DZIŚ JEST:   09   GRUDNIA   2019 r.

Św. Jana Diego
Św. Leokadii, męczennicy
 
 
 
 

Dokument arcybiskupa Vigano: hierarchowie reagują

Dokument arcybiskupa Vigano: hierarchowie reagują
Fot. Pixabay

Wielu biskupów odniosło się już do opublikowanego w weekend oświadczenia byłego nuncjusza apostolskiego w Stanach Zjednoczonych. Abp Carlo Maria Vigano zaapelował do papieża Franciszka oraz kilku kardynałów i biskupów, by ustąpili z pełnionych urzędów w związku z ukrywaniem, jego zdaniem, homoseksualnych i pedofilskich nadużyć byłego arcybiskupa Waszyngtonu Theodore’a McCarricka.

 

Od czasu wydania oświadczenia przez byłego nuncjusza, trzech wymienionych przez Vigano kardynałów z USA (lub ich archidiecezje) wydało oświadczenia, kwestionując fakty zawarte w liście, ale zgadzając się, że potrzebne jest dochodzenie w tej sprawie.

 

Jako pierwszy do sprawy odniósł się kardynał Blase Cupich z Chicago. W niedzielę zakwestionował on sekwencję wydarzeń przedstawioną przez byłego nuncjusza.

 

Według arcybiskupa Vigano, papież zmieniając skład Kongregacji ds. Biskupów, zastąpił kardynała Burke’a kardynałem Wuerlem, a następnie dołączył do niej Cupicha, tuż po wyniesieniu go do godności kardynała.

 

„Były nuncjusz myli się, co do kolejności tych wydarzeń. W rzeczywistości zostałem powołany do Kongregacji ds. Biskupów 7 lipca 2016 roku, a kardynałem zostałem 9 października 2016 roku” – stwierdził kardynał Cupich.

 

W innym miejscu świadectwa, arcybiskup Vigano napisał, że „nominacje Blase’a Cupicha do Chicago i Josepha W. Tobina do Newark zostały zorganizowane przez McCarricka, Maradiagę i Wuerla, zjednoczonych nikczemnym paktem nadużyć tego pierwszego i przynajmniej tuszowaniem nadużyć przez pozostałych dwóch. Ich imiona nie znalazły się wśród tych, jakie nuncjatura przedstawiła dla Chicago i Newark”.

 

W odpowiedzi na to kardynał Cupich napisał, że uważa „te uwagi za zdumiewające. Jedyna poważna rozmowa, jaką kiedykolwiek przeprowadziłem na temat mojej nominacji do Chicago z byłym nuncjuszem, miała miejsce 11 września 2014 roku, kiedy zadzwonił do mnie, aby poinformować mnie o moim mianowaniu. Były nuncjusz rozpoczął rozmowę słowami: Dzwonię z wielce radosną nowiną. Ojciec Święty mianował Cię arcybiskupem Chicago. Następnie, gdy usłyszał, że akceptuję nominację, nuncjusz pogratulował mi. To jest płaszczyzna rozmów, które kiedykolwiek przeprowadziłem w tej kwestii z byłym nuncjuszem.

 

Ponadto, były nuncjusz osobiście uczestniczył w ceremonii mojej instalacji w Chicago, w listopadzie 2014 roku i osobiście następnego lata przewodniczył nałożeniu paliusza. W obu przypadkach przekazał wyłącznie słowa wsparcia i gratulacje. Co do kwestii mojej nominacji do Chicago, jak również w kwestii nominacji biskupich w ogóle, nie wiem, kto polecił moją kandydaturę do Archidiecezji Chicago.

 

Wiem jednak, że papież Franciszek, podobnie jak jego poprzednicy, poważnie traktuje mianowanie biskupów, uważa je za jeden ze swoich głównych obowiązków. Ale myśl, że któryś papież, nie wspominając już o papieżu Franciszku, kierowałby się słowem jednej osoby w kwestii nominacji biskupów, jest ewidentnym absurdem. Co więcej, papież Franciszek jasno dał do zrozumienia, że pragnie, by biskupi byli skoncentrowani na działalności duszpasterskiej.

 

Stąd każdego dnia, we współpracy z wieloma osobami świeckimi, zakonnicami, zakonnikami, braćmi w kapłaństwie i biskupstwie pracuję, by sprostać temu oczekiwaniu. Jestem dumny z tego, że służę Kościołowi w Chicago i jestem wdzięczny za otrzymywaną pomoc”.

 

Natomiast odnosząc się do krytyki dotyczącej jego wypowiedzi na temat homoseksualizmu, arcybiskup Chicago podkreślił, że opierał się na badaniach naukowych. „Wszelkie nawiązania, jakie kiedykolwiek poczyniłem na ten temat zawsze opierały się na wnioskach pochodzących z publikacji wydanej przez John Jay School of Criminal Justice w 2011 roku” – czytamy w oświadczeniu arcybiskupa Cupicha.

 

 

„Jeśli chodzi o resztę świadectwa, wymagana jest dokładna weryfikacja wielu wniosków nuncjusza, zanim można będzie dokonać jakiejkolwiek oceny ich wiarygodności” – twierdzi duchowny.

 

Z kolei w oświadczeniu wydanym w poniedziałek przez Archidiecezję Waszyngtonu podkreślono, że odkąd kard. Donald Wuerl objął godność arcybiskupa Waszyngtonu, nikt nie zwrócił się do niego ze skargą dotyczącą wykorzystywania seksualnego przez kardynała McCarricka ani podobnymi oskarżeniami.

 

„Jedynym powodem, by kard. Wuerl mógł zakwestionować posługę kapłańską arcybiskupa McCarricka, byłaby informacja od arcybiskupa Vigano lub inne informacje ze Stolicy Apostolskiej. Takie informacje nigdy nie zostały dostarczone” – czytamy w oświadczeniu Archidiecezji Waszyngtonu.

 

„Być może punktem wyjścia do spokojnej i obiektywnej oceny tego świadectwa jest włączenie arcybiskupa Vigano, jako byłego Nuncjusza Apostolskiego w Stanach Zjednoczonych, w skład Wizytacji Apostolskiej, do której wezwał już kardynał Daniel DiNardo, przewodniczący Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych” – czytamy dalej.

 

Z kolei kardynał Joseph Tobin z Newark w stanie New Jersey w swym oświadczeniu stwierdził, że świadectwa nuncjusza nie można uznać za przyczyniające się do uzdrowienia sytuacji ofiar wykorzystywania seksualnego.

 

Duchowny wyraził jednak „szok, smutek i konsternację w związku z szerokim zakresem zarzutów opublikowanych przez byłego nuncjusza apostolskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki”.

 

„Razem z papieżem Franciszkiem jesteśmy przekonani, że analiza oskarżeń byłego nuncjusza pomoże w ustaleniu prawdy” – czytamy w oświadczeniu hierarchy z Newark.

 

Do oskarżeń ustosunkował się również biskup Robert McElroy z San Diego. W poniedziałkowej odpowiedzi w ostrych słowach potępił świadectwo byłego nuncjusza. Określił je jako „wypaczone” i dodał, że nie próbuje ono „kompleksowo przekazać prawdy”.

 

Arcybiskup Vigano w swym dokumencie napisał, że nominacja biskupa McElroya została – podobnie jak w przypadku kard. Cupicha i Tobina – zorganizowana przez siatkę kardynałów oskarżanych o wykorzystywanie homoseksualne kleryków albo o ukrywanie tych faktów.

 

Biskup Robert McElroy odrzucił te oskarżenia. „Poprzez ideologiczne uzasadnianie wyboru zaatakowanych biskupów, wyraźne wysiłki zmierzające do uregulowania starych porachunków osobistych, pominięcie jakiegokolwiek odniesienia do przytłaczającego osobistego udziału w ukrywaniu seksualnego wykorzystywania przez biskupów i przede wszystkim poprzez nienawiść do papieża Franciszka i wszystkiego, czego naucza, arcybiskup Vigano konsekwentnie podporządkowuje dążenie do poznania kompleksowej prawdy stronniczości, podziałom i wypaczeniom” – stwierdził bp McElroy podkreślając, że „my, jako biskupi, nie możemy pozwolić sobie, by ścieżka stronniczości podzieliła nas lub odciągnęła od palącej misji, do której Chrystus wzywa nas w tej chwili”.

 

Dodał, że „musimy upublicznić naszą grzeszną przeszłość. Musimy zaangażować się i pomóc uleczyć tych, którzy byli wykorzystywani seksualnie. Musimy opracować nowe, zarządzane przez świeckich, instrumenty nadzoru i dochodzenia w każdym calu tego, w jaki sposób stawiamy czoła wykorzystywaniu seksualnemu przez duchownych na wszystkich poziomach życia Kościoła. Musimy również odrzucić wszelkie próby podporządkowania tych celów projektom ideologicznym lub osobistym. Bo jeśli tego nie zrobimy, znów zdradzimy ofiary przemocy” – stwierdził. 

 

Do informacji zwartych w świadectwie byłego nuncjusza odniosła się także archidiecezja w Filadelfii, mimo że arcybiskup Charles Chaput nie jest bezpośrednio wymieniany w oświadczeniu Vigano. Jednak archidiecezja Filadelfii, o której mówi w swoim liście były nuncjusz, jest kilkakrotnie wspominana, a jej pasterz przedstawiany został jako przeciwnik Franciszka i McCarricka.

 

Rzecznik arcybiskupa Chaputa powiedział, że hierarcha „cieszył się ze współpracy z arcybiskupem Vigano podczas swojej kadencji jako nuncjusza apostolskiego w Stanach Zjednoczonych i uznał, że jego służba była naznaczona uczciwością wobec Kościoła”. Sam arcybiskup odmówił komentarza w sprawie listu Vigano, jako „wykraczającego poza jego osobiste doświadczenia”.

 

Z kolei ostry atak na byłego nuncjusza przypuścili niektórzy publicyści i duchowni, podkopujący wiarygodność jego zeznań. Dzieje się tak częściowo z powodu rzekomego zaangażowania Vigano w ochronę arcybiskupa Johna C. Nienstedta z Minneapolis, oskarżonego o ukrywanie wielu przypadków nadużyć seksualnych w jego diecezji. Policja jednak oczyściła arcybiskupa Nienstedta z zarzutów. 

 

Byłemu nuncjuszowi wytykano, że powstrzymał śledztwo w tej sprawie w 2014 roku. Ksiądz Dan Griffith, archidiecezjalny duchowny będący łącznikiem z prawnikami prowadzącymi niezależne śledztwo w sprawie arcybiskupa Nienstedta, stwierdził, że abp Vigano zarządził wstrzymanie śledztwa w sprawie Nienstedta i zniszczenie dowodów dotyczących rzekomych zarzutów seksualnych i karnych przeciwko Nienstedtowi. Posunięcie to było „dobrą, staroświecką przykrywką dla zachowania władzy i uniknięcia skandalu oraz odpowiedzialności” – insynuował Griffith w swej notatce.

 

W sprawie świadectwa abpa Vigano wypowiedzieli się również inni biskupi. Wzywają oni do modlitwy i jawności. Biskup Joseph Strickland z Tyler w Teksasie wydał oświadczenie dla swojej diecezji, domagając się szczegółowego śledztwa w sprawie domniemanych nadużyć, podkreślając jednocześnie, że oskarżenia byłego nuncjusza, chociaż wymagają zbadania, są jego zdaniem wiarygodne.

 

Również biskup David Konderla z diecezji Tulsa wezwał do rozpoczęcia dochodzenia, by przywrócić „świętość i odpowiedzialność pośród liderów Kościoła”.

 

Z kolei biskup Thomas Olmsted z Phoenix zapewnił, że zna arcybiskupa Vigano od 1979 roku i „zawsze go szanował jako człowieka mówiącego prawdę, wierzącego i uczciwego”. Powiedział, że chociaż nie ma osobistej wiedzy na temat zarzutów zawartych w jego oświadczeniu, to jednak zaapelował, by „potraktować je poważnie” i szczegółowo zbadać. „Wielu niewinnych ludzi zostało poważnie skrzywdzonych przez duchownych, takich jak arcybiskup McCarrick. Ktokolwiek zakrył te haniebne czyny, musi zostać ujawniony” – zaznaczył. 

 

Z kolei arcybiskup Allen Vigneron z Detroit oznajmił, że katolicy „nie mają się czego lękać” w obliczu zarzutów byłego nuncjusza w USA, ponieważ „prawda nas wyzwoli”. „Bez względu na to, czy twierdzenia arcybiskupa zostaną potwierdzone, czy też udowodni się ich bezpodstawność, prawda, która wyjdzie na jaw, ukaże nam pewną drogę do oczyszczenia i reformy Kościoła” – stwierdził.

 

Duszpasterz Detroit wezwał ponadto katolików do modlitwy o prawdę i przejrzystość w nadchodzącym czasie. Prosił, by nie tracili nadziei. „Chrystus nie porzuci nas w czasie tego kryzysu. Przez swoje zmartwychwstanie jest Panem całej historii. W tych próbach stara się przywrócić żywotność Kościoła” – tłumaczył.

 

„Musimy pokornie przyjąć jego plany, by odkryć łaskę, jaką nam ofiaruje w tej chwili i przyjąć ją dobrowolnie, bez względu na koszty. Jeśli odpowiemy z nadzieją, Pan zabierze nas do nowego miejsca, z którego możemy wyruszyć, by głosić Ewangelię z nową mocą i nową siłą” – dodał hierarcha.

 

 

Źródła: catholicnewsagency.com / cruxnow.com / archichicago.org / PCh24.pl 

AS

 

 


DATA: 2018-08-29 00:56
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
6
 
 
 
Skomentuj arytukuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

Powrot do Tradycji uzdrowi Kościół.
ponad 1 rok temu / Gracjan
 
Szanowny Komentatorze Ruben, jestem pewien, że hierarchowie polscy nie chcą odpowiadać na żadne pytania, ale i tak to zrobią. Poza tym dawna liturgia i dawne nauczanie wracają z przytupem. Z tym większym, im więcej będzie wychodzić na wierzch informacji o homoseksualistach niszczących Kościół.
ponad 1 rok temu / Salus
 
To znaczy,że Ks.Oko ma rację?
ponad 1 rok temu / kota
 
Do ~Salus: rozumiem, że pytanie o reakcję polskich hierarchów to pytanie retoryczne. Jakakolwiek reakcja mogłaby sprowokować niewygodne pytania o "te" sprawy mają na naszym rodzimym podwórku. To po pierwsze. Po drugie - nigdy, przenigdy polska hierarchia nie piśnie słowa krytyki wobec tego, co dzieje się w instytucjach watykańskich, choćby tam działy się skrajnie złe rzeczy.
ponad 1 rok temu / Ruben
 
Nerwowe reakcje części hierarchów amerykańskich były łatwe do przewidzenia. W Polsce zwykło się określać takie sytuacje starym porzekadłem: "uderz w stół, a nożyce się odezwą"! Skala zepsucia wśród biskupów amerykańskich, ale zapewne i w innych krajach, jest porażająca. Boże, ratuj, bo giniemy!
ponad 1 rok temu / Karol
 
Kiedy nastąpi prawidłowa reakcja polskich hierarchów?
ponad 1 rok temu / Salus
 


 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

Nie ma go na naszym portalu?
Napisz! Krótkie komentarze lub felietony - opublikujemy je na Pch24.pl
 
 
 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2019 by
STOWARZYSZENIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
M. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.