DZISIAJ JEST
PIĄTEK 22 WRZEŚNIA
Św. Maurycego z Towarzyszami
Św. Tomasza z Villanueva
Św. Maurycego z Towarzyszami
Św. Tomasza z Villanueva
Imieniny obchodzą:
Tomasz, Maurycy, Joachim
 
 
PRAWA STRONA INTERNETU
wyszukiwarka
 
 
 
 
 

Marcin Austyn

Intronizacja – tylko jaka?

Data publikacji: 2016-02-03 05:00
Data aktualizacji: 2016-02-04 08:14:00
Intronizacja – tylko jaka?
Fot. André Loja / freeimages.com

Odżywają nadzieje na to, że w roku jubileuszu 1050-lecia Chrztu Intronizacja Chrystusa na Króla Polski stanie się faktem. Przygotowana trwają, ale ich dotychczasowe owoce pozostawiają wątpliwość, czy ów akt będzie takim, jakiego oczekuje nasz Zbawiciel. Czy władze państwowe i kościelne wspólnie poddadzą się Jego władzy i uznają, że Chrystus jest Królem Polski?

 

O intronizacji zrobiło się głośno po tym jak dr Artur Górski, poseł PiS i inicjator niedoszłej do skutku odpowiedniej uchwały sejmowej sprzed dekady poinformował, że idea Intronizacji w Polsce Jezusa Chrystusa odżywa. Parlamentarzysta ocenił, iż nastawienie Episkopatu Polski do tej sprawy uległo zmianie, czego dowodem są prowadzone przez Zespół do spraw Ruchów Intronizacyjnych przy Komisji Episkopatu Polski prace nad treścią stosownego aktu. - Zaproponowałem nieśmiało dwie małe poprawki w tekście do rozważenia. Idea Intronizacji w Polsce Jezusa Chrystusa odżywa! Króluj nam Chryste! - napisał parlamentarzysta.

 

Poseł Górski nie spodziewał się, że jego wpis doprowadzi do wznowienia dyskusji na ten temat. Także strona kościelna nie była na to przygotowana. Parlamentarzysta poproszony przez PCh24.pl o wypowiedź poinformował nas jedynie, iż został poproszony przez Zespół o nieudzielanie komentarzy na temat projektu. Z kolei biuro prasowe KEP przekazało nam jedynie lakoniczny komunikat z odesłaniem do listu pasterskiego Episkopatu, poświęconego Intronizacji Chrystusa na Króla Polski z 2012 roku.

 

„Przede wszystkim Królestwo Jezusa już się realizuje. Chrystus Król każdemu oferuje możliwość udziału w nim. Natomiast od nas zależy, na ile z łaski Królestwa Bożego korzystamy i w jakim zakresie rozwijamy je w sobie i pośród nas, czyli na ile postępujemy jak Jezus, służąc Bogu i ludziom. Nie trzeba więc Chrystusa ogłaszać Królem, wprowadzać Go na tron. Bóg Ojciec wywyższył Go ponad wszystko. Trzeba natomiast uznać i przyjąć Jego królowanie, poddać się Jego władzy, która oznacza moc obdarowywania nowym życiem, z perspektywą życia na wieki” – wyjaśniali w komunikacie biskupi.

 

Warto tu przypomnieć, że biskupi o akcie intronizacyjnym informowali w listopadzie ub. roku w liście pasterskim Episkopatu Polski na jubileusz 1050-lecia chrztu Polski. Wskazano w nim, że akt przyjęcia królowania Chrystusa i poddania się Jego boskiej władzy zostanie dokonany w Krakowie Łagiewnikach, w przeddzień uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata (19 listopada 2016).


Biuro w kwestiach szczegółowych dotyczących aktu intronizacji odesłało nas do bp. Andrzeja Czai, przewodniczącego Komisji Nauki Wiary oraz Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych. W odpowiedzi ks. Joachim Kobienia, sekretarz biskupa poinformował nas, że temat intronizacji bp Czaja wyjaśni w wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej. Ks. Kobienia dodał też, że jeśli chodzi o samą formę i treść aktu, to “są one dopiero w trakcie przygotowywania i jest jeszcze zbyt wcześnie by o nich mówić.” Takie stanowisko potwierdził bp Czaja w rozmowie z KAI, podkreślając, że ostateczną treść dokumentu dopiero potwierdzi KEP. Wskazał też, że akt intronizacyjny „nie będzie zwieńczeniem, lecz początkiem dzieła intronizacji Jezusa Chrystusa w Polsce i w narodzie polskim".


Biskup zauważył również, że różne środowiska stawiają odmienne oczekiwania co do samego aktu intronizacji.
- Jedni budują swoje oczekiwania bardziej na nauczaniu Magisterium Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem encykliki „Quas primas”, inni odnoszą się przede wszystkim do objawień prywatnych Rozalii Celakówny. Trzeba zaznaczyć, że są dwie odmienne interpretacje treści tych objawień i w związku z tym jedni dążą do intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, a drudzy do intronizacji Osoby Jezusa Chrystusa. Stwierdzono jednak, że zjawisko ruchów intronizacyjnych w Polsce niesie za sobą wiele dobrego zaangażowania wiernych, którzy chcą duchowego zdrowia narodu i dlatego potrzeba ich objąć duszpasterską troską – powiedział bp Czaja.


Jak dodał, w projekcie jest „mowa o uznaniu panowania Jezusa Chrystusa, poddaniu się Jego prawu, zawierzeniu Chrystusowi Królowi oraz poświęceniu Mu Ojczyzny i całego narodu.” Biskup potwierdził, że sprawa wspólnego wystąpienia władz państwowych i kościelnych, pozostaje sprawą otwartą.


- Udział władz państwowych w ogólnonarodowym akcie intronizacyjnym jest sprawą otwartą. Włączenie się w akt jest możliwe, ale o tym mogą zdecydować wyłącznie określone podmioty władzy. Obowiązuje nas uszanowanie autonomii świeckich struktur – zaznaczył.


Bp Czaja zapytany wprost o nadanie Chrystusowi tytułu Króla Polski odwołał się do objawień Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny i choć przyznał, że mowa w nich, że „Polska musi w sposób uroczysty ogłosić Pana Jezusa swym Królem przez intronizację”, to jednak nie ma tam „wprost określenia, czy nazwania Chrystusa Królem Polski i już z tej racji niezrozumiałe jest postulowanie tego typu intronizacji”.


- Ponadto, trzeba pamiętać, że zbawczą wartość ma wyznawanie Jezusa Panem. Gdy wyznajemy, że Jezus jest Bogiem dostępujemy zbawienia. Natomiast, gdy ogłosimy, że Jezus jest Królem Polski, to będzie to akt polityczny, bez zbawczego sensu. Uznanie Jezusa moim Królem zmienia moje życie i ma wpływ na życie innych. Uznanie Jezusa Królem Polski oznacza pomniejszenie Jego roli i znaczenia – dodał bp Czaja.


Jak dalej zaznaczył, Jezus po cudzie rozmnożenia chleba odrzucił władzę królewską na tym świecie, ale wyznał ją przed Piłatem. - Z tego można odczytać następującą wskazówkę: nie trzeba intronizować Jezusa jako Króla Polski czy jakiegokolwiek innego kraju, ale trzeba wyznawać Jego królewską godność przed współczesnymi Piłatami, zachowując w życiu prawo Jego królestwa - podkreślił.

 

W wywiadzie udzielonym przez biskupa Czaję pada odpowiedź na jeszcze jedno ważne pytanie - o wnioski z lektury protestów wiernych dostarczanych do KEP po ostatnim liście na temat intronizacji. - Trzeba było przyznać rację oponentom, że we wnioskach duszpasterskich listu pasterskiego „O królowaniu Jezusa Chrystusa” zabrakło wyraźnego odniesienia do aspektu społecznego. Postanowiliśmy, że należy temu zagadnieniu poświęcić osobny list, który ma powstać w tym roku - powiedział biskup. - Stwierdziliśmy też, że uznanie przez wspólnotę ojczystą panowania Jezusa Chrystusa nad nią jest teologicznie dopuszczalne. W sytuacji detronizacji Jezusa w społeczeństwie chrześcijańskim, na wielu poziomach życia, bardzo potrzeba dziś Jego intronizacji. Trzeba jednak właściwej wykładni takiego aktu i zadbania o to, aby tego typu różne zewnętrzne akty intronizacyjne stanowiły wyraz wewnętrznego przekonania i oddania się Chrystusowi. Temu wszystkiemu powinna zaś towarzyszyć szczególna modlitwa, wołanie do Pana o nadzwyczajną Jego pomoc, jak to bywało wcześniej w trudnych chwilach naszego życia i dziejów narodu. Takie chwile są dziś także i naszym udziałem, a czymś naturalnym i bardzo pożądanym jest uciekanie się wierzących do Pana wieków. Trudno też wykluczyć jakiś szczególny akt zawierzenia narodu Chrystusowi Królowi. Ważne, by dokonać tego z wiarą, mądrze i w duchu jedności. 


Król Polski czy „w Polsce”?

 

Jak przyznał w rozmowie z PCh24.pl ks. Stanisław Małkowski, orędownik intronizacji Chrystusa na Króla Polski, pojawiła się idea Intronizacji w Polsce przez władze kościelne, w powiązaniu z uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata. To nie jest jednak forma, jakiej oczekuje Chrystus – ocenia duchowny. - To władze państwowe i kościelne mają wspólnie dokonać aktu Intronizacji. Ponieważ biskupi dotychczas raczej poprzestają na stronie kościelnej tego aktu, a przy tym - jak dotąd - unikają sformułowania ‘Jezus Chrystus Król Polski’, stąd też podjęta inicjatywa wciąż nie jest zgodna z oczekiwaniem Pana Jezusa. Wypełnienie tego życzenia będzie ratunkiem dla państw i narodów, które zechcą się poddać Jego władzy – dodał kapłan.

 

Zdaniem ks. Małkowskiego, z pewnością rok jubileuszowy i nawiązanie do Chrztu Polski jest ważne, bo wydarzenie sprzed 1050 lat można uznać za pierwszą intronizację Chrystusa. Nie jest jednak trafne powiązanie aktu Intronizacji z uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata. - Chrystus Król Polski chce królować w wymiarze miłosierdzia nad tymi, którzy poddadzą się Jego władzy królewskiej. Chrystus Król Wszechświata króluje nad wszystkimi – zauważył.

 

Zdaniem ks. Małkowskiego, akt intronizacyjny mógłby dokonać się w święto Chrystusa Króla, ale to ustanowione przez Piusa XI - czyli w ostatnią niedzielę października. Święto to zostało jednak zniesione i przeniesione na ostatnią niedzielę roku liturgicznego wraz ze zmianą jego sensu. Korzystnym terminem byłby też 3 maja czy 14 kwietnia - kalendarzowa rocznica Chrztu Polski. W ocenie kapłana, dobrze zatem stałoby się, gdyby władze państwowe, zwracając się do biskupów, zechciały dokonać aktu Intronizacji nie czekając na ostatnią niedzielę roku liturgicznego. - Intronizacja ma pełny sens wówczas, gdy obie władze dokonują tego aktu. Taki akt ma ograniczony wymiar, gdy dokonuje go region, diecezja, parafia, gmina, mała wspólnota. Jeśli wspólnota państwowa zechce takiej intronizacji dokonać, to nie oglądając się na szyderstwa niektórych środowisk, należy to uczynić – dodał ks. Małkowski.

 

Z pewnością sposób inauguracji roku jubileuszowego daje nadzieję, że sprawy pójdą w dobrym kierunku. Jak dodał nasz rozmówca, obecna władza musi też pamiętać, że wygrane wybory parlamentarne dokonały się właśnie w ostatnią niedzielę października, co jest znakiem i wezwaniem do tego, by podjąć dzieło uznania i przyjęcia Jezusa Chrystusa królem Polski.

 

„Uznajemy Twe królewskie panowanie…”

 

Dotychczasowe doświadczenia oraz powiązanie aktu z uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata budzą obawy, że planowana uroczystość będzie miała charakter zawierzenia, potwierdzenia królowania Chrystusa nad światem, w tym także i nad Polską, ale zabraknie uznania wprost Chrystusa Królem Polski. Czy tak się stanie? Dotąd pojawiały się pomysły, by np. Chrystusa ogłosić Królem w Polsce, ale nie Polski. Dalej szła tu inicjatywa posła Artura Górskiego z 2006 roku. Autor proponował, by w uchwale przyjąć, iż „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, dziękując Bogu za odzyskaną przez naród wolność, idąc za głosem dwóch znakomitych mężów stanu i kapłanów: Jana Pawła II oraz Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, całkowicie oddanych Jasnogórskiej Pani, Królowej Polski, pragnie dać świadectwo wiary i nadziei na Bożą opiekę nad naszą Ojczyzną, nadając Królowi królów i Panu panujących tytuł: Jezus Król Polski”. Wtedy jednak strona kościelna tematu ochoczo nie podjęła, a inicjatywę ucięły przyspieszone wybory parlamentarne.

 

Obecnie zespół ks. biskupa Czai ma pracować na treścią aktu. Prawdopodobnie – projekt dokumentu nie jest oficjalnie dostępny ani komentowany – ma on zaczynać się od słów: „Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Stwórco i Zbawicielu, gdy Kościół święty kończy Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, oto my, Polacy stajemy przed Tobą wraz ze swymi władzami duchowymi i świeckimi, by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały naród. Wyznajemy bowiem wobec nieba i ziemi, że Twego panowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego w 1050. rocznicę Chrztu Polski, z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe królewskie panowanie nad Polską i całym naszym narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie”.

 

Akt wieńczyć ma stwierdzenie, iż „oto Polska w 1050. rocznicę swego chrztu uznała królowanie Jezusa Chrystusa”.

 

Marcin Austyn
Czytaj także: Biskup Andrzej Czaja: intronizacja to dopiero początek


 
baner
 
 
 
 
 
drukuj
 
 
 
POLECANE FILMY

KOMENTARZE
Nick *:
 k
Twoja opinia *:
 
wyślij opinie

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

..
JAWA
"gdyby Królestwo Moje było z tego świata słudzy moi biliby się" ale z niego nie jest. I po co słudzy co by bronili skoro "Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby Mi więcej niż dwanaście zastępów aniołów?"
XYZ
AjKa "Chrystus przed Piłatem stwierdził że jego królestwo nie jest z tego świata bo nie ma tych co by Go bronili (Następne zdanie). Realistyczne określenie które nie wyklucza Jego ziemskiego królowania pod warunkiem że będą wyznawcy i obrońcy." tez masz objawienia?
Mike
Intronizacja powinna najpierw nastąpić w sercach Polaków, bez tego jak ma się pełnić wola Boża?
JAWA
Krzysztofof "ten głupi naród" ?
Krzysztofof
Panu Jezusowi nie jest potrzebny żaden akt.To my musimy uznać królowanie Chrystusa. Sam Jezus domaga się tego.... Jak długo jeszcze ludzie władni dokonania intronizacji. Chrystusa na KRÓLA Polski będą zwlekać? Boże ratuj ten głupi naród , i niech się dzieje Twoją święta Wola . Ręce opadają, ale trrzeba się modlić, i łoś ić w tej intencji
AnnaN
Kto może niech włączy się w krucjatę różańcową za ojczyznę.
JAWA
krak2 "Do Polski przyjdzie królestwo Boże przez intronizację" eschatologiczne, "któremu nie będzie końca"?
AjKa
Dlaczego rozmydlacie sprawę? Czyż chcecie powtórki z 1939 roku? Czy się wstydzicie opinii tzw. zachody zawsze podszytego egoizmem a dodatkowo islamem. Czy boicie się tzw. elit intelektualnych które maja zbyt długie frędzelki i mienią się przywódcami a reprezentują jedynie moralne i intelektualne dno. Chrystus powiedział prze Piłatem " Nie jestem Królem tego świata bo nie mam dobrowolnych i odpowiedzialnych sług, nawet ci co byli to uciekli. Nam dano jedyną w historii świata i Polski szansę przeżycia - fizycznego a inaczej podzielimy los z 1939-89. Co nas to kosztuje, trochę kpin z zachodu i wschodu i brak zrozumienia z Włoch. Odważnie, tak jak powiedział JPII. Bóg wynagrodzi.
JAWA
Józef Piotr "oddaje On życie przyznając, że jest Królem narodu żydowskiego (Mt. 27, 11-12)" na pytanie Piłata czy Jezus jest "królem Żydów" pada "ty mówisz" a nie "Ja jestem"
AnnaN
Oczywiście, że to nie Bogu potrzebna jest modlitwa, tylko nam. Ale nie zgadzam się z tym, że Bóg ma nas w nosie i nie zwraca na nas uwagi. Myślę, że komuś kto Go bardzo prosi zechce pomóc, nawet jeśli wcześniej nie zamierzał.
krak2
@Max. Więc dlaczego niektórzy podają taki pseudo-argument, jeśli chodzi o Jezusa Króla Polski. Fakt, Bogu to nie pomoże, ale chodzi o ratowanie Polski. Do Polski przyjdzie królestwo Boże przez intronizację.
Max
@krak2: to prawda Bogu nasza modlitwa nie jest potrzebna do niczego, ale demon w czasie egzorcyzmów był zmuszony powiedzieć kiedyś " twoje jedno Zdrowaś Mario jest mi jak uderzenie w głowę i zmusza mnie do ucieczki - z relacji egzorcysty " ... NASZA modlitwa i postawa wewnętrzna usuwa przeszkody dla łask TRÓJCY ŚWIĘTEJ otrzymywanich przez pośrednictwo Matki Bożej i Aniołów!
AnnaN
Bardzo proszę Was wszystkich, żebyście równie gorąco jak w sprzeczki tutaj, zaangażowali się w modlitwę w sprawę intronizacji. Matka Boża nam na pewno pomoże, trzeba tylko o tą pomoc prosić.
krak2
A czy wiecie, ze modlitwa jest bezsensowna, bo przecież Bogu nic nie dodaje? Bóg i bez modlitwy wie wszystko i pomoże temu, komu chce i odpuści komu chce. Czy głupkiem jest ktoś, kto się modli?
Krak
Nie obchodzi mnie, co myśli o. Zmudzinski SI. Wypowiedział tyle herezji, że nie mam ochoty o nim słyszeć. W prawie każdym zdaniu przeinacza, podaje błędne interpretacje.
Tomasz
@brrrrrr: Chrystus jest Królem bez intronizacji. Owszem. ALE W AKCIE INTRONIZACYJNYM NIE CHODZI O NADAWANIE PANU JEZUSOWI TEGOŻ TYTUŁU, GDYŻ LUDZIE NIE MAJĄ TAKIEJ MOCY. JEZUS JEST KRÓLEM Z WOLI BOGA OJCA. A zatem w akcie tym chodzi o UZNANIE TEGO FAKTU PRZEZ WIERNYCH KOŚCIOŁA!!! OD REWOLUCJI FRANCUSKIEJ LUDZIE ROZPOCZĘLI NEGACJĘ KRÓLOWANIA BOGA NA ZIEMI. Akt intronizacyjny jest częścią planu zbawienia, nie jest niczym nowym, aczkolwiek po raz pierwszy Bóg żąda potwierdzenia przymierza z Nim poprzez szczególny warunek: posłuszeństwo prawu Bożemu w Osobie Jezusa mają okazać nie tylko duchowni ale także władza świecka (dziś mocno zliberalizowana, po uprzednim rozdziale Tronu i Ołtarza), wraz z całym narodem. Pan Jezus chce jednorazowego aktu, który rozpocznie proces nawrócenia w narodzie - JEZUS DAŁ OBIETNICĘ SZCZEGÓLNYCH ŁASK!!! Zaciągnięte zobowiązanie Polaków poprzez ten akt wobec Boga zaowocuje nadprzyrodzoną pomocą Bożą. Będzie to zapewne rozłożone w czasie!
Ja
Jezus ponad Konstytucją!
Józef Piotr
Chrystus przed odejściem z tego świata powiedział: -Dana Mi jest wszelka władza w Niebie i na Ziemi! (Mt 26, 18-20). Tu chodzi, nie o politykę, ale o akt wiary na Ziemi o INTRONIZACJĘ, akt posłuszeństwa Chrystusowi i przypomnienia o podporządkowaniu się dobrowolnym władców pod względem religijnym wraz z narodami oraz stanowienia prawa zgodnego z Dekalogiem. A decyduje o tym Chrystus, który w obliczu grożącej śmierci na pytanie Namiestnika:-Czy Ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział; -Tak. Ja nim jestem (Ewangelia wg św. Mateusza 27, 11-12). Apokalipsa św. Jana (15, 3-4): Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny. Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów!- Skoro Bóg oficjalnie ustanowił w Chrystusie Króla wszystkich narodów, to z tego wynika że w tym i Polski. Tylko dlaczego wrogowie naszej Ojczyzny zabraniają Intronizacji i nazwania Chrystusa Królem Polski?
AjKa
Chrystus przed Piłatem stwierdził że jego królestwo nie jest z tego świata bo nie ma tych co by Go bronili (Następne zdanie). Realistyczne określenie które nie wyklucza Jego ziemskiego królowania pod warunkiem że będą wyznawcy i obrońcy. Intronizacja wyklucza szerzenie się materialistycznego ateizmu i islamizmu jednocześnie
brrrrrrrr
Chrystus jest Królem i bez intronizacji
Maria
@JAWA - Pełnia Objawienia dokonała się w Jezusie Chrystusie. Cała Prawda objawiona przez Boga zawarta jest w Piśmie św. i Tradycji Kościoła. I tu nic się nie zmieni. W objawienia prywatne można wierzyć lub nie, nie są one konieczne do zbawienia. Jednakże /uznane przez Kościół/ wnoszą pewne światło dot. jakiejś prawdy zawartej w Objawieniu. Np. objawienia w Lourdes przybliżyły i pogłębiły dogmat /ogłoszony 4 lata wcześniej/ o Niepokalanym Poczęciu NMP. Objawienia dane s. Faustynie przybliżyły nam prawdę o Miłosierdziu Bożym i dały środki /Koronka do Miłosierdzia Bożego/ do praktykowania tego nabożeństwa. Dlatego nie bagatelizowałabym objawień R.Celakównej, bo mogą być ostatnim wołaniem Chrystusa pragnącego ratować Polskę /i nie tylko ją/.
Teresa
@ zniesmaczony --> sekciarzu! moze zaczniesz w końcu czytać? Poniżej pisałam dla AnnaN: (czytaj sekciarzu i nie mów mi że ja należę do jakiejś sekty, bo ty się z takowej wywodzisz!) @AnnaN --> Pani Anno o intronizacji osoby to mówią ci wszyscy co wyszli od ks. Kiersztyna. Intronizacja Jezusa na Króla Polski, też pochodzi od ks.Kiersztyna (po opuszczeniu przez niego zakonu jezuitów w 2000 roku) i połączenia tego określenia z postacią Rozalii Celakówny co spowodowało zamieszanie teologiczne wśród wiernych a także i wielu kapłanów. Poczytać tylko wcześniejsze nauczanie, to wszystko doczytamy. Może ze dwie wypowiedzi papieży z encyklik: "Kult Najświętszego Serca Jezusa jest kultem osoby Słowa Wcielonego" -->Pius XII HAURIETIS AQUAS "wszelki objaw czci, hołdu i miłości względem Bożego Serca odnosi się w rzeczywistości do osoby samego Chrystusa."--> Leon XIII ANNUM SACRUM. I jeszcze wiele innych mozna wymienić.
zapytanie
Do JAWA. A w czym to " prywatne objawienie " narusza wiarę katolicką ? W czym Królowanie Jezusa Chrystusa jest sprzeczne z faktycznym stanem rzeczy i z doktryną ? Proszę o konkretne przykłady.
JAWA
jaka jest wartość prywatnych objawień?
@Józef ,,uznanie królewskiego panowania,, . Uznanie - bo Królem jest od zawsze. O przykładzie świętości mam inne zdanie ze względu na ekumenizm, który obniża rangę chrześcijaństwa.
Józef Piotr
Intronizacja ma służyć duchowemu i publicznemu pogłębieniu wiary w Jezusa Chrystusa, jako Króla Wszechświata i Pana dziejów. Nie jest to sprowadzanie królowania Jezusa do jednorazowego aktu intronizacji, który miałby rozwiązać wszystkie problemy, ponieważ sam Chrystus wzywa swoich uczniów do podejmowania krzyża i pójścia za Nim w duchu Jego królowania, które nie jest z tego świata (por. J 18,36) ale i też oddaje On życie przyznając, że jest Królem narodu żydowskiego (Mt. 27, 11-12) i należy zadość uczynić nazywając Go Królem nad władcami w każdym narodzie i w tym Królem Polski. Sprzeczne jest jednak to, że nazywamy Go Królem Wszechświata i Królem Serc Naszych, ale nie można w ramach wolnej woli nazwać Królem Narodu. Zakaz używania nazwy narodu, jak pod zaborem, jest dla nas w UE, bardzo bolesnym i przykrym. Szydzenie i ośmieszanie oraz porównywanie tego pięknego daru koronacji Jezusa, do korony cierniowej, sprawia że po przysiędze intronizacyjnej, odczuwamy te przykrości po
Józef
ŚW. ANDRZEJ BOBOLA: "POLACY! NIE LĘKAJCIE SIĘ!" https://www.youtube.com/watch?v=5edcXeNkYtM&feature=share 17.05.2011 ?Wezwanie Pana, aby naród Polski stał się przykładem dla innych narodów poprzez uznanie Jego Królewskiego Panowania oraz przykład świętości Słowiańskiego Papieża. są nowym blaskiem pierwotnej Łaski Chrześcijaństwa dla Europy. Dlatego Jezus pragnie uznania Swojego Królestwa zaczynając od Polski, bo stąd wychodzi iskra nadziei dla Kościoła i Świata. Już sam fakt, że Chrystus poprosił o uznanie Jego Królewskiej Godności ukazał Wszechmoc Jego Miłosierdzia i dał Kościołowi Papieża o słowiańskiej duszy. Świadczy o wielkiej misji jaką otrzymał naród Polski wobec innych narodów...Musicie zrozumieć, że Bóg Was doświadcza abyście jako naród oczyszczony w cierpieniem mogli być przykładem dla innych narodów, abyście się stali narzędziem w Ręku Boga w realizacji Królestwa Jego Syna na Ziemi.Trwajcie na modlitwie i bądźcie odważni.?Adam Człowiek.16.05.2011
Leo
Zawierzenie a intronizacja (wywyższenie władzy królewskiej, podwyższenie wiary katolickiej) to kosmiczna różnica.Pozostawionym bez opieki pasterskiej zaproponowano zawierzenie.
Maria
Zauważyłam, że są dwie Teresy, dwaj Tomasze i druga Maria też się pojawiła. Celowo czy nie?
zniesmaczony
Do Teresa. Twój ostatni wpis ewidentnie potwierdza, że działasz w sekcie ojca Mikruta, która zwalcza Intronizację Jezusa Chrystusa Króla Polski, a opowiada się za Intronizacją ( jedynie )Jego Serca.
Teresa
@ Józef "teolog" --> proponuję dobry katechizm katolicki i nie pisanie niedorzeczności o intronizacji. Intronizacja ( Pana Jezusa na króla Polski) jest błędna! Prawidłową i już dokonaną kilka razy jest Intronizacja Najświętszego Serca Jezusowego. Sam św. Pius X ojcu Mateo nakazał Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego, opisuje to bardzo dokładnie książka: "Jezus Król Miłości" - O.Mateo "Małgorzata Maria dała poznać światu Moje Serce, wy zaś kształtujcie dusze na modłę Mojego Serca." - Rozalia Celakówna - Wyznania przeżyć wewnętrznych. - to są słowa Pana Jezusa do Rozalii. Sam Pan Jezus powiedział: "To umiłowane Serce będzie królowało wbrew sprzeciwom szatana ..." Dzieło o. Mateo Crawley-Boevey SSCC, gdzie każdy z pięciu papieży, którzy panowali w okresie życia Ojca Mateo wyraził pełną aprobatę i błogosławieństwo jego pracy: Święty Pius X, Benedykt XV, Pius XI, Pius XII i Jan XXIII.
Teresa
@zniesmaczony--> jak mowa o czyiś wpływach, to jestem pod wpływem ZDROWEJ, KATOLICKIEJ NAUKI, czego panu brak!
Teresa
@Teresa napisała: "Akt zawierzenia naszego narodu Chrystusowi Królowi powinien byc dokonany jak najszybciej!.Kwiecien bylby jak najbardziej wskazany.Dlaczego biskupi zwlekają? Jesienią może być już za późno!!! Czy będziemy mieli taką sytuację- tak bardzo sprzyjającą też ze strony Pana Prezydenta i obecnego rządu-w listopadie? Biskupi nie czekajcie tak długo bo to może się okazać zgubne dla narodu polskiego!" -----------------------------------***----------------- Dlaczego moderacja puściła wpis pod nickiem "Teresa"? Ja wcześniej napisałam wiele komentarzy jako Teresa i teraz ktoś inny pod takim samym nickiem? i wyglada jakby to była również moja wypowiedź, a nie jest. Ta pani mogła coś coś dopisać w swoim nicku, np. "TeresaABC" czy cokolwiek innego. Powiem Pani tak, na nic tu pani przynaglanie, proszę zacząć od siebie!
Teresa
Akt zawierzenia naszego narodu Chrystusowi Królowi powinien byc dokonany jak najszybciej!.Kwiecien bylby jak najbardziej wskazany.Dlaczego biskupi zwlekają? Jesienią może być już za późno!!! Czy będziemy mieli taką sytuację- tak bardzo sprzyjającą też ze strony Pana Prezydenta i obecnego rządu-w listopadie? Biskupi nie czekajcie tak długo bo to może się okazać zgubne dla narodu polskiego!
Józef
O Intronizacji decyduje "Pismo Święte". Chrystus, który w obliczu grożącej śmierci na pytanie Namiestnika: ?Czy Ty jesteś królem żydowskim?? - odpowiedział ?Tak. Ja nim jestem? (Ewangelia wg św. Mateusza 27, 11-12). Czyli przyznał, że jest też królem narodu, (który Jego się wyparł). I czy my też mamy podobnie wypierać się? Jezus w przypowieściach przypomniał: ?Lisy mają swoje nory, ptaszki mają swoje gniazdka, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie mógłby głowę swoją oprzeć?. Dlatego, niech chociaż jeden naród się zlituje i zrobi Mu miejsce godne Króla. Skoro jest Królem Wszechświata to i wtym rozumieniu również Polski. Nie mozna zrozumieć; dlaczego zabrania się tej pięknej nazwy "Król Polski". Dlaczego mamy ten tytuł "Króla Wszechświata" pomniejszać i głosić: "ale tylko nie naszego naraodu". Tajemnica jednak królowania tkwi w wyrażeniu wolnej woli; czyli w nazwaniu go Królem Wszechświata i w tym naszego narodu - czyli Królem Polski i bez pomniejszania obsz
Leo
Nabożeństwa w Kościele wypływają i prowadzą do Najświętszej Ofiary w tradycyjnym rycie rzymskim. W tradycyjnym rycie rzymskim nabożeństwa nie kolidują ze sobą a w modernizmie kolidują bądź się zwalczają aż do utraty świadomości (to moje tłumaczenie na język narodowy Magnificat jest najlepsze, tylko to albo tylko to, sola scriptura czy sola fides).Intronizacja jest powrotem do Jezusa Chrystusa mojej osoby, rodziny,państwa i narodu. Intronizacji nie chcą masoni bo im odbiera prawa i profity . To co szykuje Bp. Czaja to powtórka i poświęcenia Rosji do której poważnie nigdy nie doszło.
zniesmaczony
Do Teresa. Wszystko wskazuje na to, że jesteś pod wpływem działania ojca Mikruta, który jest orędownikiem Intronizacji ( samego )Serca Pana Jezusa, a jest zaciekłym przeciwnikiem Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski. To błąd !!!
JAWA
"Królestwo Moje nie jest z tego świata". Co Modlitwa Pańska, Skład Apostolski czy Pozdrowienie Anielskie mówią o "królu Polski"? Nic. Co o intronizacji mówi Jezus w przypowieści o Sądzie Ostatecznym (Mt 25)? Także nic.
Teresa
@zniesmaczony --> żeby sie wypowiadać o sł.B. Rozalii Celakównie, najpierw trzeba poznać jej przesłanie, z wiarygodnych źródeł, ale nie ze stron tych wszystkich "intronizatorów". Poniżej sie wypowiedziałam i proszę czytać, nie mantrowac. Pojęcie Chrystusa Króla Polski też wyjasniłam, skąd to określenie powstało.
dziadekan
Niestety ale jest za wcześnie. Może za 50 lat gdy zachodnia europa będzie pod jarzmem i gdy dla nich będziemy jedyną ucieczką. Jak w "Krzyżakach" Przyjdź królestwo Twoje będzie znaczyło tyle co panowanie Jagiełły w Prusiech
zniesmaczony
Do Teresa. Prawidłowo przeprowadzony akt Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski powinien się odbyć głównie wg przesłania Syna Bożego do Rozalii Celakówny. Quas primas jest encykliką odrębną jak wiele innych encyklik, u której źródła nie leży bezpośrednio to przesłanie. Mieszasz dwa różne wydarzenia - Objawienie z encykliką. Jak długo Ty i Tobie podobni będą używać kuglarskich sztuczek aby oprzeć się woli ( poleceniu )Jezusa Chrystusa i narażać cały nasz ( i nie tylko )naród na zgubę ?!
Teresa
@secessio --> teologiem to pan żadnym nie jest i proszę nie mędrkować, tylko słuchać co ZAWSZE! Kościoł w tym temacie nauczał, a to że czasy mamy takie jakie mamy, pomieszanie z poplataniem, to proszę być pewnym, że doskonale to diabeł wykorzystuje i pana i panu podobnych z takim mysleniem poprowadzi na manowce pod pozorem dobra!
gość
Intronizacja ma być taka i tylko taka, jakiej chciał Jezus przez Pośrednictwo Celakówny.
secessio
@Teresa. No więc zacytujmy z wpisu pani jako AnnyM:-)" ...On wywyższony na krzyżu w swojej nieskończonej miłości ofiarował za nas samego siebie. Z Jego PRZEEBITEGO BOKU wypłynęła krew i woda, i tam wzięły początek sakramenty Kościoła, aby wszyscy ludzie, pociągnięci do otwartego Serca Zbawiciela, z radością czerpali ze źródeł zbawienia.  (Prefacja o Najświętszym Sercu Jezusa)..." Jak pani sama sobie udowodniła, nie wszystko z kultu NSPJ "wypływa" ergo przed objawieniem sw. M.M.Alacoque Msze też ważne były. Oczywiście w niczym to Boskiemu Sercu ujmy nie czyni, jako przeczystemu źródłu MIŁO-SIERDZIA np.,tylko pamiętajmy czym w dzisiejszym czasie bombardowani jesteśmy z Watykanu na każdym kroku i na każdy temat, jako jedynym antidotum na wszelki grzech i zlo tego świata. Dlatego dla niektórych na dzisiejszy czas "intronizacja" bardziej "całosciowa" (także karzącej ręki sprawiedliwości Króla jako Sędziego) wydaje sie bardziej celowa-jako wyraźniejsze podkreślenie królewskiej G
Teresa
Jak czytamy w encyklice ?Quas primas?: "Trzeba więc, aby Chrystus panował w umyśle człowieka, którego obowiązkiem jest z zupełnym poddaniem się woli Bożej przyjąć objawione prawdy i wierzyć silnie i stale w naukę Chrystusa; niech Chrystus króluje w woli, która powinna słuchać praw i przykazań Bożych; niech panuje w sercu, które, wzgardziwszy pożądliwościami, ma Boga nade wszystko miłować i do Niego jedynie należeć; niech króluje w ciele i członkach jego które jako narzędzia, lub - że słów św. Pawła Apostoła użyjemy(35): jako zbroja sprawiedliwości Bogu, mają przyczynić się do wewnętrznego uświęcenia dusz." http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xi/encykliki/quas_primas_11121925.html Zdrowa jednostka, zdrowe rodziny, zdrowe społeczeństwo, zdrowe państwo ...
Teresa
@ Piotr --> czytaj na właściwych stronach, bo zakręcony jesteś jak medjugorysta, a mnie zarzucasz że cos zwalczam.
Teresa
@ antymodernista ---> doedukowanie to tobie bardzo potrzebne i starego wróbla w temacie nie ucz kupki na dachu robić. Ja modernizmem nie zalatuję, ale ty zalatujesz IGNORANCJĄ i szkodzisz Tradycji. Już tu wytłumaczyłam pojęcie Króla Polski.
Teresa
"@secessio @Teresa:"...stąd wypływa Ofiara Mszy świetej..." Jakiś cytat na potwierdzenie tej tezy prosimy." ---> mało panu forum krzyż? Tam pan bredzi jak mały Kazio po duzym piwie, tam miał WSZYSTKO!!! wyjaśnione i tu trolling uprawia? Proszę czytać jeszcze raz: http://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,8304.msg201563.html#msg201563
AnnaN
Dziękuję wszystkim za wyjaśnienia, teraz mam już pełny ogląd sytuacji. Faktycznie jest takie zamieszanie w temacie intronizacji, że naprawdę można się pogubić. Podejrzewam, że większość chce dobrze, tylko samemu ciężko jest dostrzec te różnice w kwestii intronizacji, bo granice są coraz bardziej zacierane. Zaczęłam nowennę pompejańską w intencji intronizacji. Maryja, nasza Królowa, na pewno pomoże poprowadzić tą sprawę zgodnie z wolą Bożą. Jeśli ktoś jeszcze, tak jak ja wcześniej, ma problem z oglądem tej sytuacji, to zamiast się wymądrzać, proponuję się pomodlić. Żeby było tak jak chce Pan Jezus. I przypominam, że pokora to jedna z najmilszych cech dla naszego Pana;)
antymodernista
Do Teresy - Mieszasz kulty. Kult Intronizacji (samego)Serca Jezusa ( powinno być Serca Jezusa Chrystusa ) z kultem Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski ( nie na Króla Polski ).Pan Jezus Chrystus nigdy nie oświadczył, że Jego Królowanie nie jest DLA tego świata. Doedukuj się, bo zalutujesz modernizmem.
Sylwester
Intronizacja Chrystusa na Króla Polski jest koniecznością dla nas Polaków, ogrom przeciwności w jakim się znajdujemy wymaga pomocy Chrystusa Króla Polski w przeciwnym razie nie podołamy problemom narosłym przez pokolenia.
Piotr
Opinie Teresy to margines i porażka . Ona zwalcza wszystko co ma związek z intronizacją Kobiecie się coś wydaje i osądza arbitralnie wszystkich
Spaw
Potrzeba prawdziwej intronizacji Chrystusa Króla Polaki. żydzi i masoni oraz moderniści chcą, aby była bez nadania tytułu Chrystusa Króla Polski. Katolicy do boju - uświadomcie KEP-skim, że kompromis nie wyjdzie, tylko prawda
Max
Moja refleksca odczycia: INTRONIZACJA Jezusowi nie jest TAK potrzebna jak Człowiekowi, bo Jezus jest Królem DUCHA i Materii "Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział\\..\\ : Czy kochasz Mnie? \\...\\ Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz..., " Intronizacja - to społeczne i osobiste potwierdzenie-nawrócenie jest potrzebne Jezusowi przed czymś NAPRAWDE WYJĄTKOWYM I WAŻNYM W DZIEJACH ŚWIATA! Być może jest to jak pokropienie krwią domów przed biczem Boga! dokonano już ponad 1 miliard aborcji ...
Mateusz
Bez wątpienia Pan Bóg ma całkowitą kontrolę nad wielkim dziełem Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski i na pewno zostanie ono dokonane według nakazu i pragnienia naszego Najświętszego Zbawiciela i Króla Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus w końcu zostanie uznany Królem Polski, gdyż Wola Boża zawsze zostaje wypełniona i nie zna żadnych barier. Jeśli nabożeństwo w 1050. rocznicę Chrztu Polski będzie różne od nakazu naszego Króla, to, wierzę z całego serca, i tak wciąż stanowi bardzo ważny krok ku pełnej realizacji nakazu Pana Jezusa. Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie!
Scribo
Intronizacja Chrystusa Króla Polski powinna nastąpić . Na to czeka katolicka Polska.
Soplica
Czy Bóg może być niekonsekwentny? Przecież pierwowzorem Celakówny była s.Maria Alacoque. Gdzie była mowa o osobie? Pozwolenie Benedykta XV dla o. Di Mateo na szerzenie w Ameryce Południowej kultu Chrystusa Króla odnosiło się do ustanawiania nabożeństw do Najświętszego Serca Pana Jezusa.Intronizacja wyznacza początek konsekwentnej walki z grzechem przez nawracanie się i decyzję autentycznego życia chrześcijańskiego. Ma więc charakter drogi zmierzającej do jasno określonego celu. Jest nim ukierunkowanie całego życia na Boga. Celakówna wyraźnie pisze : " przez Intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa mamy dojść do pełnego uznania z wiarą Jezusa za Króla i Jego panowania." Więcej pokory i modlitwy aby diabeł nie zamieszał w głowach decydentów tej uroczystości.
Teresa
"@Wierny Tradycji Do Teresy - chyba ty sama jesteś heretyczką i "mącicielką "." --> a może coś w temacie? Może należałoby się odnieść do moich wypowiedzi, wykazazać moją heretyckość i mącicielstwo prostaku?, a nie rzucać takimi "komplementami"? ja wiem, że prawda boli.
secessio
@Teresa:"...stąd wypływa Ofiara Mszy świetej..." Jakiś cytat na potwierdzenie tej tezy prosimy.
Maria
@AnnaN - mnie też już wkurza to mędrkowanie jaka ma być Intronizacja. Czytałam przekaz R. Celakówny i też gubię się, wiem jedno Pan Jezus chce, by Polska - jej władze duchowne i świeckie (@jarek) wspólnie oddały Polskę i naród pod panowanie Chrystusa Króla, by On był Jej władcą. Nie pozostaje nic innego - moim zdaniem - jak modlić się by wypełniła się wola Chrystusa Pana w tej sprawie. Starczy już tych kłótni dot. Intronizacji. I tak decyzję w tej sprawie nie podejmiemy my, tylko do tego powołani.
TFilip
Episkopat ma rację. Zresztą Chrystus jest Królem Wszechświata, więc także Polski.
Teresa
Intronizatorzy promują jakąś karykaturę Tradycji, to nie jest postawa katolicka, lecz niemal sekciarska, ruch skupiony na samym sobie, z ludźmi, którzy myślą, że są jedynymi dobrymi i sprawiedliwymi na ziemi, że przywrócą królestwo Chrystusa na ziemi jak ongiś Żydzi chcieli. Oby im się Kolumbia nie powtórzyła! I jak w dzisiejszych tak bardzo pomieszanych czasach, odrzuca się jeszcze to NSPJ, a chce Osoby, to iście szatański pomysł!!! bo on wie czym jest to Serce dla ludzi, to Serce zostało przebite dla ludzi, stąd wypływa Ofiara Mszy świetej i pod pozorem dobra będzie wszystko robił!!! Biskupi za długo czekali i pozwalali żeby kakol rósł, który zagłuszył pszenice, a teraz jakoś chcą z tego wyjść.
secessio
Panie Jarku:Pan Bóg nie jest jakimś demokratycznym reprezentantem narodu, czy społeczeństwa, więc chodzi o dobrowolne PODDANIE sie jego EWANGELI i uznanie KRÓLEWSKIEJ GODNOŚCI JCH. Pani AnnoN: widze jakościową zmiane oceny sytuacji intronizacyjnej-na b.bezstronną. Oby tak dalej!
Adam
Kościół zawsze był hierarchiczny . Kto jest Prymasem w Polsce? (Chyba to nie skończyło się na ks. kardynale Stefanie Wyszyńskim posiedzenie episkopatu = egzekutywa (może kc?) A 1050 rocznica CHRZTU POLSKI była 14 kwietnia
Teresa
@AnnaN --> Pani Anno o intronizacji osoby to mówią ci wszyscy co wyszli od ks. Kiersztyna. Intronizacja Jezusa na Króla Polski, też pochodzi od ks.Kiersztyna (po opuszczeniu przez niego zakonu jezuitów w 2000 roku) i połączenia tego określenia z postacią Rozalii Celakówny co spowodowało zamieszanie teologiczne wśród wiernych a także i wielu kapłanów. Poczytać tylko wcześniejsze nauczanie, to wszystko doczytamy. Może ze dwie wypowiedzi papieży z encyklik: "Kult Najświętszego Serca Jezusa jest kultem osoby Słowa Wcielonego" -->Pius XII HAURIETIS AQUAS "wszelki objaw czci, hołdu i miłości względem Bożego Serca odnosi się w rzeczywistości do osoby samego Chrystusa."--> Leon XIII ANNUM SACRUM. I jeszcze wiele innych mozna wymienić.
Wierny Tradycji
Do Teresy - chyba ty sama jesteś heretyczką i "mącicielką ".
er
Mamy Maryję na Królową i proponowałbym sie tego trzymać, a nie mnożyć akty poświęcenia, bo tak można w nieskończoność nawet. Przez Nią króluje Pan.
jarek
kiedy wybór przez naród jest ważny ? Jak zbierzemy ponad 50% podpisów Polaków. Bez znaczenia jest to czy posłowie przegłosują taki akt. Przecież w relacji z Panem Bogiem ważna jest deklaracja narodu a nie urzędowe kwity.
AnnaN
Czytałam przesłania Rozalii i to co mi się rzuciło w oczy to: "Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek. Które państwa i narody jej nie przyjmą i nie poddadzą się pod panowanie słodkiej miłości Jezusowej, zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi [83] i już nigdy nie powstaną." Raz jest mowa o intronizacji Osoby Jezusa, a raz o o Jego Sercu, podziwiam tych którzy rozumieją jak ma wyglądać intronizacja, bo ja ni w ząb nie rozumiem. Ale pomodlę się, żeby wszystko odbyło się zgodnie z wolą Bożą.
Teresa
A odnosnie komentarzy i bardzo aktywnej w każdym prawie temacie [email protected] to :)))))))))))))))))))) IGNORANCJA! w temacie OGROMNA!!!
Teresa
Pierwszy mój komentarz się nie pojawił, piszę kolejny, juz nie odnośnie wypowiedzi posła Górskiego ale ks. Małkowskiego - znaczy jego punktu widzenia. Ks. Małkowski nie jest zadnym autorytetem w temacie intronizacji, bo powiela heretyckie nauki ks. Kiersztyna i tak samo wypacza przesłanie Rozalii, sam o tym mówił kiedy i jak się zainteresował sprawą intronizacji. Skoro moich wypowiedz moderacja nie puszcza to niech sobie poczyta i posłucha: http://www.traditia.fora.pl/wypaczanie-przeslania-pana-jezusa-do-rozalii-celakowny,47/ks-malkowski-pobladzil-w-intronizacji,6665.html#53378 .. a najnowsze majaczenie tego ks. tu: http://www.traditia.fora.pl/wypaczanie-przeslania-pana-jezusa-do-rozalii-celakowny,47/ks-malkowski-pobladzil-w-intronizacji,6665-15.html#67818
atlantyk
że przygotowywany na 19 listopada Akt dokładnie wypełnia żądanie Jezusa skierowane do Rozalii Celakówny. W akcie mają wziąć udział najwyższe władze świeckie Państwa Polskiego ? usilnie nad tym pracujemy ? akt ma być Uznaniem Jezusa Królem nad Polską i Narodem Polskim; ma być poddaniem się pod Prawo Boże. I w końcu ma być zawierzeniem Jezusowi Królowi całej naszej teraźniejszości i przyszłości. Będzie tam jeszcze wiele innych przepięknych treści, ale o tym niebawem?
Lea
@weronikasiedlecka - myślę, że Jezus nie patrzy na Polskę jak urzędas wg podziału administracyjnego, ustroju politycznego, czy przynależności do jakiejkolwiek wspólnoty gospodarczo-politycznej. Skupmy się na treści a nie na formie. Poza tym Polska to nie tylko politycy, ale przede wszystkim ludzie- ci zwykli, anonimowi, którzy każdego dnia zanoszą swoje modlitwy do Boga. Bo to co robią politycy, czy profanacja na Polach Wilanowskich należy do rachunku samych autorów, a nie do rzeszy ludzi uczciwych i postępujących wg Bożych Przykazań, pragnących Intronizacji, więc z jakiej racji mają być karani przez występki grupki ludzi?
qzyck
Matka Boża przepowiedziała kiedyś, że Intronizacja Pana Jezusa na Króla Polski będzie cudem. To co się dzieje w tej chwili, nie jest cudem. Jest realizacją założeń jakiejś grupy. Cud może dopiero się stać. Chciałbym też zwrócić uwagę na Orędzie s. Łucji o III wojnie światowej i miejscu Polski w tym konflikcie. Cyt. za fronda.pl, radiomaryja.pl z książki Stephena Lassare?a Odkryte sekrety przyszłości z 1992 r.: "Kraj Królowej Polski ma być czysty. Polska nie będzie krajem słabym, bezsilnym i biednym, ale w pierwszych dniach jej odrodzenia potrzebna będzie ludno­ści pomoc. Pomoc powinna być szybka i ofiarna. Później już nie będzie potrzebna. Kto wróci natychmiast, kiedy bramy Polski otwo­rzą się, uzyska pełne prawa i weźmie udział w budowaniu najpiękniejszego ustroju ludzkiego pod berłem Bożym?. Jaki to ustrój pod berłem Bożym?
Hugon de Payns
Akt poświęcenia rosji też był prosto i jasno sprecyzowany przez Matkę Boską.Jednak w natłoku zbędnych słów wypowiedzinych przez JPII,tego o co prosiła zabrakło.Oby nie powtórzono tego znowu.
Gosia
Módlmy się, aby bez rozmywania pojęć uznano Chrystusa Królem Polski, aby w tym akcie były proste słowa "tak-tak, nie-nie" jak nauczał Chrystus!!! A może jakaś oddolna inicjatywa obywatelska? pokażmy, że chcemy być Królestwem Chrystusa!!!
Roman
Na stronie PIENS pl jest petycja "Czekamy na INTRONIZACJĘ" - zachęcam do przyłączenia się do akcji.
Soplica
Trzeba nam się modlić o światło Ducha Świętego dla decydentów aktu. Od 2006 wiele się zmieniło i w Episkopacie i rządzie RP. Jest szansa. Mędrkować to każdy może ale co z tego wyniknie? - tylko kłótnie i waśnie.
Decyzje EP powinny być suwerenne względem otaczającego świata i nie uzależnione od trendów demokratycznej władzy.
zasmucony
Po co tyle kombinacji ? Po co narażenie Polski na kolejne zniszczenie (pierwsze - II WŚw )? Jak można nie przyjąć Aktu Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski ? Kto może nie chcieć tak jasnej i krótkiej formuły ? Radzę sięgnąć oprócz materiałów źródłowych do opracowań tematu przez śp księdza Tadeusza Kiersztyna. Uznanie Jezusa Chrystusa Królem Polski w niczym nie umniejsza Jego Boskości, a wychodzi naprzeciw Jego woli wyrażonej do błogosławionej Rozalii.
Polska to nie królestwo, a więc Intronizacja nie może być z udziałem liberalnych demokratycznych polityków, którzy twierdzą, że nie czas na dyskusje ideologiczne i odrzucają całkowitą ochronę życia poczętego, odrzucając tym samym Boże przykazania. Ponadto jesteśmy częścią zdeprawowanego imperium, UE. Jeżeli będzie to decyzja oddania Polski pod panowanie Chrystusa Króla przez EP, będzie to dobra według mnie decyzja.Ponadto skojarzenie profanacji, jaka miała miejsce na Polach Wilanowskich, brak ekspiacji i obecny zamęt w polityce kraju, to wielce wymowne fakty.
leon
już zaczynają coś kręcić, już im nie w smak Chrystus Król Polski, już rozmydlają w wielosłowiu jednoznaczne słowa Rozalii
..
 
..
..
INFORMUJ
Wiesz o ważnym wydarzeniu?
Nie ma go na naszym portalu? Napisz! Krótkie komentarze lub felietony - opublikujemy je na Pch24.pl
 
..
 
...

Copyright 2017 by
INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Fundacji Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.