DZIŚ JEST:   21   SIERPNIA   2019 r.

Św. Piusa X, papieża
Św. Apolinariusza
 
 
 
 

Mordowani, torturowani, prześladowani – oto los wielu chrześcijan XXI stulecia

Mordowani, torturowani, prześladowani – oto los wielu chrześcijan XXI stulecia
fot. Fot. Jakub Porzycki / FORUM

Nigeria, Irak, Syria, Korea Północna – tym co łączy te różnorakie kraje jest prześladowanie chrześcijan. Żyjący w nich wyznawcy giną lub stają się ofiarami tortur. Często dzieje się to za cichym przyzwoleniem władz lub wręcz z ich aktywnym udziałem.

 

23 czerwca w ataku muzułmańskich pasterzy Fulani na osady farmerskie w środkowej Nigerii zginęło co najmniej 86 osób. Niektóre źródła mówią o około 120 ofiarach, a większość zabitych to chrześcijanie. Ataki Fulani uchodzą za jeszcze bardziej krwiożercze od działań innej szalejącej w Nigerii grupy – Boko Haram. Niektórzy wprawdzie mówią o motywie walki o ziemię i zasoby, jednak nie wyklucza to motywów religijnych.

 

Nigeryjscy chrześcijanie stanowią 50 procent z 180 milionów mieszkańców afrykańskiego kraju. 10 procent tamtejszych wyznawców Chrystusa to katolicy. „W Nigerii krwawe konflikty na tle religijnym są na porządku dziennym. Cierpią głównie Kościoły chrześcijańskie na północy kraju, gdzie w wielu miejscach islamiści narzucili prawo szariatu. Tysiące osób stało się ofiarami pogromów”. Ich sprawcy nie oszczędzają ani ludzi, ani kościołów – zauważają autorzy opracowania „Prześladowani i zapomniani – Raport dotyczący chrześcijan prześladowanych za wiarę w latach 2015-2017”.  

 

Chrześcijanie najbardziej prześladowaną grupą

„Chrześcijanie dla lwów!” – wołała w dobie starożytnej rzymska tłuszcza. Tymczasem sytuacja w świecie współczesnym jest jeszcze gorsza. Jak czytamy w omawianym raporcie „prześladowania chrześcijan są dziś okrutniejsze niż kiedykolwiek w historii. Chrześcijanie są nie tylko najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie, ale też coraz więcej z nich doświadcza najokrutniejszych form takich prześladowań”.

 

O jakie formy chodzi? „W latach 2015-2017 chrześcijanie byli ofiarami zbrodni przeciwko ludzkości: niektórzy byli wieszani lub krzyżowani [...], inni gwałceni, jeszcze inni znikali bez śladu” – czytamy w dokumencie.

 

W 12 z 13 analizowanych przez twórców raportu krajów sytuacja pogorszyła się w porównaniu do poprzedniego okresu. Prześladowania wyznawców Chrystusa przybierają różne oblicza. W niektórych przypadkach dochodzi do przemocy ze strony państwa, w innych zaś do nieregularnych aktów agresji.

 

Jak zauważają autorzy omawianego opracowania „całościowy materiał pokazuje, że w czasie od sierpnia 2015 do lipca 2017 w najbardziej dotkniętych tym zjawiskiem miejscach prześladowania chrześcijan osiągnęły swój nowy szczyt, którego dramatyczny efekt dopiero teraz jest widoczny i odczuwalny w całej okazałości”.

 

Syria i Irak

 „Chrześcijanie to świnie. Nie zasługujecie, by żyć!” – te słowa islamski terrorysta z Frontu Al. Nusra skierował do wyznającego chrześcijaństwo Eliasza Garousa. Muzułmańscy fanatycy uwięzili tego drugiego wraz z 213 innymi osobami. Na oczy więźniów nałożyli przepaski i przewieźli do klasztoru dwie mile od syryjskiego Rableh. Tam też kazali patrzeć na deptanie ikon i żądali wyparcia się Chrystusa. Karą za odmowę dla części z nich okazała się śmierć.   

 

Terrorysta z Al. Nusra to niejedyny fanatyk w Syrii dopuszczający się tego typu czynów.  Przeciwnie. Według odnotowanych w raporcie słów biskupa chaldejskiego Antoine Audo z Aleppo z 2016 roku liczba syryjskich chrześcijan spadła z 1,2 miliona do 500 000 w ciągu 5 lat. Ten spadek ludności o 2/3 to skutek prześladowań i związanej z nimi ucieczki chrześcijan.

 

To właśnie wyznawcy Chrystusa w szczególny sposób odczuli syryjską wojnę domową.  Ogólny spadek ludności wyniósł bowiem w Syrii „jedynie” 25 procent. Podobnie dramatycznie przedstawiają się statystyki dotyczące chrześcijan w Iraku. Mówi się o bliskiej dla tych wspólnot zagładzie.

„Ryzyko, że jedna z najstarszych chrześcijańskich społeczności zniknie, nie jest już tylko odległą perspektywą, ale może okazać się bliską rzeczywistością” – czytamy w opracowaniu.

 

Tragiczna jest również sytuacja chrześcijan w Iraku. „Poniższy raport pokazuje bezsprzecznie, że chrześcijanie w Syrii i Iraku stali się ofiarami zbrodni ludobójstwa w rozumieniu Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa” – piszą ponadto autorzy. Trwają bowiem dążenia zmierzające do całkowitego lub częściowego zniszczenia chrześcijańskiej społeczności.

 

Pakistan i milczenie państwa

Z kolei w Pakistanie działają fundamentalistyczne islamskie komórki. Rząd wprawdzie zakazuje ich funkcjonowania, jednak czyni to dość opieszale. 27 marca 2016 roku, w Wielkanoc doszło do ataku frakcji pakistańskich talibów wymierzonego przeciwko chrześcijanom. Zginęły w nim 24 osoby. Rząd jednak nie zdecydował się podjąć zdecydowanej walki z islamską radykalizacją.

 

Pakistan to także sprawa Asii Bibi. Matka 5 dzieci oskarżona przez islamistów o „bluźnierstwo” wciąż znajduje się w areszcie. Postępowanie w tej sprawie utkwiło w Sądzie Najwyższym w październiku 2016 roku. Sędzia sam „podał się do dymisji”.

 

Indie

Odrębny problem to prześladowanie chrześcijan w Indiach. Sytuacja wyznawców Chrystusa w tym kraju pogorszyła się po zwycięstwie Bharatiya Janata Party (BJP) w wyborach z 2014 roku.

Członkowie ugrupowania wyznają ideologię hindutwy, postrzegającą Indie jako kraj hinduski, gdzie nie ma miejsca dla wyznawców innych religii niż tradycyjna dla tego kraju. Chrześcijan oskarża się o nawracanie łatwowiernych hinduistów. Tymczasem prawdziwym problemem jest przymuszanie konwertytów na chrześcijaństwo do „powrotu do domu”, a więc ponownego przejścia na hinduizm.

 

Chrześcijanin? To amerykański szpieg !

Osobny problem poruszany w raporcie to prześladowania chrześcijan w krajach komunistycznych, takich jak Korea Północna. Jej społeczeństwo jest podzielone na 51 kategorii według lojalności wobec reżimu. Na szczycie tej piramidy znajdują się potomkowie bojowników rewolucyjnych oraz ubogich, takich jak chłopi. Ludzie religijni, na przykład chrześcijanie, znajdują się na dole hierarchii – podobnie jak potomkowie kapitalistów. Ten wpisany w instytucje społeczne antychrystianizm prowadzi do dyskryminacji wyznawców Chrystusa w kwestii dostępu do żywności, edukacji czy ochrony zdrowia.

 

W Korei Północnej wiernych Chrystusowi uznaje się za amerykańskich szpiegów, a „raporty opisują chrześcijan traktowanych z nieprawdopodobnym okrucieństwem”. W obozach chrześcijanie często poddawani byli najsurowszym karom jako „więźniowie religijni”. Do takich działań należały: przymusowe roboty, tortury, prześladowania, głód, gwałt, wymuszona aborcja, przemoc seksualna i pozasądowe zabójstwo.

 

Co więcej, w 2016 roku ogłoszono dążenie do wprowadzenia podobnego systemu w Chinach. „Obywatele otrzymaliby kategorię opartą na kredycie politycznego zaufania pod kątem handlowym, społecznym i prawnym. Chociaż szczegóły pozostają niejasne, wydaje się przewidywalne, że system przypisałby niższą kategorię chrześcijanom.

 

Staje się to jeszcze bardziej prawdopodobne, gdy weźmiemy pod uwagę, że wysiłki rządu zmierzające do zwiększenia kontroli nad Kościołem nabrały nowego tempa w kwietniu 2016 r. po zapowiedzi programowej Prezydenta Xi Jinpinga na ogólnochińskiej konferencji dotyczącej podejścia do religii” – czytamy w raporcie.

 

Obowiązujące od 2017 roku rozporządzenia zabraniają aktywności religijnej w niezatwierdzonych miejscach kultu. Elementy związane choćby z Bożym Narodzeniem komuniści rugują z przestrzeni publicznej. W trzech prowincjach władze likwidowały krzyże i niszczyły kościelne posiadłości.

„Perspektywy dla chrześcijan pod rządami komunizmu są wciąż złe, a Zachód nadal wzmacnia więzi gospodarcze z Chinami pomimo fundamentalnego naruszania praw człowieka, co jest bezdusznie pomijane w poszukiwaniu jedynego celu, jakim są transakcje handlowe” – zauważają autorzy raportu.

 

Jaka przyszłość ?

Co na to wszelkiej maści liberałowie? Cóż powiedzą piewcy postępu roztkliwiający się nad „łamaniem Konstytucji” w Polsce? Cóż na to aktywiści „LGBT” ubolewający nad „strasznymi” przejawami dyskryminacji, takimi jak odmowa wykonania tortu na homowesele albo wydrukowania ulotek? Czy z równą siłą wystąpią w obronie prześladowanych chrześcijan?

 

Czy czołowe organizacje broniące praw człowieka uwzględnią ten problem w swojej agendzie? Czy ONZ lub Unia Europejska nałożą sankcje bądź potępią kraje, gdzie chrześcijan zabija się, torturuje lub w inny sposób prześladuje z powodów wyznaniowych? Czy raczej spuszczą zasłonę milczenia, uznając ich za niegodnych obrony? Czy niemal jednej trzeciej ludności świata – a więc chrześcijanom – nie przysługują prawa człowieka?

 

„Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować” – powiedział Chrystus Pan. W dzisiejszych czasach prawda ta jest bardziej aktualna niż kiedykolwiek. Na razie nie w Polsce. U nas największym wysiłkiem wciąż pozostaje zebranie się na niedzielną Mszę, a największym cierpieniem zmierzenie się z ironicznym śmieszkiem „fajnego” kolegi.

 

Nie bagatelizujmy tych codziennych bojów. Pamiętajmy jednak, że kiedyś przyjdzie nam może stoczyć walki o wiele poważniejsze. Gdy ceną za udział we Mszy nie będzie rezygnacja z meczu czy serialu, lecz skazanie na śmierć? Czy wytrzymamy próbę?

 

Czytając wstrząsający raport o męczeństwie chrześcijan, pamiętajmy o słowach Chrystusa „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie”.

 

Źródło: Prześladowani i zapomniani Raport dotyczący chrześcijan prześladowanych za wiarę w latach 2015-2017 pod redakcją ks. prof. UKSW dra hab. Waldemara Cisło, ks. dra Andrzej Pasia i ks. dra Mariusza Boguszewskiego opisuje tragedię prześladowania chrześcijan w dzisiejszym świecie / Wydawca Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie pkwp.org

 

 

Marcin Jendrzejczak

 

 

 

Prześladowani i zapomniani. Raport dotyczący chrześcijan prześladowanych za wiarę w latach 2015-2017, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, red. ks. prof. Waldemar Cisło; ks. dr Andrzej Paś; ks. dr Mariusz Boguszewski s.235.


DATA: 2018-07-10 15:05
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
5
 
 
 
Skomentuj arytukuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

W Polsce jest niebezpośrednie prześladowanie religijne. Jeśli ktoś chce w pełni przestrzegać zaleceń(?) Humanae Vitae i mieć dużo dzieci, to naraża się na odebranie dzieci i praw rodzicielskich.
ponad 1 rok temu / aaa
 
Straszny był Saddam, straszny Kaddafi, straszny Baszar. Wszędzie został syf, anarchia i degrengolada.
ponad 1 rok temu / do veritas
 
Eksterminację chrześcijan z Syrii i Iraku zawdzięczamy naszemu sojusznikowi USA. W Iraku za strasznego Saddama żyło spokojnie 1,5 mln chrześcijan. Saddam spotykał się z Janem Pawłem II. Obecnie zostało może 200 000. Bo Amerykanie wsparli sunnitów, którzy zaczęli czystki religijne. Amerykanie wspierają też rebeliantów w Syrii. To bajki, że wspierają tylko "umiarkowanych zwolenników demokracji". Tzw FSA Wolna Armia Syryjska prowadziła ludzkie rzeźnie, gdzie mordowano i ćwiartowano nie tylko chrześcijan, ale też druzów, Kurdów, alawitów i szyitów. Członek NATO - Turcja na zajętych w Syrii terenach wysiedla chrześcijan z domów i zmusza do ucieczki, a na ich miejsce sprowadza muzułmańskich osadników z Turcji.
ponad 1 rok temu / veritas
 
Niestety bardzo prawdziwy artykuł. W Polsce nie ma przesladowan a co najwyzej młody człowiek praktykujacy zyjacy w dużym mieście na zachodzie kraju odczuje alienacje.
ponad 1 rok temu / zzz
 


 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

Nie ma go na naszym portalu?
Napisz! Krótkie komentarze lub felietony - opublikujemy je na Pch24.pl
 
 
 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2019 by
STOWARZYSZENIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
M. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.