DZIŚ JEST:   20   LUTY   2019 r.

Św. Franciszka i Hiacynty Marto
Św. Zenobiusza
 
 
 
 

Miłosierdzie Boga dla tych, którzy się Go boją

Miłosierdzie Boga dla tych, którzy się Go boją

Zakończyły się uroczystości Wielkiego Tygodnia, podczas których wspominaliśmy bolesną mękę i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego chwalebne Zmartwychwstanie. Zarówno ten czas jak i następująca w kilka dni później Niedziela Miłosierdzia Bożego, prowadzą nas do refleksji nad powagą grzechu i nieskończoną sprawiedliwością Bożą, oraz Jego nieskończonym miłosierdziem.

 

Zadośćuczynienie obrażonej sprawiedliwości Bożej

Grzech naszych pierwszych rodziców, „przez jednego człowieka wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli” (Rz 5, 12). Był to bunt przeciw Bogu, niezwykle poważny akt nieposłuszeństwa wobec Stwórcy i akt ogromnej niewdzięczności wobec naszego Dobroczyńcy.

 

Ponieważ Bóg jest nieskończony, występek przeciw Niemu również ma w sobie coś nieskończonego, gdyż - jak uczy św. Tomasz z Akwinu - „grzech popełniony przeciwko Bogu posiada posmak rodzaj nieskończoności z powodu nieskończoności Boskiego majestatu, ponieważ im większa osoba, którą obrażamy, tym bardziej karygodne jest to przestępstwo”.

 

Dlatego przestępstwo Adama i nasz dług wobec Boga wymagały zadośćuczynienia, które zaspokaja nieskończoną Boską sprawiedliwość. Zadośćuczynienie to zostało uczynione przez Wcielenie, Mękę i Śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa. W tym właśnie objawiło się nieskończone miłosierdzie Boga.

 

Nieskończona miłość naprawia nieskończony występek

Sprawiedliwość Boża wymagała nieskończonego zadośćuczynienia, które zostało dokonane przez Jego Jednorodzonego Syna. W swym miłosierdziu zgodził się na tę ofiarę, aby przywrócić przyjaźń z człowiekiem i otworzyć przed nim bramy niebieskie. Chociaż Bóg mógł zaspokoić swoją sprawiedliwość w inny sposób, wybrał taką drogę, podkreślającą Jego nieskończoną miłość względem nas.

 

Dlatego warto uświadomić sobie, że poważny grzech, a zwłaszcza trwanie w stanie grzechu (jak choćby życie w cudzołóstwie), jest jednocześnie przestępstwem przeciwko sprawiedliwości Bożej i Jego miłosierdziu, okazywanemu szczególnie przez Wcielenie, Mękę i Śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa.

 

Miłosierdzie temperuje Sprawiedliwość nie niszcząc jej

Te rozważania są potrzebne szczególnie dzisiaj, w dobie promowania idei powszechnego miłosierdzia bez sprawiedliwości i odrodzenia się niebezpiecznego luterańskiego błędu polegającego na wierze w zbawienie bez potrzeby dokonywania dobrych uczynków, a więc i powstrzymywania się od uczynków złych.

 

Pismo Święte i tradycja Kościoła obfitują nie tylko w cytaty o Bożym Miłosierdziu, ale także o Bożej Sprawiedliwości i karze za grzech. Pismo od wieków zatem ostrzega nas bowiem: Nie mów: „Zgrzeszyłem i cóż mi się stało?” Albowiem Pan jest cierpliwy. Nie bądź tak pewny darowania ci win, byś miał dodawać grzech do grzechu. Nie mów: „Jego miłosierdzie zgładzi mnóstwo moich grzechów”. U Niego jest miłosierdzie, ale i zapalczywość, a na grzeszników spadnie Jego gniew karzący. Nie zwlekaj z nawróceniem do Pana ani nie odkładaj tego z dnia na dzień: nagle bowiem gniew Jego przyjdzie i zginiesz w dniu wymiaru sprawiedliwości” (Syr 5 6-7)

 

Miłosierdzie jest dla bogobojnych!

Przywoływanie Bożego miłosierdzia jako wymówki do dalszego grzeszenia jest drwiną z Boga. Święty Paweł ostrzega nas: Nie łudźcie się! Bóg nie dozwoli z siebie szydzić (Gal 6, 7).

 

W swoim dziękczynnym Magnificat Matka Boża głosi, że miłosierdzie łączy się z bojaźnią Bożą: a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją (Łk 1, 50).

 

W Starym Testamencie Pan wiele razy potwierdził swoje miłosierdzie wobec tych, którzy się Go boją, chwalą Go i przestrzegają Jego przykazań (Ps. 102, 17; Wj 20, 6; Pwt 5, 10).

 

Strach przed Bogiem, który „jest początkiem mądrości” (Syr 1, 14), jest synowskim szacunkiem dla nieskończonego majestatu Boskiej sprawiedliwości, pragnieniem, aby Go nie obrazić i nie oderwać się od Jego przyjaźni. Krótko mówiąc, synowski strach jest owocem prawdziwej miłości Boga, bez której nie można zdobyć mądrości.

 

Dobroć i skala w duszpasterstwie

Dziś wielu stara się stworzyć nową formę opieki duszpasterskiej, w której nie mówi się o grzechu, Bożej sprawiedliwości czy karze. W sztuce kaznodziejskiej, ale i wśród spowiedników, mówi się wyłącznie o Jego dobroci, ale nie surowości. Nasz Pan starał się przyciągnąć grzeszników, owszem. Przebaczył skruszonej cudzołożnej kobiecie, nawrócił Samarytanina i chwalił miłość skruszonego grzesznika, który namaścił go aromatycznym balsamem (J 8. 1-11; 4, 29; 7, 47). Jego dobroć dobiega do nas z każdej strony Ewangelii. Lecz pamiętajmy, że gdy należało, nie powstrzymał się od używania ostrych określeń, takich jak te, które miały skłonić zahartowanych faryzeuszy do ujrzenia własnej niegodziwości i hipokryzji: „plemię żmijowe”, „groby pobielane” i „dzieci diabła” (Mt 12, 34; 23, 27; J 8, 44).

 

Mocne słowa padły też, gdy prorok Nathan nawracał króla Dawida, kiedy popadł w cudzołóstwo i był odpowiedzialny za śmierć męża Batszeby (2 Sm 11-12). Wynikiem tego były piękne Psalmy Pokutne, które ukazują smutek skruszonej duszy.

 

Miłosierdzie i pytanie o doskonałość

Jak wyjaśnia ks. Théodore Koehler, praktyki miłosierdzia nie można oddzielić od dążenia do doskonałości: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6, 36). To zaproszenie do naśladowania Bożego Miłosierdzia odpowiada innemu powołaniu w Ewangelii Mateusza: Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski (Mt 5, 48). Tak więc, od wczesnych dni chrześcijaństwa, miłosierdzie pojawia się jako osiągnięcie duchowego wzrostu w doskonałości głoszonej przez Jezusa”.

 

Prawdziwie katolicka praktyka duszpasterska musi zatem, w miarę potrzeb, wykorzystywać odpowiednie środki psychologiczne, uprzejmość lub rygoryzm, aby nawrócić ludzi lub sprawić, by byli bardziej gorliwi w wierze. Ale zawsze starając się odepchnąć ich od grzechu, przypominając nieuchronność spraw ostatecznych: Śmierci, Sądu, Piekła i Raju. Tak unika się popadania w grzech, jak naucza Księga Mądrości Syraha: „We wszystkich sprawach pamiętaj o swym kresie, a nigdy nie zgrzeszysz” (Syr 7, 36).

 

Luiz Sérgio Solimeo

tfp.org

tłum. malk


DATA: 2018-04-08 07:57
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
6
 
 
 
Skomentuj arytukuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

Największym miłosierdziem dla grzesznika jest całkowita przemiana jego wnętrza - jego uświęcenie. Dlatego im więcej bojaźni Bożej w człowieku - tym większej ilości grzechów powszednich i niedoskonałości się wyrzeka - a wtedy Boże miłosierdzie może się objawić w całej pełni, w świętości takiej katolickiej duszyczki :) Nie da się oderwać miłosierdzia Bożego od wyrzeczenia się grzechów przez grzesznika - bo właśnie w tym się to miłosierdzie Boże przejawia, że uwalnia duszę z brudów aby ją oczyścić i w niej zamieszkać. Mamy do wyboru albo wyrzec się grzechu i przyjąć Boże miłosierdzie. Albo trwać w grzechach i w tych miejscach - gdzie w nas tkwią grzechy (ciemności), nie dopuszczać do naszego wnętrza świętości (światła Bożego). Bojaźń Boża jest dzwonkiem do drzwi - otwierasz i wołasz - Miłosierdzie, miłosierdzie - Ach, to Ty!
10 miesięcy temu / Marta
 
Bardzo fajny tekst. Cenne są zwłaszcza cytaty o sprawiedliwości ze Starego Testamentu. Odrobina przeciwwagi dla pwoszechnego zbawienia i Boga przebaczającego "zawsze" - tez wysuwanych np. przez Ojca Świętego Franciszka. Michał Obrębski
10 miesięcy temu / Michał Obrębski
 

 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

Nie ma go na naszym portalu?
Napisz! Krótkie komentarze lub felietony - opublikujemy je na Pch24.pl
 
 
 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2017 by
INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Fundacji Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.