DZISIAJ JEST
NIEDZIELA 24 WRZEŚNIA
Św. Gerarda, męczennika
Bł. Hermana Kaleki
Św. Gerarda, męczennika
Bł. Hermana Kaleki
XXV Niedziela zwykła
Imieniny obchodzą:
Gerard, Teodor
 
 
PRAWA STRONA INTERNETU
wyszukiwarka
 
 
 
 
 

Piotr Kołodziej

Czy Rosja się nawróciła?

Data publikacji: 2017-05-12 05:00
Data aktualizacji: 2017-05-15 20:16:00
Czy Rosja się nawróciła?
Zdjęcie ilustracyjne. REUTERS / Maxim Shemetov / FORUM

W kontekście setnej rocznicy objawień w Fatimie nie możemy nie zadać sobie pytania: czy Rosja się nawróciła? Wielu bowiem uważa, że tak w istocie było - że sam upadek komunizmu można traktować jako zapowiedziane nawrócenie. Czy jednak rzeczywiście tak jest?

 

W Orędziu Fatimskim Maryja mówiła wyraźnie, że świat się pogubił – odszedł od Boga i zasad moralnych. Przestrzegała, że wiele dusz idzie do piekła. Fatimska Pani przyszła prosić ludzkość o nawrócenie i pokutę, aby zapobiec karom, jakie Bóg przygotował dla grzesznego świata. Maryja prosiła o modlitwę i pokutę poprzez ofiarowanie cierpień, które wynagrodziłyby Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za grzechy i zniewagi. Przekazała także dwie bardzo konkretne prośby. Wyraziła życzenie, by ustanowić w Kościele nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca, a także prosiła o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu.

 

Matka Boża żądała, aby Rosję poświęcił Jej Sercu papież i aby uczynił to publicznie w uroczystym akcie w łączności z biskupami całego świata: Przyjdę prosić o poświęcenie Rosji mojemu Niepokalanemu Sercu oraz o Komunię św. wynagradzającą, w pierwsze soboty miesiąca. Jeżeli moje prośby zostaną wysłuchane, Rosja nawróci się i nastanie pokój. Jeżeli nie, [kraj ten] rozpowszechni swe błędy po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła Świętego. Dobrzy będą umęczeni, Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć, różne narody będą unicestwione. Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci i będzie dany światu na pewien czas pokój.

 

Przepowiednia się spełnia

 

Tak więc kwestia Rosji jest tak bardzo ważna, że sama Matka Boża prosi o poświęcenie Jej tego kraju i o wynagradzającą Komunię św. w pierwsze soboty miesiąca. Matka Najświętsza podkreśliła tym samym, że dla przyszłości świata i Kościoła los Rosji jest niezwykle ważny. Jeśli zostanie poświęcona Niepokalanemu Sercu Maryi, a ludzie odpowiedzą na apel i przystąpią do pierwszosobotnich Komunii wynagradzających, Rosja – największy (wciąż niekatolicki!) kraj na ziemi – się nawróci, a świat będzie cieszył się pokojem! I przeciwnie – jeśli te warunki nie zostaną spełnione, Rosję i świat czeka seria katastrof i nieszczęść prawdziwie apokaliptycznych.

 

Możemy z tego wywnioskować, jak ogromny wpływ na świat wywrze Rosja! Czy to bowiem nawrócona, czy nie – według słów Maryi – wpłynie na sytuację globu, by ostatecznie i tak się nawrócić.

 

Dziś, z perspektywy niemal wieku od objawień w Fatimie widzimy, jak bardzo prawdziwy był to opis!

 

Był to rok 1917. Objawienia trwały od maja do października. Niecały miesiąc później, z 6 na 7 listopada 1917 roku w Rosji wybuchła antychrześcijańska rewolucja bolszewicka. Szybko wywołała ona szereg następstw. Już w 1920 roku towarzysze Lenina byli na tyle silni, że dotarli na przedpola Warszawy, by – jak to powiedział sowiecki oficer Michał Tuchaczewski- „po trupie pańskiej Polski” dokonać rewolucji ogólnoświatowej.

 

Nadprzyrodzona pomoc Najświętszej Maryi Panny oraz heroiczna postawa polskiego żołnierza, który entuzjastycznie wziął udział w tej – można by rzec – krucjacie, uchroniły nas od bolszewickiej zarazy. Niestety, Niebo nadal czekało na wypełnienie polecenia przekazanego pastuszkom.

 

Minęło 20 lat i wybuchła nowa, „jeszcze straszniejsza wojna”, a 17 września 1939 roku bolszewicka armia znów wkroczyła na ziemie nasze oraz kilku innych krajów, rozpoczynając krwawe prześladowania, zwłaszcza wobec elit i duchownych katolickich.

 

Przepowiednia fatimska zaczęła się spełniać. Rosja szybko po zwycięstwie bolszewików stała się głównym promotorem światowej, antychrześcijańskiej Rewolucji.

 

Możni tego świata postanowili w Jałcie, że olbrzymia część Europy, w tym Polska, pozostanie pod komunistyczną kontrolą. Niektóre kraje stały się częścią ZSRS. W wielu innych regionach świata komuniści przejęli władzę i ustanowili najkrwawsze w dziejach dyktatury (Chiny, Kambodża, Korea Północna, Kuba), a w tak zwanym wolnym świecie opanowali ważne instytucje: media, uniwersytety, organizacje pozarządowe, dzięki którym prowadzili subtelną i często niezauważalną promocję straszliwej i destrukcyjnej ideologii komu­nistycznej.

 

Duchowe odrodzenie

 

Po przemianach roku 1989 doszło do upadku sowieckiego imperium, jednak jego kontynuatorem z punktu widzenia prawa międzynarodowego została Federacja Rosyjska. W Rosji rozpoczęły się wielkie zmiany. Komunizm przestał być oficjalną ideologią państwa. Widać to choćby w symbolice – przywrócono flagę i godło Rosji carów – dwugłowego orła cesarstwa bizantyjskiego, który na piersiach ma wizerunek świętego Jerzego. Religia znów zyskała na znaczeniu. Nawet Kościół katolicki rozpoczął swą działalność ewangelizacyjną w wielu miejscach tego ogromnego kraju. Wciąż wielu polskich kapłanów i wiele sióstr zakonnych heroicznie stara się ewangelizować ateizowane przez dziesiątki lat społeczeństwo rosyjskie. W Moskwie działa katolicka katedra, wybudowano wiele nowych kościołów i kaplic, na przykład, w Irkucku i w Czycie na Syberii.

 

Jeśli jeszcze weźmie się pod uwagę niedawne spektakularne gesty przywódców Rosji wobec chrześcijaństwa, jak na przykład donośny głos w obronie chrześcijan w Syrii, deklarowanie przywiązania do tradycyjnych chrześcijańskich wartości moralnych, potępienie homoseksualizmu i zakaz promocji na terenie Rosji tego grzesznego stylu życia, można odnieść wrażenie, że Rosja się nawraca, że jesteśmy świadkami zapowiedzianego w Fatimie przez Matkę Bożą tryumfu Jej Niepokalanego Serca!

 

Na czym polega prawdziwe nawrócenie?

 

Jednak z drugiej strony analiza procesów zachodzących w świecie i w Rosji nasuwa nam liczne wątpliwości, a nasz optymizm się szybko ulatnia. Warto zadać pytanie: Na czym polega nawrócenie? Czym ono owocuje? Encyklopedia katolicka np. mówi, że nawrócenie to całkowite zwrócenie się ku Bogu, dokonujące się dzięki łasce uświęcającej, prowadzące do zmiany sposobu myślenia, wewnętrznej przemiany całej osoby i kierunku jej życiowej drogi. Ponadto, nawrócenie to proces porzucania grzechu i uświęcania oraz ciągłej przemiany duchowej, że obejmuje całe życie człowieka.

 

Bardzo często w dziejach świata, tak w czasach biblijnych, jak i teraz, mówimy nie tylko o nawróceniu indywidualnym, ale także o nawróceniu narodów, społeczeństw. Właśnie do narodu wybranego prorocy kierowali swe przestrogi i nawoływali do ­przemiany.

 

Głos Matki Najświętszej w Fatimie to właśnie głos proroczy. Jak ogromna jest zatem wartość tego proroctwa!

 

Pan Jezus – za pośrednictwem Swej Matki – wzywa do nawrócenia całą ludzkość, której otworzył Niebo przez Swoją odkupieńczą śmierć i Zmartwychwstanie. Tę misję nawracania ludzi do Boga w naszych czasach pełni Kościół katolicki z Namiestnikiem, zastępcą Pana Jezusa na ziemi – papieżem. Warto tę prawdę przypominać w czasach, gdy upowszechnia się mylne przekonanie, jakoby wszystkie religie „były sobie równe i prowadziły do zbawienia”.

 

Trudno o optymizm

 

Jeśli teraz przyjrzymy się, jak w tym kontekście wygląda sytuacja ludzkości, a szczególnie Rosji, nasz pesymizm co do owego rzekomego nawrócenia może się jedynie pogłębić. Wystarczy wyliczyć tylko najbardziej jaskrawe i masowe przejawy kryzysu świata, w którym żyjemy, by dojść do wniosku, że tak świat, jak i Rosja nie posłuchały wezwania Maryi z Fatimy. Wystarczy prześledzić statystyki dotyczące odrażającej zbrodni aborcji popełnianej masowo w samej Rosji i na całym świecie.

 

Rosja komunistyczna, jako pierwszy kraj na świecie zalegalizowała zabijanie dzieci nienarodzonych. Media donoszą, że w 2012 roku w Rosji zabito w łonach matek 935 tysięcy dzieci. Według danych ONZ i WHO w 140 milionowej Rosji liczba osób zarażonych wirusem HIV wynosi ok. 1,2 miliona. W latach 2006–2012 ta liczba niemal się podwoiła.

 

Również rodzina ma się w Rosji bardzo źle. Kraj ten ma jeden z najwyższych wskaźników rozwodów na świecie. Rozpada się przynajmniej połowa małżeństw. W 2011 roku rosyjskie władze szacowały że liczba narkomanów waha się między 2,5 a 6 milionami oraz że z powodu narkomanii umiera rocznie ponad 100 tysięcy ludzi. Można dodawać do tej listy inne negatywne i powszechne zjawiska: antykoncepcję, prostytucję, alkoholizm, zjawisko „dzieci ulicy”. Jakkolwiek władze coraz bardziej uświadamiają sobie grozę, jaka dla całego narodu wynika z aborcji, narkomanii i innych zjawisk, to trudno mówić, że dziś mamy tam do czynienia z powszechnym, pasującym do kryteriów fatimskich, nawróceniem.

 

Sytuacja Kościoła katolickiego

 

W Rosji po 1989 roku, zamiast nawrócenia rozumianego w biblijnym, opisanym wyżej sensie, mieliśmy do czynienia z płynnym przejściem od ZSRS do Federacji Rosyjskiej. Nie doszło do rozliczenia zbrodni i krzywd popełnionych przez komunistów. Nie przeprowadzono sprawiedliwego zwrotu zagrabionej prywatnej własności. W Rosji jak dotąd nie zniesiono niemoralnych praw zezwalających i ułatwiających rozwody czy dokonywania aborcji. Co szczególnie bolesne, nie zaliczono katolicyzmu do tradycyjnych rosyjskich religii, choć katolicy w państwie rosyjskim są trwałym elementem już przynajmniej od XVIII wieku, kiedy to tworzono pierwsze parafie katolickie. Aż do początku XX wieku Kościół katolicki w Rosji musiał borykać się z większymi czy mniejszymi utrudnieniami, a nawet prześladowaniem (zmuszanie grekokatolików do przechodzenia na prawosławie czy też konfiskata kościelnych majątków i kasata klasztorów).

 

Sytuację diametralnie pogorszyło dojście do władzy komunistów, którzy szybko przeszli do krwawych i brutalnych prześladowań.

 

Po 1989 roku Kościół katolicki znów jest tolerowany, jednak bywa ciągle krytykowany za nawracanie prawosławnych Rosjan.

 

Dziś katolicy stanowią 1 procent liczącego ponad 140 milionów obywateli państwa rosyjskiego. Znamienne jest, że pomimo kolejnych wizyt przywódców rosyjskich w Watykanie, do dziś nie doszło do pielgrzymki Ojca Świętego do Rosji. Konflikt wokół Ukrainy jeszcze bardziej utrudnił relacje katolicko – rosyjskie. Poparcie grekokatolików dla Majdanu zostało uznane przez rosyjskiego metropolitę Hilariona za „krucjatę przeciwko prawosławiu”. Uznał on, żecoraz trudniejsze staje się mówienie o spotkaniu w bliskiej przyszłości papieża z patriarchą moskiewskim.

 

Choć katolicyzm przetrwał trudne wieki w Rosji carów oraz tragiczne dziesięciolecia Związku Radzieckiego, nadal jego działalność nie spotyka się z entuzjazmem ze strony rosyjskich elit. Co gorsza, prominentny i znany także na Zachodzie filozof i ideolog obecnych władz Aleksander Dugin widzi w katolicyzmie rodzaj herezji chrześcijańskiej. Kościołowi przeciwstawia prawosławie, które wchłonęło w siebie miejscowe tradycje pogańskie.

 

Czekając na „wielki powrót do Boga”

 

Niestety wszystkie dotychczasowe papieskie poświęcenia Rosji (1952, 1982, 1984) nie zostały dokonane według wszystkich wskazanych przez Maryję kryteriów. Biorąc to pod uwagę, katolik będzie musiał z przykrością stwierdzić, że ani świat, ani Rosja się nie nawróciły. Nie poszły za proroczym wezwaniem Fatimskiej Pani i nie uznały swoich grzechów, nie weszły na drogę pokuty, nie porzuciły życia w grzechu i nie skierowały serc ku Bogu.

 

Jakkolwiek pewnych gestów, jakie obserwujemy w wykonaniu elit władzy w Rosji, trudno szukać nawet w takich krajach o tradycjach katolickich, jak Francja, Hiszpania czy Polska, to jednak nawrócenie musi z pewnością oznaczać coś znacznie więcej.

 

Pozostaje nam osobista odpowiedź na wezwanie z Fatimy: Różaniec, pokuta, praktyka Pięciu Pierwszych Sobót, ofiarowanie cierpień jako wynagrodzenie za grzechy swoje i całego świata oraz ufna modlitwa do Matki Bożej Fatimskiej oraz do błogosławionych pastuszków Hiacynty i Franciszka o rychłe spełnienie próśb Maryi o tryumf Jej Niepokalanego Serca, którego owocem będzie gruntowne nawrócenie Rosji, ale także „wielki powrót do Boga” całego świata.

 


Piotr Kołodziej
 

 
baner
 
 
 
 
 
drukuj
 
 
 
POLECANE FILMY

KOMENTARZE
Nick *:
 k
Twoja opinia *:
 
wyślij opinie

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

..
do Aguirre
A tezę: "Rosja jest zła i Zachód jest zły" uważasz za mit, czy za prawdę?
Aguirre
ad Stefan) Pełna zgoda, zdrowy rozsądek górą. Swoją drogą zastanawia mnie, w czyim interesie podtrzymuje się ciągle mit komunistycznej, złej Rosji i dobrego tzw. "wolnego Zachodu" - oczywiście to było pytanie retoryczne :) Biorąc pod uwagę, że nawet tutaj gdzie większość mrożących krew w żyłach informacji na temat lewackiego postępu dotyczy krajów tzw. "Zachodu", ludzie znając je wygrażają się Rosji, stanowiącej wg. nich największe zagrożenie dla świata stwierdzam, że lud jest zbyt głupi żeby podejmować jakiekolwiek istotne dla państwa decyzje-demokracja to opium dla ludu. We Francji np. wybrano człowieka, który będzie kontynuował politykę prezydenta, który zdaniem ludu się skompromitował i należało go odsunąć. To się w głowie nie mieści. Tutaj w Polsce jest to samo. Wybrano prezydenta, który tak jak poprzedni związany był z UW, Solidarnością, ma żonę żydówkę i dla demokracji na świecie zrobi wszystko, łącznie z wypowiedzeniem wojny Rosji za zajęcie Krymu.
syriusz24
Owszem Rosja to zły kraj Ale patrząc Na obecny stan rzeczy to działanie USA jest wielokrotnie gorsze wszystkie konflikty na świecie są inicjowane przez nich ile ludzi przez to umiera itd.
Stefan
Ludzie, zacznijcie myśleć. Rosja miała zostać poświęcona WTEDY, a nie po blisko 70 latach (symulacja poświęcenia przez Jana Pawła II) czy teraz, po 100 latach! Poza tym zabieranie się do tego teraz (jeśli miałoby miejsce) zakrawa na kpinę z Pana Boga czy Maryi. Mleko się wylało wraz z rewolucją bolszewicką i lawina ruszyła. Koniec. Teraz potrzeba innych narzędzi do nawrócenia nie tylko Rosji. Czy ktoś przy zdrowych zmysłach, wyłączywszy organicznych rusofobów, może mieć wątpliwości, że nawrócenia wymaga nie tylko Rosja? Śmiem twierdzić, że znalazłoby się parę innych krajów, które dawno wyprzedziły Rosję w kolejce do "poświęcenia" i nawrócenia. Z Panem Bogiem.
do @dodo
Jaką "prawdę" wyraża taki zestaw liter: "ze strony Wshodu sie zajmuje Swiatlo"?
@dodo
Tabletki na uspokojenie. Obrażasz człowieka. Skąd wiesz, czy nie szuka Prawdy.
do mysle
Zanim coś napiszesz - wytrzeźwiej. Bo twoje bezsensowne wpisy tylko potwierdzają problem alkoholizmu w Rosji.
mysle
Prosze mniej rusofobii czyli rusofrenii... Rosja nie wymyslila sobie komunizmu. Komunizm (marksizm) przyszedl z Zahodu, a w Rosji przy pomocy Žydow przybral sie na sile. Wiec Rosja tez jest ofiara komunizmu i ofiara najwieksza. Zachod dzisiaj zyje dalej w swej bezbožnosci, a ze strony Wshodu sie zajmuje Swiatlo. Chyba cos podobnego...
Kawaler
przeciez NMP nie powiedziala ze nawroci sie 100% ludzi??? tylko Rosja juz nie jest exporterem ateizmu na swiat.
Pokręć
Zawsze uważałem, że warunki stawiane nam w objawieniach są "o oczko" za duże, żeby je realnie móc wypełnić. Zawsze jest jakiś "haczyk" w stylu, że wszyscy biskupi o jednym czasie, złączeni razem... Co to za problem, szast-prast i sprawa załatwiona, ale ten mały haczyk... A to nieważne, bo jakiś biskup zaspał, a to nieważne, bo jakieś słowo nie tak wypowiedziane... Nie oceniam, nie komentuję, modlę się i czekam. Wyobrażacie sobie, że kilka tysięcy ludzi na całym świecie w jednej chwili wstanie i poświęci Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi? Kiedy oni nie są w stanie porozumieć się do tego, jak rozumieć słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii bardzo dosłownie i konkretnie? Tu potrzeba cudu a nie ludzkiego działania (oprócz modlitwy, która zawsze jest wskazana). Pozostaje nam się modlić i czekać na cud.
Janusz
Putin, jak poprzedni władcy Rosji od stu lat, uważa, że "religia jest opium dla ludu". Tylko poprzednicy starali się tego opium zakazać, a Putin stara się je kontrolować, żeby kontrolować lud.
antysowiet
Dziękuję PCh24 za kolejne rzeczowe podejście do tematu. Dobrze że nie idziecie śladami zaczadzonych bolszewią, którzy nazywają normą rozwody i inne opisane w artykule objawy demoralizacji, typowe dla lewackiego kraju.
Delikatnie doprecyzowuję
Ciekawy artykuł. Jedno z ostatnich zdań mówi: "(...)ufna modlitwa do Matki Bożej Fatimskiej oraz do błogosławionych pastuszków(...)" - to słowne uproszczenie autora, bo modlimy się do Boga w Trójcy Jedynego poprzez wstawiennictwo Świętych.
adam
"W porównaniu z nimi Rosja jest krajem normalnym, wracającym do chrześcijańskich korzeni." 135 razy więcej zabijanych dzieci niż w Polsce,doganiają ChRL - bardzo chrześcijańskie.Z kolei w Czeczenii,należącej do FR i rządzonej przez bandziora,podobno torturujs się i zabija gejów.FR na każdych ćwiczeniach trenuje atak jądrowy na Warszawę i od niedawna ma w doktrynie wojennej użycie taktycznej broni jądrowej przeciwko państwu,które jej nie posiada. Ja licze na to,że może za mojego życia FR rozpadnie się na parę państw.Kto rozumie geopolitykę,wie,że taki scenariusz jest możliwy do zrealizowania.FR jest państwem biednym i skorumpowanym,do tego zróznicowanym etnicznie. Rządzi nią mafia byłych oficerów KGB,która co roku okrada ją z miliardów,a reform nie widać,oprócz olbrzymich reform armii.Rozpad FR to wielka szansa dla Polski,która mogłabę stać się regionalną potęgą,z kolei państwa powstałe w wyniku tego rozpadu mogłyby być lepiej rządzone i zamożniejsze.
katopol
A to ciekawe, ze wszyscy czepiają się Rosji, a nie widzą tak naprawdę kto od ponad 100 lat rozsiewa zarazę ateizmu, demoralizacji i prowokuje wojny, które kosztują miliony istnień ludzkich. To przecież członkowie narodu wybranego rządzą dziś światem i marzą oświatowym państwie bez Boga. A może Maryja miała na myśli tylko ówczesny czas zawieruchy I WŚ? Bo dziś nie ma w tym logiki
Gość Janek
Rosja w porównaniu z państwami zachodnimi jest państwem religijnym. Europa zachodnia jest pogańska, przeciwnie niż Rosja. Wysoki odsetek rozwodów oznacza, że zawiera się tam małżeństwa, na zachodzie to zjawisko zanika. Ogromna większość "rodzin" to bezdzietne pary żyjące bez ślubu. Duża część młodzieży mieszka z rodzicami nawet po skończeniu 35 lat i w ogóle nie myśli o założeniu rodziny. W porównaniu z nimi Rosja jest krajem normalnym, wracającym do chrześcijańskich korzeni. Teraz trzeba się modlić o Europę zachodnią, a nie tylko o Rosję.
Agata
Bardzo dobry artykul,trafna ocena sytuacji. Tak jest w rzeczywistosci, Rosja jest nadal ostoja wszelkiego zla, ktore rozchodzi sie na caly swiat. Nam katolikom pozostaje tylko ROZANIEC i nic wiecej!
kribac
Trzeba się modlić za naszych braci Rosjan, żeby na trwałe wstąpili na właściwą drogę.
..
 
..
..
INFORMUJ
Wiesz o ważnym wydarzeniu?
Nie ma go na naszym portalu? Napisz! Krótkie komentarze lub felietony - opublikujemy je na Pch24.pl
 
..
 
...

Copyright 2017 by
INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Fundacji Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres kontakt@pch24.pl. Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.