DZIŚ JEST:   08   GRUDNIA   2019 r.

Niepokalane Poczęcie NMP
Św. Romaryka, opata
Św. Eutychiana, papieża
 
 
 
 

Kard. Müller: na synodzie granica między bałwochwalstwem a wiarą niebezpiecznie się zaciera

Kard. Müller: na synodzie granica między bałwochwalstwem a wiarą niebezpiecznie się zaciera
FOT.REUTERS/Max Rossi/FORUM

Przywódcy Kościoła wydają się nie zdawać sobie sprawy z przekraczania granic „starego pogaństwa,” „bałwochwalstwa i przesądów” – ostrzega kardynał Gerhard Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary.


Były prefekt potwierdza tezy krytycznego wobec Synodu Amazońskiego artykułu prof. Douglasa Farrowa opublikowanego na łamach „First Things”. W swojej krytyce z 17 października, zatytułowanej „Synod amazoński jest znakiem czasów” profesor, wykładowca teologii napisał, iż obecnie „nawet wierze katolickiej grozi zniknięcie na mokradłach naszych zagubionych i rozkładających się kultur”.


„Nasze czasy - pisał w dosadny sposób - to czasy, w których ekoteologia w dorzeczu Amazonki i teologie seksualne w trzewiach Europy mogą dzięki wyzwoleniu rozkwitać, spłukując Ewangelię Jezusa Chrystusa do kanalizacji Leonarda Boffa”.


Prawdziwym niebezpieczeństwem naszych czasów – dodał - jest „Wielkie Odstępstwo, które trwa obecnie kilka stuleci” i tworzy związek ludzi, którzy są „tak potężni”, iż mogą „wybierać papieży" i prowadzić „brudne interesy w imię samego Kościoła”. Farrow stwierdza, że ​​w przypadku Synodu Amazońskiego nie chodzi o spotkanie z Jezusem Chrystusem, ale „z samym sobą i ze swoimi ziemiami”.


Farrow idzie jeszcze dalej. Pisze: „Kairos, kultura spotkania tak wychwalana na Synodzie Amazońskim, to bergoglianskie kairos i kultura. Kościół „powołany do bycia coraz bardziej synodalnym”, aby „stał się ciałem” i „wcielony” w istniejące kultury, jest kościołem bergogliańskim. A ten kościół, żeby nie powiedzieć zbyt dużo, nie jest Kościołem katolickim. To jest fałszywy kościół. Jest to samozbawiający się kościół. Jest to kościół antychrystyczny, substytut Słowa Wcielonego, do którego Kościół katolicki faktycznie należy, i któremu, jak podkreśla kardynał Müller, musi zawsze dawać świadectwo, jeśli chce być Kościołem”.


Kardynał Müller skomentował te słowa w rozmowie z portalem LifeSiteNews, mówiąc, że są one „bardzo trafne”. Hierarcha pytał dosadnie: „Z jakim stanem rzeczy mamy do czynienia, że nawet biskupi nie zdają sobie sprawy z przekroczenia granicy starego pogaństwa”?


Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary porównał obecne czasy z pojawieniem się chrześcijańskich gnostyckich herezji w II wieku, wskazując na odważną walkę z nimi św. Ireneusza z Lyonu, który nie wahał się korygować papieży.


W świetle pogaństwa i gnostycyzmu powracającego do Kościoła katolickiego obecnie, kardynał stwierdził, że katolicy są zobowiązani do bezwarunkowego posłuszeństwa tylko samemu Bogu i dlatego krytyka panującego papieża jest aktem miłości wobec przełożonego kościelnego.


W świetle dzisiejszych symboli pogańskich (np. Pachamamy) w Rzymie prałat mówił: „Nie można pominąć wyraźnej różnicy między wiarą w Boga a pogaństwem zawartym w liście św. Pawła do Rzymian: I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy (…) Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy (…) (Rzym. 1:23, 25)”.


Niemiecki hierarcha przestrzegł przed bałwochwalstwem i przesądami, które są grzechem przeciwko Bogu, ponieważ mylą Stwórcę ze swoim stworzeniem. Kard. Müller stwierdza, że ​​„adoracja Boga jest prawdziwą teologią wyzwolenia ze strachu, przerażenia i niepewności, które przychodzą do nas ze świata materialnego i od naszych bliźnich. I tylko przy pomocy Ewangelii i Łaski Chrystusa kultura może rozwinąć swój pozytywny wpływ i uwolnić się od mocy zła”.


W tym sensie - kardynał Müller przypomniał słowa wypowiedziane przez świętego Piotra - „Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego”. Stwierdził – używając wyraźnych aluzji do języka papieskich dokumentów odnośnie do ekologii - że Objawienie Boże nie potrzebuje „poprawek”, dodając, że coś takiego „byłoby najgorszym zanieczyszczeniem środowiska, które sprawiłoby, że nasza planeta nie nadawałaby się do zamieszkania”.


Hierarcha zakończył krytykę mocnym komentarzem, pytając: „Gdyby Słowo Wcielone, które było z Bogiem i jest Bogiem, nie zamieszkało już między nami i w nas, to gdzie byłoby jeszcze dla nas miejsce?”


Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary komentując i jednocześnie chwaląc artykuł profesora powiedział, że „na tych, którzy myślą w sposób ortodoksyjny i katolicki, wywierana jest ogromna presja”. Przypomniał, że dzieło św. Ireneusza z Lyonu „Przeciw herezjom” dziś jest znów bardzo aktualne.


- Niektórzy pozwolili sobie „zostać niesłusznie urzeczonymi przez tak zwaną gnozę. Niektórzy, którzy to wyznawali, popełnili błąd i odeszli od ścieżki wiary”(1 Tm 6:21). Ireneusz wcześniej spędził trochę czasu w Rzymie i walczył tam przeciwko herezjom chrześcijańsko-gnostyckim. W II wieku był najważniejszym obrońcą prymatu rzymskiego, ale nie przeszkodziło mu to w osobistym wezwaniu zarówno papieża Eleuteriusza, jak i papieża Wiktora I do wybrania mądrzejszego i bardziej sprawiedliwego podejścia - mówił.


- Człowiek jest jedynie zobowiązany do posłuszeństwa Bogu wewnętrznie i zewnętrznie, podczas gdy posłuszeństwo wobec przełożonych kościelnych i cywilnych jest jedynie warunkowe w odniesieniu do ich własnego autorytetu wobec wspólnoty, której przewodzą i za którą będą pociągnięci do odpowiedzialności przed Bogiem. Dlatego w sumieniu może być konieczne odmawianie posłuszeństwa konkretnemu porządkowi, bez kwestionowania instytucji przełożonych kościelnych (Thomas Aquinas, S. Th. II-II q. 104 a. 5) - przekonywał.

 

- Kiedy św. Paweł stawiał przed swym obliczem Świętego Piotra - który był hierarchicznie wyraźnie jego zwierzchnikiem - nie była to korekta braterska w sferze prywatnej, ale raczej publiczna obrona Wiary w jej pełni i w świetle wewnętrznych i zewnętrznych konsekwencji. Jeśli chodzi o obronę Wiary, wszyscy apostołowie i biskupi mają takie same obowiązki. Sam św. Paweł mógł, jako apostoł, publicznie skorygować apostoła św. Piotra na równym poziomie, nie kwestionując w ten sposób jego urzędu , który został mu powierzony przez Chrystusa. (Thomas Aquinas, S. Th. II-II q. 33 a. 4.) - przytaczał przykład św. Pawła niemiecki hierarcha.

 
- Myślenie, że ktoś jest lepszy od swojego przełożonego, wydaje się zarozumiałą pychą. Ale uważanie się za lepszego pod pewnymi względami nie ma nic wspólnego z bezczelnością, ponieważ w tym życiu nie ma nikogo, kto nie miałby żadnych braków. Należy również zauważyć, że ten, kto upomina swojego przełożonego w miłości Bożej, nie uważa się zatem za wyższego (patrz tamże, II-II q. 33 a. 4 i 4); ale raczej jedynie udziela pomocy temu, który, im wyżej stoi, znajduje się w większym niebezpieczeństwie ”, jak mówi św. Augustyn (List 211) - podkreślał.


Kardynał dodał: "Powiedzmy tylko tyle, jeśli chodzi o obecną modę ignoranci dzielą Kościół na dwa obozy: wrogów papieża i jego przyjaciół tak, jakby relacje osobiste i prywatne z danym papieżem były podstawą prymatu rzymskiego w odniesieniu do doktryny wiary i moralności, i biorąc pod uwagę hierarchiczną komunikację biskupów z papieżem. Papiestwo ma umocowanie w boskim prawie i nie opiera się na liczbie obserwujących na Facebooku ani na kapryśnej aprobacie dziennikarzy czy oportunistów".


Hierarcha odnosząc się do rytuałów w Ogrodach Watykańskich przestrzegał, iż obiektywnie rzecz biorąc, „bałwochwalstwo i przesądy są największymi grzechami ze wszystkich, opartymi na pomieszaniu Stwórcy ze stworzeniem (Thomas Aquinas, S. Th. II-II q. 94 a. 3.), które może przewyższać jedynie herezja tych, którzy już otrzymali prawdziwą Wiarę dzięki nauczaniu Kościoła, w przeciwieństwie do pogan, którzy bez własnej winy nie poznali jeszcze Ewangelii”.
Duchowny podkreślił, że „religia katolicka musi zawsze promieniować prawdą i jasnością, ponieważ Apostoł [Piotr] wraz ze swymi naśladowcami (wraz ze wszystkimi biskupami i wiernymi) odpowiada na pytanie „kim myślisz, że jestem”: „ Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego ”(Mt 16,16). I to nie zostało mu przekazane w wyniku dialogu z podobnie myślącymi ludźmi lub z samym sobą, ale raczej w wyniku Objawienia Ojca przez Syna”.


- Fides Petri [Wiara Piotra] – kontynuował - jest fundamentem Kościoła katolickiego. Wyznanie wiary nie zawsze musi być wymyślane na nowo, dostosowywane do woli lub interpretowane, jeśli wydaje się to konieczne. Wiara jest mocą Słowa Bożego w sercu Kościoła, a zatem nie jest skamieliną przestarzałej ludzkiej myśli. Objawienie trwa na zawsze i wyraża się w całej swej pełni w wierze Kościoła. Nie możemy wyczerpać tego źródła, dopóki On nie powróci na końcu czasów. Ale nie możemy też chcieć je ulepszać poprzez rzekomo konieczne ludzkie poprawki. To byłoby najgorsze zanieczyszczenie środowiska, które sprawiłoby, iż nasza planeta nie nadawałaby się do zamieszkania. Gdyby Słowo Wcielone, Które było z Bogiem i jest Bogiem, nie zamieszkało już między nami i w nas, to gdzie byłoby jeszcze dla nas miejsce?- puentował niemiecki purpurat.


Źródło: lifesitenews.com
AS


DATA: 2019-10-23 13:37
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
14
 
 
 
Skomentuj arytukuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

No pięknie powiedział.
1 miesiąc temu / Mikołaj
 
O. Augustyn Pelanowski - "antychryst - nowy targ". Kazania można posłuchać na stronie wyd. Paganini.
1 miesiąc temu / Noe
 
To jest stan w jaki został wprowadzony pies, przez pseudo naukoffca PAWŁOWA. Powtórzyli je amerykanie zamiast kolorów lampek zmieniali trójkąt i kółko pomału je zlewając w jedno.Efekt ten sam, psy zdychały przy misce pełnej karmy!!! W KK robią to już na skalę światową i to na ludziach, na ich sumieniach. Ilu z Was to widzi???
1 miesiąc temu / AndrzejBR
 
"28 A gdy to usłyszeli, wpadli w gniew, 1 zaczęli krzyczeć: Wielka Diana Efeska!" Dz. Ap. 19, 28
1 miesiąc temu / Ryś
 
DZIWNIE SIĘ CZYTA KOMENTARZE byłego Prefekta Kongregacji i to od spraw WIARY , który INFORMUJE że na SYNDZIE mamy i BAŁWOCHWALSTWO i WIARĘ. Rodzi sie pytanie : To dlaczego NIE OBŁOŻY ANATEMĄ bałwochwalców tylko MNOŻY SŁOWA > Gdyby , gdyby ...???
1 miesiąc temu / iskierka
 
Znamienne jest to, że na łamach "First Thing" pojawiają się sformułowania, które do tej pory raczej można było spotkać jedynie w The Remnant i na tradycjonalistycznych blogach. Ludzie dobrej woli przeglądają na oczy i nazywają rzeczy po imieniu. Ale trzeba jednocześnie szukać przyczyn: bez nauczania Soboru Watykańskiego II takie zdarzenia nie miałyby prawa zaistnieć.
1 miesiąc temu / M.
 

 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

Nie ma go na naszym portalu?
Napisz! Krótkie komentarze lub felietony - opublikujemy je na Pch24.pl
 
 
 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2019 by
STOWARZYSZENIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
M. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.