DZIŚ JEST:   25   WRZEŚNIA   2020 r.

Św. Kleofasa
Bł. Ładysława z Gielniowa
 
 
 
 

Błędy Rosji wczoraj i dziś

Błędy Rosji wczoraj i dziś
Fot. Aleksiej Witwicki / FORUM

Obchodząc setną rocznicę objawień fatimskich należy spojrzeć na ich aspekt profetyczny, a mianowicie na wątek dotyczący Rosji. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na moment, w którym została ona wspomniana oraz na faktyczne znaczenie słów wypowiedzianych w odniesieniu do tego kraju przez Matkę Bożą.

 

Rok 1917 jest kluczową datą w historii Rosji. W tym właśnie roku wybuchła rewolucja – z początku liberalna, potem bolszewicka. Na wiele dziesiątków lat wyznaczyły one przyszłość państwa, jego obywateli oraz, później – znaczącej części Europy i świata.

 

Dalszy rozwój wydarzeń zdecydowanie wyznaczył granice rozumienia Rosji, do której możemy zaliczyć te części imperium, które nie należą do cywilizacji łacińskiej. Na czym można oprzeć takie kryterium? Przede wszystkim, a może i wyłącznie – na pierwszej reakcji społeczeństw wobec programu i działania rewolucji bolszewickiej. Wywołała ona jednoznaczny, skuteczny sprzeciw tylko w kręgu narodów należących do cywilizacji łacińskiej. Pozwoliło to jednak na odparcie pierwszego natarcia bolszewików. Główna siła ich powtórnego nadejścia, w trakcie II wojny światowej, leżała już nie w demoralizującej propagandzie. Opierała się natomiast na militarnej przemocy, Doprowadziła w rezultacie do bezwarunkowego odrzucenia komunizmu przez społeczeństwa tych krajów. Możemy więc stwierdzić, iż takie pojęcie Rosji bezpośrednio dotyczy nie tylko jej samej, ale także muzułmańskich krajów Azji Środkowej oraz prawosławnych i rosyjskojęzycznych mieszkańców Białorusi i Ukrainy. Tworzyli oni dominującą społeczność – do dzisiaj w przypadku Białorusi i do niedawna także Ukrainy.

 

Gdzie jest Rosja?

Jeśli zatem definiujemy Rosję jako obszar, gdzie sięga język rosyjski, gdzie sięga prawosławie, mówimy oczywiście o rdzeniu kultury i tożsamości rosyjskiej. Musimy stwierdzić żywiołowy charakter tej kultury, która nie uznaje istniejących granic. Nie uznaje w zasadzie również odrębności innych podmiotów lub tworów państwowych. Ewentualnie uznaje ich podmiotowość, chociaż tylko częściowo, narzucając własny kontekst i przekaz, w sensie ideologicznym uzależniając te podmioty od siebie.

 

Tylko rozpoznając dany mechanizm społeczny możemy zrozumieć, dlaczego „błędy Rosji” miały możność rozpowszechnienia się po całym świecie, jak powiedziała Matka Boża w Fatimie. Energia oraz skuteczność działań Rosji rzeczywiście budziła i nadal budzi podziw w gronie zewnętrznych obserwatorów. Diabelska interpretacja idei sprawiedliwości społecznej okazała się płomieniem dla wielu społeczeństw na wschodzie i zachodzie. Zniszczeń, których dokonała w duszach ludzi, w kulturze zarówno duchowej jak i materialnej, nie da się odnowić nawet w ciągu kilku pokoleń. Oczywiście, najbardziej Rosja zniszczyła samą siebie.

 

Autorzy interpretacji objawień fatimskich, mówiąc o „błędach Rosji” zawężają często to pojęcie wyłącznie do ideologii komunistycznej oraz jej materialnych następstw. To jest, oczywiście słuszne w sensie zewnętrznych objawów tych błędów, natomiast ograniczenie czasowe, odpowiadające okresowi formalnych rządów partii komunistycznych w ZSRS oraz jego satelitach, wydają się być nietrafione.

 

Kluczową kwestią jest tu nawrócenie Rosji, o którym Matka Boża także mówiła, że ma się dokonać za sprawą poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Marii przez papieża, wspólnie z biskupami całego świata. Ośmielę się stwierdzić, że takie poświęcenie nadal nie miało miejsca, a w związku z tym nawrócenie Rosji do dnia dzisiejszego nie nastąpiło. Dlatego nie należy uważać, iż nastąpił kres zjawisk, które możemy nazwać „błędami Rosji”. Te błędy nadal są aktualne, nadal się szerzą, mimo iż przybrały inną formę, a czasem mają zmodyfikowaną treść.

 

Katalog błędów

Przejdźmy w takim razie do wyliczenia i charakterystyki tych błędów, na początku marszu rewolucyjnego i w aktualnym momencie:

 

- idea budowania „raju na ziemi – komunizmu”, co jest niewątpliwą herezją w oczach Kościoła, jednocześnie tworząca fałszywą perspektywę materialistyczną w odniesieniu do celu bytowania człowieka na Ziemi;

 

- usunięcie religii ze sfery publicznej oraz z życia jednostek;

 

- idea wychowania „nowego człowieka”, negująca obecność grzechu pierworodnego w naturze ludzkiej. Stworzyła ona zafałszowany obraz człowieka;

 

- ideologia gender oraz uderzenie w instytucję rodziny w postaci rozwodów, pomysłu „życia w komunie w obecności kobiet, we wspólnej własności mężczyzn”, tak zwanej aborcji wprowadzonej w 1917 roku, z przerwą 1936-1955, „wyzwolenia i równouprawnienia kobiet” poprzez zaangażowanie ich do pracy w stopniu identycznym jak mężczyzn oraz depenalizacja homoseksualizmu;

 

- idea „sprawiedliwości społecznej” w postaci ekspropriacji, zniesienia własności prywatnej jako instytucji umożliwiającej realizację swobodnej woli osoby;

 

- szerokie wprowadzenie do katalogu metod politycznych pełnej eksterminacji przeciwników politycznych, oraz genocydu, patrz: operacja polska NKWD 1937-1941, obozy pracy i zagłady na „nieludzkiej ziemi”, „hołodomor” na Ukrainie, Kuropaty na Białorusi, Katyń etc.

 

Przytoczone wyżej wyliczenie „błędów Rosji” w zasadzie jest znane z historii i dobrze udokumentowane. Nie ma natomiast woli politycznej – zarówno w sercu dawnego imperium, jak i państwach byłego ZSRS oraz obozu socjalistycznego (może z wyjątkiem krajów bałtyckich tudzież obecnej Ukrainy) – by dokonać moralnego i prawnego potępienia tych błędów.

 

Czymże są aktualne „błędy Rosji”, o których możemy mówić dzisiaj? Czy nie jest to tylko pokłosie „błędów Rosji sowieckiej”? Oczywiście, „stare błędy” nadal są obecne w pewnych obszarach życia, nadal wywierają wpływ na świadomość mieszkańców Rosji i krajów ościennych, chociaż już nie w takim stopniu systemowo, jak niegdyś, dzięki działaniu zinstytucjonalizowanej partii komunistycznej. Dodać tu należy również, że te „stare błędy Rosji”, zaniesione do pewnych krajów, nadal wydają swe okropne owoce w Chinach, Korei Północnej, Chinach, Wietnamie, Kubie, Nikaragui, Wenezueli czy Białorusi.

 

Pewne „błędy Rosji” nie zostały upowszechnione w pierwszym momencie marszu rewolucji, ale zostały odłożone na przyszłość i były po cichu rozwijane przez aktywistów sowieckich na emigracji, zdobywając zwolenników. Po upadku komunizmu idee te znalazły wdzięczny grunt w samej Rosji. W ciągu zaś ostatniego ćwierćwiecza zyskały siłę oraz licznych promotorów.

 

Stare błędy w nowych szatach

Przede wszystkim warto tu wymienić ideę euroazjatycką. Powstała ona jako swego rodzaju synteza dwóch, od dawna obecnych w kulturze rosyjskiej orientacji: zapadnikow (zwolenników Zachodu) i poczwiennikow (zwolenników specyficznej drogi Rosji opartej o związek z poczwą – glebą, ziemią). Euroazjatyzm uformował się jako koncepcja geopolityczna wyjaśniająca ideę „osobliwej drogi Rosji” „poczwiennikow”. Zakładał on, iż cywilizacja rosyjska nie miała stanowić części europejskiej cywilizacji zachodniej. Nowopowstały ruch euroazjatycki kiełkował akurat na Zachodzie, w kręgach „białej emigracji”, wyparty z Rosji przez rodzimy bolszewizm.

 

Wśród prominentnych postaci założycieli nurtu euroazjatyckiego należy wymienić ks. Mikołaja Trubieckoja, geografa i ekonomistę Piotra Sawickiego, na etapie początkowym również kapłana prawosławnego, Georgija Florowskiego. Doszli oni do wniosku, iż bolszewicka rewolucja była konieczną reakcją na próbę westernizacji rosyjskiego społeczeństwa, rozpoczętą za czasów cara Piotra I. Byli przekonani, że reżim sowiecki jest zdolny do ewolucji, odrzuci maskę proletariackiego internacjonalizmu oraz wojującego ateizmu i przekształci się w nowy – nacjonalistyczny, prawosławny rząd, oparty na idei Eurazji.

 

Ruch euroazjatycki został rozbity przez bolszewików w ramach znanej operacji „Trust”. Ale sama idea nie umarła. Myślicielem-kontynuatorem projektów założycieli nurtu euroazjatyckiego został Lew Gumilow – rosyjski etnolog i archeolog połowy i końca XX wieku, który określał siebie jako „ostatniego euroazjatę”. Czyż dzisiaj nie doszło nareszcie do opisywanej przed wiekiem zmiany?

 

Dzisiaj euroazjatyzm zinstytucjonalizowany w Rosji reprezentuje Euroazjatycki Związek Młodzieży – organizacja polityczna o zasięgu międzynarodowym, z siedzibą w Moskwie. Głównym ideologiem związku jest rosyjski działacz narodowy oraz zwolennik imperialnej Rosji, Aleksander Dugin. Charakterystycznymi cechami wczesnego i współczesnego euroazjatyzmu są: ideowy relatywizm, gnostycyzm, wyrażający się w stwierdzeniu, iż ideę należy „wyczuwać” oraz synkretyzm, dążący do stworzenia panteonu wierzeń i religii Eurazji. W tak zwanym katechizmie młodzieżówki ruchu euroazjatyckiego możemy przeczytać rzeczy dobitnie świadczące o nowych błędach Rosji, które może ona zanieść na cały świat:

 

„Możesz wierzyć w co sobie życzysz. Istnieje absolutna prawda. Ale nie jedna. Każda tradycja i religia woła ku dalekim brzegom. I robi dobrze: w tym godność ducha. Niech każdy zrobi wybór sam – ktoś w oparciu o głos krwi, ktoś o własną wolę, ktoś o tradycję rodzinną, rodu, plemienia.

 

Jeśli nie wierzysz w nic, nieś to w sobie sam – nicość to też kategoria istotna. Ale trzeba być prawdziwym. Wierzysz – robisz prawidłowo. Zapytają w co, opowiesz. Nie zapytają, nie narzucaj. Wiara to nie fanatyzm, nie plakat reklamowy. Idź zgodnie z nią drogami serca oraz wykonuj jej przykazania – wewnętrzne i zewnętrzne. Ale nie przesadzaj z tym – zostaniesz nudnym neofitą.

 

Lepiej ćwicz rano swoje ciało w biegu oraz wykonuj zadania Związku. To formuje Ciebie w najważniejszym – jako jednostkę bojową. A prawdziwa wiara potrzebuje tylko bitnych żołnierzy, rycerzy ducha.

 

Naszym ideałem – siła. Mocny jesteś potrzebny swojemu Kościołowi, wspólnocie. Słaby nie jesteś potrzebny nikomu”.

 

 

Aleksander Stralcov-Karwacki

DATA: 2017-05-21 06:35
AUTOR: ALEKSANDER STRALCOV-KARWACKI
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
0
 
 
 
Skomentuj artykuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

Zarzucasz Autorowi kompletny brak wiedzy, a potwierdzasz niektóre jego tezy. Czyli dla ciebie kompletny brak wiedzy charakteryzuje tego z kim się w znacznej mierze zgadzasz? Z kolei, sam nawet nie znasz podstaw matematyki. Skoro przyznajesz Autorowi rację że w Rosji są cztery główne religie, a także przyznajesz Autorowi rację że są to: prawosławie, judaizm, buddyzm i islam, czyli właśnie cztery religie, to przecież czwartą nie może być szamanizm. Może być co najwyżej piątą, ale wtedy sam sobie zaprzeczysz że głównych religii jest cztery. Wracaj do podstawówki, ale nie sowieckiej, bo ona jeszcze bardziej zryje ci mózg.
ponad 3 lata temu / do Gość Janek
 
@Stralcov-Karwacki A. Pan kompletnie nie ma wiedzy o sprwach religijnych w Rosji. Są tam 4 głównie religie, czwartą, o której pan nie napisał, jest szamanizm. Ponadto są tam pozostałe religie, których wcale nie traktuje się jako sekty, ale nie mają one tych ulg i wsparcia, co 4 główne. Religia katolicka jest w grupie tych pozostałych, ale nikt nie przeszkadza kapłanom katolickim w ich posłudze.
ponad 3 lata temu / Gość Janek
 
W Rosji nie prześladuje się prawosławie, judaizm, buddyzm i islam - które są "oficjalne" wg prawa Federacji Rosyjskiej. Natomiast prześladuje się religię katolicką, która jest traktowana jako sekta. Naprzeciwko kościoła katolickiego w Smoleńsku (na cmentarzu) w czasie Mszy Świętej zazwyczaj jest obecny współpracownik FSB, który rejestruje, kto wchodzi i wychodzi z Kościoła. W Rosji zdarzają się zabójstwa duchownych katolickich, jak naprzykład śp. Otto Messmera SI oraz śp. Wiktora Betankura (w 2008 r.).
ponad 3 lata temu / Stralcov-Karwacki A.
 
A dlaczego to NN kolejny raz "goni króliczka",oceniając chrześcijan? Na dodatek oceniając obłudnie, bo krytykuje u nich to co dotyczy NN? Czyżby brak mu było konceptu?Widać jak cierpi na chrystianofobię. Trzeba zauważyć,że ta jego działalność nie jest "naprawianiem działań chrześcijan", lecz szydzeniem z chrześcijan. Jak zwykle bezpodstawnie NN jest przekonany o swoich racjach,mimo tego,że zauważalna rzeczywistość świadczy zupełnie coś innego.Czego dowodem są publiczne wypowiedzi,a z braku zasadniczych argumentów na temat, NN posługuje się nawet dość wyssanymi z palca epitetami obrażającymi swych przeciwników,aby zdyskredytować sens wypowiedzi.Świadczy to o jego braku skłonności do dyskusji na temat.A może brak chęci do wysiłku na poszukiwanie zasadniczych argumentów.To się nazywa perfidia.
ponad 3 lata temu / do NN
 
Do WSzP "Krzysztofa"; 1oo/100 % w mojej ocenie i tylko na podstawie obserwacji, co wprowadzają w czyn niektórzy "nasi", "mędrcy", i "nauczyciele" -"prawdy tylko pozornej" ( filmy, filmiki, gry dla małych dzieci i "wyrośniętych" i ta do mdłości językowa forma beczenia; y,y,y lub a,a,a, .... -czy to "nasza" skłonność kulturowa lub na innym podłożu -objawia się na wszystkich płaszczyznach naszego życia). Jak by to dziś nazwał nasz poeta Śp. Mikołaj Rej -zapomniany -czyżby też celowo ....-jak wielu innych znamienitych Naszych Rodaków ? Idzie "nove" jako bożek wspierane przez "inżynierów od kształtowania umysłów od najmłodszych ( "bajki" i inne wszech ogarniajace wynalazki -demony )
ponad 3 lata temu / Stanislavus
 
A dlaczego to (do NN) nie zabiera głosu w temacie, lecz tylko "goni króliczka",ocenia moje wypowiedzi? Czyżby brak mu było konceptu?Widocznie cierpi na ....?.Trzeba zauważyć,że to nie jest "naprawianie działań chrześcijan",ani "szydzenie", zwących się katolickimi chrześcijanami,a to jest duża różnica,są oni zbyt przekonani o swoich racjach,mimo tego,że zauważalna rzeczywistość świadczy zupełnie coś innego.Czego dowodem są ich publiczne wypowiedzi,a z braku zasadniczych argumentów na temat,posługują się nawet dość wyssanymi z palca epitetami obrażającymi swych przeciwników,aby zdyskredytować sens wypowiedzi.Świadczy to o ich braku skłonności do dyskusji na temat.A może brak chęci do wysiłku na poszukiwanie zasadniczych argumentów.To się nazywa lenistwo.
ponad 3 lata temu / NN
 


 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2020 by
STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.