DZIŚ JEST:   29   MARCA   2020 r.

V Niedziela Wielkiego Postu
Św. Stefan IX, papież
Św. Bertold, kapłan
 
 
 
 

Biskupi i przeorzy niejednomyślni. W niektórych diecezjach wierni nie wejdą do kościołów

Biskupi i przeorzy niejednomyślni. W niektórych diecezjach wierni nie wejdą do kościołów
Fotograf: Andrzej SidorArchiwum: Forum

Jesteśmy świadkami bezprecedensowej sytuacji – w dobie zagrożenia epidemiologicznego biskupi apelują do wiernych o nieuczestniczenie w Mszach Świętych. Rząd zabronił zgromadzeń liczniejszych niż pięćdziesięcioosobowe, ale gdzieniegdzie na Msze będzie mogło wejść znacznie mniej wiernych. Albo nikt – jak w Gliwicach i w niektórych kościołach ojców dominikanów.

 

„Podczas każdej Mszy św. może przebywać wewnątrz kościoła jednorazowo maksymalnie do 50 osób. Na drzwiach wejściowych należy umieścić wyraźną informację na ten temat. Należy policzyć osoby wchodzące do kościoła” – czytamy w dekrecie abp. Gądeckiego, metropolity poznańskiego i jednocześnie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Metropolita poznański zachęca, aby parafie ze swoich świątyń – w miarę możliwości technicznych – transmitowały w mediach społecznościowych niedzielną Mszę św. z homilią duszpasterza, jak również codzienną wieczorną modlitwę różańcową. „Należy tworzyć w kościołach okazje do całodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy, aby wierni mogli wstępować tam na modlitwę osobistą” – pisze abp Gądecki. W sobotę o godz. 20.00 TVP 1 i TVP Info wyemituje orędzie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego związane ze stanem zagrożenia epidemicznego w kraju – poinformował dodatkowo rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik. „W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, zachęcam do skorzystania z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych” – napisał na Twitterze przewodniczący Episkopatu Polski.

 

W Krakowie jak w Poznaniu

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski zgodnie z zaleceniami Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej. „Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe” – czytamy w dekrecie. „Zachęcam wiernych, aby poza liturgią indywidualnie nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą” – apeluje abp Jędraszewski i poleca duszpasterzom aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia i aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu. Metropolita krakowski poleca także, aby kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną, a także prosi o solidarność z osobami starszymi, potrzebującymi i samotnymi, np. poprzez pomoc w zakupach.

 

Podobne rozwiązania zaordynowali biskupi Piotr Libera (diecezja płocka), Romuald Kamiński (diecezja warszawsko-praska, gdzie zawieszone zostaje też wspólne celebrowanie nabożeństwa: Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej, Godzinek, Różańca, Koronki do Miłosierdzia Bożego), metropolita białostocki Tadeusz Wojda, metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz, metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś oraz metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga.

 

Bielsko-Biała. Na Mszy tylko ci, którzy zamówili intencję

Zupełnie inaczej do sprawy podszedł biskup diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel. Według jego zarządzenia w każdej Eucharystii, także niedzielnej, mogą uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję tej Mszy świętej. Jednocześnie ordynariusz udzielił dyspensy wszystkim wiernym na terenie diecezji bielsko-żywieckiej od uczestnictwa w niedzielnej liturgii i wezwał do pozostania w domach. W przypadku pogrzebów i ślubów uczestniczy tylko najbliższa rodzina. Odwołane zostają wszystkie nabożeństwa, w tym Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa” – napisał hierarcha i zaapelował o „daleko idącą samodyscyplinę, pozostając w domach”. „Nie narażajmy duszpasterzy na odpowiedzialność karną za złamanie obowiązującego prawa. Zostało ono wprowadzone, aby powstrzymać falę zachorowań i śmierci” – wezwał.

 

Nowy Targ. Msza co pół godziny

Ciekawe rozwiązanie zastosowała największa parafia w Nowym Targu – pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W związku z koronawirusem zmieniono porządek Mszy św. – w niedzielę Eucharystie będą co 30 minut. - Zgodnie z wytycznymi zarówno polskiego rządu jak i Episkopatu zmieniamy porządek Mszy św., tak aby liczba wiernych nie przekroczyła 50 osób - mówi ks. Stanisław Strojek, proboszcz parafii i zarazemdziekan dekanatu nowotarskiego. - Zależy nam na tym, aby być z ludźmi cały czas. Dlatego będziemy posługiwać cały dzień, od godz. 6.00 do 20.30 – dodaje ks. Strojek. Do kościoła będzie można wejść tylko jednymi drzwiami. Wierni będą dokładnie liczeni. Jeśli liczba osób chętnych przekroczy limit 50, to będą poproszeni o zaczekanie na kolejną liturgię.

 

Pierwsza Msza św. zaplanowana jest na 6.00. Następne na 6.30, 7.00, 7.30. Między 8 a 9 jest przerwa. Kolejne liturgie: 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00. Od 12.30 do 13.30 kolejna przerwa. Potem Msze św. rozpoczną się od 13.30, ostatnia o 15.30. Od godz. 16.00 przerwa 60 min. Popołudniowe Eucharystie rozpoczną się od 17.00 (17.30, 18.00). Od 18.30 do 19.30 przerwa. Ostatnie dwie: 19.30 i 20.00.

 

Szok w Gliwicach – Mszy nie będzie 

Natomiast biskup diecezji Gliwickiej Jan Kopiec… zabronił komukolwiek z wiernych udziału we Mszy Świętej! W jego komunikacie czytamy: „odwołane zostają planowe godziny Mszy św. we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Gliwickiej. Kapłani będą odprawiać przewidziane Msze św. w kościołach parafialnych lub kaplicach, według wyznaczonych na te dni intencji, jednak bez udziału ludu (sine populo); nakazuję jednocześnie odprawienie jednej Mszy św. każdego dnia do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii; z powodów duszpasterskich udzielam prawa binacji i trynacji”. Jednocześnie biskup ogłosił dyspensę dla wszystkich: „ze względu na decyzję o sprawowaniu Mszy św. bez udziału ludu udzielam wszystkim diecezjanom oraz innym osobom przebywającym na terenie Diecezji Gliwickiej, dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św; jednocześnie przypominam o możliwości uczestniczenia w Eucharystii za pośrednictwem środków społecznego przekazu”.

 

W diecezji tej zawieszone zostają nabożeństwa Gorzkich żali i Drogi Krzyżowej we wszystkich kościołach i kaplicach. A uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć jedynie do trzeciej stacji (na cmentarzu), w obecności najbliższej rodziny (nie więcej niż 50 osób). Msza św. pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, ale sine populo lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego.

 

Jednocześnie biskup zalecił otwarcie kościołów celem umożliwienia indywidualnej modlitwy, mając jednak na uwadze, by jednorazowo w kościele nie przebywało więcej niż 50 osób oraz zorganizowanie dyżurów w konfesjonale w ciągu dnia.

 

Archidiecezja katowicka – dyspensa dla wszystkich

Metropolita katowicki natomiast zalecił wiernym pozostanie w domach i powstrzymanie się od uczestniczenia w Mszach św. w kościołach. Jak poinformował sekretarz i rzecznik arcybiskupa Wiktora Skworca, ks. dr Tomasz Wojtal, wszyscy wierni archidiecezji katowickiej zostają objęci dyspensą od uczestnictwa w niedzielnej liturgii: „Nie ma obowiązku uczestniczenia w Eucharystii (…). Prosimy, aby pozostać w domu, aby korzystać z transmisji radiowych, telewizyjnych, internetowych. Chodzi o naszą wspólną mobilizację. Chcemy pozytywnie odpowiedzieć na działania rządu. Chodzi o to, abyśmy nie wychodzili z domu. Abyśmy ograniczyli do minimum przemieszczanie się”.


„Należy ponadto:
- ograniczyć możliwość uczestnictwa we Mszach św. wyłącznie do wiernych bezpośrednio związanych z zamówioną intencją Mszy św. lub w przypadku pogrzebu do najbliższej rodziny;
- w kaplicach domów zakonnych i w zakładach opieki ograniczyć udział wiernych wyłącznie do mieszkańców i pracowników;
- pamiętać o obowiązku otwarcia kościołów w ciągu dnia, celem umożliwienia wiernym indywidualnej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz korzystania z sakramentu pokuty;
- zwiesić posługę służby liturgicznej (ministrantów, lektorów, kantorów, animatorów);
- zachęcić katechetów i katechetki, aby korzystając ze współczesnych możliwości komunikacji, utrzymywali łączność z katechizowanymi dziećmi i młodzieżą, i wspierali w ten sposób rodziców oraz opiekunów w okresie próby naszej jedności i solidarności;
- ograniczyć posługę wobec osób chorych do wiatyku udzielanego wiernym w wypadku bezpośredniego zagrożenia życia;
- podjąć codziennie pełnienie w kancelarii i przy parafialnym telefonie duszpasterskich dyżurów w celu udzielania informacji i duszpasterskiej pomocy oraz duchowego wsparcia” – czytamy w Zarządzeniu Metropolity Katowickiego w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego.

 

Abp Skworc wezwał ponadto „kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20:30 odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych. W tym samym czasie do duchowej łączności z osobami duchownymi i konsekrowanymi zapraszam wszystkich wiernych”.


„Przeżywając Wielki Post, prośmy nadal w naszych rodzinach o nawrócenie i pokój serc.Polecam Was, szczególnie osoby chore, przebywające w kwarantannie, a także służby sanitarne i medyczne Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej, naszej Śląskiej Lekarki i serca błogosławię” – napisał katowicki metropolita.

 

Dyspensę dla wszystkich wiernych wydał także bp Andrzej Jeż z diecezji tarnowskiej (gdzie zawieszono wspólne celebrowanie nabożeństw: Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej, Godzinek, Różańca, Koronki do Miłosierdzia Bożego i innych).

 

Dominikanie nie przyjmą wiernych. „Nie są w stanie spełnić wymogów”

Msze nie odbędą się również w niektórych kościołach ojców dominikanów. Ogłosili to m.in. zakonnicy z Łodzi, Wrocława i z Krakowa. „Kaplica naszego klasztoru ma niewielką powierzchnię, w niedziele panuje w niej tłok, a modlący się w niej wierni, nie są w stanie zachować należnego dystansu dla uniknięcia zakażenia drogą kropelkową. Decyzja ta, podyktowana wzajemną troską i zaleceniami służb sanitarnych, ma na celu ochronę wiernych i naszych współbraci przed ryzykiem zarażenia się wirusem 2019-nCoV” – oznajmili dominikanie z Łodzi.

 

„Nie jesteśmy w stanie spełnić wymogów wynikających z konieczności ograniczenia zgromadzeń, także religijnych, do nie więcej niż 50 osób. W niedzielę 15 marca nasza bazylika i kościół pw. św. Idziego będą zamknięte. Zapewniamy, że powierzone nam intencje mszalne będziemy odprawiali w wewnętrznej kaplicy klasztoru” – napisali dominikanie z Krakowa.

 

W podobnym tonie wypowiedzieli się ich współbracia z Wrocławia: „Nasz kościół, położony w samym sercu Wrocławia, gromadzi w każdą niedzielę cztery tysiące osób przyjeżdżających z całego miasta i okolic. Nie jesteśmy w stanie spełnić wymogów bezpieczeństwa, wynikających z konieczności ograniczenia liczebności zgromadzenia w naszej świątyni do nie więcej niż 50 osób. Biorąc zaś pod uwagę wyżej wspomnianą specyfikę miejsca, nawet mniejsza liczba osób nie gwarantuje bezpieczeństwa’.

 

 

Za: KAI

 

 

Polecamy także nasz e-tygodnik.

Aby go pobrać wystarczy kliknąć TUTAJ.

 
 


DATA: 2020-03-14 22:08
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
10
 
 
 
Skomentuj artykuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

Nie rozumiem jak można celebrować niedzielną Mszę Św. przez 20-30 minut? Chyba, że będzie krótki akt pokuty, może tylko jedno czytanie się przeczyta i kawałek tekstu Ewangelii oraz zrezygnuje się z kazania, credo a kapłan będzie szybko czytał teksty modlitwy eucharystycznej. Tylko czy to będzie jeszcze Msza Św.?
13 dni temu / Cieślanin
 
Iwona i jej podobni - nie zdziwcie się kiedy po Sądzie ost. przyjdzie wam Niebo ogłądać onlajn skąds tam . . .
9 dni temu / AndrzejBR
 
Bywały takie czasy , iż za wiarę w Pana Boga niektórzy ludzie oddawali życie , dzisiaj większość pasterzy wiary nie ma, więc nie rozumie istoty ufności w Boga i ofiary zeń wynikającej, natomiast całkiem nierzeczywistą jest dla nich perspektywa nagrody pośmiertnej za trwanie w Bogu. Za to bardzo rzeczywista będzie dla nich konfrontacja pośmiertna z Tym w Którego nie wierzą, oby wymieścili się w przestrzeni czyśćcowej, nie będzie zapewne tak komfortowa jak kurialne salony z których sączą te brednie o ucieczce od Boga w obliczu zarazy ! A może Pan Bóg się zlituje i wpuści do czyśćca 50 ?, reszta niebo zobaczy przez telewizor! :-
13 dni temu / Smutek
 
@AK - nie, nie jest trafny, bo porównanie jest fałszywe. Poziom paniki nie jest niewiarygodny - akurat w Polsce w miarę normalnie się ludzie zachowują - zrobili lekkie zapasy i siedzą w domach, co jest normalnym podejściem w przypadku epidemii, której nadal nie wiemy jakie są powikłania a lekarze już mówią o takowych na pch24 był tekst o tym. To, że we Włoszech umiera 8000 osób z powodu powikłań grypy rocznie to co to ma do obecnej sytuacji? Na grypę leki mamy, na koronawirus nie. Do tego umieralność jest nawet kilkadziesiąt razy większa vide Włochy właśnie. Akurat większą panikę robią zwolennicy teorii spiskowych o tym, że za chwilę rząd nas przykuje do kaloryferów po wygaszeniu epidemii.
13 dni temu / Akwin
 
W momencie zawieszenia odprawiania Mszy Świętej dla wiernych przez dominikanów straciłam do nich szacunek. Cóż to za kapłani?
13 dni temu / Paulina
 
Nie było problemu by wejść do kościoła na Mszę trydencką. Nikt nie stał w drzwiach kościoła i nie odliczał kto może wejść, a kto nie. Zaś po Mszy kapłan poświęcił sól i wodę którą można było zabrać do domu oraz rozdał tekst modlitwy o oddalenie zarazy.
13 dni temu / tradycja
 

 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

Nie ma go na naszym portalu?
Napisz! Krótkie komentarze lub felietony - opublikujemy je na Pch24.pl
 
 
 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2020 by
STOWARZYSZENIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
M. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.