DZISIAJ JEST
WTOREK 17 STYCZNIA
Św. Antoniego, opata
Św. Sulpicjusza II
Św. Antoniego, opata
Św. Sulpicjusza II
Imieniny obchodzą:
Antoni, Flawia, Jan, Rościsław
 
 
PRAWA STRONA INTERNETU
wyszukiwarka
 
 
 
 
 

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

Pan Jezus uczy nas poddania się Najświętszej Rodzicielce

Data publikacji: 2017-01-01 06:00
Data aktualizacji: 2017-01-01 08:39:00
Pan Jezus uczy nas poddania się Najświętszej Rodzicielce

Dobry Pan Jezus raczył zamknąć się w ło­nie Najświętszej Panny jako jeniec i niewolnik z miłości i być Jej poddanym i posłusznym przez lat trzydzieści. Otóż tu, powtarzam, gubi się rozum ludzki, kiedy rozważa o postępowa­niu wcielonej Mądrości, która, choć mogła, nie chciała oddać się ludziom wprost, lecz przez Najświętszą Dziewicę.

Nie chciał On przyjść na świat w wieku dojrzałym bez zależności od kogokolwiek, lecz jako biedne małe dzieciątko, zależne od starań i opieki Matki Najświętszej. Mądrość Nieskończona, trawiona niejako nie­ograniczonym pragnieniem uwielbienia Boga Ojca i zbawienia ludzi, nie znalazła skutecz­niejszego, odpowiedniejszego środka nad pod­danie się we wszystkim Najświętszej Dziewicy, nie tylko przez pierwsze osiem, dziesięć lub piętnaście lat życia, jak inne dzieci, lecz przez lat trzydzieści. Słowo Wcielone oddało Bogu, Swemu Ojcu, więcej chwały, kiedy było podda­ne Najświętszej Dziewicy i od Niej zależne, niżby było oddało, używając tych lat trzydzieści na czynienie cudów, na głoszenie słowa Bożego po całej ziemi, na nawracanie wszystkich ludzi; inaczej bowiem byłoby to czyniło. Jak bardzo wielbi Boga, kto za przykładem Jezusa poddaje się Maryi!

Mając tedy przed oczyma tak widocz­ny i znany powszechnie przykład, czy rzeczy­wiście będziemy tak nierozumni, by myśleć, że znajdziemy doskonalszy i łatwiejszy sposób czczenia i uwielbiania Boga nad ten, by za przykładem Jezusa poddać się Maryi?

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, Kraków 2006, s. 64.

 
baner
 
 
 
 
 
drukuj
 
 
 
POLECANE FILMY

..
 
..
..
INFORMUJ
Wiesz o ważnym wydarzeniu?
Nie ma go na naszym portalu? Napisz! Krótkie komentarze lub felietony - opublikujemy je na Pch24.pl
 
..
 
...

Copyright by

STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

IM. KS. PIOTRA SKARGI