DZIŚ JEST:   31   PAŹDZIERNIKA   2020 r.

Św. Alfonsa Rodrigueza
Św. Wolfganga, biskupa
 
 
 
 

Kongres Konserwatywny w XX-lecie SKCh: Jak obronimy cywilizację chrześcijańską?

Kongres Konserwatywny w XX-lecie SKCh: Jak obronimy cywilizację chrześcijańską?

Tegoroczny Kongres Konserwatywny poświęcony został podsumowaniu dwudziestolecia działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi oraz wyzwaniom stojącym dziś przed polskimi katolikami. Do Zamku Królewskiego w Niepołomicach jak co roku przybyli licznie rodacy wspierający działalność organizacji na polu obrony tradycji i cywilizacji chrześcijańskiej.

 

Otwierając kongres, wiceprezes SKCh Sławomir Skiba podziękował panu Leonardowi Przybyszowi, którego przybycie do Polski pod koniec lat 80. otworzyło drogę do założenia tej organizacji. – Bez tej osoby nie byłoby tu dzisiaj nas. Dzięki spotkaniu z grupą młodych konserwatystów, monarchistów, katolickich aktywistów w Krakowie zainspirował, i współtworzył Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi – podkreślił. 

 

Pan Leonard Przybysz został wysłany do Polski przez tego, którego myślą się stale inspirujemy: doktora Plinia Correę de Oliveirę, autora słynnego dzieła „Rewolucja i Kontrrewolucja”, poświęconego procesowi destrukcji cywilizacji chrześcijańskiej, ale także reakcji katolickiej na ten proces – powiedział Sławomir Skiba.

 

Mówca przypomniał także, iż dzięki stowarzyszeniu powstał między innymi Instytut im. Księdza Piotra Skargi i inne inicjatywy, takie jak: Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Centrum Życia i Rodziny – organizator corocznych Marszów dla Życia i Rodziny, odbywających się co roku w stu kilkudziesięciu miastach Polski. Poza granicami SKCh pomogło zrodzić się analogicznym organizacjom: na Słowacji, w Chorwacji czy Estonii, wspiera też kontrrewolucyjne przedsięwzięcia w innych krajach Europy, Ameryki Południowej, Australii.

 

Sławomir Skiba zwrócił też uwagę na postać patrona organizacji, sługi Bożego księdza Piotra Skargi, którego proces beatyfikacyjny rozpoczął się nie tak dawno. – Zasłużył nie tylko by być wyniesionym na ołtarze, ale także żeby zostać ogłoszonym doktorem Kościoła – powiedział o słynnym rycerzu kontrreformacji. Wiceprezes stowarzyszenia odniósł się do myśli patrona i przypomniał o obowiązku koncentrowania się nie tylko na nieraz przygnębiających, bieżących przejawach trwającej rewolucji antychrześcijańskiej. My, katolicy mamy mieć na względzie przede wszystkim spuściznę dziejową ojczyzny oraz naszą ogromną odpowiedzialność za losy własne i współodpowiedzialność za los sąsiadów, z którymi przynależymy do wspólnego kręgu kulturowego. Mamy dostrzegać swe zadania w kategoriach zarówno kościelnych, jak i państwowych.

 

Kontrrewolucja zaczyna się w sumieniu

Rozpoczynając pierwszy sobotni wykład, zatytułowany: „Potrzeba katolickiej kontrrewolucji”, prezes SKCh Sławomir Olejniczak podziękował licznie obecnym na sali osobom wspierającym organizację. Zaznaczył, że bez udziału darczyńców nie byłaby możliwa bogata i różnorodna działalność stowarzyszenia. – Jesteśmy na pierwszej linii, ale jesteśmy tylko wyrazicielami bardzo dużej grupy katolików zatroskanych o losy naszej ojczyzny – zaznaczył.

 

 

Prelegent mówił o wyzwaniach stających przed wiernymi w obliczu obecnej rewolucji, której celem jest niszczenie tradycyjnego społeczeństwa, opartego na rodzinie. Najnowsza odsłona antychrześcijańskiego przewrotu jest o wiele głośniejsza od tej, która formalnie zakończyła się przed 30 laty, w rzeczywistości zaś tylko przeszła metamorfozę. Dzisiaj posługuje się bardziej wyrafinowanymi metodami. Polega na zmianie mentalności ludzkiej i stosuje zabiegi wpływające bezpośrednio na duszę, poprzez zmianę w sferze kultury, a nie ekonomii, jak miało to miejsce w poprzednim wcieleniu komunizmu.

 

- Działania rewolucjonistów, tęczowych czy zielonych, a nie czerwonych, skupiają się nie pozbawianiu własności, ale uderzają głównie w rodzinę, wychowanie dzieci, kulturę, edukację – powiedział Sławomir Olejniczak. Ocenił także kondycję naszej cywilizacji, której porządek zbudowany został dzięki wielowiekowej działalności Kościoła, a teraz znajduje się w stanie upadku. Prezes SKCh wspomniał, że oparcie życia społecznego na Bożej łasce i przykazaniach umożliwiało ludziom osiągnięcie doniosłych zdobyczy cywilizacyjnych. Katolicyzm odbudował Europę po upadku cesarstwa rzymskiego. Celem cywilizacji chrześcijańskiej jest ustanawianie społeczeństwom warunków najbardziej sprzyjających osiągnięciu najważniejszego celu człowieka, czyli zbawienia. Służyć temu miały takie aspekty jak kultura, edukacja. I odwrotnie: rewolucja ma na celu niszczenie Bożego porządku w świecie po to, żeby zorganizować człowiekowi optymalne warunki do wyboru wiecznego potępienia. Kontrrewolucja zaś jest dziełem i procesem zmierzającym do powstrzymania destrukcji cywilizacji oraz do przywrócenia chrześcijańskiego porządku.

 

Dechrystianizacja to jednak proces, w którym nie ma determinizmu, konieczności dziejowej, którą mamili ludzkość reprezentanci rozmaitych szkół filozoficznych czy też rewolucjoniści. To ludzie kształtują swoją historię a krwawych przewrotów dokonywały konkretne osoby; jakobini, bolszewicy, a teraz głosiciele rewolucji obyczajowej i genderowej. Naszym moralnym obowiązkiem jest więc powstrzymywanie dechrystianizacji, dla zbawienia własnego i innych.

 

Prezes Sławomir Olejniczak opowiadał, jak zrodziły się niektóre przedsięwzięcia SKCh, takie jak pierwsza, udana kampania przeciwko legalizacji w 2004 roku tak zwanych związków partnerskich, ciesząca się ogromnym odzewem i rozpoznawalnością akcja „Nie wstydzę się Jezusa” czy też skierowana do biskupów inicjatywa Polonia Semper Fidelis. Zwrócił też uwagę, że kontrrewolucja zaczyna się od wymiaru indywidualnego: dobrych obyczajów, pokoju w rodzinach, osobistego dążenia do świętości.

 

Nagroda im. Księdza Skargi

Podobnie jak ma to miejsce co roku, Kongres stał się okazją do wręczenia nagrody imienia księdza Piotra Skargi, przyznawanej przez zarząd stowarzyszenia. Otrzymują ja osoby „które w sposób szczególny przyczyniają się do obrony i szerzenia zasad chrześcijańskich w naszej ojczyźnie”.

 

Siódmym laureatem został dziennikarz i muzyk Jan Pospieszalski. Od lat na telewizyjnej antenie porusza on istotne tematy, z różnych przyczyn pomijane przez największe media bądź ukazywane w perspektywie odległej od katolickiego punktu widzenia. Jak oznajmił zebranym wiceprezes SKCh Arkadiusz Stelmach, tegoroczna nagroda przyznana została m.in. „za odważne demaskowanie w pracy dziennikarskiej promotorów skrajnych ideologii uderzających w Kościół, małżeństwo, rodzinę, porządek społeczny w naszej ojczyźnie i w człowieka jako takiego”, a także podejmowanie w swych programach takich tematów jak: kryzys w Kościele, prawda o zabijaniu dzieci nienarodzonych, ideologia LGBT. Jan Pospieszalski, jak dostrzegło jury, promuje też „to co piękne, dobre i prawdziwe”.

 

Dziękując za wyróżnienie laureat porwał zebranych swoją brawurowo opowiedzianą rodzinną historią. Wartości pozwalające, a nawet, jak zaznaczył, nakazujące mu zachowywać katolicką postawę w swej działalności zawodowej, wyniósł z domu, w którym rodzice obdarzyli go ósemką rodzeństwa. Dzieje Pospieszalskich są żywym zaprzeczeniem stereotypów ciążących na wielodzietnych. Pielęgnowanie na co dzień domowych, katolickich zwyczajów otworzyło im drogę do własnej tradycji artystycznej, którą przenoszą na kolejne pokolenia.

 

- Wszystko to, co zostało uhonorowane w tej nagrodzie, czyli moja działalność dziennikarska, moja postawa życiowa – to wszystko zawdzięczam Kościołowi, rodzinie i Polsce – mówił.

 

Laureat nawiązał też do słów laudacji, której autorzy podkreślili jego odwagę w występowaniu z tak zwanymi niewygodnymi tematami. – To także nie jest odwaga, to jest naturalny sposób bycia, to jest rzeczywistość, która mnie stworzyła. Jestem jej depozytariuszem, a nie właścicielem ani twórcą, po prostu muszę ją dalej przekazywać – zadeklarował.

 

 

Być wiernymi prawdzie

Profesor Grzegorz Kucharczyk próbował znaleźć odpowiedź na pytanie o zdolność Kościoła w Polsce do „dania świadectwa prawdzie” w związku z wyzwaniami dzisiejszych czasów. Jednym z nich jest postępująca ateizacja społeczeństw oraz kryzys prawdy, który dopadł także sam Kościół.

 

- Żeby dawać świadectwo prawdzie, trzeba ją najpierw poznać, dowiedzieć się, jaka jest prawda – wskazywał. W przekonaniu profesora, pośród zdobywającego w naszej rzeczywistości coraz większą przestrzeń klimatu post-prawdy, trzeba w Kościele w Polsce odkryć to, do czego wzywał Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio, adresowanej do biskupów Kościoła katolickiego. Prelegent przywoływał fragmenty dokumentu, którego Autor obficie odwoływał się do świętego Tomasza z Akwinu. Zaznaczył, że dla teologii przydatne nie są różne poglądy, ale prawda. Poznawać ją można przede wszystkim na drodze zdrowej, metafizycznej filozofii, której uczy święty Tomasz z Akwinu.

 

Według profesora Kucharczyka, Kościół jest w stanie pozytywnie odpowiedzieć na tytułową kwestię między innymi pod warunkiem, że nie zapomni też o społecznym wymiarze świadectwa wiary. W przypomnianej przez prelegenta encyklice święty Jan Paweł II przestrzega przed acedią, znużeniem. To kolejne zadanie Kościoła w Polsce wobec kolejnych etapów destrukcji, sączenia ateizmu trzeba być wyczulonym i nie popaść w zniechęcenie.

 

Agresja nowej rewolucji

Z kolei Łukasz Karpiel, zastępca redaktora naczelnego portalu PCh24.pl opowiadał słuchaczom o obliczach i przejawach tęczowej rewolucji. Dzisiaj podczas manifestacji ruchu LGBT z premedytacją stosuje się parodystyczne nawiązania do uroczystości katolickich, na przykład procesji. Święte wizerunki używane były do prześmiewczych happeningów, sparodiowana podczas warszawskiej parady równości została Msza święta. W naszym kraju coraz częściej dochodzi nawet do fizycznych ataków na duchownych, profanacji świątyń czy figur Matki Bożej. Z kolei werbalne napaści na Kościół prowadzone są przy użyciu skrajnie agresywnego języka, który bez oporów wychodzi z ust tych, którzy chcą uchodzić za piewców i obrońców tolerancji.

 

Symboliczna agresja wobec arcybiskupa krakowskiego Marka Jędraszewskiego po jego wypowiedzi na temat ideologii LGBT poszła jeszcze dalej. Podczas jednej z homoseksualnych imprez przybrała bowiem postać  symulowanej egzekucji kukły z podobizną hierarchy.

 

Po to by dokonać korzystnej dla siebie społecznej zmiany, homoseksualne lobby posługuje się wieloletnim planem działania. W skład tej strategii wchodzi m.in. stygmatyzowanie przeciwników np. mianem homofobów, stawianie samych siebie w pozycji ofiar, zakotwiczenie własnych postulatów w standardach prawnych.

 

Ruch LGBT nie jest jednak siłą sprawczą, a jego roszczenia celem samym w sobie. To po prostu narzędzie używane w tej konkretnej chwili. Ta ideologia i jej piewcy to taran, który ma rozbijać świat oparty na prawdzie, dobru  pięknu. W opinii Łukasza Karpiela, kolejnym taranem wymierzonym w naszą cywilizację może być ruch ekologiczny.

 

– Mamy możliwość wykazać się męstwem, nastawać w porę i nie w porę, ponosić konsekwencje. Czy może być coś piękniejszego niż cierpieć za prawdę? – pytał słuchaczy.

 

Aluzyjnie odnosząc się do daty wyborów parlamentarnych prelegent na zakończenie powiedział o ważnym wyborze, przed którym stoimy 13 października. – To jest decyzja, którą musimy podjąć – stwierdził wskazując na różaniec, w nawiązaniu do daty ostatniego objawienia fatimskiego.

 

RoM

 

 

 


DATA: 2019-10-18 08:01
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
14
 
 
 
Skomentuj artykuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

szkoda ze nie napisaliscie wczesniej nic o kongresie :
ponad 1 rok temu / rrr
 
Kontrrewolucja musi zacząć się od surowych zmian w prawie: 1. Religia musi stać się obowiązkowa dla wszystkich uczniów 2. Rozwody muszą zostać zdelegalizowane 3. Prpopaganda i praktyki homoseksualne muszą być karane z Kodeksu Karnego 4. Aborcja i antykoncepcja musi być bezwzględnie zakazana Bez tego nie ruszymy!
ponad 1 rok temu / Izydor Oracz
 
po raz 5-ty! Powiem tylko tyle: jak KK w RP może dać świadectwo prawdzie, kiedy nawet już niekiedy i dostrzega pewne oddalenia od depozytu Wiary: JXXIII czy PVI, ale kiedy mówi o JPII to widzi już w Nim tylko wzór bohaterstwa i cierpienia - a przecież sam Kard Wojtyła przyjął to imię dla podkreślenia swej woli kontynuowania wielkiego dzieła swych poprzedników, właśnie w tym co odbiega od Depozytu Wiary Katolickiej! Czy tu nie mamy do czynienia z brakiem szacunku dla Woli Kard. Wojtyły?! Obrona Tradycji czyli Ewangelii, poprzez cytowanie dokumentów SWII jest - karkołomnym slalomem intelektualnym pomiędzy przepaścią a Niebem . . .
ponad 1 rok temu / AndzrejBR
 
Viva Christo Rex!
ponad 1 rok temu / Arvena
 
Cor Iesu, rex et centrum omnium cordium - miserere nobis.
ponad 1 rok temu / tak tylko
 
Szczęść Wam Boże i dziękuję.
ponad 1 rok temu / L.
 

 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2020 by
STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.