DZIŚ JEST:   09   SIERPNIA   2020 r.

XIX Niedziela zwykła
Św. Teresy Benedykty od Krzyża
Św. Kandydy Marii od Jezusa
 
 
 
 

Grupa uczelni wyższych po stronie ruchu LGBT. Organizacje studenckie: to ideologizacja uniwersytetów

Grupa uczelni wyższych po stronie ruchu LGBT. Organizacje studenckie: to ideologizacja uniwersytetów
Zdjęcie ilustracyjne. Fotograf:Filip Radwanski/Archiwum:Forum

Jedna z najbardziej wpływowych organizacji ruchu LGBT w Polsce na swojej stronie internetowej pochwaliła się, że oświadczenia „przeciw homofobii” wystosowało 40 uczelni wyższych i stowarzyszeń naukowych. Warto jednak zauważyć, że taka informacja nie daje pełnego obrazu sytuacji w polskim środowisku akademickim, gdyż list protestacyjny przeciw „ideologizacji uniwersytetów” opublikowała grupa kilkunastu organizacji studenckich, młodzieżowych i społecznych.

 

Kampania Przeciwko Homofobii na swojej stronie przekonuje, że w ostatnim czasie prezydent Andrzej Duda oraz politycy PiS swoimi słowami „odczłowieczyli” społeczność LGBT. Chodzi o obecny w kampanii wyborczej temat homoseksualizmu rozumianego nie tylko jako grzeszny i odległy od normy sposób zaspokajania popędów, ale także jako konkretny program polityczny, którego celem jest zmiana światopoglądu milionów ludzi w zgodzie z przekonaniami aktywistów skrajnej lewicy. Dla środowisk postępowych, które wolą ukrywać swoje prawdziwe cele i mówić jedynie o „problemach zwykłych ludzi” i „prawie do miłości”, ujawnianie rzeczywistości stanowi objaw „mowy nienawiści”. Ponadto w ostatnim czasie pojawiły się odległe od rozumowej refleksji komentarze przekonujące, że mówienie o ideologii LGBT to „odczłowieczanie” osób o nieuporządkowanych skłonnościach seksualnych – zupełnie jak gdyby mówienie o ideologii socjalistycznej odczłowieczało socjalistów, zaś mówienie o nacjonalizmie dehumanizowało nacjonalistów. Rzetelna analiza zjawisk społecznych i ich precyzyjny opis wydają się być jednak jednymi z ostatnich rzeczy, jakie interesują zawodowych rewolucjonistów koncentrujących się głównie na przepoczwarzaniu mentalności Polaków.

 

Niestety w tryby absurdu dały się wciągnąć instytucje, które ze swojej natury powołane są do wierności prawdzie i opieraniu się o rozumową refleksję. Jak bowiem informuje KPH, aż 40 uczelni i stowarzyszeń naukowych postanowiło zabrać głos w sprawie i opowiedzieć się po stronie politycznego ruchu, który na swoje sztandary wziął nieuporządkowaną ludzką seksualność. Oczywiście lewicująca grupa swoje doniesienia obudowuje politycznie poprawną narracją i z radością przyjmuje stanowisko zasłużonych polskich instytucji. Na stronie „tęczowej” organizacji znajduje się nawet pełna lista instytucji, które – jak czytamy w serwisie kph.org.pl – wydały „oświadczenia, w których stanowczo sprzeciwiły się mowie nienawiści skierowanej wobec osób LGBT”. W zacytowanych stanowiskach pojawia się np. absurdalny zarzut o dehumanizowaniu ludzi „identyfikujących się jako osoby homoseksualne, biseksualne lub transpłciowe” (Polska Akademia Nauka) czy o „pogardzie” (Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich). KPH cytuje ponadto fragment listu, jaki do prezydenta Andrzeja Dudy skierowała „grupa naukowców i naukowczyń”. Przeczytać w nim możemy m.in., że „postawa i wystąpienia obecnego Prezydenta RP stworzyły klimat przyzwolenia dla eskalacji agresji wobec środowisk LGBT”. Homoseksualna organizacja poinformowała ponadto, że Katolicki Uniwersytet Lubelski „odciął się od homofobicznych i nienawistnych słów swojego pracownika Przemysława Czarnka”, a „Rektor KUL skierował sprawę do rzecznika dyscyplinarnego”.

 

Poniżej prezentujemy skompletowaną przez KPH listę uczelni wyższych i stowarzyszeń naukowych zabierających głos w sporze na temat ideologii LGBT i opowiadający się po stronie narracji prezentowanej przez ruch politycznego homoseksualizmu:

 

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Polska Akademia Nauk (w tym Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Uniwersytet Jagielloński (w tym Kolegium Rektorsko-Dziekańskie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Psychologii UJ, Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza na Uniwersytecie Jagiellońskim, Samorząd Studentów Wydziału Polonistyki UJ)

Uniwersytet Warszawski (w tym Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego)

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Gdański (w tym Wydział Filologiczny)

Uniwersytet Wrocławski (w tym Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w tym Doktorantki i Doktoranci Wydziału Anglistyki Uniwersytetu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Instytut Antropologii i Etnologii)

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Akademia Sztuki w Szczecinie

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (w tym Wydział Wzornictwa ASP Warszawa)

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Samorząd Uniwersytetu SWPS Katowice

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej w Cieszynie

Instytut Socjologii Uniwersytet w Białymstoku

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Polskie Towarzystwo Etyczne

Zarząd Stowarzyszenia Unia Literacka

Zarząd Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

 

Mimo że lista zawiera kilka uznanych w kraju uczelni i instytucji, błędnym byłoby twierdzić, że cały świat akademicki w Polsce popiera postulaty aktywistów LGBT. Sprzeciw wobec postawy uczelni wyraziła bowiem grupa organizacji studenckich i młodzieżowych.

 

„W imieniu naszych Organizacji pragniemy stanowczo sprzeciwić się tendencjom, jakie w ostatnim czasie obserwować możemy w polskim środowisku akademickim. Przywiązani do etosu Uniwersytetu, należącego do największych osiągnięć cywilizacji łacińskiej, stajemy w obronie naszych uczelni jako miejsc poszukiwania Prawdy i uprawiania nauki. Wszelkie próby ideologizacji Uniwersytetów zgodnie z obowiązującymi standardami tzw. poprawności politycznej są sprzeczne z samą istotą Uniwersytetu” – czytamy w oświadczeniu kilkunastu organizacji.

 

„Nie możemy milczeć, gdy władze najstarszych polskich uczelni, z Uniwersytetem Jagiellońskim na czele oraz przedstawiciele licznych Wydziałów i Samorządów Studenckich forsują jako obowiązujące idee i postulaty spod znaku LGBT. Cywilizacja łacińska, do której przynależymy my i nasze Uniwersytety, nie wykształciła innej niż katolicka etyki. Odwołując się do niezmiennych norm prawa naturalnego oraz nauczania Kościoła pragniemy przypomnieć, że nie wolno czynić z grzechu i słabości ludzkiej powodów do dumy i dokonywać ich afirmacji. Naszych bliźnich mamy obowiązek kochać, jednak grzech i obiektywne nieuporządkowanie moralne należy piętnować i w żadnym wypadku nie można pozwolić, aby wysoce deprawujące i sprzeczne z etyką naszej cywilizacji idee były narzucane w murach naszych Uniwersytetów. Jako studenci i pracownicy akademiccy mamy obowiązek zdobywać i przekazywać wiedzę, zachowując przy tym wierność Prawdzie i prawu naturalnemu. W przeciwnym razie nasze działania będą ułudą, budowaniem konstruktów oderwanych od racjonalnych ontologicznych podstaw” – piszą sygnatariusze Oświadczenia środowisk akademickich.

 

„Dumni ze wspaniałej przeszłości naszych Uniwersytetów, pragniemy przypomnieć słowa Papieża Leona XIII skierowane do Polaków na temat Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ze względu na swą uniwersalność nie straciły one nic na swej aktualności i powinny także dziś być wezwaniem dla całej polskiej społeczności akademickiej: Aby Uniwersytet Krakowski, owa starożytna i głośna siedziba nauk, baczył na swoją nieskażoność i zacność, bardzo sobie tego życzymy, jak niemniej, ażeby szedł o lepsze z owymi Akademiami (…). Naszym pragnieniem jest, aby nasze Uniwersytety realizowały swoją misję, która polega właśnie na rywalizacji o lepsze z innymi uczelniami na świecie w uprawianiu nauki i kształceniu ludzi prawych. Bowiem tylko wtedy idea Uniwersytetu będzie zgodna ze swymi założeniami i tradycjami naszych poprzedników – Pawła Włodkowica, św. Jana Kantego, Mikołaja Kopernika, św. Józefa Sebastiana Pelczara i wielu wybitnych polskich uczonych” – kończą tekst przedstawiciele środowisk akademickich.

 

Pod listem podpisały się:

Polska Korporacja Akademicka Akropolia Cracoviensis

Polska Korporacja Akademicka Aquilonia

Towarzystwo Studentów Polskich

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum KUL

Akademickie Koło Tradycji Katolickiej UŚ

Akademicki Klub Tradycji Katolickiej PAX

Polska Korporacja Akademicka Baltia

Polska Korporacja Akademicka Ventusia

Młodzież Wszechpolska Okręg Małopolski

Młodzież Wszechpolska Okręg Lubelski

Polska Korporacja Akademicka ZAG Wisła

Stowarzyszenie Trzecia Droga

Polska Korporacja Akademicka Kujawja

Koło Naukowe Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris WPiA UO

Koło Naukowe Ordo Iuris WPiA UŚ

Polska Korporacja Akademicka Magna Polonia

Klub im. Romana Dmowskiego

Fundacja Życie i Rodzina

Koło Myśli Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego

Polska Korporacja Akademicka Silesia Superior

Polska Korporacja Akdemicka Cresovia Leopoliensis

 

Z treścią owego Oświadczenia środowisk akademickich w pełni zgadza się także autor niniejszego tekstu, prywatnie absolwent „starożytnej i głośnej siedziby nauk”.

 

 

Źródła: kph.org.pl / Oświadczenie środowisk akademickich (materiały prasowe)

Michał Wałach

 

 

Polecamy również najnowszy film PCh24 pt. Ich prawdziwe cele, który po kilku dniach od premiery w serwisie YouTube został z niego usunięty. Dokument opowiada o ruchu LGBT.

KLIKNIJ I ZOBACZ JUŻ DZIŚ!

banerfilm.jpg (617×142)

 

  


DATA: 2020-07-01 22:16
AUTOR: MICHAŁ WAŁACH
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
10
 
 
 
Skomentuj artykuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

Potem jest tak że wielu ludzi z wyższym wykształceniem głosuje na totalną opozycję. Jeśli za swoich mistrzów maja ludzi którzy często zajmują znaczące miejsca nie tylko na uczelniach ale i w lozach masonskich. Europa zachodnia niewątpliwie w tym bryluje. Szatanizm forsowany z góry może się nazywać inaczej w postaci różnych idei owocuje w wyborach i daje odpowiedź na to czemu wyborcy temu ulegają. Ponieważ jest to bardzo trudny do wyzbycia się problem.
1 miesiąc temu / sv
 
Wiary ludziom brakuje.jest na b.smutnym poziomie.co z wami bedzie?jak bedziecie sie Panu tlumaczyc bo przyjscie Jego rychle.ZNAKI na to wskazuja.zostalo do wypelnienia zaledwie kilkaset proroctw.to niewiele.z Panem Bogiem bracia i siostry.wygladajcie Pana juz u drzwi.
1 miesiąc temu / Wioletta
 
Czemu tu się dziwić. Trzeba to cały czas w kółko powtarzać by wbić to Polakom do głowy. Obecna tak zwana III RP to kontynuacja PRL. PRL to państwo stworzone po 1944 roku przez Józefa Stalina i Związek Sowiecki. Wszystkie instytucje, wymiar sprawiedliwości, system edukacji, uczelnie itd. w Polsce są stworzone po 1944 roku. Od tamtego czasu czerwone klany klonują się i tylko zmieniają maski. Nikt nie przeorał ani nie stworzył nowych uczelni od zera po 1989 roku. Samo danie dodatkowo nowych ludzi do skostniałych instytucji tego nie zmieni. Uczelnie zarażone czerwoną zarazą tylko zmieniają maski. Obecnie zmieniają na gejowskie kolorowe paski, bo tęcza to to nie jest. W tym systemie edukacji, jeśli ujawni się normalny Profesor może być po prostu zaatakowany za mówienie prawdy. Tacy Profesorowie to złoto wiec ich szanujmy i ich wspierajmy.
1 miesiąc temu / Jimmi
 
Tak wygląda naukowa służba Prawdzie. A pieniądze przeznacza rząd PiS, i to nie małe.
1 miesiąc temu / Ryś
 
Jeszcze trochę a uczelnie będą przyjmować przyszłych studentów tylko z LGBT.Wtedy wykładowcy będą swobodnie mogli rozprawić o ich ideologii.Tylko skąd uczelnie będą czerpać środki finansowe na tego typu filozofię .
1 miesiąc temu / CLEO
 
@iskierka- POmroczność czy tylko zwykła złośliwość? Jakbyś jeszcze nie wiedział/ła uczelnie są autonomiczne w Polsce i nie chciałbym aby jakiś partyjny rząd regulował nauczanie. Czy na KUL też ma rząd interweniować?
1 miesiąc temu / Darius
 

 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2020 by
STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.