DZIŚ JEST:   19   LUTY   2020 r.

Św. Konrada z Piacency
 
 
 
 

Dlaczego warto być katolikiem? Nawrócony Amerykanin podaje 10 powodów

Dlaczego warto być katolikiem? Nawrócony Amerykanin podaje 10 powodów
źródło: pixabay.com

Znany katolicki bloger Sam Guzman, na swojej stronie „The Catholic Gentelman” podaje dziesięć powodów, dla których warto być katolikiem. Sam nawrócił się na wiarę katolicką i – jak deklaruje – chciałby zainspirować tych, którzy dziwią się, jak w XXI wieku można dołączyć do tak pozornie „archaicznej” instytucji, jaką jest Kościół.

 

Guzman zaczyna od cytatu z G.K. Chestertona: Trudność wyjaśnienia "dlaczego jestem katolikiem" polega na tym, że istnieje dziesięć tysięcy powodów, z których wszystkie łączą się w jedną główną przyczynę: katolicyzm jest prawdziwy.

 

1. Wiara jest prawdziwa

Wiara katolicka reprezentuje najbardziej złożony, spójny i kompletny system idei spośród wszystkich „konkurencyjnych” filozofii ludzkości. Jest to prawdziwa katedra myśli ludzkiej. Kościół myślał o wszystkim, ponieważ opiera się nie tylko na ludzkiej pomysłowości, ale także na Boskiej inspiracji. Każdy inny, jedynie ludzki system myślenia jest całkowicie błędny, dziko wręcz sprzeczny, niemożliwy do przeżycia lub… wszystko powyższe jednocześnie. Tylko wiara katolicka może dostarczyć praktycznej mądrości, zdrowego rozsądku, spójnej teologii i dogłębnej filozofii, która prowadzi do pełnego ludzkiego szczęścia i rozkwitu.

 

Należy jednak podkreślić, że dla całej jej pięknej teologii i filozofii wiara katolicka nie jest tylko systemem idei. Wszystkie idee, które wygenerowała, są jedynie drzwiami do transcendentnej sfery ducha, a ostatecznie do samego Chrystusa. Jeśli za tym tęsknimy, tęsknimy za wszystkim. Żadna filozofia, bez względu na to, jak chwalebna, nie jest wystarczająca jako cel sam w sobie. Albo prowadzi nas do Chrystusa, który jest samą Prawdą, albo jest stratą czasu.

 

I tak prawdziwym dowodem prawdy i rzeczywistości wiary katolickiej nie są jej uniwersytety czy filozofowie akademiccy, ale życie świętych. Świadczą o wyższym prawie, wyższym porządku i ostatecznie o żywej osobie Chrystusa. Spaleni niemal szaloną miłością do Chrystusa, miłością, która zainspirowała ich do rzeczy, które wydają się światu po prostu szalone. Zostały one zrealizowane dzięki wizji wieczności, która przekracza rozum, ale nie jest z nim sprzeczna. Ich przemiana, ich życie, ich dzieła, świadectwo miłości - to są prawdziwe dowody na to, że wiara katolicka jest całkowicie prawdziwa.

 

2. Wiara jest piękna

Wiara katolicka przyniosła światu więcej piękna, niż można pojąć. Pachnące historią gotyckie katedry, wspaniałe obrazy, wspaniałe rzeźby, wielka światowa muzyka i śpiew, niektóre z największych dzieł literackich, jakie kiedykolwiek znał świat - Kościół pielęgnował, zachowywał i promował wszystkie te rzeczy.

 

Porządek, harmonia, struktura i transcendencja tych dzieł podnosi nasze serca i umysły do Boga. W świecie, który ubóstwia brzydotę i tandetę, te wielkie dzieła mówią o transcendentnym porządku, a nawet o wiecznej harmonii i pięknie Boga. W nich widzimy przebłysk wieczności. Niejedno nawrócenie nastąpiło w z powodu spotkania z tym pięknem!

 

3. Wiara jest dobra

Każdy, kto spędził jakiś czas wokół pobożnych katolików odchodzi z wrażeniem, że katolicy są inni. Ciężko jest dostrzec tę różnicę, ale jest ona również nieuchronna. Katolik żyjący w pełni w wierze jest pełen życia, światła i radości. Pobożna katolicka rodzina prawdopodobnie będzie miała piękny ołtarz w centrum swojego domu. Bez wątpienia są oni nastawieni pro-life. Będą się regularnie wspólnie modlić i będą mieli obrazy Jezusa i Marii oraz świętych, które zakrywają ich ściany. Rodzice przeczytają dzieciom historie o zwycięstwie dobra nad złem, życiem świętych i nauczą je cnoty i wartości ofiary. Ich dom będzie wypełniony życiem, ciepłem miłości, pięknem wiary.

 

Krótko mówiąc, pobożny katolicki dom będzie miał atmosferę, kulturę, dobroć, której nie znajdziesz gdzie indziej. A każdy, kto spotkał świętą zakonnicę, mnicha czy kapłana, może zaświadczyć, że oni również promieniują radością, dobrocią i świętością, które są całkowicie zaraźliwe.

 

4. Tabuny świadków

Jedną z rzeczy, w którą wierzą niektórzy protestanci, są święci rywalizujący z Bogiem o chwałę. To znaczy, że uhonorowanie świętego zawsze i wszędzie umniejszałoby chwałę Bożą. Jednak katolicy rozumieją wspaniałą prawdę, że święci nie umniejszają chwały Bożej ani nie konkurują z nim o godność, ale raczej powiększają jego łaskę i zwiększają jego chwałę.

 

Święci są gwiazdami w baldachimie nieba - wielka liczba świadków Pisma Świętego prowadzi nas swoim przykładem i z mocą pomaga nam poprzez swoje modlitwy. Cały honor dany świętym jest ostatecznie odbiciem zdolności Boga do przemiany biednych grzeszników w najbardziej błyszczące przykłady świętości. Nasz Pan rozkoszuje się tym, że używa agentów stworzenia do realizacji swojej woli. Po prostu przeczytaj Pismo Święte i nie będziesz mógł nie zdać sobie sprawy z tego, że Bóg zawsze używał słabych stworzeń do czynienia wielkich rzeczy. I że zawsze będzie.

 

Chrześcijaństwo to nie tylko „ja i Jezus”. Nikt nie jest bowiem zbawiony sam. Niebo jest rodziną, a święci są naszymi starszymi braćmi i siostrami. Jako katolicy możemy wzywać tych niebiańskich przyjaciół i prosić ich o modlitwę, tak jak prosimy o modlitwę przyjaciół i rodziny na ziemi, a oni z mocą będą się za nas wstawiać. Stając się katolikami, stajemy się częścią wielkiego strumienia odkupionych, powracającego do początków Kościoła. Mogę zaświadczyć o radości przyłączenia się do tej wielkiej rzeszy mężczyzn i kobiet, którzy modlą się i modlą i modlą.

 

5. Sakramenty

Prawie każdy chrześcijanin nie-katolik myśli o opowieściach i prawdach Pisma Świętego jako o rzeczywistości historycznej, ale nie o rzeczywistości żywej. Na przykład, zejście Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy było czymś, co przydarzyło się apostołom prawie 2000 lat temu, ale ogień Ducha Świętego już dawno minął od ziemi. Pamiętamy to zdarzenie w sposób abstrakcyjny, jakby dotyczyło ono tylko apostołów i ma z nami dzisiaj bardzo niewiele wspólnego.

 

Katolik widzi rzeczy inaczej. Pięćdziesiątnica nie jest tylko wydarzeniem historycznym - jest to rzeczywistość wieczna, a dziś możemy doświadczyć jej ognia i łaski w sposób równie realny, jak apostołowie. Ostatnia Wieczerza nie była tylko wydarzeniem historycznym. Jest to rzeczywistość żywa, nawet rzeczywistość wieczna, w której uczestniczymy dzisiaj dzięki łasce Ducha Świętego. Kiedy uczestniczymy we Mszy św. i przyjmujemy ciało i krew Chrystusa w komunii, nie jest to "ponowne poświęcenie" Chrystusa, ale uobecnienie Jego wiecznej, raz na zawsze ofiary na Kalwarii dla nas teraz.

 

W rzeczywistości wszystkie sakramenty są wiecznymi uczynkami Boga, które widzimy w Piśmie Świętym, kontynuowanymi dzisiaj przez Jego ciało, Kościół. Sakramenty są wiecznie obecne w czasie, są skrzyżowaniem nieba i ziemi, obecnością duchowości w doczesności. Sakramenty są najcenniejszymi darami, jakie można sobie wyobrazić i są one dostępne bezpłatnie dla każdego katolika.

 

6. Kościół jest wypełniony grzesznikami...

Więc pasujecie do siebie! Jeśli szukasz idealnej, czystej, wolnej od grzechu wspólnoty wiary, Kościół katolicki nie jest dla Ciebie. Kościół jest szpitalem dla grzeszników; miejscem, gdzie ludzka łamliwość może spotkać uzdrawiającą łaskę Jezusa Chrystusa. W Kościele zawsze byli wielcy grzesznicy, ale z dala od umniejszania prawdy wiary dowodzi to raczej, że Kościół oferuje potężne lekarstwo na zaburzenia naszej ludzkiej natury. W swojej ziemskiej służbie Jezus również był otoczony przez grzeszników, a faryzeusze nienawidzili tego faktu.

 

Uwielbiam to, jak Oscar Wilde, notoryczny grzesznik dopiero na łożu śmierci nawrócony na katolicyzm, opisuje Kościół katolicki: „Kościół Katolicki jest dla świętych i grzeszników, a dla osób ważnych jest anglikanizm”

 

7. Wiara dla wszystkich

Wiara katolicka nie jest po prostu dla elity lub kilku wybranych. Od niepamiętnych czasów był domem górników, rolników, żołnierzy, hutników, wszelkiego rodzaju policjantów. Był domem prostych, ignorantów i zwykłych ludzi świata.

 

Ale tak samo był domem największych umysłów, jakie kiedykolwiek znał świat. W Kościele wielcy uczeni, artyści, poeci, powieściopisarze, naukowcy i filozofowie znaleźli wiarę, która żywi zarówno ich umysły, jak i serca.

 

Mistycy, słudzy ubogich, gorliwi misjonarze i wielu innych również znaleźli miejsce w wierze katolickiej. Krótko mówiąc, Kościół katolicki jest domem dla każdego. Jest to najprawdziwszy dom dla ludzkości.

 

8. Wiara katolicka to wiara walcząca

Największą przeszkodą dla rozwoju zła na świecie jest Kościół katolicki. Poprzez swoje rytuały, sakramenty i świętych, Kościół jest najpotężniejszym kanałem łaski, jaki istnieje. Mimo swoich wad promieniuje na świat więcej światła i dobra niż jakakolwiek inna instytucja. Podczas gdy inne grupy i instytucje mogą odegrać swoją rolę w walce ze złem, są one zwykłymi świecami, podczas gdy Kościół jest płonącym ogniskiem, które odpędza ciemność.

 

Świat o tym wie i dlatego nienawidzi Kościoła. Agenci w Kościele i bez niego od wieków starają się go zniszczyć z tego powodu. Ale Kościoła nie można zniszczyć. Kościół walczy ze złem i nigdy nie przestanie tego czynić. Będzie stał aż do końca czasu jako wielki znak zbawienia dla całej ludzkości, kontynuując dzieło odkupienia i pokonania ciemności.

 

9. Kościół katolicki jest prawdziwie uniwersalny

Ludzki umysł jest podatny na rozdzielanie i kategoryzowanie rzeczy w dualności: Wschód i Zachód, Europa lub Azja, Mistyczne lub Racjonalne, Kontemplacja lub Akcja, Predestynacja lub wolna wola, Prosta lub złożona, Nauka lub Wiara i tak dalej. I jest to prawda - wiele różnych sekt, wyznań i ruchów reprezentuje odłamki lub fragmenty prawdy, reprezentując jedną lub drugą z tych dychotomii. Ale tylko jedna instytucja na ziemi jest wystarczająco duża i uniwersalna, by uosabiać wszystkie te dychotomie i utrzymywać je w doskonałym napięciu: Kościół katolicki.

 

Kościół katolicki ma w swoich 20 obrządkach zarówno liturgię wschodnią, jak i zachodnią. Wśród katolickich zakonów religijnych jest wiele aktywnych, służących i pracujących, podobnie jak wiele kontemplacyjnych, modlących się i wstawiających się za światem. Kościół katolicki ma wśród swoich dzieci Afrykanów, Azjatów, Europejczyków, Amerykanów, Latynosów i każdą etniczność pod słońcem. Uczy konieczności wiary, ale także ludzkiego wysiłku. Uczy dobroci nauki, ale także konieczności wiary.

 

Kościół katolicki jest uniwersalny pod każdym względem. Reprezentuje idealną równowagę różnorodności w jedności, a w niej zawarte są wszystkie kolory i odcienie ludzkiej ekspresji i myśli oraz mistyki utrzymane w doskonałej równowadze.

 

10. Kościół jest starożytny

Wśród współczesnych jednostek istnieje rozczarowanie sprawami tanimi i efemerycznymi. Nasz świat napędzany jest przez marketing i reklamę, która żeruje na naszych pragnieniach, oferując nam tanie środki pobudzające w postaci masowo produkowanych śmieci. W głębi duszy ludzie mają tego dosyć i szukają czegoś istotnego, czegoś o głębokich korzeniach.

 

Wiara katolicka oferuje właśnie takie głębokie korzenie. Wiara katolicka, kwitnąca przez dwadzieścia stuleci, reprezentuje wiarę, która jest zarówno starożytna, jak i zawsze nowa. Jest to żywy strumień tradycji, który łączy nas z wiarą naszych przodków w nieprzerwanej ciągłości. Wiara męczenników starożytnego Kościoła jest moją wiarą. Chrześcijanie katakumb, ojcowie pustyni, chłopi starożytnej Europy, zakonnicy, którzy zbudowali starożytne opactwa - wszyscy wyznawaliby to samo wyznanie wiary, co ja. I to jest rzecz chwalebna.

 

Wniosek

Istnieje niezliczona ilość innych powodów, dla których warto zostać katolikiem, ale wszystkie one składają się na jeden główny powód: katolicyzm jest Prawdą.

 

oprac.: malk


DATA: 2019-08-19 06:19
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
36
 
 
 
Skomentuj arytukuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

Prawda jest w Chrystusie
3 miesiące temu / Rob
 
Ja mam jeden powód:W Eucharystii jest ŻYWY JEZUS CHRYSTUS.
5 miesięcy temu / CH.
 
@jeremi To prawda. Wprawdzie marsze świadczą też o wierze i są formą obrony tego w co wierzymy, ale to od naszej "jakości" zależy jaki będzie świat. Od tego codziennego, cichego działania. Od codziennych wyborów.
5 miesięcy temu / Mark II
 
Ludzie! To jest masakra. Świat idzie w złą stronę, zło się szerzy jest walka kościół - LGBT+, walka kościół - ateizm, walka kościół - aborcja, walka kościół - in vitro, walka kościół teoria ewolcjii. I co z tego mamy? nic. Co z tego, że nie będzie aborcji, lewactwa, invitro, LGBT na całym świecie? Ludzie w Boga nie chcą i nie będą wierzyć. Tutaj nie chodzi o to. Nie chodzi tutaj o walkę o poglądy katolickie vs. LGBT lewica kontra prawica. To nie jest wolą Bożą i nie to chce od nas Jezus. My jako chrześcijanie mamy inne zadanie. Ten świat jest głodny, on czegoś szuka. Ci ludzie wszyscy lewacy oni czegoś szukakją. My jesteśmy po prostu za nudni z tymi hasłami: "precz z lewactwem i LGBT". Jeśli nie damy ludziom Jezusa, to nigdy nic się nie stanie. Apostołowie nie walczyli na spory ideologiczne nie robili marszów że LGBT to zło i czerwona zaraza, a głoszeniem DOBREJ NOWINY wywrócili cały świat do góry nogami. Oczywiście mówię to przedewszystkim do siebie.
6 miesięcy temu / Jeremi
 
Jakiej narodowości i jaka była poprzednia wiara? Czy właśnie w USA jest ok.30 000 denominacji tworzonych przez poszukujących własnej drogi?
6 miesięcy temu / Lolek
 
Nic dodać, nic ująć. Jako katoliczka zgadzam się z p. Guzmanem i dziękuję za całościowe oraz wieloaspektowe ujęcie tematu. Nie szukam szczęścia gdzie indziej, bo tutaj, w Kościele Powszechnym, odnalazłam pewną drogę powrotu do Domu Ojca.
6 miesięcy temu / Czytelniczka
 


 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

Nie ma go na naszym portalu?
Napisz! Krótkie komentarze lub felietony - opublikujemy je na Pch24.pl
 
 
 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2020 by
STOWARZYSZENIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
M. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.