DZIŚ JEST:   24   PAŹDZIERNIKA   2020 r.

Św. Antoniego Marii Clareta
Bł. Jana Balickiego
 
 
 
 


Polonia Christiana nr 70  >   TEMAT NUMERU: A WY, ZA KOGO M NIE UWAŻACIE?

Kryzys kapłaństwa i rozumu

Kryzys kapłaństwa i rozumu
Zdjęcie ilustracyjne. FOT.:Stefano Corso/www.flickr.com

Duchowa, moralna i intelektualna kondycja stanu kapłańskiego warunkowała kondycję kluczowych sfer naszej cywilizacji. Nie mogło być inaczej, skoro wyrosła ona jako produkt uboczny ewangelizacyjnego dzieła Kościoła (Frederick Wilhelmsen). Dzieło to zaś jest niemożliwe do wykonania bez kapłanów. Bez nich nie jest możliwe sprawowanie Eucharystii – źródła i szczytu życia chrześcijańskiego, bez którego nie jesteśmy w stanie zaradzić naszej nędzy (Ecclesia de Eucharistia, 60).

 

Wielcy papieże – świadkowie wiary w epoce Rewolucji – w nauczaniu swoim wskazywali na konieczność zapewnienia właściwej formacji duchowej, moralnej i intelektualnej księży jako najpewniejszego antidotum na ataki przepoczwarzającej się Rewolucji. Pisali o tym: błogosławiony Pius IX, Leon XIII, święty Pius X oraz Pius XI. Do tego nauczania nawiązywał święty Jan Paweł II, gdy w opublikowanej w roku 1992 adhortacji Pastores dabo vobis stwierdził, że Kościół uważa formację przyszłych kapłanów – zarówno diecezjalnych, jak i zakonnych – i ich ustawiczną troskę, przez całe życie, o osobiste uświęcenie w posłudze, a także troskę o ciągłą odnowę duszpasterskiego zaangażowania za jedno z najdelikatniejszych i najważniejszych zadań, od których zależy przyszłość ewangelizacji ludzkości (PDV, 2).

 

Historia Kościoła oraz powstałej dzięki niemu cywilizacji poucza również o innej prawidłowości: kryzys Kościoła był i jest zawsze kryzysem kapłaństwa. Nie tylko w tym sensie, że w kolejnych wiekach różnych faz ataku Rewolucji na Christianitas pierwszym i zasadniczym celem ofensywy był stan kapłański. Na początku protestanckiej reformacji został zakwestionowany jego sakramentalny charakter. Na początku rewolucji francuskiej rewolucyjne państwo podjęło próbę całkowitego podporządkowania sobie katolickiego duchowieństwa za pomocą uchwalonej w roku 1790 Konstytucji cywilnej kleru. Pierwszą ofiarą bolszewickiego czerwonego terroru padło duchowieństwo Cerkwi, która zachowała sakramentalny charakter kapłaństwa i apostolską sukcesję. Z kolei niemieccy narodowi socjaliści na początku swoich rządów podjęli politykę zniesławiania całego stanu kapłańskiego, wytaczając jeszcze przed rokiem 1939 całą serię sfingowanych procesów „o obrazę obyczajności” (homoseksualizm, pedofilia, nielegalny handel dewizami).

 

Jest jeszcze inny sens prawidłowości, o której mowa. Największe duchowe kryzysy w dziejach Kościoła zawsze były dziełem kapłanów, którzy na jakimś etapie swojej biografii przegrali walkę duchową. Tak było z Ariuszem, Marcinem Lutrem i twórcami herezji modernistycznej w XIX i XX wieku – od Loisy’ego do Rahnera. Tak jest i w naszych czasach. Zasada corruptio optimi pessima jest ciągle aktualna.

 

Fatalna „odnowa soborowa”

W 1974 roku Sługa Boży arcybiskup Fulton J. Sheen podczas rekolekcji głoszonych dla kapłanów zauważył, że wielka walka, jaką Kościół musi dzisiaj prowadzić, zwłaszcza z nami – kapłanami i siostrami zakonnymi, spowodowana jest zbytnią afirmacją siebie. Świątobliwy hierarcha wypowiedział te słowa niemal dziesięć lat po zakończeniu Vaticanum II, gdy w zachodnich Kościołach swoje apogeum zyskiwała tak zwana odnowa posoborowa. Pamiętając o tym kontekście, należy czytać słowa arcybiskupa Sheena, który podczas tych samych rekolekcji stwierdził, że przez ostatnie dziesięć lat kapłani, siostry, a nawet świeccy przeszli spod sztandarów Chrystusa pod sztandary świata. Nie pytamy już, co jest miłe Bogu, Jezusowi, tylko – co jest dobre dla świata. Będziemy więc działać tak, jak chce świat, chcemy żyć dla świata. Ulegamy pędowi czasu, „zaślubiamy” czasy. Chcąc być nowocześni, stajemy się wdowcami.

 

Można powiedzieć, że tę refleksję amerykańskiego Sługi Bożego podjął święty Jan Paweł II, gdy w 1990 roku na zakończenie obrad synodu biskupów poświęconego znalezieniu remedium na trapiący Kościół kryzys kapłaństwa, stwierdził, że kryzys ten zrodził się bezpośrednio po Soborze. Jego źródłem było błędne, niekiedy świadomie tendencyjne interpretowanie nauki Magisterium soborowego. Tu niewątpliwie należy szukać przyczyny wielkich strat poniesionych wówczas przez Kościół, szczególnie dotkliwych w dziedzinie posługi pasterskiej i powołań kapłańskich, zwłaszcza misyjnych.

 

Zwróćmy uwagę, że w podobny sposób przyczyny współczesnego kryzysu kapłaństwa ujął Benedykt XVI w swoim liście do katolików irlandzkich z 2010 roku. Wskazywał w nim, że duchowa, moralna oraz intelektualna degrengolada części irlandzkich kapłanów zaczęła się podczas straszliwych dekad „posoborowej odnowy” (w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku).

 

Środki ratunkowe

Opublikowana ponad ćwierć wieku temu adhortacja świętego Jana Pawła II Pastores dabo vobis zawiera opis środków zaradczych, nieodzownych dla przezwyciężenia kryzysu kapłaństwa. Jak zauważa Ojciec Święty, nie wynikał on z braku powołań. Ten deficyt był (i pozostaje) raczej rezultatem jeszcze głębszego kryzysu polegającego na zaniku właściwego rozumienia tożsamości kapłańskiej.

 

Prezbiter odnajduje pełną prawdę o swojej tożsamości w tym, że jego kapłaństwo pochodzi od Chrystusa, Najwyższego i jedynego Kapłana Nowego i Wiecznego Przymierza. Kapłan jest żywym i przejrzystym obrazem Chrystusa Kapłana. (…) Dla życia duchowego, które rozwija się przez wykonywanie posługi, jest sprawą podstawową, aby prezbiter nieustannie odnawiał i coraz bardziej pogłębiał świadomość, że jest kapłanem Jezusa Chrystusa na mocy konsekracji sakramentalnej i upodobnienia do Niego, Głowy i Pasterza Kościoła (PDV, 12, 25).

 

A więc najważniejsza jest wiara; wiara na serio, która pozwala trwać przy sztandarze Chrystusa, a nie tego świata. Jako niezbędny element formacji duchowej przyszłych kapłanów święty Jan Paweł II wskazywał również wychowanie liturgiczne, które ma wieść do odnowy świadomości, że kapłani, jako szafarze rzeczy świętych, są przede wszystkim sługami ofiary Mszy Świętej (PDV, 48).

 

Zdrowa filozofia i zdrowa teologia

W opublikowanej w roku 1998 encyklice Fides et ratio Ojciec Święty ostrzegał, iż złudnym jest mniemanie, że wiara może silniej oddziaływać na słaby rozum; przeciwnie, jest wówczas narażona na poważne niebezpieczeństwo, może bowiem zostać sprowadzona do poziomu mitu lub przesądu (FR, 48). Sześć lat wcześniej uczulał cały Kościół, że czynnikiem komplementarnym wobec formacji duchowej przyszłych kapłanów musi być ich bardzo głęboka formacja intelektualna (PDV, 51). Tutaj zaś najważniejsza jest zdrowa filozofia, która jako jedyna może pomóc kandydatom do kapłaństwa w ukształtowaniu świadomości, która odzwierciedla konstytutywną więź pomiędzy duchem ludzkim i prawdą – tą prawdą, która objawia się nam w pełni w Jezusie Chrystusie (PDV, 51).

 

Tylko w ten sposób kandydat do kapłaństwa będzie w stanie przeciwstawić się powszechnemu dziś klimatowi kulturowemu, w którym subiektywizm wyniesiony został do rangi kryterium i miary prawdy. Intelektualna formacja kapłanów musi nauczyć ich uwielbienia i miłości prawdy, do przyswojenia sobie, że to nie człowiek stwarza i wyznacza miarę prawdy, lecz że zostaje ona przekazana człowiekowi w darze przez najwyższą Prawdę, przez Boga. Uleganie klimatowi relatywizmu zabija w zarodku powołanie. Jeśli się nie jest pewnym prawdy, jak można położyć na szali całe swoje życie i znaleźć siłę, by stawiać poważne pytania dotyczące życia innych ludzi? – dramatycznie pyta w swojej adhortacji święty Jan Paweł II (PDV, 51).

 

Na tak pojętej zdrowej filozofii należy budować studium teologii, która powinna być nauczana w seminariach: teologii, której istotą ma być przylgnięcie do Jezusa Chrystusa (PDV, 53). Trwanie przy Jego sztandarze oznacza jednocześnie odrzucenie poglądów będących wynikiem nieporozumień i zamieszania oraz staranne odróżnienie powszechnej nauki Kościoła od opinii teologów i przejściowych tendencji (tak zwanych modnych teorii), bo – jak przypomina święty Jan Paweł II – nie istnieje magisterium „paralelne”, lecz jedynie Magisterium Piotra i Apostołów, papieża i biskupów (PDV, 55).

 

Zdrada i pianie koguta

W momencie, gdy papież pisał te słowa, modne teorie czyniły spustoszenia w licznych seminariach duchownych po obu stronach Atlantyku. Do tego doszły kliki homoseksualne (Benedykt XVI) tłumiące w zarodku właściwą formację duchową, moralną i intelektualną seminarzystów. To dlatego w wielu seminariach metafizyka i tomizm były i są całkowicie pomijane, a jeśli się o nich wspomina to tylko po to, aby wyśmiać. Szerzy się klimat relatywizmu moralnego i religijnego. Przytoczone niedawno przez Grzegorza Górnego świadectwo młodego włoskiego kapłana opisującego swoją heroiczną walkę, by nie stracić wiary w seminarium, jest wstrząsającym dowodem na to, że od roku 1992 kryzys tożsamości i formacji kapłańskiej tylko się pogłębił. Papieskie zalecenia nie tylko trafiły do kosza, ale wręcz w wielu seminariach to, przed czym przestrzegał Jan Paweł II, stało się normą.

 

Jak jednak przypomniał arcybiskup Fulton J. Sheen w czasie kapłańskich rekolekcji, podobnie jak zdrada Piotra miała swoje etapy, tak i jego nawrócenie nie stało się od razu. Najpierw zapiał kogut. Powrót Piotra nastąpił dzięki resztkom naturalnego porządku, według którego powinien działać i który powinien kierować jego zachowaniem. (…) Tak samo jest z kapłanami. Może zaczynamy dostrzegać to dzięki znalezieniu brewiarza, którego nie odmawialiśmy od jakiegoś czasu? Może znaleźliśmy nasz obrazek prymicyjny? (…) To wszystko jest pianiem koguta – to Pan przyciąga nas z powrotem do siebie.

 

 

Grzegorz Kucharczyk

 

 

Tekst pochodzi z 70. numeru „Polonia Christiana”

Aby zamówić 70. numer „Polonia Christiana” w wersji papierowej lub elektronicznej należy kliknąć TUTAJ.

big_73.jpg (320×410)

    

  

 

zamów e-wydanie   zamów wydanie papierowe
 

Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
26
 
 
 

Skomentuj artykuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

Mam za złe osobom, które szukają sposobów na ratowania Kościoła przed skutkami SW2, a jednocześnie Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej określają "sparowaniem Eucharystii". Zacznijmy to odróżniać: Najświętszą Ofiarę od Eucharystii Ciało Pańskie. I jeszcze jedno: Msza Święta nie jest "bezkrwawą Ofiarą". Jest autentyczną Ofiarą Jezusa Chrystusa, o czym świadczy Cud w Sokółce; profesorowie Uniwersytetu Medycznego w Bstoku w ekspertyzie napisali: "mięsień serca człowieka w agonii". A sokólska Hostia zawiera czerwoną plamę. +++ Na Mszy Świętej trzeba otworzyć oczy duchowe, stanąć obok Matki Bożej i Jana pod Krzyżem i kontemplować Mękę Chrystusa Pana. Laudetur Iesus Christus.
ponad 1 rok temu / Jurek
 
Biskupi nauczają dziś w Imię Chrystusa, czy w swoim imieniu jeśli tak nie jest, to dlaczego kazania nie rozpoczynają się od "w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego", a kończą "niech będzie pochwalony Jezus Chrystus"? +++ Kiedy biskupi postanowili, że nie będą nawracać, a dialogować w imię swoiście rozumianego ekumenizmu? I czyż nie było to odwrócenie się od Chrystusa nakazu nauczania wszystkich narodów Chrystusowej Ewangelii? Dlaczego Watykan zakazał odprawiania Mszy Świętej Wszechczasów, pomimo nie zniesienia jej przez Sobór Watykański? +++ A przecież powiedziane jest: "po owocach ich poznacie".
ponad 1 rok temu / Jurek
 
Bez zmian na szczycie obejść się nie może. A te wiodą w,złym kierunku.
ponad 1 rok temu / Zbigniew
 
Artykuł o dużej ogólności tematu. W praktyce można powiedzieć, że młody człowiek przekraczając mury seminarium ma mieć nie tylko zdrową filozofię i teologię jako program nauczania, lecz również wsparcie duchowe w postaci sensownych wychowawców i ojców duchownych. Po za tym ludzie przychodzą z różnych środowisk i trzeba wielkiego doświadczenia, aby wybrać tych, których droga jest rzeczywicie drogą powołania do kapłaństwa. Po za tym brak całkowicie systemu pomocowego dla kleryków, którzy odchodzą z seminarium, aby potrafili odnaleźć się po drugiej stronie furty seminaryjnej. Istnieje bowiem stygmatyzacja środowiska osób duchownych, co wyraźnie widać na co dzień, również u ludzi słabych telugijnie, czego dowodem są tenddncyjne produkcje w stylu pana Sekielskiego i innych. Dlatego wielu przekraczając próg seminarium nie ma odwagi zrezygnować przed czasem święceń, a potem dochodzi do dramatycznych odejść, połączonych czasami z utratą wiary...
ponad 1 rok temu / Krakusik
 
@klik ,,krótka piłka,, to w sietkówce jest:D, a porządnie to,,u Pana Boga za piecem,,
ponad 1 rok temu / szpulas11
 
Temat wyczerpał x. Łukasz Szydłowski w wykładzie na ten temat. Państwo zauważają skutek, ale nie widzą prawdziwej przyczyny
ponad 1 rok temu / Michał
 
 

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z ustawą zasadniczą tzw. aborcyjnej przesłanki eugenicznej z całą pewnością przejdzie do historii. O tym co w polskim prawie zmienia decyzja TK i na ile zmienia ona prawną ochronę życia z Martą Kowalczyk z Instytutu Ordo Iuris rozmawia Marcin Austyn. Zapraszamy na Rozmowę PCh24 TV.

 
 

W Warszawie odbył się międzynarodowy Marsz o Wolność, w którym brali udział przeciwnicy wprowadzania obostrzeń związanych z koronawirusem. Atmosfera była na tyle gorąca, że policja kilkukrotnie zastosowała gaz pieprzowy. Funkcjonariusze użyli również siły i brutalnie zatrzymali część manifestantów.

 

„Moje ciało ≠ twoja religia” oraz „piekło kobiet” – to hasła, które pojawiły się na fasadzie warszawskiego kościoła pw. św. Mateusza.  To kolejna odsłona lewackiego wandalizmu, który dotychczas w szczególności przejawiał się w atakach zwolenników ideologii LGBT.

 

Sejm przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw, która ma na celu przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym związanym z pandemią koronawirusa. Niezwykłe kontrowersje budzi art. 13 ustawy, który może sugerować, że władze będą mogły teraz zmuszać do przeprowadzania obowiązkowych szczepień przeciwko koronawirusowi.

 

Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność przesłanki eugenicznej do aborcji z ustawą zasadniczą. Ks. Tomasz Kancelarczyk z Fundacji Małych Stópek podkreśla, że ten wyrok jest milowym krokiem w ochronie życia poczętego, ale powinien mobilizować nas do wsparcia i pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.


Nie ma go na naszym portalu?
Napisz! Krótkie komentarze lub felietony - opublikujemy je na Pch24.pl
 
 
 

Copyright 2020 by
STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.