DZIŚ JEST:   23   LISTOPADA   2020 r.


Św. Kolumbana Młodszego
Św. Klemensa I, papieża
 
 
 
 

Bez grzechu poczęta, Maryja Panna

Bez grzechu poczęta, Maryja Panna

Dzisiejsza uroczystość Niepokalanego Poczęcia przywodzi na myśl wydarzenie, o którym wybitny teolog Emilio Campana pisał na początku XX stulecia: Historia nie zarejestrowała innego (zdarzenia), które wzbudziłoby tak żywy entuzjazm dla Królowej Niebios, jak ogłoszenie Jej całkowitego braku skazy. Dokładnie 160 lat temu, 8 grudnia 1854 roku, papież bł. Pius IX bullą Ineffabilis Deus ogłosił uroczyście dogmat wiary mówiący, że Maryja – Matka Jezusa Chrystusa, już w momencie poczęcia była wolna od zmazy grzechu pierworodnego.

 

W tym szczególnym dniu, w obecności 53 kardynałów, 142 arcybiskupów i biskupów oraz ogromnej rzeszy wiernych, Bazylika Świętego Piotra rozbrzmiała mocnym i zdecydowanym głosem Ojca Świętego: Na chwałę Świętej i Niepodzielnej Trójcy (…) Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.

 

Matka Julia Filippani ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Serca Jezusa, obecna wtedy w bazylice watykańskiej, wspominała, że w momencie ogłaszania dogmatu twarz Piusa IX została rozświetlona nadnaturalnym blaskiem…

Powszechna wiara i spory teologiczne

Bóg jest absolutną doskonałością i nie ma w nim najmniejszej choćby skazy. Czy zatem Jezus Chrystus – Druga Osoba Boska - mógł wyjść z łona kobiety, która byłaby skażona jakimkolwiek grzechem?

 

Św. Bernardyn ze Sieny (1380-1444) nauczał tak: Należy przyjąć za pewnik, że (Syn Boży) wybrał Matkę odpowiednią dla Boga. Najczystszemu Bogu należy się Matka wolna od jakiejkolwiek winy. Dlatego uczynił Ją Niepokalaną.

 

Powszechna wiara chrześcijan w świętość i nieskalaność Matki Zbawiciela istniała już w pierwszych wiekach Kościoła. Nie obyło się przy tym bez teologicznych sporów. Za uznaniem niezwykłego przywileju Maryi opowiadali się w II stuleciu m.in. św. Justyn i św.  Ireneusz. Nieco ponad dwa wieki później św. Augustyn w traktacie „O naturze i łasce”, na kanwie sporu z pelagianami, broniąc prawdy o dziedziczności grzechu pierworodnego, twierdził jednocześnie, że Najświętsza Dziewica była wyłączona spod wpływu jakiegokolwiek grzechu.

 

Na przełomie VII i VIII wieku we wschodnim chrześcijaństwie zaczęto obchodzić święto Poczęcia Najświętszej, zwane także w niektórych regionach świętem Poczęcia Najczystszej.  Od IX stulecia uroczystość ta przeszła również do liturgii Kościoła Zachodniego  – w Anglii i Irlandii, a później we Francji – jako Święto Poczęcia.   

Jak wspomniałem, prawda o bezgrzesznym poczęciu Maryi niekiedy wywoływała w Europie Zachodniej spory. Pewną niespodzianką może wydawać się tutaj postawa św. Bernarda z Clairvaux. W XII wieku ten wielki czciciel Matki Bożej wyraził… sprzeciw wobec tezy o Niepokalanym Poczęciu NMP.

 

W następnym stuleciu sceptycznie ustosunkowywał się do tej kwestii św. Bonawentura. Było to o tyle trudne do zrozumienia, że ten rozmiłowany w Bożej Rodzicielce duchowy tytan, będąc przełożonym franciszkanów, zaaprobował w swoim zakonie święto… Niepokalanego Poczęcia.

 

Także św. Albert Wielki i św. Tomasz z Akwinu nie byli przychylni tezie o wyjęciu Maryi spod powszechnego prawa dziedziczenia skutków grzechu pierwszych rodziców. Teologowie stawiali sobie pytanie: Jak pogodzić Niepokalane Poczęcie z prawdą wiary, że Maryja - jak i my wszyscy - została odkupiona przez Jezusa Chrystusa, w którym jedynie jest zbawienie? 

 

Doktor Anielski dodawał jednak, że Maryja w chwili poczęcia odziedziczyła wprawdzie grzech pierworodny, ale na świat przyszła już oczyszczona i przez całe życie nie splamiła swej duszy choćby najmniejszą przewiną.

 

Długa droga do ogłoszenia dogmatu

Argumenty przytaczane przez przeciwników tezy o Niepokalanym Poczęciu NMP zbijał pod koniec XIII wieku franciszkanin, bł. Jan Duns Szkot, który sformułował nauczanie, że Maryja została zachowana od grzechu pierworodnego przez łaskę Odkupiciela: Maryja bardziej niż ktokolwiek inny potrzebowała Chrystusa Odkupiciela. Poprzez naturalne zrodzenie wprawdzie Maryja także zaciągnęłaby grzech pierworodny, gdyby nie została uprzedzona przez łaskę Pośrednika. Jak inni potrzebowali Chrystusa, by przez Jego zasługi został im odpuszczony grzech już zaciągnięty, tak Maryja tym bardziej potrzebowała pośrednika, aby nie zaciągnąć grzechu.

 

W następnym stuleciu, a ściślej w roku 1476 roku Ojciec Święty Sykstus IV w dokumencie Cum praeexcelsa zatwierdził Święto Poczęcia Najczystszej (8 grudnia) dla całego Kościoła.

 

Do tematu Niepokalanego Poczęcia Matki Chrystusowej powrócił także, zebrany w 1545 roku, Sobór Trydencki. Głosząc tezę o powszechności grzechu pierworodnego, zastrzegł, że nie dotyczy on Maryi.

 

W 1661 r. ważny dokument wydał papież Aleksander VII. W bulli Sollicitudo omnium ecclesiarium uznał on, że dusza Najświętszej Maryi Panny, od pierwszej chwili stworzenia i połączenia z ciałem, zachowana była od zmazy pierworodnej dla zasług Jezusa Chrystusa. Ciągle jednak jeszcze prawda ta nie była ujęta w dogmat.

Dopiero w Encyklice Ubi Primum, wydanej 2 lutego 1849 roku Pius IX skierował pytanie do biskupów całego świata, co oni i ich duchowieństwo sądzą o zdefiniowaniu dogmatycznym prawdy o  Niepokalanym  Poczęciu. Na 603 biskupów - 546 prosiło o głoszenie dogmatyczne, 12 hierarchów również się zgodziło, ale z prośbą o nie traktowanie opinii przeciwnej jako heretyckiej, natomiast 12 – nie odpowiedziało. Przeciwnych ogłaszaniu dogmatu było 29 biskupów.

 

W tej sytuacji, gdy zdecydowana większość hierarchów wypowiedziała się pozytywnie, papież przystąpił do tworzenia projektu bulli, a następnie 8 grudnia 1854 roku ogłosił definitywnie dogmat o zachowaniu Maryi od grzechu pierworodnego.

 

Był to trudny czas, gdy różnymi częściami świata wstrząsały antykatolickie bunty i rewolucje rozpętywane przez wolnomularzy, zwolenników racjonalizmu, naturalizmu, anarchizmu, socjalizmu... Poprzez ogłoszenie dogmatu Ojciec Święty pokazał do kogo ludzkość powinna się uciekać we wszystkich swoich bolączkach – do Najświętszej Maryi Panny, niezbrukanej żadnym grzechem. W nabożeństwie do Niej jest rozwiązanie wszystkich problemów, a nie w „nowoczesnym” antykatolickim obłędzie, w jakim pogrążają się ludzie podążający za wskazówkami Księcia tego świata.  

 

Moje Niepokalane Serce zatriumfuje!

Do tego wspaniałego wydarzenia, jakim było ogłoszenie dogmatu, katolicki świat był już przygotowany i to przez samą Matkę Bożą! To ona w roku 1830 podczas objawień w paryskim klasztorze przy Rue du Bac poleciła szarytce, św. Katarzynie Laboure rozpowszechnianie Cudownego Medalika, zawierającego słynne wezwanie: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!

 

Jeśliby – po ogłoszeniu dogmatu – ktoś miał jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to niespełna cztery lata po tym wydarzeniu – 25 marca 1858 roku – Maryja przyszła mu z pomocą. Zapytana podczas jednego z objawień w Lourdes przez wizjonerkę, św. Bernadetę Soubirous, kim jest, odparła: Ja jestem Niepokalane Poczęcie!

Jeszcze raz Matka Boża dobitnie potwierdziła tę Prawdę w 1917 roku podczas objawień w portugalskiej Fatimie. Najświętsza Panna dla ocalenia ludzkości poleciła wtedy odprawianie nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca, prosiła o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu i wreszcie zapewniła: Na koniec Moje Niepokalane Serce zatriumfuje!

 

 

 

Bogusław Bajor

Redaktor Naczelny "Przymierza z Maryją"

 

 

 


DATA: 2017-11-30 14:38
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
3
 
 
 
Skomentuj artykuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

Czy Maria została poczęta przez swą matkę jako niepokalana i wolna od grzechu pierworodnego? Na temat pochodzenia tego poglądu czytamy w New Catholic Encyclopedia (1967, t. 7, ss. 378-381): ?Nauka o Niepokalanym Poczęciu nie jest wyraźnie sprecyzowana w Piśmie Świętym (...) Najstarsi Ojcowie Kościoła uważali Maryję za świętą, ale nie całkowicie bezgrzeszną. (...) Nie da się dokładnie określić, kiedy ten pogląd stał się artykułem wiary, wydaje się jednak, że został ogólnie przyjęty gdzieś w VIII lub IX stuleciu. (...) [W roku 1854 papież Pius IX sformułował dogmat], ?według którego Przenajświętsza Dziewica Maryja była wolna od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego od chwili swego poczęcia??. Dogmat ten potwierdzono na soborze watykańskim II (1962-1965) (Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallottinum, Poznań 1986, s. 157-166). W Biblii natomiast jest powiedziane: ?Dlatego też jak przez jednego człowieka [Adama] grzech wszedł na świat, a przez g
ponad 3 lata temu / argument
 
Nieprawdą jest, że św. Tomasz z Akwinu był przeciwko Niepokalanemu poczęciu! Oto jego słowa: "Wszystkie dzieci Adama są poczęte w grzechu, z wyjątkiem najczystszej i najgodniejszej Dziewicy Maryi, która została całkowicie zachowana od wszelkiego grzechu pierworodnego i lekkiego? (Komentarz do trzeciego rozdziału Listu do Galatów, lekcja szósta, wydanie pierwsze). ?Można znaleźć jakieś stworzenie tak czyste, że nie może być nic czystszego nad nie pośród rzeczy stworzonych. Takim była czystość błogosławionej Dziewicy, która była wolna od wszelkiego grzechu pierworodnego i aktualnego? (I Sent., dist. 44, quaestio 1, art. 3)." (prosze umiescic mój wpis)
ponad 4 lata temu / typek
 
zaz28, racja. Ale powtórzę: czy ma to jakiekolwiek znaczenie dla życia wiecznego konkretnego człowieka czy umrze indywidualnie, czy doczeka dnia ostatecznego?
ponad 4 lata temu / Rozczarowany
 
Nie każdy umrze. Jezus Chrystus zejdzie na ziemię w dniu ostatecznym i będzie sądził żywych i umarłych.
ponad 4 lata temu / zaz28
 
rajgras, pragmatycznie każdy i kiedykolwiek żyjący mógł/może przyjąć że żyje w czasach ostatecznych. Bo każdy na pewno umrze i już tu nie wróci. A czy umrze jako jednostka czy razem z całą ludzkością - jakie to ma znaczenie dla jego życia wiecznego?
ponad 4 lata temu / Rozczarowany
 
ten Soplica to chyba prorok jakiś ? Wszystko wie i czasy ostateczne koleiny raz ogłasza. Samozwaniec czy namaszczony ?
ponad 5 lat temu / rajgras
 


 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2020 by
STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.