DZIŚ JEST:   01   GRUDNIA   2020 r.

Św. Edmunda Campion, męczennika
Św. Eligiusza, biskupa
 
 
 
 

„Braterstwo” pod specjalnym nadzorem. Powołano międzyreligijny komitet

„Braterstwo” pod specjalnym nadzorem. Powołano międzyreligijny komitet
Źródło: TONY GENTILE/Reuters/FORUM

W poniedziałek kraje arabskie oraz Włochy i Hiszpania powołały do życia komitet międzyreligijny, mający za zadanie wdrożenie w życie Dokumentu o ludzkim braterstwie,  podpisanego 4 lutego br. przez papieża Franciszka i dr Ahmeda Al Tajeba, wielkiego imama Al Azhar w Abu Zabi.

 

Komitet złożony z przedstawicieli Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Egiptu, Hiszpanii i Włoch - będzie odpowiedzialny za opracowanie ram zapewniających realizację na forum międzynarodowym i w poszczególnych krajach celów Deklaracji o ludzkim braterstwie. Członkowie komitetu będą spotykać się z przywódcami religijnymi, szefami organizacji międzynarodowych i innymi „osobistościami”  świata w celu wspierania i rozpowszechniania przesłania deklaracji.

 

Komitet ma wezwać organy ustawodawcze do wprowadzenia zapisów deklaracji do ustaw, by promować tolerancję dla innych wyznań. Nowo powołana instytucja będzie również odpowiedzialna za nadzorowanie Abrahamic Family House – „budynku poświęconego harmonii międzywyznaniowej”. W skład komitetu mogą wejść członkowie innych wyznań za obopólną zgodą obecnych przedstawicieli.

 

W poniedziałek szejk Mohamed bin Zajed, książę koronny Abu Zabi i zastępca naczelnego dowódcy sił zbrojnych ZEA powiedział, że komitet pomoże wdrożyć inicjatywy promujące tolerancję, współpracę i pokojowe współistnienie. Szejk podkreślił, że ZEA „popiera wszelkie wysiłki, które promują pokój i rozpowszechniają zasady braterstwa oraz pokojowego współistnienia na całym świecie”. Deklarację o ludzkim braterstwie podpisał podczas wizyty w tym roku w Abu Zabi papież Franciszek wraz z wielkim imamem szejkiem Ahmad al-Tajeb z kairskiego Uniwersytetu al-Azhar.

 

Watykan przekonywał, że wspólna deklaracja jest wyrazem wysiłków na rzecz zjednoczenia ludzkości i działania na rzecz pokoju na świecie, by przyszłe pokolenia mogły żyć w atmosferze wzajemnego szacunku oraz zdrowego współistnienia.

 

Członkami wyższej komisji zostali: biskup Miguel Guixot, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego; prof. Mohamed Mahrasawi, dziekan Uniwersytetu Al-Azhar; Monsignor Yoannis Gaid, osobisty sekretarz papieża Franciszka; sędzia Mohamed Abdel Salam, doradca Wielkiego Imama; Mohamed Al Mubarak, przewodniczący Departamentu Kultury i Turystyki Abu Zabi; Dr Sultan Al Rumaithi, sekretarz Generalny Muzułmańskiej Rady Starszych; oraz Yasser Al Muhairi, pisarz i osobowość medialna ZEA.

 

„Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia” wskazuje m.in., że „przez wiarę w Boga, który stworzył wszechświat, stworzenia i wszystkie istoty ludzkie (równe ze względu na Jego miłosierdzie), ludzie wierzący są wezwani do wyrażenia tego ludzkiego braterstwa poprzez ochronę stworzenia i całego wszechświata oraz wspieranie wszystkich osób, szczególnie tych najuboższych i najbardziej potrzebujących”.

 

Pomysł dokumentu o ludzkim braterstwie „zrodził się z naszych braterskich i otwartych dyskusji, a także w trakcie spotkania, które wyrażało głęboką nadzieję na świetlaną przyszłość dla wszystkich ludzi. Jest to tekst, który został uczciwie i poważnie przemyślany, by stanowić wspólną deklaracją dobrej i uczciwej woli. Jest to dokument, który zachęca wszystkie osoby, które wierzą w Boga i w ludzkie braterstwo, do zjednoczenia się i wspólnej pracy, aby mógł on służyć jako przewodnik dla przyszłych pokoleń, aby szerzyć kulturę wzajemnego szacunku, będąc świadomymi wielkiej Bożej łaski, która sprawia, że wszyscy ludzie są braćmi i siostrami”- czytamy w deklaracji.

 

„W imię sprawiedliwości i miłosierdzia, będących podstawą dobrobytu i kamieniem węgielnym wiary (…) W imię Boga i wszystkiego, co do tej pory zostało powiedziane; Al-Azhar al-Sharif i muzułmanie Wschodu i Zachodu, wraz z Kościołem katolickim i katolikami Wschodu i Zachodu, deklarują akceptację kultury dialogu jako drogi; wzajemnej współpracy jako kodeksu postępowania; wzajemnego porozumienia jako metody i standardu” – stanowi dokument.

 

I dalej: „My, którzy wierzymy w Boga i w ostateczne spotkanie z Nim i Jego sądem, na podstawie naszej odpowiedzialności religijnej i moralnej, oraz poprzez ten dokument, wzywamy samych siebie, przywódców świata, a także architektów polityki międzynarodowej i gospodarki światowej, by usilnie starać się o upowszechnianie kultury tolerancji i współistnienia w pokoju; interweniowania tak szybko, jak to możliwe, by powstrzymać przelewanie niewinnej krwi i położenie kresu wojnom, konfliktom, degradacji środowiska oraz upadkowi moralnemu i kulturowemu, jakiego obecnie doświadcza świat”.

 

Deklaracja stwierdza: „Potwierdzamy także znaczenie przebudzenia świadomości religijnej i potrzeby ożywienia tej świadomości w sercach nowych pokoleń poprzez zdrową edukację i przylgnięcie do wartości moralnych i właściwego nauczania religijnego. W ten sposób możemy przeciwstawić się skłonnościom indywidualistycznym, egoistycznym, konfliktogennym, ślepemu radykalizmowi i ekstremizmowi we wszystkich jego postaciach i przejawach”.

 

„Pierwszym i najważniejszym celem religii - stwierdzili autorzy deklaracji - jest wiara w Boga, oddawanie Jemu czci oraz zachęcenie wszystkich ludzi, aby uwierzyli, że ten wszechświat zależy od Boga, który nim rządzi. On jest Stwórcą, który nas ukształtował Swoją boską mądrością i obdarzył nas darem życia, aby ten dar chronić. Jest ono darem, nikt nie ma prawa go niszczyć, zagrażać mu oraz manipulować nim dla własnej przyjemności. W istocie każdy musi strzec tego daru życia od jego początku aż do jego naturalnego kresu. Dlatego potępiamy wszelkie praktyki, które stanowią zagrożenie dla życia, takie jak ludobójstwa, zamachy terrorystyczne, przymusowe wysiedlenia, handel ludzkimi organami, aborcja, eutanazja. Podobnie potępiamy działania polityczne promujące te praktyki. Co więcej, stanowczo oświadczamy, że religie nigdy nie mogą nakłaniać do wojny, postaw nienawistnych, wrogości i ekstremizmu, ani też nie mogą nakłaniać do przemocy ani do przelewania krwi”.

 

„Dlatego wzywamy wszystkich, których to dotyczy, do zaprzestania posługiwania się religią w celu wzbudzania nienawiści, przemocy, ekstremizmu oraz ślepego fanatyzmu, do zaprzestania używania imienia Boga dla usprawiedliwiania zabójstw, eksterminacji, terroryzmu oraz ucisku. Prosimy o to na podstawie naszej wspólnej wiary w Boga, który nie stworzył ludzi, żeby byli zabijani lub walczyli ze sobą nawzajem, ani też by nie byli torturowani czy poniżani w swoim życiu i egzystencji. Bóg Wszechmogący nie potrzebuje niczyjej obrony i nie chce, aby Jego imię było używane do terroryzowania ludzi”.

 

Dokument wzywa do „dialogu, porozumienia i upowszechnienia kultury tolerancji, akceptacji innych i pokojowego współżycia”. „Dialog między ludźmi wierzącymi oznacza spotkanie się na ogromnej przestrzeni wspólnych wartości duchowych, ludzkich i społecznych - i na tej podstawie przekazywanie najwyższych wartości moralnych, do których dążą religie. Oznacza to również unikanie dyskusji nieproduktywnych” – czytamy.

 

W deklaracji mowa jest o „pełnym obywatelstwie”, opierającym się na równości praw i obowiązków, odrzucającym „dyskryminujące użycie określenia mniejszości, które rodzi poczucie izolacji i niższości”.

 

„Kościół katolicki i Al-Azhar, poprzez wzajemną współpracę ogłaszają i zobowiązują się przekazać ten dokument władzom, wpływowym przywódcom, osobistościom religijnym na całym świecie, odpowiednim organizacjom regionalnym i międzynarodowym, organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, instytucjom religijnym i czołowym myślicielom. Ponadto zobowiązują się do przedstawienia zasad zawartych w tej Deklaracji na wszystkich poziomach regionalnych i międzynarodowych, jednocześnie żądając, aby zasady te zostały przełożone na politykę, decyzje, teksty legislacyjne, kierunki studiów i materiały środków przekazu” – stanowi deklaracja z Abu Zabi.

 

Dokument spotkał się z ostrą krytyką katolików, wskazujących, że zaczyna się on „w imię Boga” który – jak pisał np. prof. Roberto de Mattei – „jeśli ma być Bogiem wspólnym wszystkim nie może być niczym innym , jak tylko Allahem muzułmanów. Bóg chrześcijan jest w rzeczywistości jeden pod względem natury, ale w trzech Osobach boskich, równych i odrębnych: Ojca, Syna i Ducha Świętego”.

 

Włoski historyk i publicysta przypomniał, że „od czasów Ariusza Kościół zwalczał antytrynitarian i deistów kwestionujących lub odrzucających tajemnicę, która dla chrześcijan jest największą. Islam – wprost przeciwnie – odrzuca ją ze zgrozą, jak sura „O szczerości wiary” głosi: „On – Bóg Jedyny, Bóg Wiekuisty! Nie zrodził i nie został zrodzony! Nikt Jemu nie jest równy!” (Koran 112,2-4)”.

 

De Mattei zauważył, że w rzeczywistości w deklaracji z Abu Zabi cześć nie jest ani oddawana Bogu chrześcijan, ani bogu islamu, ale świeckiemu bóstwu, „ludzkiemu braterstwu”, które „obejmuje wszystkich ludzi, jednoczy ich i czyni równymi”. Sama deklaracja – w jego ocenie – jest pochwałą indyferentyzmu.

 

W żadnym punkcie tak naprawdę nie wspomina się fundamentalnej metafizyki wartości pokoju i braterstwa, ale nieustannie się do nich nawiązuje. „Dokument ten, kiedy stwierdza, że „pluralizm i różnorodność religii, koloru skóry, rasy i języka są wyrazem mądrej woli Bożej, z jaką stworzył istoty ludzkie”, nie wyraża ekumenizmu potępionego przez Piusa XI w Mortalium animos (1928 r.), ale indyferentyzm potępiony przez Leona XIII w encyklice Libertas praestantissimum (20 czerwca 1888 r.), który definiuje jako doktrynalny system uczący, że „każdemu wolno albo wyznawać religię jaką mu się podoba, albo też nie wyznawać żadnej”.

 

„W deklaracji z Abu Zabi chrześcijanie i muzułmanie podporządkowują się podstawowej zasadzie masonerii, zgodnie z którą wartości rewolucji francuskiej, jakimi są wolność i równość, powinny znaleźć swą syntezę i realizację w powszechnym braterstwie” – sugeruje włoski publicysta.

 

Przypomina on, że „Ahmad el-Tajeb, który wraz z papieżem Franciszkiem sporządził ten tekst, jest dziedzicznym szejkiem Bractwa Sufich Górnego Egiptu, a w islamskim świecie Al-Azhar i uniwersytet, którego jest rektorem, charakteryzuje się tym, że proponuje ezoteryzm suficki jako „wprowadzający most” pomiędzy wschodnią a zachodnią masonerią (por. Gabriel Mandel, Federico II, il sufismo e la massoneria, Tipheret, Acireale 2013)”.

 

Źródło: thenational.ae., PCh24.pl.,w2.vatican.va

AS


DATA: 2019-08-21 14:03
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
28
 
 
 
Skomentuj artykuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

cz.3. Niech wszędzie słynie Imię Jezusowe, Gusła i fałsze zniszcz Mahometowe; Niechaj co rychlej z pieśni chrześcijańskich Zabrzmi Twa chwała w meczetach pogańskich. Zmiłuj się, zmiłuj, dalej w pohańbienie Nie daj miejsc świętych, zkąd wyszło zbawienie; Niech się już więcej z nas nie urągają, Daj ich zwyciężyć, niechaj Cię poznają Niech onym, jak nam, w tamtych krajach wszędzie, Jedna owczarnia, jeden pasterz będzie; I wszystkich razem racz nas w niebie stawić, Byśmy Cię mogli społem wiecznie sławić. Amen. za: Śpiewnik Pelpliński
ponad 1 rok temu / asosin
 
cz.2. Panie Zastępów! Cóż Tobie trudnego? Tylko Ty rozkaż, dokażesz wszystkiego; Wszak głos Twój Jerych słabem szkłem obalił, Słońce wstecz zemknął, Pentapolim spalił. W głębokiem morzu kwieciom dno uprawił, Jordan kształt skał niewzruszonem stawił, By nogą suchą lud upodobany Wszędzie przewodził wyniszczać pogany. Boże wszechmocny! Czy dziśże skrócone Łask Twoich będą moce niezmierzone? Zmiłuj się, zmiłuj, rzecz słowo królowi, By mocą Twoją wziął państwo Turkowi. Szczęść, Boże, lud nasz z wodzem i Hetmany, Pogrom Tatary, Turki, Bisurmany, Niechaj poznają, żeś Ty Bóg sam prawy, Bo obrzezańcy bluźnią Twoje sprawy. Ci wyniszczają chwałę Twoją świętą, By rozszerzali obłudność przeklętą, Zhańbili Świętych, ołtarze, kościoły, Z nich czynią stajnie, śpichlerze, stodoły. Powstań, o Panno, skarz takowe zbrodnie, Spraw, niechaj służym wszyscy Tobie zgodnie; Przywróć nam miejsca zbawienia naszego, Gdzie niegdyś stały nogi Syna twego.
ponad 1 rok temu / asosin
 
Kiedy czytam o takich rzeczach, zawsze przypomina mi się piękna, prawdziwie ekumeniczna pieśń: Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy, Łzy wylewając serdecznie wzdychamy: Daj zgodę, miłość chrześciańskim panom, Niech mężnie staną przeciwko poganom. Potłum niewiernych schizmy, herezye, Niech naród każdy naszą wiarą żyje; Podwyż Kościół Twój, niech moc Twoję czuje, Z Twych nieprzyjaciół niechaj tryumfuje. Puść na pogany strach gniewu walnego, Niech się przelękną Imienia Twojego; Daj cesarzowi moc chrześcijańskiemu, Zgubę domowi spraw otomańskiemu. Błogosław Króla, Monarchę Polskiego, Daruj zwycięstwo szablom wojska jego; Daj mu i Roschi, Daki, Gazaryą, Serby, Bułgary, Romli, Natalią. Niech mocą Twoją aż do Diarbeki Uprzątnie brzydkość Antychrysta Mekki; Niech na moszeą, gdzie ksieżyc Osmanów, Stawi Krzyż święty w radość chrześcijanów. ...
ponad 1 rok temu / asosin
 
braćmi i siostrami są dzieci TEGO SAMEGO ojca I TEJ SAMEJ MATKI! Naszym Ojcem jest Bóg w Trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha św. Naszą Matką jest Niepokalana Maryja! To proste, jak budowa cepa! Kto uznaje się za dziecko TEGO Boga i TEJ MATKI - jest mi bratem i siostrą! Bracia i siostry mają to samo "nazwisko" = KATOLICY! Amen! Innych będę szanować jako stworzenia Boganawet, jeśli nie chcą tego uznać, ale dopóki nie przyznają się do swojego Ojca i Matki nie mogę ich uznać za swoich >braci< . Są moimi ZNAJOMYMI tylko : Pozdrowienia dla znajomych i uściski dla braci!
ponad 1 rok temu / sorella
 
Uwierzylabym w to wszystko naprawde, nawet intencja wydaje sie wlasciwa, gdyby nie jeden maly szczegol, ze w tzw. watykanskim spocie ekumenicznym zostal usuniety krzyz! Oraz, ze gdy kard. Marx z drugim kard. juz teraz nie pamietam nazwiska pojechali do Palestyny i Jerozolimy to schowali pektoral, tlumaczac, ze nie chcieli urazic zydow i muzulmanow. To nie jest ekumenizm. Ja chetnie przyjme pod swoj dach w goscine i zyda i muzulmanina. Ale jesli ktorys z nich powie, ze nie moze zjesc ze mna kolacji, bo mu krzyz przeszkadza, ktory wisi w mojej jadalni, to ja krzyza nie zdejme, tylko grzecznie poprosze, zeby opuscili moj dom. I tak rozumiem ekumenizm. A to co robi Watykan to skandal i zaparcie sie Chrystusa!
ponad 1 rok temu / Krakowianka
 
Niby to takie szlachetne, ale wzbudza niepokój w kontekście tego co dzieje się w Europie. Czyżby Papież dostrzegł fakt islamizacji chciał zaradzić ewentualnym konsekwencjom? A jeśli chodzi o inny aspekt tego zjawiska, który tu był podnoszony, to Global Impact Church już istnieje.
ponad 1 rok temu / Szyszka
 


 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2020 by
STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.