to bardziej zbliża do Boga taki ryt, niż NOM, które by nie zachowywało katolika od popełnienia grzechów ciężkich = od utraty łaski uświęcającej.
8 miesięcy temu / kwiatek77
 
@kwiatek77 Swego rodzaju "deficyt" łaski powstaje przez jej pozbawienie się, a nie stąd, że z sakramentów przestaje płynąć łaska (to herezja). Pani uparcie próbuje mi przypisać, że niby ja tak twierdzę, po czym dzielnie walczy Pani ze swoją własną kreacją. Wyjaśniłem co miałem na myśli. Użyłem wyrażenia "stopniowa erozja łaski" aby opisać sytuację gdy katolicy stopniowo pozbawiają się łaski przez heterodoksję (tj. błedną praktykę i doktrynę). W swych raczej nonszalanckich kazaniach operuje Pani demagogicznymi uproszczeniami. Proszę zauważyć jak wielu ludzi zeszło z drogi uświęcenia w wyniku bezprawnej zamiany katolickiej liturgii na zdeformowane spektakle. Dziwna prawidłowość, że kapłani którzy używają wyłącznie starego rytu Mszy głoszą najzdrowszą naukę. Pani zaś czego tu naucza, co sugeruje? Że katolicki ryt można świadomie zlekceważyć? To nie jest zdrowa katolicka nauka. Pozwolę sobie wyrazić przekonanie, że lepiej dla Pani powstrzymać się od kazań.
8 miesięcy temu / Murem
 

 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

Nie ma go na naszym portalu?
Napisz! Krótkie komentarze lub felietony - opublikujemy je na Pch24.pl
 
 
 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2019 by
STOWARZYSZENIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
M. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.