DZIŚ JEST:   05   GRUDNIA   2020 r.

Pierwsza Sobota
Św. Saby Jerozolimskiego
Bł. Filipa Rinaldiego
 
 
 
 

Agenda 2030. Nowy porządek świata

Agenda 2030. Nowy porządek świata
źródło: pixabay.com

Bezpieczny, dostatni, nikogo nie wykluczający świat. Wolny od wojen, głodu. Egalitarny… Za nami dwie dekady realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Przed nami kolejna. I pewnie nie ostatnia. Tylko czy zapisana w Agendzie 2030 recepta na „lepszy świat” takim go uczyni?

 

By mówić o Agendzie 2030 trzeba cofnąć się 20 lat, gdy to światowi przywódcy przyjęli „Milenijne Cele Rozwoju”. Było to osiem priorytetowych działań zaplanowanych na 15 lat, które miały uczynić świat lepszym: walka z ubóstwem, dostęp do edukacji, równość płci, lepsza opieka zdrowotna dla matek i dzieci, ograniczenie chorób, lepsze gospodarowanie zasobami naturalnymi i stworzenie unikalnego systemu finansowo-handlowego. Cele te de facto nie doczekały się pełnej realizacji. Zostały za to w roku 2015 rozszerzone w Agendzie 2030. Co kryje dokument, którego sygnatariuszem jest Polska? Jakim stanie się świat w wyniku realizacji 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169. powiązanych z nimi zadań?

 

Agenda 2030 niby nikogo do niczego nie zmusza. To „partnerstwo”, ale zabezpieczone zapisem, że w tej – jak ujmuje to dokument – „zbiorowej podróży” ku ocaleniu planety i ogólnemu dobrobytowi, nikt nie zostanie pominięty. W praktyce nie brak głosów o konieczności wzmocnienia roli instytucji międzynarodowych i pozarządowych, kosztem roli państw. Jest to cena jaką przyjdzie zapłacić za potencjalne korzyści płynące z włączenia się w ten globalny projekt. Niemożliwe? Na początku 2019 roku kanclerz Angela Merkel mówiła o reformie instytucji międzynarodowych – o konieczności ich wzmocnienia i przyznania im większych kompetencji w stosunku do państw narodowych. W ten sposób miałyby one skuteczniej stawiać czoło „nowym wyzwaniom”.

 

Na Agendę 2030 trzeba spojrzeć z pozycji katolickiej. Dokument ma swoją „religię” i „istotę wyższą”. Okazuje się, że sposób w jaki mówi się w dokumencie o ochronie planety powoduje wrażenie, że to ekologizm ma być nową, światową religią, a bytem nadprzyrodzonym jest… Matka Ziemia. Uczestnicy Agendy 2030 jednogłośnie to potwierdzają swoim podpisem pod dokumentem! Ważna jest Ziemia, klimat i zrównoważony rozwój – w tej wizji nie ma miejsca dla Boga – Stwórcy i człowieka, jako korony stworzenia. Jest to zatem element budowania nowej, ponadnarodowej pseudoreligii – ekologizmu – uznającego człowieka za źródło zła. Dość wspomnieć tu o raporcie Klubu Rzymskiego, który został opatrzony mottem: „Ziemia ma raka, tym rakiem jest człowiek”, czy o tezie jaką przedstawił Jacques-Yves Cousteau, idol ekologistów, wskazującej, że aby na Ziemi zapanowała równowaga należy eliminować 300 tysięcy ludzi dziennie. Oczywistą konsekwencją takiego podejścia są wszelkie programy depopulacyjne – obecne w Agendzie 2030 – o czym za chwilę.

 

Agenda 2030 stawia też na pokój oraz na świat bez głodu i ubóstwa. Póki co efektów działania tego rodzaju programów brak. Bo przecież trudno dziś twierdzić, że w ostatnim dwudziestoleciu poziom przemocy spadł, nastąpiła likwidacja handlu ludźmi, nielegalnego handlu bronią, że korupcja została znacząco zredukowana… W rzeczywistości gra toczy się o co innego – o budowę nowych społeczeństw, łatwo kontrolowanych, które – tylko z pozoru – nie będą nikogo wykluczały. W tle pojawia się walka o prawa „mniejszości seksualnych”. Namacalnym efektem polityki antydyskryminacyjnej pisanej w duchu Agendy jest tzw. konwencja Stambulska, która m.in. upatruje źródeł zła w rodzinie. Nie brak głosów, że w imię równości i tzw. dobrego samopoczucia społecznego, trzeba wyrzec się wiary, a przynajmniej nie manifestować jej publicznie. A jak wiemy już z praktyki chodzi tu głównie o chrześcijan. Głosy o „świeckim państwie” płyną przecież też z polskiego Sejmu, gdzie raz po raz powstają inicjatywy mające na celu ściągnięcie krzyża ze ściany sali obrad.

 

Zmianom społecznym oczekiwanym w Agendzie ma sprzyjać totalna edukacja promująca zdrowe życie, dobrobyt i zrównoważony rozwój. Na kartach Agendy na pierwsze miejsce wysuwa się „powszechny dostęp do świadczeń z zakresu zdrowia seksualnego i prokreacyjnego, w tym planowania rodziny, informacji i edukacji”. Sygnatariusze zobowiązują się, by włączyć „zdrowie prokreacyjne do krajowych strategii i programów”. W praktyce chodzi o promocję szeroko pojętej antykoncepcji, zwiększanie dostępności aborcji oraz in vitro, poszerzanie szczepień przeciwko wirusowi HPV czy edukacja seksualna. W tym ostatnim elemencie wzmożenie widać także i w Polsce. Chodzi o to, by promować wzorce edukacyjne serwowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i by edukacja ta była obowiązkowa – takie opinie płyną choćby ze strony urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

W służbie takiej edukacji wykorzystywane mają być wszelkie zdobycze cywilizacyjne. Możemy być zatem pewni, że wszelkie innowacje techniczne, także te dobrze służące człowiekowi czy środowisku, zostaną wykorzystane do wdrażania „postępowych ideologii”, a obietnica ich dostarczenia – do stwarzania nacisku na biedniejsze społeczeństwa – w praktyce oznacza to przejmowanie nad nimi kontroli. I dotyczy to różnych dziedzin życia. Chodzi bowiem o uwikłanie rządów, samorządów, społeczności w realizację celów zrównoważonego rozwoju.

 

Trzeba dodać, że słowo „aborcja” w dokumencie w ogóle nie pada. Mowa o trosce o życie i zdrowie – podlanej ideologicznym sosem walki o równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet. Jaki bywa wymiar praktyczny? Warto wspomnieć głośną aferę związaną z programem szczepień przeciwko tężcowi, który okazał się być w praktyce programem zwalczania płodności afrykańskich kobiet.

 

Agenda 2030 zakłada, że jej cele mają być osiągnięte poprzez zawarcie globalnego partnerstwa i przy zmobilizowaniu niezbędnych środków koniecznych do wdrożenia jej założeń. To niesie za sobą konieczność wprowadzania stosownych regulacji, ale też i nowych danin (bo np. trzeba „ratować klimat”). Obecnie słyszymy o unijnych pomysłach na regulację „w górę” cen mięsa, co ma spowodować zmniejszenie produkcji i tym samym emisji CO2. To także likwidacja energetyki węglowej – te postulaty są coraz głośniejsze.

 

W praktyce uznanie którejkolwiek z branż za szkodliwą dla środowiska może oznaczać jej kres. Słowem wytrychem jest tu „klimat” i jego „zmiany” (tu ponownie widać aktywność RPO postulującego obowiązkową edukację na temat zmian klimatu) oraz walka o przetrwanie społeczeństw i biologicznych systemów. Polska już doświadcza troski międzynarodowych gremiów o demokrację i praworządność. Wspólnie „ratowano” Puszczę Białowieską. Zatem w imię „integracji społecznej” międzynarodowe gremia stanąć mogą a to w obronie praw „mniejszości seksualnych”, „praw kobiet”, albo upomną się o seksedukację w szkołach.

 

Agenda 2030 mówi też o migracji i postrzega ją wyłącznie w kategoriach szansy oraz rozwoju. Problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w krajach do których przybywają imigranci z obcych kręgów kulturowych, także wrogo nastawionych do cywilizacji chrześcijańskiej, nie są dostrzegane. To migracje mają być bezpieczne, a migranci mają czuć się dobrze. Owszem, Agenda 2030 przewiduje możliwość powrotu imigrantów do swoich krajów – o ile zechcą. Zapisane w dokumencie deklaracje są dość jasne: „Ułatwiać uporządkowaną, bezpieczną, regularną i odpowiedzialną migrację oraz przepływ ludzi, w tym poprzez implementację zaplanowanych i dobrze zarządzanych polityk migracyjnych”. Co istotne, pomysły na takie ułatwienia już były forsowane na forum UE. W ten trend wpisują się też próby uzależnienia unijnych dotacji od włączenia się w plan relokacji imigrantów, czy karania krajów, które wyłamują się ze wspólnej polityki migracyjnej.

 

Choć z pozoru może wydawać się to niemożliwe, to jednak kreowany w Agendzie 2030 „nowy porządek” wywraca do góry nogami świat jaki znamy. Globalnie patrząc – ma być on zarządzany już nie przez rządy państw, ale międzynarodowe gremia. Stąd wspomniane systemy uzależnień zakładające przekazanie zdobyczy cywilizacji w zamian za podległość w kwestiach a to „zdrowia reprodukcyjnego”, to znów praw „mniejszości seksualnych” czy podejścia do ochrony środowiska i implementowania zielonych technologii. Rewolucja ta nie uda się bez zmian w sferze społecznej. Szczególnie, gdy mowa o kulturach budowanych na chrześcijaństwie. Stąd potrzebne jest odrywanie ludzi od wiary, rodziny. Uderzenie w fundamenty i rozbicie ich pozwala bowiem tworzyć społeczeństwa podatne na „nowe trendy”, gotowe bezrefleksyjnie przyjmować nawet najbardziej irracjonalne pomysły w imię wyimaginowanego „wyższego dobra”. Obecnie jest nim ochrona klimatu. Bardzo kosztowna i mało skuteczna. O co walka toczyć się będzie jutro?

 

Marcin Austyn

 

Więcej na temat Agendy 2030 dowiesz się z programu

Agenda 2030. Nowy porządek świata

 - w każdą sobotę tylko na PCh24 TV i PCh24.pl -

 

Dotąd ukazały się:

 

Agenda 2030. Nowy porządek świata #PROLOG

Wyobrażają sobie Państwo miejsce na Ziemi, w którym panuje pokój, dostatek, sprawiedliwość, nie ma w nim głodu, przemocy, a wszyscy są sobie równi? UTOPIA. W tym właśnie kierunku zdaje się podążać projekt ukryty pod hasłem „Agenda 2030”. Jakie są jej cele? Ile kosztuje? Kogo dotyczy? I czy rzeczywiście jest receptą na lepszy świat?

 

Agenda 2030. Nowy porządek świata #1. WOLNOŚĆ

WOLNOŚĆ. Za nią na przestrzeni historii ginęli nasi przodkowie. A także przodkowie naszych sąsiadów i przodkowie narodów zamieszkujących w innych częściach świata. I dziś wiele mówi się o wolnym świecie, wolności obywatelskiej, wolności w cyberprzestrzeni… Właśnie - wiele się mówi… A jaka jest rzeczywistość?

 

Agenda 2030. Nowy porządek świata #2. WIARA

WIARA. Dla Polaków wyrosłych na kulturze chrześcijańskiej, odwoływanie się do Boga w ważnych dla Ojczyzny chwilach, albo przy tworzeniu ważnego prawa, jak np. Konstytucja, jest rzeczą oczywistą. Także Agenda 2030 ma swoją „religię” i „istotę wyższą”. Jaką?

 

Agenda 2030. Nowy porządek świata #3. POKÓJ

Świat bez wojen, bez głodu, ubóstwa… Temu m.in. służyć ma realizacja celów Agendy 2030. Walka toczy się już od dwóch dekach, bo przecież rozpoczęły ją Milenijne Cele Rozwoju. Czy dotąd osiągnięte efekty napawają nadzieją? Czy na świecie jest bezpieczniej? Czy jest mniej wojen?

 

Agenda 2030. Nowy porządek świata #4. CYFRYZACJA I EDUKACJA

ROZUM. Kreowany „nowy świat” bazować ma na rozwoju człowieka. I dobrze, bo kształcenie, rozwijanie się jest rzeczą potrzebną. Jednak proponowany rozwój właściwie odwołuje się tylko do jednej, materialnej sfery ludzkiego bytowania. A co z kształtowaniem ducha?

 

Agenda 2030. Nowy porządek świata #5. ŻYCIE

ŻYCIE. Troska o zdrowie wszystkich ludzi, o powszechny dostęp do usług medycznych mocno przebija z kart Agendy 2030. Jednak nie tylko o zachowanie dobrej kondycji tu chodzi. Forsowane rozwiązania są bowiem kwestią życia i śmierci.

 

 

Agenda 2030. Nowy porządek świata #6. ROZWÓJ TOTALNY

RÓWNOWAGA. Osiągnięcie stanu stabilności i spokojne życie. Zrównoważone życie! Wszystko ma być zrównoważone…, bo „Cele Zrównoważonego Rozwoju i powiązane z nimi zadania są współzależne i niepodzielne oraz zapewniają równowagę pomiędzy trzema aspektami zrównoważonego rozwoju: gospodarczym, społecznym i środowiskowym”. Inaczej się nie da! Na pewno?

Czytaj także:
DATA: 2020-03-01 16:19
AUTOR: MARCIN AUSTYN
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
20
 
 
 
Skomentuj artykuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

Cały czas chodzi o to, by ?sprytniejsi i mądrzejsi? zapanowali już nad wszystkim, przykre jest jednak to, że sprzeciw Kościoła jest tak niewielki.
1 miesiąc temu / wojan
 
Mało tego ta nazistowska korporacja agenda 2030 wprowadza plan genetycznie modyfifikowanej żywności GMO 2 a w niedługim czasie mają zamiar czipować ludność globalną posiadają superbroń genetyczną do eleminacji ludności na każdą rasę ludzką inny genebion likwidacyjny to jest fakt a nie fikcja już tego używają my to znamy jako COVID 19 nie wszystkich on atakuje tylko wybrane grupy genetyczne i etniczne jest to broń inteligentna rozróżniająca swoje cele . Agenda 2030 prowadzi eksperymenty genetyczne na ludności na całym globie pobiera ludzkie dna do badań .Dla tego posiadają coraz bardziej niebezpieczną wiedzę na temat likwidacji ludności w skali całego globu . Nie możemy być obojętni wobec takich działań Billa Gattesa i jego agendy 2030 i rządów państw które z nimi współpracują musimy powiedzieć zdecydowane NIE .
7 miesięcy temu / Chris
 
Najgorszym w tym wszystkim jest fakt iż stolica apostolska konkretnie Watykan poszedł na współpracę z agendą i ONZ . Co to może oznaczać dla nas ? dobre pytanie , już wyjaśniam globalne zniewolenie i upadek kościoła katolickiego oraz wprowadzenie nowej wiary niechrześcijańskiej być może ortodoksyjnej lub satanistycznej . Nas może spotkać wiele represji i nieszczęść z tym faktem związanych , obawiam się Najbardziej ingerencji lub interwencji obcych sił militarnych , które mogą doprowadzić do wojny domowej w naszym kraju a ostatecznie do rozbioru polski . Bo taki jest plan tak z tego wynika agenda 2030 do tego zmierza wraz z naszym rządem .
7 miesięcy temu / Chris
 
Pamiętam czasy stanu wojennego na dodatek służyłem wtedy w ludowym wojsku polskim jako żołnierz poborowy znaczy z przymusu władze , które wtedy miały władzę totalitarną zabraniały nam brania udziału w mszach kościelnych w spowiedzi niewolno nam było zawierać podczas trwania służby wojskowej związków małżeńskich bo groziło za to internowanie polityczne a nawet więzienie dzisiejsze czasy są podobne do tamtych . Wiarę chrześcijańską trzeba było ukrywać bo nawet symbole religijne były zakazane o modlitewniku nie było mowy . Sankcje były straszne bo wiązały się z represjami ze strony ówczesnych władz komunistycznych i Moskwy ,Polski oficer polityczny szkolony w ZSRR stał na straży tego porządku mógł dokonać egzekucji jak w Katyniu za złamanie tych rozkazów .Agenda 2030 ma takie same plany .
7 miesięcy temu / Chris
 
Co się tyczy tego nowego porządku świata to nic innego jak nowy utopijny bałagan aborcyjny i globalny nie ma w tym nic pożytecznego dla ogółu narodów które pragną prawdy i pokoju , spokoju pracy i chleba oraz dachu nad głową ciepła i poczucia bezpieczeństwa . Życia w normalności potrzebuje każdy człowiek bez względu na to kim jest i skąd pochodzi ludzie na całym świecie mają dość obietnic bez pokrycia niewoli wojen i nędzy . A władza globalna tego nie zmieni . .To my sami musimy wybrać takich ludzi, którzy w oparciu o chrześcijańskie prawa i wartości prawdy pomogą nam zbudować nasz wspólny chrześcijański prawdziwy dom na naszej jakże pięknej planecie ziemi .
7 miesięcy temu / Chris
 
Jest to wszystko doktryna PRL-u , która ciągle w polsce istnieje i ma się coraz lepiej zmienia tylko nazwy . Stąd wrogiem dla państwa jest Chrystus i chrześcijaństwo oraz boża rodzina i cały kościół cała rodzina ludzka wręcz . Te komuchy są niereformowalne oni zmieniają swoją tożsamość polityczną po to aby jak najwięcej nakraść podobnie jak rząd ukrainy gdzie cały czas trwa wojna rewolucyjna po to by garnąć jak najwięcej kasy z polski , unii europejskiej oraz usa Tramp dał ukraińcom 4oo mld dolarów nie wiem ile dała unia europejska i polska ale pewnie sporo . A obywatele polscy w tym samym czasie tracą pracę i dochody a nowej pracy dla nas niema na dodatek komuchy zamknęli nam granice po to tylko żeby nie jechać po zarobek za granice polski . Od 1989 po dziś dzień w polsce rządzi ten sam układ zamknięty partia centrum czyli PIS alias agenda 2030 . A robią to wszystko po to aby nakraść jak najwięcej skąd się tylko da i żeby za to nie płacić odszkodowań .
7 miesięcy temu / Chris
 


 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2020 by
STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.