DZISIAJ JEST
NIEDZIELA 24 WRZEŚNIA
Św. Gerarda, męczennika
Bł. Hermana Kaleki
Św. Gerarda, męczennika
Bł. Hermana Kaleki
XXV Niedziela zwykła
Imieniny obchodzą:
Gerard, Teodor
 
 
PRAWA STRONA INTERNETU
wyszukiwarka
 
 
 
 
 

Rozwój biotechnologii. Nowe zagrożenia dla życia

Data publikacji: 2017-02-16 06:00
Data aktualizacji: 2017-02-22 17:18:00
Rozwój biotechnologii. Nowe zagrożenia dla życia
fot. EFE/Leonardo Munoz/FORUM

Zagrożenia dla godności ludzkiego życia i dla samego rozumienia osób ludzkich jako stworzeń na obraz i podobieństwo Boga w minionych latach gwałtownie zwiększyły swoją liczebność i przybrały nowe formy, wyglądające niczym najbardziej wymyślne utwory science-fiction. To, co do niedawna brzmiało jak kinowy koszmar, dziś staje się rzeczywistością.

 

Katolicka odpowiedź na te zagrożenia musi już zatem obejmować nie tylko aborcję, ale także szereg eksperymentów i technologii, które zagrażają darowi życia w sposób bardziej subtelny, ale też bardziej dalekosiężny. Choć zwyczajowo są określane jako oznaki wielkiego postępu, te nowe doświadczenia należałoby określić bardziej właściwie jako nadużycie wobec nauki i etyki.

 

Jak napisał papież Franciszek w swojej adhortacji Apostolskiej Evangelii Gaudium, musimy zachować „przekonanie, że każda istota ludzka jest zawsze święta i nienaruszalna w jakiejkolwiek sytuacji i w każdej fazie swego rozwoju. Jest ona celem samym w sobie, a nigdy środkiem do rozwiązania innych trudności”.

 

Chęć zachowania tego przeświadczenia, że nikt nie istnieje po to, by być używanym przez innych, wymaga, abyśmy na nowo potwierdzili fundamentalność ludzkiej godności w obliczu wyzwań nowej biotechnologii.

 

Ludzkość do poprawki

 

W kwietniu 2016 roku w Meksyku urodziło się pierwsze na świecie „dziecko trojga rodziców”. Chłopiec został poczęty w środowisku laboratoryjnym przy użyciu materiału genetycznego dwóch matek i jednego ojca. Technika laboratoryjna, będąca formą klonowania, jest rzekomo środkiem „leczenia” potencjalnie śmiertelnych mutacji genetycznych, zachodzących w mitochondriach — małych fabrykach energii, znajdujących się w każdej komórce i posiadających własne DNA. A ponieważ mitochondria dziedziczone są z komórki jajowej matki, taka forma sztucznej reprodukcji łączy ze sobą części podzielonych komórek lub embrionów w warunkach laboratoryjnych w celu stworzenia nowych istot ludzkich pozbawionych zmutowanego DNA. Jest w tym jednak ogromny etyczny szkopuł: w istocie nikt nie jest „leczony”. Zamiast tego nowe, „lepsze” jednostki powstają jako zamienniki tych, które noszą w sobie jakieś defekty.

 

Edycja kodu genetycznego embrionów jest również proponowana jako forma wyzbycia się strasznych wad genetycznych. Specyficzne enzymy są dodawane do embrionu we wczesnej fazie rozwoju w celu wycięcia i zastąpienia poszczególnych elementów DNA. Inżynieria genetyczna była już próbowana w przeszłości, ale nowe, bardziej precyzyjne embriony sprawiły, że edycja genów przybliżyła się do rzeczywistości.

 

Manipulacje genetyczne na embrionach traktują ludzkie życie raczej instrumentalnie niż jako wartość samą w sobie. Niezliczona ilość młodych istnień została zniszczona w procesie eksperymentów, a ludzkie życie stało się towarem do wyprodukowania według kryteriów określonych „cech”. Co więcej, zmiany genetyczne w embrionach są tzw. linią germinalną — zespołem dziedzicznych zmian, które mogą być przekazane kolejnym pokoleniom, niosąc za sobą nieznane konsekwencje.

 

Dignitas Personae, dokument dotyczący wątpliwości bioetycznych wydany przez Watykan w 2008 roku zauważył, że „rozważając hipotezę stosowania terapii genowej na embrionach, należy dodać, iż technikę tę można stosować jedynie w kontekście zapłodnienia in vitro, co pociąga za sobą wszelkie związane z tym obiekcje natury etycznej. Z tych względów więc należy stwierdzić, iż — w chwili obecnej — terapia genowa komórek zarodkowych, we wszystkich swoich formach, jest moralnie niedopuszczalna”.

 

Ponadto dokument stwierdza, że „trzeba na koniec powiedzieć, że w próbie stworzenia nowego rodzaju człowieka dostrzec można zarys ideologii, w której człowiek rości sobie prawo do zastąpienia Stwórcy”.

 

W istocie Kościołowi znane są właściwe formy użycia narzędzi pracy na materiale genetycznym. Te moralnie dopuszczalne formy skupione są na dobru istot ludzkich, przez co unikają tworzenia i niszczenia ludzkich embrionów oraz manipulacji na nich.

 

Jednym z przykładów może być edycja genów w celu wzmocnienia komórek immunologicznych. W 2015 roku londyńscy lekarze pomogli uratować życie małego dziecka z nieuleczalną białaczką, atakując raka i jednocześnie podtrzymując działanie systemu immunologicznego. Tego samego roku badaczom z University of Texas Southwestern udało się wyleczyć mysz laboratoryjną z dystrofią muskularną Duchenne’a, śmiertelną chorobą genetyczną atakującą przeważnie młodych chłopców.

 

Ponieważ etyczne wykorzystanie technik inżynierii genetycznej daje pacjentom realną obietnicę, ustawodawstwo pro-life poczyniło zaawansowane starania, aby ukierunkować naukę w stronę wysiłków skupionych na ratowaniu życia.

 

Nowojorski doktor odpowiedzialny za pierwsze dziecko trojga rodziców pracował w Meksyku w celu uniknięcia restrykcji nałożonych przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 2015 roku. Poprawka Aderholta, która weszła w życie w 2016 roku zakazuje doświadczeń na embrionach z kodem genetycznym trzech rodziców. Zezwala za to na zgodne z etyką terapie genowe oraz próby ich rozwijania.

 

Tego typu ustawodawstwo jest konieczne, jako że orędownicy klonowania i technologii manipulacji embrionami wywierają nacisk przez swoje radykalne i moralnie problematyczne idee.

 

Myszy i ludzie


Kluczowym elementem, dzięki któremu może powstać embrion, jest — niezależnie od ilości rodziców i typów DNA — ludzka komórka jajowa. W procesie klonowania lub tworzenia embrionu z materiałem genetycznym trojga rodziców, potrzebne jest więcej komórek jajowych, ponieważ tego typu manipulacje z reguły kończą się porażką.


Przesuwając granice nauki i etyki, naukowcy stworzyli sztuczną komórkę jajową myszy na podstawie odrobiny skóry gryzonia. Proces ten rozpoczął się od wykorzystania techniki zgodnej z etyką - od wytworzenia indukowanej pluripotencjalnej komórki macierzystej (iPS), która wygląda i zachowuje się jak zwykła komórka macierzysta, ale nie wiąże się z destrukcją embrionu. Te komórki zostały uformowane za pomocą dodania genów do zwykłej komórki skóry, przeprogramowując ją podobnie, jak robi się to z komputerem. Następnie do komórek iPS zostały dodane specjalne, stymulujące białka w celu uformowania w warunkach laboratoryjnych niedojrzałych komórek jajowych. Wreszcie komórki jajowe zostały inkubowane wraz z komórkami płodowymi, które spowodowały dojrzenie jajeczek. Część z nich, gdy została zapłodniona mysim nasieniem, zaowocowała narodzinami małej myszy.


Chociaż to nieprawdopodobne, aby ludzie rozmnażali się w najbliższym czasie dzięki sztucznym komórkom jajowym (w wypadku myszy wiązało się to przeważnie z narodzinami zniekształconych zwierząt, a skuteczność wynosiła poniżej 1 proc.), niektórzy naukowcy widzą w tej procedurze potencjał do eksperymentów na ludziach na szeroko zakrojoną skalę. Cel ten, jakim jest masowa produkcja istot ludzkich w laboratoriach, jest kompletnym zaprzeczeniem elementarnych zasad ludzkiej godności. Widzi on człowieka jako sfabrykowany towar, nie jako coś o niezbywalnej godności.


Ludzkie embriony stworzone w laboratoriach już istnieją i wywiera się presję, aby dojrzewały w sztucznych macicach. Naukowcom w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii udało się utrzymać rozwój embrionów dużo dłużej niż miało to miejsce do tej pory, a teraz naciskają, aby iść dalej, przywodząc na myśl wylęgarnie z „Nowego wspaniałego świata” Aldousa Huxleya.


W naturalnym rozmnażaniu ludzki embrion zagnieżdża się w wyściółce macicy około 7 dni po zapłodnieniu, wykształcając pępowinę i łącząc się z matką w celu zdobywania pożywienia i tlenu. Z kolei laboratoria przekraczają ten punkt, sięgając do 13 dni od poczęcia. Tego typu eksperymenty traktują istotę ludzką jak materiał do badań - embriony są niszczone, gdy tylko rezultaty doświadczeń zostają osiągnięte. Obecnie prawo w Stanach Zjednoczonych nie reguluje badań z wykorzystaniem ludzkich embrionów, a jedynie zabrania państwowego ich dotowania, ale ten rodzaj nieetycznego wykorzystania musi zostać podjęty ustawowo lub na poziomie rozporządzenia wykonawczego.


Straszniejsze niż fikcja


Każdy, kto zna klasykę literatury — w tym powieść H.G. Wellsa „Wyspa doktora Moreau” — wie, że mieszanie ludzkiego i zwierzęcego DNA tworzy „chimerę”, stworzenie, które jest połączeniem dwóch lub więcej gatunków. Ale chimery nie są już tylko fikcją. Naukowcy w USA tworzą już ludzko-zwierzęce chimery, a National Institutes of Health (NIH) postuluje finansowanie takich doświadczeń, przesuwając granice wyznaczające etyczność.


Nie każda chimera jest zła — dopuszczalnym przykładem mogą być zastawki sercowe świni wszczepiane do ciała człowieka albo „onkomysz”, w której umieszcza się ludzkie geny w celu przeprowadzania badań nad nowotworem. Obecne plany NIH związane z ludzko-zwięrzęcymi chimerami naruszają granice na płaszczyźnie etyki w imię wątpliwej naukowości. Niektóre z nich proponują próbę wyhodowania możliwych do późniejszej transplantacji ludzkich organów w farmach zwierzęcych, z kolei inne chcą badać rozwój ludzkich tkanek w zwierzętach. Choć tego typu eksperymenty mogą być prowadzone za pomocą procedur, które nie wzbudzają kontrowersji, NIH proponuje wszczepianie ludzkich komórek do embrionów zwierzęcych w bardzo wczesnej fazie rozwoju. Na tym etapie dojrzewania ludzka komórka może stać się czymkolwiek, włączając w to komórkę jajową, nasienie, a nawet kompletny ludzki mózg.


Takie procedury wyraźnie przekraczają linię. Jaki jest moralny status zwierzęcia z ludzkim mózgiem? Co może się stać, jeśli para zwierząt produkująca ludzkie gamety spłodzi i będzie nosić w łonie człowieka? Jakie inne elementy człowieczeństwa mogą być naruszone, siejąc dezorientację w zakresie etyki? NIH otrzymało ponad 21 tysięcy komentarzy dotyczących swojej propozycji sponsorowania doświadczeń na ludzko-zwierzęcych chimerach. Mimo, że większość z nich była przeciwna tym eksperymentom, NIH może działać zgodnie ze swoim planem.


Kongres już w przeszłości zaproponował ustawę zabraniającą pogwałcającego zasady etyki procesu tworzenia chimer, ale ustawa ciągle nie weszła w życie.


Nadszedł czas, aby wykluczyć nieetyczne badania i skierować wysiłki w stronę poprawnych naukowo i mieszczących się w granicach etyki alternatyw — w stronę nauki, która ceni wartość każdego ludzkiego życia wyżej niż zyski płynące z krzywdzenia, a nawet zabijania go w imię dobra kogoś innego.


Ze względu na wspólne dobro jest naszym obowiązkiem, aby podnieść głos w obronie człowieka najbardziej bezbronnego, który - jak przypomniał nam św. Jan Paweł II — jest „zupełnie zdany na łaskę innych osób, jest od nich całkowicie uzależniony”.


Dr David A. Prentice

wiceprzewodniczący i kierownik badań w Charlotte Lozier Institute w Waszyngtonie, D.C., założonego w 2011 roku przez Chucka Donovana, byłego dyrektora legislacyjnego w Narodowym Komitecie ds. Prawa do Życia i członka Rady 5332 im. George Brenta w Manassas w stanie Virginia. Instytut zajmuje się dostarczaniem kluczowych informacji z zakresu nauki i etyki organizacjom pro-life. Więcej informacji na stronie: lozierinstitute.org. Artykuł pierwotnie ukazał się w styczniowym numerze magazynu Columbia wydawanym przez Rycerzy Kolumba.
  

 
baner
 
 
 
 
 
drukuj
 
 
 
POLECANE FILMY

KOMENTARZE
Nick *:
 k
Twoja opinia *:
 
wyślij opinie

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

..
do Stormer
Racja, twoja inteligencja nie pozwoliłaby ci na porozumienie z górką piasku. Słusznie więc opłacasz inteligentniejszych by zrobili coś czego nie potrafisz i nie będziesz potrafił :-D
Stormer
@ma: Twoja górka to Twój problem. Tak samo jak Twoja inteligencja. Moja wystarczyła na tyle, że moimi górkami zajmują się inni, którym każę a raczej grzecznie proszę i potem płacę :-D
agricola
"Państwo ponad wszystko", no kto tak ostatnio bredził? Jak się ma hodowle "łobywatelów" to się ich hoduje, nie? Ktoś tego nie jarzy? Wspaniała "hodowla", "krowy" same płacą za cały proces, nic tylko kontynuować.
ma
@Stormer: Drogi Szturmowcze tak czytam co piszesz i "eureka" - znalazłem dla Ciebie w końcu kogoś inteligentnego na Twoim poziomie. Górka piasku w moim ogródku czeka abyś się z nią porozumiał. Wiesz nikt nie lubi być samotny a ona tak w tym kąciku... Z mną niestety nie chce gadać bo gdzież bym był w stanie zrozumieć Twój poziom intelektualny. No to i tego piachu tyż nie rozumiem.
ma
"Jak napisał papież Franciszek w swojej adhortacji Apostolskiej Evangelii Gaudium..." A później ten sam "papież Franciszek" poparł Cele Zrównoważonego Rozwoju, których jedną ze składowych są Prawa Reprodukcyjne obejmujące aborcję, eutanazję i in vitro. Potwierdził to "papieskie" poparcie zresztą Sekretarz Generalny ONZ p. Ban Ki-moon. No to tak... co w takim razie jest obowiązujące: to co wcześniej czy to co później? Czy może teraz w Watykanie obowiązuje postawa "za a nawet przeciw"? Kto by pomyślał, że Watykan ma obecnie tyle związków ideowych z Polską...
aaa
Ludzkość szykuje sobie horror science-fiction w wersji interaktywnej.
do Stormer
Kolejny raz zaprezentowałeś świetny dowód na to że nie potrafiąc ni w ząb zrozumieć kontrargumentów, bezsilnie (bo bez uzasadnienia) bełkoczesz jakoby te kontrargumenty były samobójem. Błaznuj dalej, przynajmniej to w miarę potrafisz :-D
Stormer
@do Stormer: Napisałeś świetne zaprzeczenie istnienia Boga. Widać, że w Niego nie wierzysz a może sobie tylko tego nie uświadamiasz? :-D :-D :-D
Stormer
@mk: Darwin to jednoznacznie wykazał :-D :-D :-D
Do mk
Wiec moze w ogole przestanmy leczyc ludzi. Przeciez gdyby natura chciala zeby byli zdrowi to by byli. Tutaj tez natura nam nie wybaczy ze ingeruje w jej sprawy. Przestan sie kompromitowac.
do Stormer
Stąd, że nie istnieją efekty działań natury jednoznacznie wskazujące na to, że potrafi ona cokolwiek zaprogramować. Za to powszechnie wiadomo że programować potrafi Ktoś, ktoś, być może w przyszłości coś: myślącego, inteligentnego, posiadającego wiedzę i znającego odpowiednie techniki. Jak na przykład ludzie opisani w artykule. A natura jest bezmyślna, gdyż ślepo i bezwolnie podporządkowuje się "uniwersalnym prawom i regułom", o czym potrafisz wspomnieć, a czego nie rozumiesz, bo sam jesteś... "naturalny" :-D
mk
@Stormer Proszę pamiętać ,że Pan Bóg wybacza zawsze , Natura nigdy .
Stormer
@do Stormer: skąd przekonanie, że natura jest bezmyślna? Przecież podlega uniwersalnym prawom i regułom zgodnie z filozofią przyrody :-D
agata
A ja wierze w Boga ,to ON jest Stwórcą zycia i nie pozwoli nam więcej się mieszać w swoją dziedzinę, dlatego jest czas apokalipsy!!
PostepuNieZatrzymacie
Na najlepszych uczelniach swiata procedury omawiane w artykule omawiane sa jako przyklady prostych, juz wkrotce rutynowych, zastosowan biotechnologii. System CRISP-Cas uzywany do zastepowania fragmentow materialu genetycznego innymi zostanie ponad wszelka watpliwosc niedlugo nagrodzony nagroda Noble. Amerykanskie miasto Cambridge w ktorym znajduja sie uczelnie takie jak MIT i Harvard zostalo najwiekszym za swiecie skupiskiem kompanii biotechnoligicznych dzieki temu, ze jako pierwsze w Stanach pozwololo ono na badania nad ludzkimi liniami komorkowymi. Wasza wstecznictwo nie zatrzyma postepu technologii! Najwyzej doprowadzic moze ono do jeszcze glebszego zacofania Polski w zakresie biotechnologii.
do Stormer
Wierzysz że bezmyślna natura potrafi cokolwiek zaprogramować? :-D
Do mk
Ciekawe czy Twoje dziecko bedzie szczesliwe ze rodzic dal mu szanse na darwinowski i szczesliwy rozwoj osobowsci. Jesli urodzi sie chore, czego nie mozna nigdy wykluczyc. Puste frazesy glosisz.
Do mk
Idac Twoim tokiem rozumowania nie bedzie mozna wprowadzic zadnej rzeczy w zadnej dziedzinie. Bo moga w przyszlosci pojawiac sie naduzycia czy jakies konsekwencje. Beda one zawsze i w kazdej dziedzinie. Np nie przeszczpiajmy narzadow, bo ktos bedzie nimi handlowal. Bardzo slaba argumentacja.
mk
@Odp Jak lekarze mordują nienarodzone dzieci ,to czemu nie mieliby ich genetycznie tatuować by zaspokoić fanaberie rodziców . Poza tym cały czas są "podchody" by zredefiniować małżeństwo ,czy usunąć z prawa taboo wynikające także z religii jak małżeństwa blisko spokrewnionych osób ,czy kazirodztwo . Na tych polach wyjątkowo aktywni są profesorowie Fuszara ,Hartman ... Więc lepiej dmuchać na zimne ,bo te gwarancje prawne mogą być patykiem na wodzie pisane . A co do tych genetycznych tatuaży to przecież zawsze można argumentować ,że w regionach niekodujących ,nie regulatorowych ,w tzw. junk-DNA nie ma znaczenia co jest zapisane i kto im zabroni pomanipulować ? A jakie będzie to miało daleko idące konsekwencje ,nie sposób przewidzieć .
Odp
Juz teraz mozna teoretycznie wytatuwac swoje dziecko doslownie od stop do glow. Ale jest to limitowane prawem. Nikt nie bedzie wprowadzal niekorzystnych zmian dz genomu dzieci, bo zwyczajnie nie pozwoli na to prawo i lekarze.
Smieszne
Kazdy ma prawo do tego, aby za pomoca wszystkich wspolczesnych metod zostac rodzicem. Czasami muru sie nie przeskoczy, ale gdy tylko pozwala na to medycyna nie wolno nikomu odmawiac. Nie kazdy jest katolikiem, oni po prostu nie musza korzystac z pewnych form leczenia. Ale duzo osob ma tendencje do myslenia ja nie moge to inni tez. Taki pies ogrodnika.
mk
@margeritta Z przyjemnością powiedziałbym komuś kto np. chciałby zrobić swemu dziecku "tatuaż genetyczny" i przekodować na ciąg TCGATGC... np dzieła Marksa ,czy Engelsa i zapisać to w jego genomie ,by stukną się czymś ciężkim w głowę . A takie fanaberie stają się właściwie już możliwe .
Do mk
A ja proponuje, zeby katolicy jak nie chca to niech nie korzystaja z tej metody i wychowuja ku chwale Darwina chore dzieci. Tylko ciekawe czy beda im takie wdzieczne za to ksztaltowanie osobowosci?
Mila
Dzieki rozwoju terpii genetycznych pewnie uda nam sie w przyszlosci ograniczyc liczbe aborcji. Wiec w czym problem? Dzieci beda mialy szanse urodzic sie zdrowe. Tak jak ktos wczesniej pisal, nikt nie chce urodzic sie chory. Choroba moze i ksztaltuje, ale za jaka cene? Nigdy nie chcialabym aby moje dziecko urodzilo sie chore i skorzystalabym z kazdej metody aby zapobiec chorobie. To naturalne.
Odp
W medycynie nie podejmuje sie dzialan wbrew woli, ale w przypdaku potomstwa decyduja rodzice. Niemowlak nie wie co jest dla niego dobre. Decyzje podejmuja rodzice. Choroby towrza nasza tozsamosc, jednak nikt nie chce zapasc na smiertelna chorobe jesli nie musi. I to zaklada leczenie genetyczne. Nie mozna zakladac, a ten zarodek to chce byc chory. Bo to zwyczajnie smieszne.
Stormer
Manipulacje genetyczne na embrionach to naturalna konsekwencja rozwoju inteligentnego gatunku. Natura tak to zaprogramowała i nic tego nie zmieni :-D
Litości
Biotechnologia = wykorzystanie procesów biologicznych, np. bakterii do warzenie piwa, robienie ciasta drożdżowego. Generyka = dłubanie w genach. Na kierunku biotechnologia studenci uczą się jak produkować ser.
Krzysiek
Takie rzeczy zwalcza się nagłaśniejąc to publicznie ale największy wpływ na świadomość cześcijanina ma Autorytet moralny oraz wizja utraty zbawienia. Dla wszystkich innych poza rozumnym i wolnym chrześcijaństwem to jest katolicyzmem te sprawy będą obojętne. Najdokładniejsze i najściślejsze pojęcie osoby oraz jej godności głosi chrześcijaństwo katolickie w cywilizacji łacińskiej. Trzeba "naprawić" Kościół Instytucjonalny aby ostoja moralności była autonomiczna i aby mogła kontynuować zdrowy rozwój nauki to jest uniwersytetów które są jego dziełem. Pozdrawiam, Z Bogiem!
mk
A to wytwarzanie gamet z komórek nabłonka to może być wyjątkowo groźne . Wrota do produkcji biologicznych dzieci dwóch tatusiów ,albo dwóch mamuś i spełnienie oczekiwań genderystów. Pachnie siarką ,Sodomą i Gomorą .
mk
@Litosci A co w tym artykule jest nie tak ? Osobiście wyłapałem tylko drobne nieścisłości . Np. może trzeba "dodać" jakichś genów do komórek nabłonka ,by przekształcić je w totipotencialne ,ale by dalej przejść z tego do komórek jajowych to potrzebna jest REDUKCJA materiału genetycznego ,mejoza ,czy jakiś proces to przypominający ,bo raczej nie ma zwierząt poliploidalnych ,takie zjawisko występuje przede wszystkim w świecie roślin. Do tego chimery to raczej organizmy składające się z komórek pochodzących z różnych organizmów. Osobniki w których komórkach znajduje się DNA "zmiksowane" między gatunkami to organizmy transgeniczne. No ale to tylko taki niuans terminologiczny.
margeritta
@mk: powiedz to tym ludziom.
Chris
Co złego w usunięciu z DNA genów odpowiedzialnych za choroby i w daniu szansy na urodzenie się człowieka wolnego od chorób i zmartwień?
mk
@margeritta Ale chyba błędem byłoby myślenie ,że każdy człowiek ma absolutne prawo do posiadania potomstwa ,w każdych okolicznościach i za wszelką cenę ,czy z drugiej strony obowiązek . Może czasami trzeba się pogodzić że czy to wewnętrzne ,czy zewnętrzne uwarunkowania nie pozwalają na to.
mk
A poza tym to każdy zatwardziały ewolucjonista-darwinista-materialista-marksista powinien być przeciwko "usuwaniu z ekosystemu osobników obarczonych zmianami genetycznymi". Dla przypomnienia ,to motorem ewolucji zgodnie teorią Darwina są przypadkowe zmiany w genomie. Nie jesteśmy wstanie z góry stwierdzić ,czy dana zmiana jest postępem ,czy regresem ,a także nie sposób przewidzieć "efektów ubocznych" (anemia sierpowata i malaria ) ,ergo eugenika pociąga za sobą zastopowanie ewolucji człowieka ,czyli postępu ,co pewnie byłoby wielkim bólem dla każdego postępaka . :-)
margeritta
@mk: to "dziecko trojga rodziców" faktycznie nie przyszłoby na świat, gdyby nie naukowcy. Matka była nosicielką śmiertelnej choroby, która uśmierciła wcześniej dwoje jej dzieci jeszcze przed urodzeniem. A dziecko posiada tylko 0,1% genów "drugiej matki", pozostałe (jak również wszelkie cechy genetyczne) ma już po rodzicach.
Litosci
Biotechnologia to cos innego niż się wydaje autorowi.
mk
@Odp W tej chwili to raczej obowiązuje zasada ,że ci z chorobami genetycznymi nie mają prawa się urodzić . A można także myśleć ,że choroby ,które przeszliśmy tworzą naszą tożsamość i jedną z podstawowych zasad w medycynie jest niepodejmowanie działań bez zgody pacjenta.
Odp
Nieetyczne to jest skazywanie kogos na chorobe genetyczna, jesli moze urodzic sie bez niej. Egoistyczne nawet. Bo dzieje sie to przez poglady innych ludzi, nie samych zainteresowanych.
..
 
..
..
INFORMUJ
Wiesz o ważnym wydarzeniu?
Nie ma go na naszym portalu? Napisz! Krótkie komentarze lub felietony - opublikujemy je na Pch24.pl
 
..
 
...

Copyright 2017 by
INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Fundacji Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.