DZIŚ JEST:   14   LIPCA   2020 r.

Św. Kamila de Lellis
Bł. Hroznaty, męczennika
 
 
 
 

Będzie wegańska rebelia? Chcą zmusić brytyjski rząd do rezygnacji z hodowli zwierząt

Będzie wegańska rebelia? Chcą zmusić brytyjski rząd do rezygnacji z hodowli zwierząt
Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: pixabay.com

Opierając się na najnowszym raporcie ONZ dotyczącym badań klimatycznych, brytyjscy działacze pod sztandarem Animal Rebellion planują obywatelskie nieposłuszeństwo w celu promowania zmian w rolnictwie i upowszechnienia diety wegańskiej. Inicjatywy „obywatelskiego nieposłuszeństwa” inicjuje finansjera związana ze środowiskiem Światowego Forum Ekonomicznego, które przeszkoliło „influenserów” w celu walki z przeludnieniem i realizacji Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030.  

 

Wegańscy działacze mają połączyć siły z grupą nieposłuszeństwa obywatelskiego Extinction Rebellion i przeprowadzić w październiku szereg akcji protestacyjnych w Wielkiej Brytanii, by zmusić rząd do rezygnacji z hodowli zwierząt i upowszechnienia diety bezmięsnej. 

 

Utworzona w czerwcu br. grupa Animal Rebellion opisuje się jako „masowy ruch wolontariuszy, który wykorzystuje metody pokojowego nieposłuszeństwa obywatelskiego, aby położyć kres rolnictwu i przemysłowi rybnemu, zatrzymać masowe wyginięcie i zminimalizować ryzyko załamania klimatu oraz społecznego rozpadu”.

 

Co najmniej 10 tys. osób ma blokować najważniejsze arterie, paraliżować komunikację w głównych miastach Wielkiej Brytanii, takich jak Londyn i Manchester, podczas najbliższego dwutygodniowego protestu Extinction Rebellion, który rozpocznie się 7 października. Podobne zakłócenia będą organizowane przez te grupy w Izraelu i Kanadzie.

 

Z powodu ostatniej akcji Extinction Rebellion w kwietniu aresztowano ponad 1000 osób. Działacze i wolontariusze tej organizacji zablokowali główne londyńskie arterie, w tym Oxford Circus, Waterloo Bridge i Parliament Square.

 

„Zainspirował nas ten sukces – napisali aktywiście Animal Rebellion na swojej stronie internetowej - i wierzymy, że będzie trwał, jeśli więcej z nas dołączy. Uważamy, że ten ruch jest drogą do położenia kresu przemysłowi hodowli zwierząt i rybołówstwa oraz osiągnięcia sprawiedliwości dla zwierząt, ponieważ wiemy, że katastrofie klimatycznej i zapaści ekologicznej nie można zapobiec, dopóki te gałęzie przemysłu będą istnieć”.

 

Animal Rebelion podpisuje się pod żądaniami Extinction Rebellion. Domagają się od rządu ogłoszenia kryzysu klimatycznego i ekologicznego, natychmiastowego działania, by powstrzymać utratę różnorodności biologicznej i obniżyć do 2025 r. emisję dwutlenku węgla do zera. Jednocześnie grupa chce powołania specjalnego zgromadzenia obywatelskiego, które miałoby nadzorować nową transformację.

 

Radykałowie chcą definitywnego zakończenia produkcji mięsa, przekonując, że dieta mięsna odpowiada za dwukrotnie wyższą emisję dwutlenku węgla niż dieta wegańska. Wzywają również do zakończenia wyzysku zwierząt poprzez rezygnację z ich hodowli, zaprzestania rybołówstwa i „innych niesprawiedliwych praktyk”.

 

Rzecznik grupy, Alex Lockwood powiedział Climate Home News, że nie zamierzają alienować ludzi z powodu swoich metod działania i są otwarci na „cywilizowany dialog” z innymi sektorami społeczeństwa. Jednak dodał, że „potrzebujemy szybkich zmian w naszym systemie żywnościowym, jeśli mamy poradzić sobie z sytuacją kryzysową”. - Może to być bardzo niewygodne dla ludzi, ale co mamy zrobić? Jeśli wiemy, że potrzebujemy zmiany systemu, nie możemy po prostu usiąść i czekać, aż to nastąpi, ponieważ tak nie będzie – komentował.

 

Ostatni raport skompromitowanego Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) atakuje produkcję mięsną i wzywa do upowszechnienia diety wegańskiej, wskazując na ponadwymiarowy „ślad węglowy” produkcji mięsnej w porównaniu z innymi źródłami żywności.

 

„Stosowanie zdrowej i zrównoważonej diety, na przykład opartej na gruboziarnistych zbożach, roślinach strączkowych i warzywach oraz orzechach i nasionach… stwarza duże możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych” – można przeczytać w opracowaniu IPCC dot. powiązań między użytkowaniem gruntów a rzekomymi zmianami klimatu.

 

Brytyjscy hodowcy zwierząt są oburzeni skandalicznym raportem. Kwestia ta wywołała ożywioną debatę podczas ostatniej rundy wyborów wewnętrznych National Farmers Union.

 

W celu bardziej skoncentrowanej na roślinach wizji brytyjskiego rolnictwa, Lockwood wskazał na 10-letni plan przejściowy przygotowany przez RSA Food, Farming & Countryside Alliance.

 

Badania przeprowadzone na uniwersytecie w Harvardzie sugerują, że Wielka Brytania może zaoszczędzić nawet dziewięć lat emisji CO2, zmieniając zasady użytkowania gruntów. Zamiast produkować pasze dla zwierząt hodowlanych, brytyjscy rolnicy powinni skoncentrować się na uprawie zbóż, fasoli, owoców, orzechów i warzyw dla ludzi.

 

Upowszechnienie diety wegańskiej i walka z hodowcami zwierząt wpisuje się w założenia depopulacyjne Agendy Zrównoważonego Rozwoju. Naukowcy czołowych uniwersytetów od dawna opracowują plany zmniejszenia udziału białka w diecie, łącznie z proponowaniem wstrzykiwania alergenów do mięsa.

 

Na przykład bioetyk S. Matthew Liao - profesor wykładający na nowojorskim uniwersytecie, absolwent Oksfordu i Princeton University pełniący eksponowane stanowiska w wyższych szkołach medycznych, redaktor czasopisma „Global Public Health” proponuje stosowanie przez rządy daleko idącej inżynierii populacyjnej. W opracowaniu zatytułowanym Engineer Humans To Stop Climate Change (Inżynieria ludzka, aby zatrzymać zmiany klimatu) mówi wprost o potrzebie hodowli rasy ludzkiej, która ma doprowadzić do rodzenia się dzieci niższych o 15 cm i lżejszych o co najmniej piętnaście kilogramów, aby zużywały one mniej energii i produkowały mniej dwutlenku węgla (sic!).

 

Zaproponował indukowanie alergenów do mięsa, aby pomóc ludziom zmniejszyć jego spożycie. Po prostu osoba uczulona musiałaby zrezygnować z jedzenia produktów pochodzenia zwierzęcego, bo inaczej groziłoby jej to śmiercią spowodowaną wstrząsem anafilaktycznym. S. Matthew Liao proponuje wreszcie podawanie ludziom hormonów oksytocyny i seratoniny oraz zmniejszanie ilości testosteronu, tłumacząc, że manipulacja tymi hormonami radykalnie zmieni zachowanie społeczeństwa na… bardziej ugodowe.

 

We wrześniu 2016 roku w czasopiśmie „Social Theory and Practice” ukazał się artykuł Colina Hickeya, Travisa Riedera i Jake’a Earla (bioetyka z Johns Hopkins University i dwóch filozofów z Georgetown Uniwersity), którzy wprost stwierdzili, że co prawda dzisiaj nie można stosować polityki przymusu jak w Chinach czy Salwadorze, ale rządy mogą, a nawet muszą zachęcać do tworzenia małych rodzin w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Prokreacja jest niebezpieczna – czytamy w artykule – ponieważ produkuje więcej ludzi, którzy generują więcej gazów cieplarnianych. Autorzy więc proponują, by mieszkańców krajów biednych – jak to się obecnie czyni w Indiach – zachęcać do sterylizacji pomocą finansową lub sprzętem AGD. W mediach i za pośrednictwem szeroko pojętej kultury winno się promować antykoncepcję i sterylizację oraz zniechęcać do posiadania rodziny w ogóle.

 

W przypadku zaś osób zamożnych, które chciałyby mieć więcej dzieci, postuluje się wprowadzenie podatku progresywnego, wyższego opodatkowania artykułów dziecięcych, likwidacji ulg (jak w Indiach i Singapurze), likwidacji urlopu macierzyńskiego po drugim dziecku oraz podobnych rozwiązań. Autorzy artykułu przekonują ponadto, że redukcja liczby dzieci jest łatwiejsza niż rezygnacja z pewnego standardu życia. W wielu przypadkach łatwiej będzie zmniejszyć reprodukcję i przez to obniżyć emisję gazów cieplarnianych niż ograniczyć konsumpcję – piszą Hickey, Rieder i Earl.

 

Dzieci i młodzież oraz kobiety zostały uznane za „nowy proletariat” instytucji finansowych propagujących transformację świata zgodnie ze „zrównoważonym rozwojem.” Światowe Forum Ekonomiczne wyjaśnia, dlaczego świat potrzebuje rewolucji młodych bardziej niż kiedykolwiek.

 

Na stronie forum można przeczytać, że „dziś wspólne działania prowadzone przez młodzież okazują się decydujące w walce z globalnymi wyzwaniami. Od walki o środowisko, przez ochronę i rozszerzanie praw kobiet i dziewcząt, po domaganie się sprawiedliwości gospodarczej, młodzi ludzie są na czele zmian”.

 

I dalej: „aby zapewnić spełnienie aspiracji nowej generacji, Światowe Forum Ekonomiczne założyło Global Shapers Community - sieć inspirujących innowatorów, aktywistów i przedsiębiorców w wieku poniżej 30 lat, którzy odgrywają kluczową rolę w tworzeniu trwałych zmian w społecznościach i na świecie” – czytamy.

 

Nie zapominajmy, że forum propaguje tzw. kapitalizm inkluzywny oparty na partnerstwie publiczno-prywatnym (dotacje, ulgi dla wybranych korporacji z budżetu państwa i finansowanie „zielonych” projektów, czerpanie korzyści z eksploatacji wspólnych projektów państwowo-prywatnych w pierwszej kolejności przez zapewnienie w umowach wyłącznych  korzyści dla inwestorów prywatnych do czasu znacznego zwrotu z inwestycji, dotacje dla zatrudnianych osób itp.).

 

Prowadzi także walkę z Kościołem katolickim. Założyło m.in. specjalną komórkę – Global Agenda Council on the Role of Faith (Globalną Agendę ds. Roli Wiary), która stale współpracuje z przywódcami religijnymi na świecie w celu stworzenia jednej panteistycznej platformy, popychającej program Agendy 2030 naprzód.

 

W ciągu ostatnich dwóch lat GACRF, skupiające wykładowców z uniwersytetów z całego świata wskazało w swoich opracowaniach, w jaki sposób w realizacji celów zrównoważonego rozwoju pomóc może Kościół katolicki, zobowiązując wiernych do przestrzegania pewnych wartości, które pozwolą wprowadzić politykę niezbędną dla transformacji ekonomicznej i społecznej. To ta komórka m.in., wskazuje na potrzebę zwalczania prawa naturalnego, niekorzystnego postrzegania sodomitów, faryzeuszy itp.

 

Agenda w opracowaniu z 2016 r. podaje, że w kwestii wzrostu ekonomicznego i społecznej transformacji cenna jest katolicka etyka pracy, poświęcenie dla innych, aktywizowanie do czynów społecznych, wolontariat itp. Problemem jest konserwatyzm, tradycjonalizm, niechęć do zmian, nastawienie bardziej na życie wieczne niż doczesne, „sekciarstwo”, zakonserwowane podziały społeczne.

 

Wskazując na znaczenie młodych, Forum podkreśla, że ci specjalnie powołani „influenserzy” pracują nad budowaniem społeczności sprzyjających włączeniu społecznemu, przełamywaniu stereotypów i promowaniu równości płci.

 

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w 125 miastach przygotowano „oddolne” inicjatywy, w tym kampanie uświadamiające, inicjatywy edukacyjne i działania mające na celu budowanie umiejętności w celu zmniejszenia barier dla kobiet w miejscu pracy, zwiększenia zaangażowania obywatelskiego wśród grup mniejszościowych i propagowania praw uchodźców oraz „zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego”.

 

Na przykład Fatima Azzahra El Azzouzi, w Casablance przewodzi globalnej inicjatywie w celu zapewnienia wzajemnego doradztwa w zakresie zdrowia psychicznego tym, którzy najbardziej go potrzebują. Ibrahem Abu Hijleh w Amman Hub (Jordania) propaguje nagrania wideo Nafsyeh, które mają na celu edukację ludzi w arabskojęzycznych społecznościach na temat zdrowia psychicznego. „Poprzez szkolenie młodych ludzi przy użyciu metod opartych na dowodach, dostosowanych do potrzeb językowych i kulturowych, Global Shapers mogą potencjalnie zrewolucjonizować sposób zapewniania wsparcia dla zdrowia psychicznego na całym świecie” – twierdzi El Azzouzi.

 

Shaper Laura Reyna ​​w Mexico City (Meksyk) gromadzi zasoby cyfrowe, aby zapewnić migrantom informacje o możliwościach zatrudnienia. W Los Angeles Hub (USA) „shapers” współpracują z lokalnymi władzami, aby zapewnić opiekę uchodźcom.

 

Ponadto Ho Hub (Ghana) prowadzi Program Mentoring dla Dziewcząt, by umożliwić młodym kobietom kontynuowanie kariery zawodowej w dziedzinie nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) - wyjaśnia Yayra Adyofu. W Ahmedabad Hub (Indie) „shapers” zapewniają młodym kobietom i dziewczętom edukację w zakresie „zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”.

 

„Influenserzy” przeszkoleni przez Światowe Forum Ekonomiczne zrealizowali w tym roku 160 projektów związanych ze środowiskiem. Projekty są szeroko zakrojone i obejmują strajki klimatyczne, sprzątanie plaż, projekty zalesiania i kampanie, takie jak #VoiceforthePlanet.

 

Erbil Hub (Irak) ustanowił inicjatywy zbierania plastikowych butelek w lokalnych szkołach i uniwersytetach w celu stworzenia „kultury recyklingu”. Podobnie Gold Coast Hub (Australia) koordynuje projekt o nazwie Dobra Karma w celu zbierania surowców wtórnych i inwestowania zysków w projekty gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

W innych częściach świata organizuje się wolontariat, który sadzi drzewa i sprząta najbardziej zanieczyszczone miasta. W Bhopal Hub (Indie) przeszkoleni influenserzy współpracują z lokalnymi samorządami, spółdzielniami mieszkaniowymi i stowarzyszeniami przemysłowymi w ramach projektu Harvesting Heavens w celu uzupełnienia wód gruntowych poprzez pozyskiwanie wody deszczowej itp.

 

W Doha Hub (Katar) organizuje się serię Earth Talk z udziałem artystów, liderów biznesu i naukowców w celu propagowania walki z ociepleniem klimatu i wpływania na polityków.

 

Światowe Forum Ekonomiczne będzie gospodarzem corocznego szczytu Global Shapers, najważniejszego forum młodych liderów, którzy będą kształtować przyszłość, od 30 sierpnia do 1 września 2019 r. w Genewie w Szwajcarii.

 

Źródło: climatechangenews.com, weforum.org, PCh24.pl.

Agnieszka Stelmach

 

 

Zobacz także:

 

Polonia Christiana nr 61 | Kuchenne rewolucje

 

Kuchenne rewolucje

 


DATA: 2019-08-20 10:06
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
6
 
 
 
Skomentuj artykuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

wszystko to bzdury ,przyczyna tkwi w tym ze ludzie przyzwyczaili się do dostępności wszystkiego ,wszędzie i o każdej porze a rozwiązanie jest proste ,gdyby wrócili do jedzenia lokalnego i sezonowego ,truskawki jemy w czerwcu ,a śliwki jesienią ,czekalibyśmy na nie smakowały by podwójnie ,a tak wszystko pędzone bez smaku bo musi wystarczyć w olbrzymich ilościach przykładem jest kawa ,plantacje gdzie dojrzewa naturalnie i smakuje i pachnie są już tylko dla bogaczy dla reszty pędzona na przyspieszaczach
10 miesięcy temu / klik
 
Tytuł pyta czy będzie wegańska rebelia. Może i będzie ale przegrana. Żeby mieć siłę, musieliby cokolwiek treściwego jeść. A jeśli zjedzą, już przegrali.
10 miesięcy temu / czloax
 
10 tysięcy osób na 63 miliony mieszakańców Wlk. Brytanii, i taki rozmach!
10 miesięcy temu / Ryś
 
A ja gazy cieplarniane to wypuszczam właśnie po grochu i fasoli.
10 miesięcy temu / A.G.
 
No to drogie dzieci, pożegnajcie się już z mleczkiem od krówki. Czy to lewactwo zamierza nas zagłodzić na śmierć? A Agendę to Franciszek też popiera.
10 miesięcy temu / A.G.
 
@Sofizm: a niby jak weganie mają wykorzystać ślimaki?
10 miesięcy temu / Margeritta
 

 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2020 by
STOWARZYSZENIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
M. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.