DZIŚ JEST:   22   PAŹDZIERNIKA   2017 r.

XXIX Niedziela zwykła
Św. Salome
Św. Jana Pawła II
 
 
 
 

Na Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Na Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
Trójca Święta, mal. Albrecht Dürer

Onego  czasu mówił Jezus uczniom swoim: Dana mi jest wszystka władza na niebie i na ziemi.  Idąc  tedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego: nauczając  je  zachowywać wszystko cokolwiek wam rozkazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. (Mt 28,18-20)


Św. Jan Ewangelista wzbił się swym orlim okiem do samej istoty Bożej i tam na łonie Ojca Przedwiecznego zobaczył Słowo odwieczne: „a  Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo” (J 11). Słowo (druga Osoba Boska) w Jezusie stało się człowiekiem. Jezus zaś oznajmił nam o istnieniu w tejże płodnej istocie jedynego Boga, trzeciej osoby, Ducha Świętego, który doprowadza mocą swej łaski do końca dzieło Chrystusowe w Kościele katolickim.

Bóg Ojciec daje swego Syna na okup ludzkości, Syn Boży przez krzyż dokonuje okupu i przez Kościół w Świętych Sakramentach przechowuje owoce swej Męki dla wszystkich i na wszystkie wieki. „Jeśli kto pragnie (wiecznego zbawienia), niech do mnie przyjdzie, a pije“ (J 7,37). 

Szafarzem owoców Męki Jezusowej jest Duch Święty. Dlatego w imię wszystkich trzech Osób Boskich dokonuje się odrodzenie człowieka na życie wiary: „chrzcząc je w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. I dalej przez całe życie człowieka działanie ożywcze Trójcy Przenajświętszej zapoczątkowane na Chrzcie św. trwa. Nazywamy je pięknie: „Opatrzność Boska” i przedstawiamy symbolicznie jako Oko Boże patrzące nieustannie i zaradzające naszym potrzebom. „Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie” (Mt 6,32).   Chciejmy tylko my sami być przedmiotem wejrzenia Bożego, wołajmy: „Boże wejrzyj ku wspomożeniu  memu“ i postępowaniem swym nie wymuszajmy gniewu Bożego, bo Bóg będąc Miłością, jest i Sędzią sprawiedliwym.

„Albowiem kto chce żywot miłować i oglądać dni dobre, niech się oddala od złego, a niech czyni dobrze: Albowiem oczy Pańskie nad sprawiedliwymi, a uszy jego ku prośbie ich: lecz twarz Pańska (zagniewana i groźna) na działających złości” (1 P 3,10). — Całą Istotą swą Bóg będzie kiedyś naszym szczęściem bez końca: „jam zapłatą twą zbytnio wielką” (Rdz 15,1).

Zanim Boga w Trójcy Świętej poznamy w przyszłym życiu „twarzą w twarz” (1 Kor 13,12) teraz bowiem sam w sobie dla naszego oka jest niedostępny, widzimy Go tylko w dziełach. Jego wiara musi być „suplementem” (dopełnieniem), „co się zmysłom nie zdarzy” (bo przechodzi ich siłę). Szczególnie w bliźnich naszych mamy obraz Boga i przez współżycie z nimi według woli Bożej osiągniemy oglądanie Boga.

Wiele miejsc św. Ewangelii normuje ten stosunek, a zwłaszcza perykopa na dzisiejszą niedzielę (Łk 6,30-42). Oto wyjątek: „dawajcie a będzie wam dane: miarę dobrą i natłoczoną, i potrzęsiona, i opływającą. - Bo tąż miarą, którą mierzycie, będzie wam odmierzone”.

Według słów Pana Jezusa bieda ze świata nie zniknie: „zawsze ubogich macie z sobą“ (Mt 20,11), ale w naszych czasach liczba ich mnoży się z dnia na dzień i to wszędzie, nawet, w krajach przedtem zamożnych i idzie w miliony. Bezsprzecznie jest to kara Boska, jak wskazuje Ojciec św., za odwrócenie się od Boga, za zdeptanie Jego przykazań. Służbę i miłość Bogu należną „ze wszystkiego serca, ze wszystkich sił“ zwrócili ku złotemu cielcowi, ku pożądaniu oczu, pożądaniu ciała w swej pysze. Bóg karząc, zarazem leczy i oto rozciąga się przed nami pole zbierania zasług i skarbów, których złodziei nie ukradnie, ogień nie spali, woda nie zabierze, mól i rdza nie zgryzie. Owi nieszczęśliwi dotknięci tą klęską, gdy zwrócą się do Boga i zrozumieją Jego wyroki, będą błogosławić doznawszy na sobie obietnicy św. Pawła: „Utrapienia tego czasu nie są godne przyszłej chwały, która się w nas objawi”.


Posiadający zaś chleb, dzieląc się z potrzebującymi, doznają obietnic przywiązanych do jałmużny, dostąpią sami miłosierdzia i miłosierdzie Boże dla świata ściągną. Pięknie powiedział Najprzewielebniejszy  Książę Metropolita[1]  przy  zapoczątkowaniu akcji miłosierdzia:


„Bóg dopuszcza te ciężkie czasy, by jeszcze ludzkie serca zupełnie nie zbydlęciały”; jedne oczyszczą się przez cierpienie, inne wykonywaniem miłosierdzia uszlachetnią się. Nic tak bowiem nie uszlachetnia, jak dobrze czynić drugiemu. Pierwszym mówi Psalmista: „Którzy sieją ze łzami, będą żąć z radością” (Ps. 125,5),  drugi  Apostoł: „A dobrze czyniąc nie ustawajmy, albowiem czasu swego żąć będziemy nie ustawając. A przeto póki czas mamy, czyńmy dobrze wszystkim” (Gal 6,9).  I tak „tym, którzy miłują Boga, wszystko dopomaga ku dobremu” (Rz 8,28).


X. St.  M.

 

„Dzwon Niedzielny” nr 22 z 27 maja 1934

 


[1] Kard. Adam Stefan Sapieha


DATA: 2017-06-09 15:41
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
0
 
 
 

 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

Nie ma go na naszym portalu?
Napisz! Krótkie komentarze lub felietony - opublikujemy je na Pch24.pl
 
 
REKLAMA
 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Fundacji Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.

 

Copyright 2017 by
INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI