DZIŚ JEST:   12   GRUDNIA   2019 r.

NMP z Guadalupe
Św. Finiana z Clonard
Bł. Konrad z Offidy
 
 
 
 

Idea diakonatu kobiet wciąż ma wpływowych zwolenników

Idea diakonatu kobiet wciąż ma wpływowych zwolenników
fot. EIDON/MAXPPP / FORUM
#KOŚCIÓŁ    #RAVASI    #DIAKONKI    #KASPER    #DIAKONAT    #FRANCISZEK    #JAN PAWEŁ II    #WATYKAN    #KOBIETY    #PAPIEŻ    #DIAKONISA

Papież Franciszek wypowiedział się o roli kobiet w Kościele. Powołał się na dokumenty magisterium Jana Pawła II, z których jednoznacznie wynika, że kobiety nie mogą być kapłanami ani diakonami. Mimo tego w Watykanie dyskusja na temat diakonis wcale się nie zakończyła. Sprzeczną z katolicką Tradycją inicjatywę nadal próbują promować bardzo wpływowe środowiska. Oliwy do ognia dołożył ostatnio kardynał Ravasi, wypowiadając się o idei diakonatu kobiet inaczej niż papież.


Kwestia kobiet-diakonów, a także kobiet-kapłanów, mogłaby być uważana w Kościele za science-fiction, gdyby nie wypowiedź papieża Franciszka z 12 maja 2016 roku. Podczas spotkania z przedstawicielkami amerykańskich zakonnic Ojciec Święty zapowiedział, że przygotowuje się do utworzenia komisji do zbadania funkcjonowania diakonis w pierwszych wiekach Kościoła. Była to odpowiedź na zapytanie skierowane przez te właśnie zakonnice do Watykanu, dotyczące możliwości pełnienia przez kobiety roli diakonis w Kościele XXI wieku.


Steve Skojec na stronach portalu „onepeterfive.com” podkreśla, że do tego rewolucyjnego rozwiązania pozytywnie odniósł się kardynał Walter Kasper – bardzo ważny autorytet dla Ojca Świętego. Niemiecki hierarcha podniósł tę kwestię w wywiadzie udzielonym dziennikarzom gazety „La Repubblica”: „Będzie to ostra debata, jak sądzę. W tej kwestii Kościół jest podzielony od środka”. Kasper jako jeden z najbardziej wpływowych i liberalnych zarazem głosów w Kościele Katolickim powiedział, że Papież Franciszek  zainteresował się kwestią diakonis po latach wnoszenia postulatów, jakoby kobiety powinny pełnić większą rolę w Kościele. „Osobiście nie mam w tej kwestii jasnego stanowiska, ale jestem otwarty i gotowy na innowację”, stwierdził kard. Kasper, po czym dodał: „Jeśli spojrzeć na to co działo się w przeszłości, doprowadziłoby to do powiedzenia nie (dla diakonis). Jednak wszystko jest możliwe”.   


„W tamtym czasie nie spodziewałem się znaczących zmian w kwestii diakonis”, pisze Skojec. Autor uważał, że samo powołanie Komisji niczego nie zmieni, poza podejmowaniem kolejnych prób analizowania tej „historycznej” sprawy. Początkowo mogło się wydawać, że Skojec miał rację, ponieważ poza krótkim poruszeniem w mediach katolickich sprawa przycichła w obliczu kontrowersji związanych z adhortacją Amoris Laetitia. Jednakże w cieniu tych wydarzeń komisja badająca sprawę diakonis została ustanowiona w sierpniu 2016 roku i rozpoczęła pracę, której przebłyski widać dzisiaj, pisze Skojec. W maju 2016 roku dr Stefan Sander, niemiecki teolog i dyrektor zarządzający Międzynarodowego Centrum Diakonatu w Rottenburgu został przyjęty na audiencji u papieża. Sander, znany jako zwolennik wprowadzenia instytucji żeńskiego diakonatu, w tym samym miesiącu ujawnił raport w niemieckim oddziale Radia Watykańskiego, który zatytułował: „Kościół potrzebuje kobiet w roli diakonis”. Jak swego czasu napisała Maike Hickson, autorka współpracująca z portalem "onepeterfive.com”: „Sander twierdzi obecnie, zgodnie z katholisch.de, że nie  istnieją dogmatyczne zastrzeżenia wykluczające kobiety z diakonatu”. Jak stwierdził sam Sander w rozmowie z Radiem Watykańskim: „diakonalny Kościół potrzebuje diakonów, i diakonalny Kościół potrzebuje kobiet”, w kolejnej wypowiedzi dodał zaś: „w moim przekonaniu, ten Kościół również potrzebuje kobiet jako diakonis”.


Skojec zauważa, że w czerwcu 2016 roku doszło do kolejnego zdarzenia, które powinno zwrócić naszą uwagę. W Rzymie odbyło się bowiem spotkanie grupy „Women’s Ordination Worldwide” (WOW), pracującej na rzecz równości kobiet i instytucji święceń w Kościele Katolickim. Biskup Rzymu otrzymał petycję zawierającą troski i obawy członków tejże grupy. Uzyskali oni również audiencję u watykańskiego Sekretarza Stanu, poza tym mogli protestować w ogrodach Castel Sant’Angelo w tym samym czasie kiedy Papież  sprawował jubileuszową Mszę świętą dla kapłanów na Palcu Świętego Piotra. Jakby tego było mało członkowie grupy „Women’s Ordination Worldwide”, jako symboliczny gest, otrzymali wejściówki na wspomnianą wcześniej Mszę Świętą sprawowaną przez papieża Franciszka. Komentując to wydarzenie Kate McElwee, dyrektor wykonawczy Konferencji Women’s Ordination i jej członkini stwierdziła: „Uważaliśmy, że Jubileusz Kapłaństwa był doskonałym czasem do prawdziwego ofiarowania i świętowania dla wszystkich kobiet powołanych do kapłaństwa”, po czym dodała „naprawdę pragnęliśmy tego jako święta i prawdziwej rozmowy kobiet w Kościele”. 


Kolejnym wydarzeniem na które zwraca uwagę Skojec jest oświadczenie wydane przez Centralny Komitet Niemieckich Katolików (Zentralrat der Deutschen Katholiken – ZDK) w sierpniu 2016 roku.  Należy podkreślić, że jest to największa świecka organizacja w tym kraju, która opowiedziała się za złagodzeniem zasad celibatu kapłańskiego w odpowiedzi na rosnący kryzys powołaniowy w Niemczech. ZDK zaproponowało również kontynuowanie dyskusji nad ideą żeńskich diakonów.


Problem złagodzenia zasad celibatu został kolejny raz podniesiony we wrześniu 2016 roku w dwóch osobnych raportach watykanistów - Marco Tosattiego oraz Sandro Magistra. „Pomimo, że kwestia diakonis nie została szczególnie uwzględniona w tych raportach, nie należy do rzadkości przenikanie się wezwań do złagodzenia zasad celibatu kapłańskiego i ruchów w kierunku żeńskiego diakonatu, takich jak tych zawartych w oświadczeniu ZDK”, zauważa Skojec. 


Wspomniana już wcześniej Maike Hickson, w swoim tłumaczeniu wywiadu udzielonego niemieckiej gazecie Kölner Stadt-Anzeiger przez Leonardo Boffa w grudniu 2016 roku wskazuje na pewną obserwację Boff’a: „[Boff]: Tylko niedawno, kardynał Walter Kasper, bliski powiernik papieża, powiedział mi, że wkrótce możemy się spodziewać kilku dużych niespodzianek.

Q: Jak Pan myśli co to będzie?

[Boff]: Kto wie? Może diakonat dla kobiet pomimo wszystko. Być może księża, którzy się ożenili będą mogli ponownie zaangażować się w działalność duszpasterską. Jest to wyraźna prośba biskupów brazylijskich skierowana do Papieża, szczególnie przez jego przyjaciela brazylijskiego emerytowanego  Kardynała Kurii Rzymskiej Claudio Hummes’a.  Słyszałem, że papież pragnie wyjść tym prośbom naprzeciw – na teraz i na pewien eksperymentalny okres w Brazylii.


Skojec zwraca uwagę, na fakt, że w roboczym dokumencie przedsynodalnym, ujawnionym w styczniu 2017, nie ma treści wskazujących jakoby synod w 2018 roku zatytułowany miał być „Młodzież, wiara i powolanie” szczególnie miał się koncentrować na problemie celibatu księży i diakonatu kobiet. Jednakże równocześnie Skojec zauważa, że język użyty w tych dokumentach może stać się podłożem dla tych innowacji: „Towarzyszenie młodzieży wymaga wykraczania poza tendencyjne ramy, stanowiące utrapienie dla młodych w tym miejscu, w którym się znajdują, adaptowania do ich czasów oraz spokoju życia, a także brania ich na poważnie […] Właśnie dlatego zaproponowany komunikat uwzględnia wolność młodych ludzi, każda społeczność musi nadać odpowiednią rangę kreatywnym sposobom docierania do młodych ludzi w sposób osobisty i wspierania ich osobistego rozwoju. W wielu przypadkach zadanie wymaga nauki by pozwolić na coś nowego, a nie duszenia tego, co jest nowe poprzez zastosowanie tendencyjnych ram. Żadne nasiona powołań nie wzejdą jeśli pochodzą z zamkniętych i beztroskich postaw duszpasterskich , które twierdzą zawsze się tak robiło i bez ludzi śmiałości i kreatywności w tym zadaniu przemyślenia na nowo celów, stylu i metod ewangelizacyjnych swojej wspólnoty” (Evangelii gaudium, 33).


Jednak oficjalne stanowisko papieża Franciszka wyraźnie zaprzecza jakimkolwiek próbom ustanowienia diakonatu dla kobiet. Papież zapytany o tę kwestię w czasie lotu powrotnego ze Szwecji w listopadzie ubiegłego roku, powiedział: „W sprawie ordynacji kobiet w Kościele Katolickim, ostatnie jasne słowo, zostało powiedziane przez Papieża Jana Pawła II, i trzymajmy się tego”.


Wspomniany wcześniej watykanista Sandro Magister zauważa jednak, że na stronach magazynu „La Civiltà Cattolica” wydawanego jak twierdzą niektórzy, w konsultacjach ze Stolicą Apostolską, możemy napotkać pewne niepokojące treści. Otóż Giancarlo Pani, Jezuita i zastępca redaktora naczelnego „LCC” pisze: „[…] dzisiaj w kwestii kapłaństwa kobiet oficjalne stanowisko magisterium jest jasne, ale wielu katolików przeżywa trudne chwile próbując zrozumieć „racjonalność” tej decyzji. Dzisiaj pojawia się niepokój wśród tych, którzy nie rozumieją jak wykluczenie kobiet z posług Kościoła może współistnieć z afirmacją i docenieniem ich równej godności”.


Biorąc pod uwagę, iż Watykański Sekretarz Stanu rzekomo przegląda magazyn  „La Civiltà Cattolica” przed publikacją,  Steve Skojec uważa, że treści takie jak te zawarte w artykule należy rozumieć jako coś więcej niż spekulacje. W 2015 roku kanadyjski ksiądz i wydawca magazynu Convivium, Raymond de Souza, napisał, że redaktor naczelny „La Civiltà Cattolica” Antonio Spadaro : „jest zarówno bliskim powiernikiem jak i rzecznikiem papieża Franciszka. Nie do pomyślenia pozostaje więc fakt, że mógłby napisać coś sprzecznego z wolą Ojca Świętego”.   


W lutym 2017 roku kardynał Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury, w wywiadzie dla katholisch.de, zapytany o możliwości jakie widzi dla kobiet w Kościele Katolickim odpowiedział: „Diakonat dla kobiet byłby możliwy, jak myślę. Ale oczywiście musi zostać przedyskutowany, tradycja historyczna jest bardzo złożona. Ogólnie uważam, że ciągłe koncentrowanie się na kapłaństwie kobiet to biurokracja. Dlaczego nie zaczniemy rozmawiać o innych, bardzo ważnych funkcjach kobiety w Kościele? Na przykład prowadzenie parafii, z administracyjnego punktu widzenia. Albo w obszarze katechezy, wolontariatu, finansów, planowania architektonicznego czy projektowania. Dlaczego właśnie to nie powinno znajdować się w rękach kobiet? Również w instytucjach watykańskich, na wyższych szczeblach kobiety mogłyby być liczniej obecne. Także Papież jest tego zdania. Ale oczywiście to nie stanie się natychmiast”.    


Jak te wszystkie wydarzenia i wypowiedzi powinien rozumieć zwyczajny katolik? Trudno powiedzieć. Najlepiej chyba pasuje tu słowo dezorientacja, która jak dobrze wiemy jest doskonałym polem do działania dla ducha zupełnie innego niż ten Święty.

 

 

Źródło:  onepeterfive.com

malk

                                          


DATA: 2017-03-07 09:51
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
0
 
 
 
Skomentuj arytukuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

@Maria; jeśli nawet fragmenty te nie mówią "nic istotnego o funkcji diakonis" to przyznasz, że przynajmniej wymieniają kobiety w gronie diakonis a nawet apostołów. Jeśli więc Słowo Boże nie widzi przeszkód żeby opisywać kobiety jako pełniące funkcję diakonis to jak możesz odmawiać im pełnienia tych samych funkcji w Kościele, które pełnią mężczyźni? Tym bardziej, że PŚ święte jednoznacznie tego nie określa? Jezus dopiero zaczął przywracać godność kobiecie. Jej nierówność względem mężczyzny wynikała ze skutków grzechu pierworodnego.
ponad 2 lata temu / magis
 
@magis - Podany przez Ciebie Rz 16, 1-2 oraz jeszcze jeden list św. Pawła 1Tm 3, 11 nic istotnego nie mówią o funkcji diakonis. Więcej dowiemy się z ,,Didaskalia Apostolorum" (pierwsza poł. III w.). Otoż wg DA diakonise: - nie mogą błogosławić ani czynić tego, co prezbiterzy i diakoni ale pomagają prezbiterowi przy chrzcie kobiet (VIII,28), co wymownie świadczy o innym charakterze wagi ich posługi; - są posyłane do domów, gdzie mieszkają kobiety (by posyłając diakona nie zgorszyć pogan) (III,15); - przy chrzcie kobiet czoło winien namaszczać olejem diakon, a pozostałe miejsca na ciele -diakonisa, ona też stała u drzwi świątyni, przez które przechodziły kobiety (II,57); - bez diakonisy żadna kobieta nie mogła przyjść do biskupa czy diakona (II,26); -diakonisy zajmowały się także chorymi, pomagały przy nauczaniu katechumenów, nawiedzały więźniów.
ponad 2 lata temu / Maria
 
Niepokalane Poczęcie miażdży wszystkie herezje. Czystość udziela się w czystości wiary i obyczajów. Czystość i skromność Niewiasty depcze po czaszkach pomysłodawców zniszczenia kapłaństwa (sensu stricte) katolickiego.
ponad 2 lata temu / Leo
 
Oczywiście, że Jezus może zrobić wszystko, także ustanawiać zasady. Jednak nie twierdził, że kobieta nie może być księdzem. NT: (...) nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie? (Ga 3,28). Dla przykładu ustanowił zasadę miłości nieprzyjaciół a Kościół, w swoich dziejach, bardzo różnie ją interpretował. Nie ustanowił celibatu ale Jego papieże już tak. Nie nakazywał mieć wiele dzieci ale Jego Kościół twierdzi, że im więcej tym lepiej itd. Tak więc Kościół niejednokrotnie nie stosował się do zasad jasno przez Chrystusa postawionych. Dodawał też nowe co do których istnieją uzasadnione wątpliwości, np. celibat.
ponad 2 lata temu / magis
 
Czyli uważasz że dla Pana Jezusa, a więc dla BOGA, nie byłoby możliwe ustanowić zasady swojego Kościoła według własnego życzenia? To nie ma sensu. Pan Jezus, gdyby chciał, mógł bez problemu powołać na Apostołów kobiety i na pewno potrafiłby przekonać do tego innych chrześcijan.
ponad 2 lata temu / do magis
 
Tak jak za wcześnie było na przekazanie ludziom przykazań miłości w czasach Mojżesza tak i "nie przeszłoby", w czasach Chrystusa, powołanie kobiety na tak zaszczytne stanowisko. Wskutek grzechu pierworodnego kobieta znaczyła mniej niż mężczyzna w ST, choć zamysł Boga był inny. Pan Jezus dopiero zaczął przywracać godność kobiecie jako równej mężczyźnie. Jezus wybierając jedynie Żydów na swoich uczniów, apostołów nie powiedział tym samym, że tylko Żydzi mają prawo sprawować tę funkcję. Miłość i Prawda naszego Pana zaczęła się dopiero rozlewać na cały świat i jego historię. @Maria; porównaj i przeanalizuj, proszę, Rz 16. Najlepiej w różnych tłumaczeniach tj. BT, Edycja św. Pawła, poznańskie tłumaczenie pod. red. Wolniewicza, Romaniuka, tłumaczenie greckie Vocatio. Raczej nie jest tak jak twierdzisz.
ponad 2 lata temu / magis
 

 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

Nie ma go na naszym portalu?
Napisz! Krótkie komentarze lub felietony - opublikujemy je na Pch24.pl
 
 
 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2019 by
STOWARZYSZENIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
M. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.