DZISIAJ JEST
SOBOTA 23 WRZEŚNIA
Św. Ojca Pio z Pietrelciny
Św. Tekli, męczennicy
Św. Ojca Pio z Pietrelciny
Św. Tekli, męczennicy
Imieniny obchodzą:
Pius, Bogusław, Tekla
 
 
PRAWA STRONA INTERNETU
wyszukiwarka
 
 
 
 
 

Sercem orędzia fatimskiego jest alternatywa pomiędzy pokutą a karą

Data publikacji: 2017-05-18 13:00
Data aktualizacji: 2017-05-19 09:27:00
Sercem orędzia fatimskiego jest alternatywa pomiędzy pokutą a karą

Opatrzność dała światu sto lat na nawrócenie. Jednak do nawrócenia nie doszło – mówi prof. Roberto de Mattei, wybitny włoski historyk i publicysta katolicki, w rozmowie z Piotrem Doerre.


 

Powiedział Pan kiedyś, że zetknięcie się z orędziem fatimskim wpłynęło na całe Pańskie życie…


Poznałem orędzie fatimskie, kiedy byłem bardzo młody, i orędzie Matki Bożej wywarło na mnie niezwykle silny wpływ duchowy, ale również i intelektualny, bo dało mi klucz do interpretacji historii współczesnej. Przesłanie fatimskie jest z jednej strony dramatyczne, ale z drugiej strony otwiera serce na bezgraniczną nadzieję na przyszłość. I to poruszyło moje młode serce już ponad 40 lat temu.

 

Ale dlaczego Pan, jako historyk, nie tylko, interesuje się tym, co zaszło w 1917 roku w Fatimie,  ale nawet nazywa to, co tam się stało, jednym z najważniejszych wydarzeń minionego stulecia?


Fatima to najważniejsze wydarzenie historyczne XX wieku. Podkreślam słowo „historyczne”, ponieważ wielu katolików, myśląc o objawieniach takich jak Fatima, Lourdes czy inne, chciałoby je sprowadzić, ograniczyć do doświadczenia religijnego poszczególnych osób. A to rozróżnienie pomiędzy wiarą prywatną a obiektywizmem zdarzeń historycznych jest fałszywe, bo Fatima jest zdarzeniem, które miało miejsce w konkretnym miejscu i w określonym momencie historii – w 1917 roku w Portugalii – i ten aspekt historyczny, moim zdaniem, jest bardzo ważny.


Po drugie, Fatima to orędzie profetyczne. Jest ono głęboko związane z tym, co wydarzyło się w Rosji w tym samym, 1917 roku. Historia Rosji i historia Fatimy przeplatają się i krzyżują przez cały XX wiek. To wydaje mi się najważniejszym aspektem.

 

Czy dziś, 100 lat po objawieniach, orędzie Fatimskie się wypełniło? Wiemy wszak, że pewne wydarzenia, przepowiedziane przez Matkę Bożą, jak II wojna światowa, miały już miejsce. System sowiecki, zapoczątkowany rewolucją bolszewicką 1917 roku, nie panuje już nad połową świata…


Sercem przesłania z Fatimy są dwa zdania. Pierwsze: „Rosja rozprzestrzeni swoje błędy na świecie”, drugie: „W końcu moje Niepokalane Serce zatryumfuje”. W Fatimie Matka Boża mówi o błędach, czyli podkreśla wymiar ideologiczny, wymiar doktrynalny historii, co często jest zaniedbywane. Odniesienie do komunizmu jest tu ewidentne. Ale w ciągu dwudziestego wieku wielu antykomunistów ograniczało się do zwalczania czy krytykowania powierzchownego aspektu komunizmu. Skupiali się oni na aspekcie przemocy, który symbolizowały gułagi, sowieckie czołgi, rakiety skierowane w stronę Zachodu. I były to z pewnością pewne przejawy komunizmu. Ale za tymi materialnymi przejawami przemocy istnieje doktryna. Doktryna, która zawiera się w formule materializmu dialektycznego - twierdzeniu, że cała rzeczywistość to materia, materia w ewolucji bez żadnej zasady czy wartości duchowej lub transcendentalnej. Komunizm to również ewolucyjna i relatywistyczna wizja historii.


Pomiędzy rokiem 1989 a 1991 komunizm sowiecki upadł, ale wydaje się, ze upadek tego reżimu politycznego był jedynie upadkiem powłoki kryjącej doktrynalne błędy komunizmu. A błędy te uniosły się w powietrze, jakby swego rodzaju miazmaty ideologiczne, które rozprzestrzeniły się poza żelazną kurtyną, na całym Zachodzie. A więc, moim zdaniem, rozprzestrzenienie się błędów Rosji na świecie nastąpiło po upadku Związku Radzieckiego w jeszcze większym stopniu niż we wcześniejszych latach. Można więc powiedzieć, że przepowiednia fatimska jest przepowiednią jeszcze niewypełnioną, bo w naszych czasach rozpowszechnianie błędów komunizmu osiąga swoje apogeum, swój zenit, a triumf Niepokalanego Serca jeszcze nie nastąpił.

 

No właśnie, niektórzy badacze orędzia fatimskiego, którzy twierdzą, że wypełniło się ono już w chwili upadku systemu sowieckiego, zapominają, że przecież orędzie skierowane było do całego świata, który – co ciężko raczej kwestionować – nie nawrócił się.


W 1917 roku Matka Boża przyniosła ludzkości przesłanie, które w części nie zostało poznane, nie zostało bowiem rozpowszechnione. I tu leży odpowiedzialność także Kościoła katolickiego, który powinien był włożyć więcej wysiłku, żeby rozpowszechnić to przesłanie. Z drugiej strony przesłanie nie zostało przyjęte również ze strony tych, którzy je poznali. Myślę tu nie tylko o problematycznym poświęceniu Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, ale też o rozpowszechnieniu praktykowania pięciu pierwszych sobót miesiąca. Przecież jest to praktyka, która jest w zasięgu każdego człowieka. Niestety ta praktyka została bardzo słabo rozpowszechniona. Ludzkość się nie nawróciła.


W Fatimie Matka Boża nie prosiła tylko o gesty formalne, jak poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu, ale poprosiła też, i przede wszystkim, o nawrócenie umysłów i serc. Centralny motyw przesłania to wołanie o pokutę, apel, który Anioł powtarza trzy razy w trzeciej tajemnicy. Co to znaczy pokuta? Pokuta to znaczy przede wszystkim żal za własne grzechy i to nie tylko za grzechy prywatne, indywidualne, ale żal także za grzechy publiczne, za grzechy popełnione przez społeczeństwo. Społeczeństwo zachodnie, które wprowadza do swojego prawodawstwa rozwód, aborcję, eutanazję, tak zwane małżeństwo homoseksualne, to społeczeństwo, które nie tylko nie żałuje, nie pokutuje, ale wręcz afirmuje publicznie grzech. W ten sposób odwraca się plecami do Fatimy, robi coś przeciwnego, niż wskazuje Fatima. I jak tu się dziwić, że dochodzi ciągle do tragedii, że mamy wojny, rewolucje, klęski żywiołowe? Będziemy je mieć nadal, bo sercem przesłania z Fatimy jest alternatywa pomiędzy pokutą, czyli żalem za grzechy, a karą za nie! Trzeba wybierać, nie ma innej możliwości, tylko żal za własne grzechy publiczne i prywatne może pomóc w uniknięciu, oddaleniu kary.

 

Porusza Pan problem pokuty i kary, pojęć niepopularnym we współczesnym świecie, ba, nawet współczesnym Kościele.


Ale przecież sercem orędzia fatimskiego jest właśnie alternatywa pomiędzy pokutą a karą. Trzeba sobie wyjaśnić, co rozumiemy poprzez „pokutę” i „karę”. Słowo „pokuta” nie oznacza wyłącznie form pokuty fizycznej czy też rezygnacji z jakiejś przyjemności natury osobistej. Pokuta to przede wszystkim żal, żal za własne grzechy. Nie tylko nasze osobiste grzechy, ale grzechy całego społeczeństwa, grzechy zbiorowości. Matka Boża prosi, aby odrzucić w sposób całkowity i radykalny grzechy publiczne, które społeczeństwo zachodnie popełniało w ciągu ostatnich stu lat. Ten żal, ta pokuta to warunek stawiany przez Matkę Bożą, aby uniknąć kary. Jeżeli tej pokuty nie ma, kara jest nieunikniona. A przecież duch hedonizmu i relatywizmu, który charakteryzuje współczesny Zachód, jest przeciwieństwem pokuty. Zachód idzie więc drogą przeciwną w stosunku do tej, o którą prosi Matka Boża. Ale to droga, która prowadzi do przepaści, która prowadzi do samobójstwa Europy i Zachodu, i całej ludzkości. Bo to droga autodestrukcji. Autodestrukcji, bo ludzkość odwraca się plecami do prawa Bożego i naturalnego. A kara jest nieodłączną częścią złamania prawa. Ta kara to nie jest kara, która czeka tylko każdego z nas osobiście, po śmierci. Ale to też kara zbiorowa, publiczna, społeczna, ponieważ grzechy całych narodów popełniane są w sposób zbiorowy tutaj, na ziemi, a jako że narody nie mają przyszłości w życiu po śmierci, ale żyją na ziemi, to właśnie na ziemi będą nagradzane albo karane. Narody, które się nawrócą, przeżyją, ale te, które się nie nawrócą i będą nadal grzeszyć publicznie, będą z pewnością ukarane. I to jest alternatywa, od której nie można uciec.

 

Spójrzmy na Fatimę ponownie okiem historyka. Każdego, kto bliżej zainteresuje się objawieniami w Cova da Iria, uderza symbolika ich dat, wiążąca się z symboliką dat szczególnie znaczących dla procesu rewolucyjnego.


W historii istnieją daty symboliczne, jak 1517, czyli rok rewolucji zapoczątkowanej przez Lutra. Następnie 1717 – początek działalności masonerii, która była zapleczem rewolucji francuskiej. Wiemy wszak, że rewolucja francuska 1789 roku była przygotowana – z punktu widzenia politycznego i intelektualnego – przez loże masońskie. Kolejna taka znacząca data to 1917 – moment wybuchu rewolucji w Rosji.


Wiemy także, że w roku 1689, sto lat przed rewolucją francuską, Najświętsze Serce Pana Jezusa objawiło się siostrze Marii Małgorzacie Alacoque, w klasztorze w Paray-le-Monial. Zakonnica otrzymała wówczas przesłanie dla całej ludzkości.


W najtrudniejszych momentach historii, kiedy grzech najbardziej się rozprzestrzenia, zawsze następuje interwencja z Nieba, dająca nam receptę, rozwiązanie, antidotum. I sto lat przed rewolucją francuską objawienia Najświętszego Serca były taką receptą zaproponowaną ludzkości. Ale królowie Francji nie odpowiedzieli na to wezwanie i sto lat później doszło do rewolucji francuskiej. Dopiero wówczas Ludwik XVI dokonał poświęcenia swojego królestwa Najświętszemu Sercu. Ale stało się to za późno, kiedy monarcha był już w więzieniu, w przeddzień śmierci na gilotynie.


Z kolei dziś, w 2017 roku upływa sto lat od objawień fatimskich. To skłania nas do refleksji, bo ten rok może być rokiem tak pełnym znaczeń jak rok 1789 w stosunku do 1689. Tak jak Najświętsze Serce dało sto lat na nawrócenie ludzkości, wówczas przede wszystkim Francji, tak i w tym przypadku Opatrzność dała światu być może sto lat na nawrócenie. Jednak do nawrócenia nie doszło. Co nas czeka w przyszłości? Prawdopodobnie kara znacznie większa niż rewolucja francuska.

 

Wspomniał Pan, że Kościół w przeszłości też nie do końca odpowiedział na orędzie fatimskie i zamiast usilnie go propagować, przejął się nim dopiero po wielu latach. Wystarczy przypomnieć, że III tajemnica fatimska ujawniona została nie wówczas, kiedy życzyła sobie tego Matka Boża, ale dopiero po 40 latach. Ale teraz jest już chyba znacznie lepiej – Kościół powszechnie świętuje 100-lecie objawień, kolejni papieże pielgrzymują do Fatimy.


Myślę, że niestety, także i dzisiaj jest wiele zaniechań ze strony kleru katolickiego. W sytuacji wielkiego zamieszania kapłani powinni wykorzystywać przesłanie fatimskie jako drogowskaz. Dziś świat pogrążony jest w chaosie, a objawienia prywatne, takie jak to z Fatimy, są pewnego rodzaju przewodnikiem duchowym, które Niebo daje ludzkości w najbardziej zagmatwanych okresach historii.


Kiedy Matka Boża sto lat temu przekazała swoje orędzie, było ono skierowane nie tylko do ludzi żyjących w roku 1917, ale także do ludzi z przyszłości, również z naszych czasów. Dzisiaj ci, którzy idą za orędziem fatimskim, mogą odnaleźć w nim mocne ukierunkowanie. Dzięki temu przesłaniu nie tylko są w stanie zrozumieć przyczyny strasznego kryzysu, w którym jesteśmy pogrążeni. Fatima daje im też siłę, nadprzyrodzoną energię, nadprzyrodzoną ufność potrzebne do pokonania tego kryzysu  abyśmy nie popadli w zniechęcenie i pesymizm.


Orędzie fatimskie zaprasza nas do reakcji i do walki. Przede wszystkim jednak zapewnia o zwycięstwie. Dlatego zdanie: „Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje” ma ogromne znaczenie, bo jest to obietnica historyczna. Przeznaczeniem Niepokalanego Serca Maryi jest królowanie w historii wśród narodów. To jest obietnica, która musi się spełnić, ponieważ Bóg nie mówi niczego przypadkowo, Maryja nie składa niewykonalnych obietnic. Jeżeli to obiecała, to dlatego, że kiedyś ta obietnica się wypełni.Dziękuję za rozmowę.

 

 
baner
 
 
 
 
 
drukuj
 
 
 
POLECANE FILMY

KOMENTARZE
Nick *:
 k
Twoja opinia *:
 
wyślij opinie

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

..
do wróżącego z liści
Skoro tak, to proszę uznać nazwanie Pana/Pani "Wróżbitą" również za wyraz szacunku. A co tam, skoro wybitny (w swym mniemaniu) katolik posuwa się do takich śmiesznych tłumaczeń, to czemu ja nie mogę? Z rzekomym brakiem podpisu to nieprawda, gdyż mój podpis podczas rozmowy z Panem/Panią brzmi: "do wróżącego z liści". Czy ten podpis narusza regulamin forum? Co do wrażenia odnośnie mej osoby, nie odzwierciedla ono rzeczywistości. Wyjaśnię powołując się na słowa mego Mistrza, Pana Jezusa: "Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką" Mk3,35. Dlatego osoby na tym forum które głoszą coś odmiennego od woli Bożej, tym bardziej notorycznie tak głoszą i nie reagują na braterskie upomnienia, nie są moimi braćmi. Jednak nie są moimi wrogami - ten zarzut to efekt Pana/Pani uprzedzenia do mnie.
Leaf427
Dziękuję za korektę biblijna. Nazywanie Pana/ Pani Dodo to był wyraz szacunku i wymuszona konieczność (nie raczy się Pan / Pani podpisywać). Reszty nie będę komentował - spotkamy się kiedyś na Sądzie to sobie wyjaśnimy. Zapewniam o modlitwie.Sprawia Pan / Pani wrażenie osoby, która nie może żyć bez dyżurnego wroga.Smutne to. Żegnam i bez odbioru.
abc
Przyznam, że ja tej roli Rosji w objawieniach nie rozumiem i nigdzie nie znalazłem rozsądnego wytłumaczenia. Przecież doktryna komunistyczna wcale nie została wymyślona w Rosji tylko w środowisku niemieckich Żydów. No i ostre prześladowanie Kościoła w Portugalii w czasie objawień też z Rosją nic wspólnego nie miało tylko z masonerią, a to raczej znowu środowisko blisko związane z żydowskim. Więc o co z tą Rosją właściwie chodzi?
do wróżącego z liści
Rozumiem. Tylko: "mogą". Jakie to letnie, tak się zawczasu asekurować że "domysł" (ja jednak wolę trafniejsze słowo: wróżba) nie wypali... Ale jeśli nie wypali (jak wiele innych Twoich wróżb), to czy kolejne będziesz na tym forum zamieszczać, czy w końcu zarzucisz tę złą zabawę? Określenie "wróżbita" jest skutkiem czynności które wykonuje ktoś kto przewiduje przyszłość podając konkretne daty. Czyż tak właśnie nie robią wróżbici? Zresztą, mniej hipokryzji, bo pierwszy zacząłeś etykietowanie per "Dodo", a teraz się żalisz, bo źle wywróżyłeś skutki tego co sam zacząłeś? Mylisz dwa różne znaczeniowo wersety. Mt11,27: "Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić". A Mk13,32 brzmi: "Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec". Nawet nie chciało Ci się sprawdzić w Biblii, tak porządny w swym mniemaniu katoliku?
Leaf427
@Dodo Ależ ja przecież nie podaję dat końca świata. Broń mnie Boże! Podaję INTERPRETACJĘ wg. dr. Krajskiego: "Muzułmanie MOGĄ zaatakować." Słowo klucz MOGTĄ.To nie są wróżby, proroctwa tylko interpretacje i domysły.Tak więc co do twego wpisu to tu jesteśmy zgodni.Co do (Mk13,32)to tam jest chyba (proszę mnie skorygować) dodane: I ten komu Ojciec zechce objawić. Proszę czytać uważnie, ze zrozumieniem, ze dwa razy albo trzy bo ręce opadają.I bez etykietowania kogoś wróżbita bo za takie pomówienia to trzeba się będzie wyspowiadać. Mimo wszystko pozdrawiam.
do wróżącego z liści
Oczywiście że trafne, jak wszystko w Piśmie Świętym. Są jednak prorocy prawdziwi i prorocy fałszywi. O tym jakimi wy jesteście (tzn. Ty i osoby na które się powołujesz), przekonamy się 17.05.2017. Poczekajmy więc cierpliwie, Drogi Wróżbito, czy za dwa dni spełni się to co opisane w Dz2,17. Ja wolę wierzyć nie we wróżby, tylko Panu Jezusowi, który powiedział że o owym dniu wie TYLKO Ojciec (Mk13,32). Tym bardziej, że każdy może umrzeć w każdej chwili i powinien być na to zawsze gotowy, a nie czekać na koniec świata. A ci podający konkretne daty, jeśli te daty się nie sprawdzą, wyjdą na podobnych do tzw. Świadków Jehowy, którzy mają podobny nawyk wróżenia daty końca świata.
Leaf427
@Dodo Dz 2,17 "W ostatnich dniach - mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy - sny. 18 Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego, i będą prorokowali. 19 I sprawię dziwy na górze - na niebie, i znaki na dole - na ziemi. Krew i ogień, i kłęby dymu, 20 słońce zamieni się w ciemności, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pański, wielki i wspaniały. 21 Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony." Trafne, nieprawdaż Drogi Dodo? Szczególnie o tych snach.
G
Madry artykul..w samo sedno..
do Tomek
Jeśli przed snem poczytałeś przepowiednie różnych forumowych wróżbitów, to nic dziwnego że miałeś koszmary.
Tomek
Witam 13.05.2017 Miałem sen w którym widziałem wybuchy bomb jądrowych na morzu o godz.ok.4.40rano.Dawno nie miałem tak strasznego snu.Pozdrawiam
winsent
Zapraszam do modlitwy dziękczynnej: Dziękujemy Ci, Panie Jezu za to, że naród nasz uratujesz, osłonisz i podźwigniesz. Dziękujemy Ci za Twoją miłość do naszej polskiej wspólnoty. Dziękujemy i Tobie, Matko Boża, Królowo Polski, że osłaniasz nas płaszczem swojej opieki, orędujesz za nami, wspierasz i prowadzisz nas do Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię, o Matko umacniaj nas łaską swoją, abyśmy głosili chwałę, miłość i miłosierdzie Syna Twojego wśród narodów świata.
Megi
@ślązak teologia wyzwolenia znikąd się nie wzieła jest diabelską doktryną zakorzenioną w ateizmie ikomunizmie
Megi
Bóg wie kto jest tym bpem w bieli,i przepowiadanie,że w tym roku dojdzie do strasznej wojny jest dowodem aroganckiej ignorancji cierpienia,ktore istnieje w świecie i wynika z krzywd wyrządzanych przez spaczonego i moralnie wynaturzonego człowieka . Dowodem czego są wojny i konflikty w Afryce, Azji,a szczególnie rzekomo cywilizowanej Europie bestialsko mordującej poczęte dzieci, oczywiście w majestacie prawa , które nieustannie się zmienia i modyfikuje zgodnie z duchem czasu,który jak wiemy jest bardzo postępowy i dzięki temu postępowi mamy wszelkiego rodzaju wynaturzenia i zboczenia. Ten duch jak widać ma za nic naukę i absolutny, wieczny i niezmienny porządek natury, ustanowiony przez Boga. Duch postępu Potrafi genialnie ogłupiać i otumaniać.Dowodem czego są prawa Sodomskie , aborcja,eutanazja,gender,feminizm Fatima jest miejscem, gdzie duch czasów nie jest w stanie nic zrobić, bo POKUTA,NAWRÓCENIE I MODLITWA o którą prosi MATKA BOŻA to broń, której DIABEŁ PANICZNIE SIĘ BOI.
Ślązak
Ciekawy wywiad i trafna diagnoza. Zastanawiam się jednak, czy Fatimy nie powinien każdy z nas odczytywać bardzo osobiście - i czy Bóg może karać wiernych za niewierność innych? Czy jest to raczej dopust, który pozwala działać złemu, by wyprowadzić z tego jeszcze większe dobro? Ku bezsilności szatana... Bardzo trafne są te słowa: "wydaje się, ze upadek tego reżimu politycznego był jedynie upadkiem powłoki kryjącej doktrynalne błędy komunizmu. A błędy te uniosły się w powietrze, jakby swego rodzaju miazmaty ideologiczne, które rozprzestrzeniły się poza żelazną kurtyną, na całym Zachodzie."
Filip
Wczoraj w Fatimie - 13 maja 2017 Papież Franciszek określił siebie jak Biskupa odzianego w biel (z III Tajemnicy Fatimskiej). A to oznacza, iż za Jego Pontyfikatu (może nawet jeszcze i w tym roku)wybuchnie straszna wojna, jako kara za grzechy, oraz będą prześladowania Kościoła i jego wyznawców.
Megi
cd KK nie naucza o grzechach PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU, są to grzechy śmiertelne i jak Pan Jezus naucza nie będą odpuszczone. Lekceważenie rachunku sumienia, żalu za grzechy , pokuty aż do śmierci.Uporczywe Trwanie w zatwardziałości serca,czyli bagatelizowanie zbawiennych natchnień nauczania przestróg i ostrzeżeń o karze potępienia jest odrzuceniem daru ZBAWIENIA, dlatego KK ma obowiązek NAUCZANIA I PRZESTRZEGANIA O SKUTKACH GRZECHU I KARZE PIEKIELNEJ.JEŚLI ZANIEDBA W MISJI NAUCZUCIELSKIEJ GŁOSZENIE POWYŻSZEJ PRAWDY TO WINIEN BĘDZIE KARY WIECZNEJ ZA POTĘPIEŃCÓW NIEŚWIADOMYCH SKUTKÓW SWOJEGO GRZECHU. Myślę, że złemu duchowi przede wszystkim o to chodzi, aby człowiek się nie NAWRÓCIŁ, NIE BYŁ ŚWIADOM KARY ZA SWÓJ GRZECH.
Megi
Pisałam wielokrotnie,że jeśli KK,będzie układał się z władcą tego świata diabłem, to będzie niewiarygodny, pakty i sojusze zawsze rodzą NIEGODNE NAUCZANIE,czyli manipulację i wypaczanie w tym przypadku SŁOWA BOŻEGO,które dopasowuje się do potrzeb ideologi złego ducha np. Przykład kazań głoszonych w duchu łagodnego miłosierdzia,NIE SĄDŹCIE BYŚCIE NIE BYLI SĄDZENI,wynika z tego nakaz BĄDŹ ŚLEPY, MILCZ I NIE REAGUJ NA ZŁO, UDAWAJ że NIE ISTNIEJE,a skoro nie istnieje to jest bezkarne i może demoralizować czyli spaczać i wynaturzać sumienie i zło z czasem staje się dobrem przykł. małżeństwa KK sakramentalnego i niesakramentalnego. Nauka w stylu RÓBTA CO CHCETA BÓG cię kocha niezależnie od tego co robisz jesteś umiłowanym dzieckiem BOGA, znaczy jedno hulaj duszo piekła nie ma, możesz popełniać śmiertelnie grzechy i łamać główne prawdy wiary.BÓG MA DOPASOWAĆ SIĘ DO MNIE.relatywizm i subiektywizm postępowego KK mówi enigmatycznie o istocie grzechu,nie naucza o grzechach przeciw
Megi
Pisałam wielokrotnie,że jeśli KK b
ma
@vlad: No, nic nowego. W końcu to tylko kontynuacja AL 297.
jamek
KARD. RATZINGER O FATIMIE: "NIEOPUBLIKOWANA CZĘŚĆ TAJEMNICY MÓWI O "ZŁYM SOBORZE I ZŁEJ MSZY", KTÓRA MIAŁA POJAWIĆ SIĘ W BLISKIEJ PRZYSZŁOŚCI? "Dzisiaj, w święto Zesłania Ducha Świętego zatelefonowałam do ks. Ingo Dollingera, niemieckiego kapłana i byłego profesora teologii w Brazylii, który jest obecnie w dość podeszłym wieku i słabuje na ciele. Pozostaje on od wielu lat osobistym przyjacielem papieża emeryta Benedykta XVI. Ks. Dollinger niespodziewanie potwierdził podczas tej rozmowy następujące okoliczności: Niedługo po publikacji w czerwcu 2000 roku przez Kongregację Doktryny Wiary trzeciej tajemnicy fatimskiej kard. Joseph Ratzinger powiedział ks. Dollingerowi podczas bezpośredniej rozmowy, że istnieje część Trzeciej Tajemnicy, której nie opublikowano! "Istnieje więcej niż to co opublikowaliśmy" powiedział Ratzinger. Powiedział również Dollingerowi że ogłoszona część Tajemnicy jest autentyczna oraz że niepublikowana część Tajemnicy mówi o "złym soborze i złej Mszy", kt
przerażony
W jaki sposób naród polski ma być wynagradzany jeśli oddał panowanie nad sobą całkowicie w ręce żydowskie, wrogie naukom Pana Jezusa Chrystusa ?! A więc wyłącznie kara !
gość
Do Vlad Też mam takie wrażenie,smutne.
vlad
Wczoraj i dzisiaj dowiedzieliśmy się w Fatimie, że nie ma czegoś takiego jak gniew i kara Boża. W związku z czym pokutować nie warto, bo po co? Kolejna część naszej katolickiej wiary została zreinterpretwana (czyli odwrócona) przez "biskupa ubranego na biało".
..
 
..
..
INFORMUJ
Wiesz o ważnym wydarzeniu?
Nie ma go na naszym portalu? Napisz! Krótkie komentarze lub felietony - opublikujemy je na Pch24.pl
 
..
 
...

Copyright 2017 by
INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Fundacji Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.