DZIŚ JEST:   24   WRZEŚNIA   2018 r.

Św. Gerarda, męczennika
Bł. Hermana Kaleki
 
 
 
 

#KALENDARIUM

24 września

2
 
24 września
Hetman Jan Karol Chodkiewicz
 

787 – w Nicei rozpoczął się sobór powszechny. Obrady trwały do 23 października tego roku. Podczas ośmiu posiedzeń soboru nicejskiego II odrzucono i potępiono obrazoburstwo oraz uchwalono 22 kanony o charakterze dyscyplinarnym. Biskupów zobowiązano do poświęcania kościołów z relikwiami świętych.

1621
– zmarł Jan Karol Chodkiewicz, hetman polny, a potem wielki litewski, wojewoda wileński (ur. 1560). Znakomity strateg. Dowodził wojskami Rzeczypospolitej w czasie wojny polsko-szwedzkiej o Inflanty (1600-1611). Pod Kircholmem (1605) odniósł świetne zwycięstwo nad kilkukrotnie silniejszą liczebnie armią króla Szwecji Karola IX. Brał udział w wyprawach na Smoleńsk (1611) i Moskwę (1617-1618). Zmarł w trakcie obrony Chocimia przed Turkami.


1868 - galicyjski Sejm Krajowy uchwalił rezolucję zawierającą program szerokiej autonomii Galicji. Domagano się w niej rozszerzenia uprawnień ustawodawczych Sejmu Krajowego, własnego rządu, Sądu Najwyższego oraz ustanowienia ministra dla Galicji w rządzie centralnym w Wiedniu. Zabiegi o realizację tych postulatów trwały kilka lat i przeszły do historii pod nazwą kampanii rezolucyjnej.


1912 – papież św. Pius X ogłosił encyklikę Singulari Quadam, O organizacjach pracowniczych. Dokument był odpowiedzią na wątpliwości Kościoła niemieckiego w kwestii dopuszczalności członkowstwa katolików w międzywyznaniowych stowarzyszeniach broniących interesów pracowniczych. Ojciec Święty przyzwalał na to, zalecając przy tym zainteresowanym, by wstąpili także do stowarzyszeń katolickich, które będą dbały o ich formację religijną. Zalecił przy tym biskupom niemieckim stałe czuwanie nad dobrem duchowym członków międzywyznaniowych stowarzyszeń.

3
0
 

1492 – w Krakowie został koronowany na króla Polski Jan Olbracht. Syn króla Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki przyczynił się do wzmocnienia pozycji szlachty w państwie. Na sejmie piotrkowskim (1496) wydał postanowienia przeciwko zbiegostwu chłopów oraz ograniczające prawa mieszczan (m.in. zakazał im nabywania dóbr ziemskich). Za jego rządów skrystalizowała się instytucja dwuizbowego sejmu walnego z przewagą szlachty.

 
1
0
 

1891 - Ojciec Święty Leon XIII opublikował encyklikę Octobri Mense, uważaną za najważniejszą z jego dziewięciu encyklik poświęconych modlitwie różańcowej. Papież podkreślił w niej uprzywilejowaną rolę różańca jako modlitwy szczególnie drogiej Matce Bożej.

 
0
0
 

1995 - zmarł Plinio Corrêa de Oliveira, brazylijski myśliciel, lider katolicki, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, tercjarz karmelitański i członek Kongregacji Mariańskiej (ur. 1908). W 1960 roku założył Brazylijskie Stowarzyszenie Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP), które z czasem rozszerzyło działalność na cały świat. Swoją diagnozę stanu współczesnej cywilizacji zawarł w dziele „Rewolucja i kontrrewolucja”.

 
0
0
 

1795 - w nocy z 3 na 4, na polecenie króla Fryderyka Wilhelma II, okupujący Kraków Prusacy włamali się do skarbca koronnego na Wawelu i wynieśli polskie insygnia koronacyjne oraz inne drogocenne przedmioty. Pozostawili tylko to, co nie miało wartości kruszcowej. Polskie regalia przewieziono do Berlina. Podczas wojen napoleońskich król pruski Fryderyk Wilhelm III nakazał przetopić je, by pozyskać złoto i kamienie szlachetne, co uczyniono.

 
1
0
 

1789 – w czasie rewolucji francuskiej tłum składający się z kobiet pragnących prosić króla o chleb, mężczyzn przebranych za kobiety, prostytutek i rewolucjonistów pomaszerował w towarzystwie oddziałów Gwardii Narodowej na Wersal. Król Ludwik XVI osamotniony, zdany na łaskę i niełaskę tłumu, spełnił postawione mu żądanie i przeniósł się z rodziną do Paryża.

 
0
0
 

1788 – marszałkowie: konfederacji koronnej Stanisław Małachowski oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego Kazimierz Nestor Sapieha dokonali otwarcia Sejmu Czteroletniego. Przed ukończeniem dwuletniej kadencji podjęto uchwałę o jej przedłużeniu i przyjęciu do grona parlamentarzystów nowo wybranych posłów. Sejm Wielki wprowadził wiele zmian w państwie, a jego ukoronowaniem było uchwalenie Konstytucji 3 maja.

 
2
0
 

1571 – flota Świętej Ligi pod dowództwem księcia Jana Austriackiego pokonała pod Lepanto flotę turecką w jednej z największych bitew morskich w dziejach świata. Każda ze stron miała ponad 200 okrętów, z niewielką przewagą strony muzułmańskiej. Dysponujące silną artylerią jednostki Świętej Ligii, stosując umiejętną taktykę, odniosły zwycięstwo, niszcząc przy tym lub zdobywając ponad połowę okrętów wroga.

 
 

Copyright 2017 by
INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Fundacji Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.