DZIŚ JEST:   02   LIPCA   2020 r.

NMP Kodeńskiej (diec. siedlecka)
NMP Licheńskiej (diec. włocławska)
Św. Bernardyna Realino
Bł. Eugenii Joubert
 
 
 
 

Jak modlić się do Anioła Stróża?

Jak modlić się do Anioła Stróża?
By M62 (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons

Nasze życie jest pielgrzymką, która przenosi nas z jednego miejsca globu ziemskiego na inne. Koniec naszej podróży jaśnieje w niebie, bowiem zostaliśmy stworzeni dla raju; a kolejne lata naszego życia następują szybko po sobie, kiedy to przemierzamy drogi, które biegną we wszystkich kierunkach. Aniołowie Pańscy badają w istocie nasze serca i pragną uczynić je godnymi łask Bożych.

 

To im zostało powierzone zadanie kierowania naszymi krokami. I czyż ta myśl nie budzi pozytywnych odczuć w obliczu codziennego spektaklu przelewania krwi na naszych ulicach; krwi, która woła o litość do nieba dla każdego bezcennego życia ludzkiego, dla życia młodego, pełnego obietnic, zakończonego zupełnie niepotrzebnie i lekkomyślnie?

 

To dlatego nasze poczucie żywej miłości ojcowskiej poddało nam myśl, aby nadać specjalne znaczenie modlitwie do świętych Aniołów Stróżów. Ich obecność przenika i otacza całą historię wieków: od naszych pierwszych rodziców i, następnie, przewodników narodu wybranego, jego królów, proroków, aż do samego Jezusa i jego apostołów (…)

Odczuwanie łagodnej i pełnej oddania miłości do aniołów może przynieść pożytek naszym myślom (…)

Dlatego naszym pragnieniem jest, aby wzrósł kult Aniołów Stróżów. Każdy człowiek ma swojego anioła i  każdy może rozmawiać z aniołami.

Jan XXIII, 9 sierpnia 1961 r.

 

Modlitwa do Anioła Stróża

Święty Aniele Stróżu mój, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli, wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili oddawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Ty ustawicznie oglądasz Go twarzą w twarz i w Nim poznajesz Jego świętą wolę. Dziękuję Ci za Twoją obecność i za natchnienia do dobrego. Wspomagaj mnie, abym zawsze wypełniał to, co się Bogu podoba, i razem z Tobą i wszystkimi aniołami i świętymi wychwalał Jego na wieki wieków w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Oddanie się w opiekę Anioła Stróża

Święty Aniele Stróżu, który z Bożego nakazu czuwasz nade mną, abym nie poniósł szkody na duszy i ciele, bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia, pomóż mi powstać, gdy upadnę,  zawsze dodawaj odwagi.

Proszę także, byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia, których spełnienie będzie podobało się Bogu i będzie przynosiło pożytek ludziom. Gdybym jednak okazywał lekceważenie względem ciebie i twoich starań o moje dobro, wstrząśnij mną, stań mi na drodze, bądź przeszkodą dla mnie.

Proszę także, aby twoja obecność była otuchą dla mnie, gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci. Czuwaj nade mną, aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego. Amen.   

 

Modlitwa poranna do Anioła Stróża

Mój drogi, święty Aniele Stróżu, budząc się, zastaję Ciebie czuwającego przy mnie. Błogosław mnie na początku dnia i kieruj moje pierwsze myśli do Boga.

Bądź obecny przy mnie podczas wszystkich czynności tego dnia i udziel mi swego wsparcia w uświęcaniu całej mojej pracy. Ty znasz moje potrzeby, trudy i bóle - spraw, abym nie utracił zasług moich cierpień. Ty słyszysz moje modlitwy i znasz ich wartość, naucz mnie dobrze się modlić, aby moja modlitwa była miła Bogu.

Ty znasz moją drogę, która ma zaprowadzić mnie do nieba - kieruj moimi krokami, abym nie zagubił właściwej drogi. Ty znasz zamiary Boga względem mojego życia. Udzielaj mi swoich natchnień, abym zawsze spełniał to, czego żąda ode mnie Bóg.

Ty obdarzasz ludzi miłością, także i moje serce napełnij miłością, dobrocią i miłosierdziem; spraw, abym wszystko czynił z łagodnością, cierpliwością i delikatnością.

Bądź moim opiekunem w podróży do wieczności, zachowaj od złego moje ciało i moją duszę.

Ukaż mi słabości mojej natury, abym świadom własnej małości, kierował serce ku temu, co jest miłe Bogu. Naucz mnie słuchać Ciebie i bądź zawsze blisko mnie, abym nie zbłądził.

U schyłku dnia zanosisz moje modlitwy przed Boży tron - ukaż mi dobro i zło, które popełniłem, abym mógł za nie żałować i - dzięki Twej pomocy - poprawić się. Ty czuwasz przy mnie, kiedy zasypiam; przyjmij moje wieczorne pozdrowienia, moje podziękowania i prośby. Błogosław mnie i strzeż w czasie snu. Wierzę, że będziesz mnie umacniał w godzinie śmierci. Módl się za mnie do św. Józefa o szczęśliwą śmierć oraz wyproś mi na tę godzinę wsparcie mojej Niebieskiej Matki, a potem zaprowadź mnie, Aniele Stróżu, do Jezusa, mojego Pana. Amen.

 

Modlitwa do Anioła Stróża - patrona domu

Dziękujemy Ci, święty Aniele, potężny i wierny Przyjacielu, Patronie i Stróżu naszego domu, za to, że z wielką miłością otaczasz nasz dom nieustanną opieką. Prosimy Cię, ustrzeż go od zasadzek złego ducha i złych ludzi, zachowaj od niebezpieczeństwa ognia i wody, od każdej choroby, wszelkiej biedy i nędzy.

Chroń nasz dom przed niezgodą, pychą, samolubstwem i wszelkimi grzechami. Utwierdzaj w nim wiarę i miłość, pokój i radość, świętość, posłuszeństwo i pokorę. Ukształtuj go na wzór domu Świętej Rodziny z Nazaretu, aby stał się domem Pana i przedsionkiem raju. Spraw, abyśmy żyli w nim pobożnie i szczęśliwie, a dzięki Twojej pomocy mogli kiedyś dojść do domu niebieskiego. Amen.

modlitwa Ubogich Sióstr Szkolnych odmawiana w domach Kongregacji za czasów jej założycielki

 

Modlitwa do Anioła Stróża przed podjęciem ważnej decyzji

Kochany mój Aniele Stróżu i wierny Przyjacielu, Ty wiesz, że znajduję się obecnie w obliczu podjęcia ważnej dla mnie decyzji (można tu przedstawić, jaka to decyzja). Przyjdź mi z pomocą, abym dokonał słusznego i właściwego wyboru, który się będzie podobał Bogu i będzie zgodny z Jego wolą. Amen.

 

Modlitwa do Anioła Stróża męża

Pozdrawiam Cię, Aniele Stróżu mojego męża, błogosławię Boga obecnego w Tobie i proszę, abyś udzielał mi potrzebnych pouczeń i rad, jak powinnam postępować wobec mojego męża, ponieważ Ty go lepiej znasz ode mnie. Niech jego miłość do mnie wzrasta i nas łączy, abyśmy wspólnie dochowali sobie wierności tak, jak przysięgaliśmy to sobie wobec Boga, i osiągnęli szczęście wieczne. Pomóż mu w życiu usuwać wszystko, co może zagrozić trwałości i wierności naszego małżeństwa. Uwielbiam Boga obecnego w Tobie i dziękuję za wszystkie otrzymane za Twoim pośrednictwem łaski Boże. Amen.

 

Modlitwa do Anioła Stróża żony

Pozdrawiam Cię i błogosławię, Aniele Stróżu mojej żony, i uwielbiam Boga obecnego w Tobie. Ty najlepiej znasz moją żonę, jej potrzeby, charakter, wszystko, co lubi i co ją drażni i denerwuje. Proszę, pomagaj mi, abym był dla niej dobry i potrafił ze spokojem wyjaśniać wszelkie nieporozumienia i rozwiązywać konflikty. Pomagaj mi coraz lepiej ją poznawać i prawdziwie kochać, aby małżeństwo nasze było trwałe i abyśmy dochowali wierności, którą ślubowaliśmy sobie wobec Boga. Usuwaj z jej życia i postępowania wszelkie dla nas zagrożenia, o co Cię gorąco proszę. Amen.

 

Modlitwa do Anioła Stróża przełożonego

Pozdrawiam Cię, Aniele Stróżu N. [podać imię przełożonego], i uwielbiam Boga obecnego w Tobie.

Proszę Cię, skłoń jego serce, aby w stosunku do każdego z pracowników był łaskawy, uczciwy i sprawiedliwy. Niech stanie się godnym przykładem życia i postępowania dla innych. A nade wszystko, mój Aniele Stróżu, proszę o pomoc, abym każdego dnia pozostawał z nim w dobrych stosunkach. Pomóż nam usuwać wszelkie konflikty i nieporozumienia między nami, aby współpraca nasza przebiegała owocnie, w atmosferze zgody, na większą chwałę Bożą.

Amen.

 

Modlitwa do Anioła Stróża św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Stróżu mojej duszy,

Ty, który jaśniejesz na pięknym niebie

jak delikatny, czysty płomień w pobliżu

tronu Wszechwiecznego,

Ty schodzisz dla mnie na tę ziemię

i rozświecasz mnie swoim blaskiem.

Piękny Aniele, Ty stałeś się moim bratem,

moim przyjacielem, moim pocieszycielem.

Ty znasz moją wielką słabość,

prowadź mnie więc za rękę.

Widzę Cię pełnego czułości,

jak usuwasz kamienie z mojej drogi.

Nawołuj mnie zawsze do patrzenia tylko w niebo.

Wiem, że im bardziej jestem mała i pokorna,

tym promienniejsze jest Twoje oblicze.

Ty poruszasz się szybciej aniżeli błyskawica,

podążaj często do tych, którzy są mi drodzy!

Skrzydłem swoim osusz ich łzy,

śpiewaj im, jak Jezus jest dobry,

śpiewaj, że cierpienie ma przyjaciół.

I całkiem po cichutku szepnij moje imię.

Pragnę w moim krótkim życiu

ratować moich braci grzeszników.

O piękny Posłańcze Kraju ojczystego, daj mi swój święty płomień!

Nie ma niczego, co mogłoby być darem ofiarnym, tylko ubóstwo - zanieś je Bogu w Trójcy Jedynemu!

 

Modlitwa św. Alfonsa Liguori do Anioła Stróża

Miły Bogu Aniele, który mnie, w świętą Twoją opiekę oddanego, od początku życia mego bronisz, oświecasz i prowadzisz, ja Ciebie jako Patrona mego czczę i kocham; Twojej opiece cały się oddaję, pokornie Cię proszę, byś mnie, lubo niewdzięcznego i przeciw natchnieniom twoim wykraczającego, nie opuszczał, lecz byś mnie błądzącego łaskawie poprawiał, nieumiejętnego nauczał, upadającego podźwignął, strapionego cieszył, w niebezpieczeństwach zostającego ratował, aż mnie do wiecznej szczęśliwości doprowadzisz. Amen.

 

Modlitwa do Anioła Stróża św. Franciszka Salezego

O, święty Aniele! Jesteś od urodzenia moim opiekunem. Tobie ofiaruję dzisiaj moje serce; daj je mojemu Zbawicielowi, bo tylko do Niego ma ono należeć. Jesteś moim opiekunem w życiu. Bądź moim pocieszycielem w śmierci! Wzmocnij moją wiarę, utwierdź moją nadzieję, rozpal we mnie Boską miłość! Wyjednaj mi łaskę, aby minione życie nie napawało mnie strachem, teraźniejsze nie niepokoiło mnie, przyszłe nie przerażało! Wzmocnij mnie w walce śmiertelnej, pobudź mnie do cierpliwości, zachowaj mnie w pokoju! Wyjednaj mi łaskę, aby moim ostatnim pokarmem był chleb anielski; moimi ostatnimi słowami: Jezus, Maryja, Józef; moim ostatnim oddechem tchnienie miłości i Twoja obecność moją ostatnią pociechą. Amen.

 

Modlitwa do Anioła Stróża Polski

Boże, nieskończenie dobry, Ty który w swej niezmierzonej miłości

przydzieliłeś naszej chrześcijańskiej Ojczyźnie Świętego Anioła Stróża,

aby strzegł nasz Naród i bronił od wszelkich niebezpieczeństw i zasadzek nieprzyjaciół,

z całą pokorą błagamy Cię, udziel Narodowi polskiemu tej łaski, o którą Cię gorąco prosimy….

Ty zaś Aniele Stróżu Polski,

który na przestrzeni dziejów tak dzielnie przychodziłeś jej z pomocą we wszelkich zagrożeniach,

uwalniając ją z niewoli i jarzma nieprzyjaciół wewnętrznych i zewnętrznych

– bądź błogosławiony w twoim oddaniu się Bogu i pełnieniu Jego świętej woli!

Wstawiaj się za nami, aby Polacy wszystkich czasów i pokoleń,

razem z Maryją Niepokalaną, Królową Aniołów, św. Michałem Archaniołem,

ze wszystkimi Aniołami i Świętymi, uwielbiali zawsze i wszędzie Boga w Trójcy Jedynego.

Amen.

 

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Stróżu mój,

razem z Tobą uwielbiam Pana Boga,

którego Ty ustawicznie oglądasz twarzą w twarz

i w Nim poznajesz Jego świętą wolę.

Dziękuję Ci za Twoją obecność i za natchnienia do dobrego.

Wspomagaj mnie, abym zawsze wypełniał to, co się Bogu podoba,

i razem z Tobą i wszystkimi Aniołami i Świętymi

wychwalał Go na wieki wieków w Niebie.

Amen.

„Modlitwy i litanie od Aniołów Stróżów”, wydawnictwo Verbinum

 

Litania do Anioła Stróża

Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste, zmiłuj się nad nami!

Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste, wysłuchaj nas!

Chryste, usłysz nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, Królowo Nieba; módl się za nami.

Święty Aniele, stróżu mój;

Święty Aniele, opiekunie mój we wszelkich niebezpieczeństwach;

Święty Aniele, moja obrono od wszelkich napaści;

Święty Aniele, mój najwierniejszy oblubieńcze;

Święty Aniele, mój nauczycielu;

Święty Aniele, mój przewodniku;

Święty Aniele, świadku wszystkich mych uczynków;

Święty Aniele, mój wspomożycielu we wszystkich trudnościach;

Święty Aniele, mój orędowniku u Boga;

Święty Aniele, mój obrońco;

Święty Aniele, miłujący czystość;

Święty Aniele, miłujący niewinność;

Święty Aniele, najposłuszniejszy Bogu;

Święty Aniele, przewodniku mojej duszy;

Święty Aniele, wzorze czystości;

Święty Aniele, wzorze posłuszeństwa;

Święty Aniele, mój doradco w chwilach wątpliwości;

Święty Aniele, mój stróżu w żywocie doczesnym;

Święty Aniele, moja tarczo w godzinie śmierci;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Boże, któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył posłać swoich aniołów jako naszych stróżów, spraw łaskawie, byśmy my, pokornie proszący, mieli zawsze tę obronę i mogli cieszyć się ich wieczną kompanią. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Pana Naszego, który żyje i króluje z Tobą, w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

 

Koronka do Aniołów Stróżów

Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu,

Panie pospiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Na dużych ziarenkach:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata.

Na małych ziarenkach:

Bądź uwielbiony Boże w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata.

Na zakończenie (3 razy):

Dla wstawiennictwa Aniołów Stróżów wszystkich ludzi świata, Panie nieba i ziemi, ulituj się nad nami i ulituj się nad światem.

 

/Za zgodą Kurii Diec. W–sko–Praskiej, z dnia 23.01.1996 r. nr 104/K/96 – do prywatnego odmawiania/

 

Wybór: Magdalena Żuraw

 

 

 

 


DATA: 2018-10-03 07:39
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
7
 
 
 
Skomentuj artykuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

Proszę o łaski dla mojego syna żeby zrozumiał że czas najwyższy spojrzeć na życie odpowiedzialnie żeby zaczął pracować żeby przestał się bać iuwiezyl w swoje możliwości.
1 miesiąc temu / Mariola
 
ANIELE BOŻY ZAWSZE CAŁYM SERCEM PROSZĘ TRWAJ Z MOJĄ RODZINĄ !!!
ponad 1 rok temu / JĘDRZEJ STEFAN OKSZA - PŁACZKOWSKI
 
ANIELE BOŻY CZUWAJ PRZY MOJEJ RODZINIE ZAWSZE JESTEM Z TOBĄ !!!
ponad 1 rok temu / JĘDRZEJ STEFAN OKSZA - PŁACZKOWSKI
 

 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2020 by
STOWARZYSZENIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
M. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.