DZIŚ JEST:   24   MARCA   2019 r.

III Niedziela Wielkiego Postu
Św. Katarzyny Szwedzkiej
Bł. Szymona Łukacza, męczennika
 
 
 
 

Kard. Burke w Szczecinie: trwa diaboliczny atak na małżeństwo – potrzeba heroizmu!

Kard. Burke w Szczecinie: trwa diaboliczny atak na małżeństwo – potrzeba heroizmu!
Fot. PCh24.pl

Kardynał Leo Raymond Burke w mocnych słowach zwrócił uwagę na dotyczący nauczania o nierozerwalności małżeństwa kryzys w Kościele. Przestrzegł przed zgodą na grzech w imię fałszywego współczucia. Wezwał też katolików do heroicznej walki w obronie prawd wiary – wzorem świętych męczenników.

 

Obecnie w Kościele nie istnieje chyba dla nas ważniejsza sprawa niż prawda o małżeństwie – powiedział kardynał Raymond Leo Burke. – Kościół pozostaje wiernym zwiastunem prawdy o Bożym planie dla mężczyzny i kobiety w wiernej, nierozerwalnej i prokreacyjnej unii małżeńskiej – dodał.

 

Kardynał podkreślił, że wskutek presji zeświecczonej kultury, do Kościoła wkroczyły: zamęt i błąd. Powołał się przy tym na słowa profesora Richarda Rexa z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Cambridge (z recenzji książki Rossa Douthata „Zmienić kościół: papież Franciszek i przyszłość katolicyzmu”). Teolog ów podkreślił, że „jeśli […] małżeństwo nie jest boskim zjednoczeniem mężczyzny i kobiety w jednym ciele, rozwiązywanym jedynie przez nieuniknione rozpłynięcie się tego ciała w śmierci, to Kościół katolicki w imieniu Chrystusa niepotrzebnie nękał sumienia niezliczonej liczby wiernych przez dwadzieścia wieków. Gdyby nauczanie to zostało zmienione w imię miłosierdzia, wówczas Kościół zostałby już prześcignięty w miłosierdziu nie tylko przez większość innych religii, ale nawet przez instytucje i ruchy współczesnego świeckiego państwa. Taki wniosek ostatecznie zdyskredytowałby wszelkie aspiracje ze strony Kościoła do bycia moralnym autorytetem”.

 

Tymczasem w obliczu druzgocącego ataku na Kościół profesor Rex, cytowany przez kardynała Burkego zauważa, że „tym, co moglibyśmy mieć na uwadze, jeśli jesteśmy zaniepokojeni polityką hierarchów Kościoła w takiej sytuacji, jest stwierdzenie, że obowiązki sumienia odnoszą się w równym stopniu do naszej relacji z Kościołem, co do naszego związku z państwem”. Oznacza to, że nie należy ulegać błędom, nawet jeśli spotyka się je wśród wysokich hierarchów kościelnych.

 

W Kościele mogą się zdarzyć, nawet z pewnością się zdarzą – jak zresztą miało to miejsce ostatnimi czasy – nadużycia i porażki jego przywódców – powiedział kardynał.

 

Wiara w jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół wymaga od nas „żołnierskiej postawy”, troszczenia się o nasze sumienia, podtrzymywania prawdy z miłości oraz unikania zła i fałszywej doktryny – dodał.

 

Zaczęło się na synodzie

Kardynał Leo Raymond Burke przypomniał, że obecny chaos w kwestii nauki o małżeństwie i sakramentach rozpoczął się podczas nadzwyczajnej sesji Synodu Biskupów o rodzinie w październiku 2014 roku oraz sesji zwyczajnej sesji tegoż synodu w październiku 2015 roku. Powagę sytuacji ujawnił jego zdaniem raport opublikowany w połowie trwania obrad sesji nadzwyczajnej (w 2014 roku). 

 

Sam raport, gdzie w gruncie rzeczy brakowało spójnego odniesienia do stałego nauczania Kościoła, stanowił manifest, podburzający do nowego podejścia w Kościele do podstawowych pytań dotyczących ludzkiej seksualności – powiedział kardynał Burke. – Proponowane nowe podejście jest rewolucyjne, to znaczy oderwane od tego, czego Kościół zawsze nauczał i praktykował – dodał.

 

Zamieszanie i błąd zostały po raz pierwszy wyrażone w wystąpieniu kardynała Waltera Kaspera podczas Nadzwyczajnego Konsystorza Kardynałów w dniach 20 i 21 lutego 2014 roku. Szeroko komentowana w mediach prezentacja podniosła szereg pytań i wątpliwości odnośnie do nauczania Kościoła o nierozerwalności małżeństwa. Niemiecki hierarcha głosił swoje tezy na podstawie błędnej interpretacji Ojców Kościoła i praktyki prawosławia.

 

Reakcja wiernych kardynałów 

W odpowiedzi na tezy kardynała Kaspera pięciu kardynałów – w tym Raymond Leo Burke – opublikowało książkę „Pozostać w prawdzie Chrystusa: Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim”. Wydana w wersjach angielskiej, francuskiej, niemieckiej, włoskiej i hiszpańskiej, a następnie przetłumaczona między innymi na język polski, przedstawiała prawdę o nauczaniu Chrystusa i Kościoła. Chodziło o umożliwienie zapoznania się z nią przez ojców synodalnych – przygotowujących się do zwyczajnej sesji synodu.

  

Zgodnie z Bożą Mądrością Kościół musi zawsze mówić prawdę z miłością – powiedział kardynał. – Musi zatem nazywać rzeczy po imieniu, aby nie ryzykować przyczynienia się do zamieszania i błędu, zamiast wnoszenia światła i ładu – dodał.  

 

Amerykański hierarcha podkreślił, że synod biskupów nie posiada uprawnień do zmiany doktryny i dyscypliny. Zwrócił także uwagę na niebezpieczeństwa dla wiary wynikające z sentymentalizmu. Opiera się on na źle rozumianym współczuciu i lekceważeniu obiektywnej sytuacji grzechu, w jakiej znajdują się niektóre osoby.

  

Sentymentalizm postrzega Chrystusową prawdę jako coś szkodliwego dla osoby, a zatem nie mówi prawdy będącej jedyną drogą dla osoby, która w swoim czasie mogła porzucić dany grzech – powiedział kardynał. – Sentymentalizm nie zważa również na wpływ nieuregulowanej sytuacji danej osoby na wiele innych osób związanych z nią więzami rodzinnymi lub przyjacielskimi – dodał.

 

Kardynał Burke odniósł się także do kwestii modyfikacji procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Chodzi o możliwość szybszego i łatwiejszego otrzymania takowego orzeczenia.

 

Zbyt łatwo o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Modyfikację tę przeprowadzono poprzez publikację dwóch motu proprio: Mitis Iudex Dominus Iesus oraz Mitis et Misericors Iesus w sierpniu 2015 roku.

 

Takie uproszczenie propagował choćby kardynał Kasper w swoim wystąpieniu w czasie nadzwyczajnej sesji Synodu o rodzinie. Purpurat zaproponował proces polegający choćby na spotkaniu biskupa lub wyznaczonego przezeń księdza z osobą wnoszącą o stwierdzenie o nieważności małżeństwa. Oznaczałoby to obejście procesów w sądach kościelnych w dotychczasowej formie. Argumentował, że proces stwierdzania nieważności małżeństwa nie jest zakorzeniony w prawie Bożym.

 

Chociaż prawdą jest, że poszczególne elementy procedury stwierdzania nieważności małżeństwa nie pochodzą z Bożego Prawa, to proces, którego celem jest odkrycie prawdy o małżeństwie, którego nieważność próbuje się stwierdzić, pochodzi absolutnie z Prawa Bożego – zauważa kard. Burke.

 

Amerykański hierarcha podkreślił, że dotychczas obowiązujący proces wynikał z wieków doświadczeń Kościoła. Dotyczy on spraw wymagających czasu. Idące zbyt daleko zmiany mogą więc utrudnić wydanie zgodnego z prawdą orzeczenia.

  

W niektórych krajach zresztą już dokonano uproszczenia procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Na przykład w Stanach Zjednoczonych od 1971 do 1983 roku zmniejszono liczbę obrońców węzła i zrezygnowano z wymogu istnienia zgodnego wyroku dwóch instancji. W efekcie stwierdzanie nieważności małżeństwa popularnie nazwano katolickim rozwodem.

 

Kardynał Burke odnosząc się do swej pracy w Sygnaturze Apostolskiej jako Obrońca Węzła (1989-1995) oraz jej prefekt (2008-2014), zwrócił uwagę na problemy związane ze źle przeprowadzanymi procesami. 

  

Ze smutkiem wiele razy widziałem, że biskup diecezjalny nie zadbał o dostatecznie dobre przygotowanie personelu dla swojego trybunału – powiedział kardynał Burke. – Innymi słowy, to nie proces wymaga modyfikacji, ale praktyka niektórych biskupów, niedysponujących dobrze przygotowanymi i sprawiedliwymi pracownikami trybunałów – dodał. 

  

Diaboliczny atak 

Kardynał Burke zwrócił uwagę, że współcześnie to pojęcie tolerancji staje się kluczem do interpretacji działania wielu chrześcijan. Dodał, że pojęcie to nie jest jednak zakorzenione w moralnej Tradycji. – Mimo to zdominowało ono nasze podejście do tego stopnia, że ostatecznie twierdzimy, że jesteśmy chrześcijanami, tolerując równocześnie sposoby myślenia i działania diametralnie przeciwne prawu moralnemu objawionemu nam w naturze i w Piśmie Świętym – powiedział.

 

Żyjemy w czasach, gdy podstawowa prawda o małżeństwie jest przedmiotem zażartego, nie wahałbym się powiedzieć, diabolicznego ataku – powiedział kardynał Burke. – Atak ten służy zaciemnieniu i podeptaniu wzniosłego piękna stanu małżeńskiego zgodnego z zamiarem Boga-Stwórcy – dodał. 

  

Kardynał wyraził ubolewanie z powodu upowszechnienia procedury orzekania o nieważności małżeństwa. Potępił także rozprzestrzenianie się antykoncepcji, a także nazywanie homozwiązków mianem małżeństw. – Są nawet ludzie zaprzeczający, że małżonkowie otrzymują szczególną łaskę heroicznego życia w wiernej, trwałej i życiodajnej miłości – dodał.

  

Potrzeba heroizmu

Tymczasem sam Pan Jezus zapewnił nas, że Bóg daje małżonkom łaskę codziennego życia zgodnie z prawdą o ich stanie – dodał. Hierarcha wezwał do dawania heroicznego świadectwa prawdzie o małżeństwie.

 

Musimy być gotowi cierpieć tak, jak chrześcijanie cierpieli przez wieki, ze względu na cześć i wsparcie dla Świętego Małżeństwa – powiedział.

  

Weźmy za przykład świętych Jana Chrzciciela, Jana Fishera, Tomasza Morusa, męczenników integralności, wierności i nierozerwalności małżeństwa. Broniąc się przed zamieszaniem i błędami dotyczącymi Świętego Małżeństwa, tak szeroko rozsiewanymi przez Złego w dzisiejszym społeczeństwie, podążajmy za ich wzorem i wzywajmy ich wstawiennictwa, aby wielki dar życia małżeńskiego i miłości był coraz bardziej szanowany w Kościele i w społeczeństwie – dodał kardynał Burke.

  

Amerykański hierarcha wygłosił referat podczas konferencji naukowej „Małżeństwo i rodzina. Źródła kryzysu i drogi wyjścia” w środę 7 czerwca w auli Wydziału Teologicznego przy ulicy Papieża Pawła VI w Szczecinie.

 

Konferencję zorganizowały Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Szczecinie oraz Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW.

 

Patronat medialny sprawował między innymi portal PCh24.pl.

  

  

Źródło: PCh24.pl

luk/mjend

  

 

Zobacz także:

 

"Rytuał oddania się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa" autorstwa kard. Raymonda Leo Burke'a

 

Rytuał oddania się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

   


DATA: 2018-06-08 11:22
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
10
 
 
 
Skomentuj arytukuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

Zaczelo sie po Soborze...
9 miesięcy temu / robespier
 
Uważam,że kard.Burke powinien zostać papieżem.wszystko by było jasne.bez niedomówień . I zgodne z Pismem Świętym.
9 miesięcy temu / Dfg
 
Dlaczego Szczecin? Może dlatego, że przed 30 laty biskupem tamtejszej diecezji był śp. ks. abp Kazimierz Majdański, teolog rodziny, założyciel Instytutu Studiów nad Rodziną w podwarszawskich Łomiankach. Ciekawe czy z kard. Burke spotkał się obecny arcybiskup? Czy był na konferencji? I co jeszcze zostało w Szczecinie z dokonań ks. abpa Majdańskiego?
9 miesięcy temu / TZ.
 
Fatima ostatni ratunek Różaniec pokuta bo ja już innego ratunku dla świata nie widzę ani dla Polski. Szatan jest obrzydliwy kłamca! I tylu ludzi się dało nabrać!
9 miesięcy temu / Ona
 
Kluczowa fraza to ta, gdzie kardynał mówił o konieczności nie ulegania błędom w sytuacji, gdy im ulega hierarchia. I nazywa to "obowiązkiem sumienia". Te słowa, w ustach kościelnego hierarchy - właśnie - brzmi wyjątkowo dramatycznie. Chociaż, uważam, że i inne aspekty wyłożone przez kard. Burkego, brzmią mocniej i wyraziściej niż dotychczas. Myślę, że sytuacja obecna wymaga takiej wyraźnej krytyki, nie można sobie pozwolić na "owijanie w bawełnę", gdy burzyciele Kościoła już nie ukrywają swojej awersji do Tradycji. Dziś opublikowano list papieża gloryfikujący "zasługi" jednego z twórców "teologii wyzwolenia". Tu już nie ma pozorów, ale otwarty atak.
9 miesięcy temu / Ireneusz
 
ciekawa jestem tych dróg wyjścia z kryzysu, oprócz tej "gotowości na cierpienie".
9 miesięcy temu / Ewka
 

 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

Nie ma go na naszym portalu?
Napisz! Krótkie komentarze lub felietony - opublikujemy je na Pch24.pl
 
 
 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2017 by
INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Fundacji Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.