DZISIAJ JEST
PIĄTEK 18 SIERPNIA
Św. Heleny, cesarzowej
Bł. Sancji Janiny Szymkowiak
Św. Heleny, cesarzowej
Bł. Sancji Janiny Szymkowiak
Imieniny obchodzą:
Helena, Bronisław, Ilona
 
 
PRAWA STRONA INTERNETU
wyszukiwarka
 
 
 
 

Marcin Jendrzejczak

Cywilizacja łacińska czy dziki step. Dokąd zmierza Polska?

Data publikacji: 2016-11-24 07:00
Data aktualizacji: 2016-11-26 18:42:00
Cywilizacja łacińska czy dziki step. Dokąd zmierza Polska?
Fot. Jakub Porzycki / FORUM

Minął już rok od zaprzysiężenia rządu Beaty Szydło. Rządu wzbudzającego skrajne opinie – od wrogości, niesmaku, nienawiści wręcz, po skrajne uwielbienie i nadzieję na zbawienie Rzeczypospolitej. Zdystansujmy się od fanatyków z jednej i drugiej strony. Spróbujmy spokojnie, sine ira et studio ocenić władzę w świetle zasad cywilizacji łacińskiej.


Rozpocznijmy od kwestii etycznych przywołując myśl wybitnego polskiego historyka i badacza cywilizacji Feliksa Konecznego (1862-1949). Naukowiec wyróżnił siedem cywilizacji: bizantyńską, turańską, żydowską, arabską, bramińską, chińską i łacińską. Wskazywał na nierówność między nimi, a najwyżej oceniał tę ostatnią. Choć cywilizacja łacińska w rozumieniu Konecznego nie jest sakralną, to jej etyka opiera się na nauce Kościoła. Ta nie reguluje zasadniczo kwestii takich jak ubiór, rodzaje pożywienia et cetera. Jednak wymaga dostosowania się do prawa naturalnego. Papierkiem lakmusowym przynależności do cywilizacji łacińskiej pod względem etycznym jest współcześnie stosunek do aborcji. To właśnie zabijanie nienarodzonych jest najczęstszym dziś przejawem łamania Piątego Przykazania. Aborcja to zbrodnia przeciw ukształtowanej przez naturę więzi matki i dziecka. To zbrodnia przeciwko rodzinie, przeciwko przetrwaniu narodu i człowieczeństwu jako takiemu. Można bowiem zapytać – gdzie jest godność ludzkości, jeśli dopuszcza ona zabijanie niewinnych istot i to przez własne matki?


Państwo ma do wyboru zasadniczo dwie opcje: zakazać aborcji lub ją dopuścić. Odmowa zajęcia stanowiska, umycie rąk na wzór Piłata, oznacza de facto zgodę na rzeź. Nawet dopuszczenie aborcji z pewnymi wyjątkami to de facto udzielenie licencji na zabijanie. Dopuszczenie aborcji w pewnych (nie ważne jak licznych!) przypadkach można porównać do legalizacji zabójstw dorosłych czarnoskórych przy utrzymaniu zakazu mordowania białych.


Aborcja - konkrety

Przejdźmy teraz do konkretów. Pamiętamy, a pamiętać warto, że 6 października Sejm odrzucił w drugim czytaniu inicjatywę ustawodawczą „Stop Aborcji" – całkowicie delegalizującą dzieciobójstwo. Nie byłoby to możliwe bez poparcia 186 posłów z „Prawa i Sprawiedliwości". Takie rozwiązanie zaproponowała komisja sejmowa obradująca pod osłoną nocy. Jednym z pretekstów do odrzucenia był zapis o możliwości karania kobiet, pomimo, że dr Joanna Banasiuk zgłosiła autopoprawkę znoszącą ich odpowiedzialność. Marszałek Marek Kuchciński ją jednak odrzucił.


Czyżby problem nie tkwił zatem w woli zachowania automatycznej bezkarności aborcjonistek? Czy PiS zamierza wdrożyć pozbawiony tej rzekomej wady projekt obrony życia. Pozwólmy mówić faktom.


Po odrzuceniu inicjatywy obywatelskiej, premier Beata Szydło zapowiedziała wsparcie dla rodzin z trudnych ciąż, zabezpieczenie środków budżetowych na realizację tych postulatów i akcję informacyjną pro-life. Zapowiedzi zrealizowano błyskawicznie. 4 listopada Senat przyjął ustawę przyznającą pomoc medyczną matkom dzieci niepełnosprawnych. Słowa klucze? Cztery tysiące. Tyle właśnie jednorazowego wsparcia otrzyma matka, jeśli zdecyduje się urodzić niepełnosprawne dziecko. A jeśli je zabije? Włos jej z głowy nie spadnie.


Rozwiązania częściowe, jeśli są krokiem w dobrą stronę, również zasługują na poparcie. Czy jednak PiS zmierza ku dobremu czy chce jedynie zamydlić oczy swym katolickim wyborcom? 8 listopada w programie w TVN 24 posłanka PiS Beata Mazurek stwierdziła, że "żadnego wprowadzania zakazu aborcji nie będzie". Następnie podkreśliła, że partia koncentruje się na wsparciu dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, a nie planuje zakazu mordowania nienarodzonych. Można będzie więc nadal zabijać dzieci – w tym te niepełnosprawne.


Kompromis aborcyjny, utrzymywany przez rządzącą partię sprzeciwia się więc etyce katolickiej - stanowiącej zdaniem Feliksa Konecznego etykę cywilizacji łacińskiej. Zwolennicy „Prawa i Sprawiedliwości” argumentowali, że ustawa broniąca życia zaszkodziłaby władzy PiS. To jednak nic innego jak przedłożenie racji politycznych nad etyczne. Albo rozdział etyki – innej dla życia prywatnego – gdzie członkowie partii rządzącej deklarują katolicyzm – a innej dla życia publicznego. To zasada cywilizacji bizantyńskiej.


Handel w niedzielę

Podobnie kompromisowe wydaje się stanowisko w sprawie innego wymogu etyki katolickiej – wolnej niedzieli. Popierany przez PiS projekt „Solidarności" to wprawdzie krok ku ograniczeniu handlu w ten dzień, jednak również on stanowi rozwiązanie cząstkowe. Jeśli, co prawdopodobne, wejdzie w życie, to obejmie liczne, bardziej lub mniej uzasadnione wyjątki. Nie będzie nawet obowiązywał w każdą niedzielę. Wszystkie placówki handlowe pozostaną otwarte w ostatnią niedzielę stycznia, drugą niedzielę lipca i...Niedzielę Palmową. Jak zauważa Feliks Koneczny w książce „Państwo i Prawo w cywilizacji łacińskiej” „śmieszne pozory handlu wodą sodową lub cukierkami robią spoczynek niedzielny zbyt często iluzorycznym. Byle głupstwo służy władzy za miły pozór do robienia wyjątków”. Cóż - szpitale, policja, transport muszą funkcjonować, ale dlaczego robić aż tyle wyjątków dla sklepów?


Autonomia rodziny

Istotną cechą cywilizacji łacińskiej jest, jak zauważał profesor Feliks Koneczny, emancypacja monogamicznej rodziny spod władzy rodu. W dzisiejszym świecie Zachodu rodzinę uciska jednak nie ród lecz państwo. Czy PiS walczy o autonomię rodziny? Odpowiedź jest złożona. Jego programy socjalne mogą ją uzależnić od władzy, jednak są w obecnej sytuacji demograficznej niezbędne. Szczególnie cieszy ustawa zakazująca odbierania dzieci przez sądy rodzinne, jeśli jedynym problemem jest bieda.


Niepokoi jednak stosunek PiS do edukacji domowej. Rzucanie kłód pod nogi rodzicom pragnącym we własnym zakresie uczyć dzieci; ich etatyzacja jest sprzeczna z niezależnością rodziny. Różnorodność sposobów edukacji to cenna wartość, a nie coś, co należy ujednolicić. Cywilizacja łacińska opiera się właśnie na zdrowej różnorodności, a nie na jednolitości. W przeciwieństwie do tej bizantyńskiej czy turańskiej. Do jakiej jest bliżej partii władzy? 


Własność prywatna

Cywilizacja łacińska to także własność prywatna. Traktowana jako przedłużenie osoby, pozwalająca na samodzielną egzystencję rodziny i chroniąca przed totalitaryzmem państwa. Społeczeństwa cywilizacji łacińskiej powinny zdaniem Feliksa Konecznego popierać deproletaryzację i niezależność ekonomiczną. „Własność jest najlepszym i najwszechstronniejszym środkiem doskonalenia moralnego i społecznego”, pisał polski historiozof w książce „Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej”.


Czy Prawo i Sprawiedliwość sprzyja uwłaszczeniu i ekonomicznej niezależności Polaków? Z jednej strony mamy program 500+ zakrojony wprawdzie na szeroką skalę, jednak względnie prosty i uzasadniony tragiczną sytuacją demograficzną Polski. Z drugiej jednak wątpliwe, nadmierne regulacje w kwestii obrotu ziemią czy też kontynuacja utrzymywania kosztownych sądów rodzinnych czy Urzędów Pracy w obecnej formie.


Nie zapominajmy też o długu publicznym, a więc subtelnej formie ograbiania przyszłych pokoleń. PiS nie zahamował bynajmniej jego wzrostu. Przeciwnie. Jak podał 27 lipca 2016 roku portal money.pl, zadłużenie za czasów rządów PiS wzrosło do tej pory o 54 miliardy złotych. Po przeliczeniu na dolary to niemal połowa zadłużenia z całych rządów Edwarda Gierka.


Niepokój budzi też przyjęta przez Sejm 17 listopada 2016 roku ustawa o obniżeniu wieku emerytalnego. Aby sfinansować przyszłych emerytów, a także spłacić zadłużenie trzeba będzie sięgnąć po prywatną własność podatników i płatników składek. Albo sprowadzić imigrantów reprezentujących cywilizację turańską (jak niektórzy Ukraińcy) lub inne. Długofalowo w pełni niemal państwowy system emerytalny wraz z niskim wiekiem przechodzenia na emeryturę może zatem doprowadzić do ograniczenia wpływów cywilizacji łacińskiej w Polsce.


Szybka zmiana

Wiele rzeczy w Polsce potrzebowało zmiany. Państwo istniejące – jak ujawniła afera taśmowa – wyłącznie teoretycznie wymagało naprawy. Trudno się zatem dziwić popularności hasła dobrej zmiany. I w pewnych przypadkach dotychczasowe zmiany rzeczywiście zmierzają we właściwym kierunku.


Jednak nawet zmiana złych praw wymaga często czasu, by nie zostały one zastąpione przez niewiele lepsze. „Uderza też wzmagająca się coraz bardziej skłonność do szybkiej zmiany praw; można by to nazwać wyścigami w burzeniu praw. Prawodawstwo staje się rodzajem radykalizmu, a radykalizm atrybutem prawodawstwa; także radykalizm tempa”, pisał Feliks Koneczny. Wybitny historyk zachęcał, by „ustaw nie zmieniać bez istotnej potrzeby, a w razie potrzeby nie robić tego nagle”.


Tymczasem PiS już w pierwszych 100 dniach swojej władzy uchwalił kilkadziesiąt nowych aktów prawnych. Decyzje są często podejmowane w błyskawicznym tempie – jak w przypadku PR-owej ustawy „za życiem”. Nie sprzyja to jakości ustaw.


Prawo w cywilizacji łacińskiej nie jest aprioryczne; nie polega na wymyślaniu oderwanych od rzeczywistości, abstrakcyjnych planów i wcielaniu ich w życie. Używając słów Rogera Scrutona z książki „Co znaczy konserwatyzm” dobry polityk żyje w przyjaźni ze społeczeństwem, akceptując jego tradycje i obyczaje. PiS z pewnością jest bardziej przyjazne polskim tradycjom, niż czołowe partie opozycji. Jednak w jego umiłowaniu do wielkich programów odnajdujemy ślady „apriorycznej” inżynierii społecznej.


W Internecie można spotkać się z oskarżeniami Prawa i Sprawiedliwości o uleganie wpływom cywilizacji turańskiej. Ułatwia to nieukrywana predylekcja samych PiS-owców do obozu piłsudczyków. Pewne aspekty rządów PiS rzeczywiście pokazują, że mamy do czynienia z „obozem władzy, będącym nieustannie w stanie wojny. Nie tylko z wrogami zewnętrznymi, ale także wewnętrznymi. Instytucje państwowe traktowane są jako łup wojenny, jaki należy zawłaszczać. Czy naprawdę nie ma innego sposobu na odebranie ich ludziom poprzedniej władzy?


Lewicowe media mówią też często o kulcie „wodza” – Jarosława Kaczyńskiego. Kult taki to cecha wybitnie turańska. Czy jednak nie jest on wyolbrzymiany przez lewicę? Trudno powiedzieć, nie będąc członkiem PiS i nie znając tej partii od środka. Wyeksponowanie na kluczowych stanowiskach osób innych od prezesa partii to zapewne zabieg marketingowy. Jednak ma on swoje dobre strony.


Podsumowując – partii rządzącej brakuje wiele do ideału cywilizacji. Realna polityka ma wprawdzie swoje ograniczenia, jednak także w niej nie można naruszać fundamentalnych zasad. Etyka jest totalna – obowiązuje zawsze i wszystkich. Nowa władza realizuje pewne zasługujące na poparcie pomysły. Życzmy, by się powiodły. Nie zapominajmy jednak o konstruktywnej krytyce. Nie tej lewicowej, lecz przeciwnie – przeprowadzanej z punktu widzenia obrony cywilizacji łacińskiej.

 


Marcin Jendrzejczak
  

 
baner
 
 
 
 
 
drukuj
 
 
 
POLECANE FILMY

KOMENTARZE
Nick *:
 k
Twoja opinia *:
 
wyślij opinie

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

..
aki
Ciekawa opinia.obiektywna
do x
Cieszę się że Ci to uświadomiłem. Może na przyszłość pomyślisz zanim spudłujesz i dostaniesz tym pudłem rykoszetem. Może.
x
Pudło pod każdym względem.
do x
Rozczarowani wychowankowie socjalistycznej PRL, będący zapewne na rencie zdrowotnej, trzęsą portkami z bezsilności. Ich dysfunkcja zdrowotna nie pozwala im zrozumieć, że mimo iż wkrótce zabraknie pieniędzy w bankomatach, a ich renty zostaną zawieszone ze względu na bankructwo systemu, to ufając mamonie, a nie Bogu, ich sytuacja się nie poprawi, a pogorszy. To typowe że rozczarowani materialiści martwią się wyłącznie o siebie, nie zważając ani na młodsze, ani na starsze pokolenia. Ale dla egoistycznych, myślących wyłącznie o sobie, pozbawionych elementarnej wiedzy religijnej czcicieli mamony, katolicyzm zawsze będzie tylko "dodatkiem" do pieniędzy, na zasadzie: jak trwoga to do Boga, a jak pieniążki są, do Boga zaczyna im być bardzo daleko.
x
Rozczarowani wychowankowie socjalistycznej PRL będący zapewne na emeryturze, trzęsą portkami przed zmianą systemu. Niestety nie unikną tej zmiany, ponieważ wkrótce zabraknie pieniędzy w bankomatach, a ich emerytury zostaną zawieszone ze względu na bankructwo systemu. Rozczarowani socjaliści martwią się wyłącznie o siebie, nie zważając na młodsze pokolenia, które wcale żadnej emerytury mieć nie będą. Ale dla egoistycznych, myślących wyłącznie o sobie, pozbawionych elementarnej wiedzy o sytuacji innych ludzi Rozczarowanych socjalistów, zawsze będą oni "czcicielami mamony" lub "czcicielami Kapłana Korwina", nawet, jeśli do Korwina im bardzo daleko.
do PK
To ty pomyliłeś portale. Na PCh24 prezentowane są artykuły i wypowiada się wielu ludzi wyznających wartości katolickie, a nie będących czcicielami mamony i jej "kapłana" Korwina. A że wygodnie ci zauważać wyłącznie takich jak ty, to twój problem.
PK
Michu - nie znajdziesz tu ani artykułów dla ciebie ani czytelników podobnie jak ty myślących. Albo jesteś ignorantem, albo z całą perfidią działasz na szkodę Polski. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale kradzież pozostaje kradzieżą, a ludzie kalkulują. Do reformy jest wszystko. Restytucji mienia nie było. Szkoły nadal przymusowe. Szpitale zabrane kościołowi. Jesteśmy w szponach totalitaryzmu. Media na usłudze korporacji i obcych tylko pogłębiają otępienie. Bardzo trafnie widzą to elity, takie jak Bartyzel, Cejrowski, Chodakiewicz, Ziemkiewicz czy Przybył (kolejność przypadkowa). Trochę ich mi brakuje ich ściślejszej współpracy z katolickimi mediami, w tym TFP.
Michu.
@ aaa dawno nie czytałem większych bredni. Za socjalizmu dzietność miała się dobrze, bo pracownik miał gwarancje pracy, dach nad głowa i socjal. Teraz niż demograficzny nie jest owpcem socjalizmu tylko dzikiego kapitalizmu. Tylko pomoc państwa i poprawa warunków życia rodzin może odwrócić ten trend. PiS działa socjalnie, ale za mało, a 500+ powinno byc dla przecietnych rodzin , nie dla bogatuch. Lewactwo obyczajowe jest złem, polska lewica jest właśnie takim lewactwem. Natomiast lewicowe wartości w gospodarce socjal i pomoc ubogim jest dobrem. Do tego zachęca nas papież Franciszek, do wrażliwości społecznej, nie do egoizmu i wyzysku jak np Korwin. Jezus we współczesnych czasach na pewno jest bliżej eksmitowanych na bruk, niż pazernych kamieniczników.
PK
500 powinno być odpisem od podatku. Docelowo PIT do zniesienia, zresztą jak CIT. Niechby słuchali CAS. Tymczasem słuchają komunizujących profesorków...
Michu.
@olo masz rację, że współczesne media gonią za sensacja. Obecność prezydenta była dla nich nobilitacją. Jednak myślę że takie gesty wiele nie kosztują, a mogą w kalkulacji politycznej się opłacić. Co do Dody, nasi celebryci nie są wysokich lotów, podobnie jak za oceanem. Przypomnij sobie jak żenadnie do głosowania na Clinton zachęcała Madonna.
aaa
"Jego programy socjalne mogą ją uzależnić od władzy, jednak są w obecnej sytuacji demograficznej niezbędne." Tak zawsze gadają różnoracy socjaliści. Zamiast zlikwidować przyczynę problemu, walczą z jego skutkiem, przy okazji stwarzając szereg innych problemów (z którymi będą "musieli" walczyć itd.). Katastrofalna sytuacja demograficzna jest skutkiem socjalizmu (w różnych postaciach, np. postkomunizm, ZUS). Jest to zdrowa odpowiedź natury na wypaczenia. To dobrze, że naród, który popiera socjalizm, wymiera. Poza tym co jest tak katastrofalnego w sutyacji demograficznej? To, że CUDZE DZIECI przestaną płacić na cudzych rodziców w ramach ZUSu, bo skończą się pieniądze? Bardzo dobrze. Niech wreszcie WŁASNE dzieci zaczną utrzymywać rodziców. Wtedy będzie zachęta do odpowiedzialnej wielodzietności. Odpowiedzialnej, gdyż stawiającej również na zdolność zarobkową dzieci.
olo
Dla tabloidu każda sensacja jest w cenie. Taką sensacją była Doda i PAD z tortem i ta wizyta nie spowoduje, że teraz SE dobrodusznie będzie rezygnował z innych sensacji o PAD i jego rodzinie. I tak jak trzeba będzie to ich obśmieją. Bo liczy się sprzedaż, a nie sentymenty.
Michu.
@olo Prezydent poszedł, bo jeden tabloid niemiecki Fakt jest skrajnie antyrzadowy, jak i wiekszosc mediow, jego udział w imprezie na pewno da mu pewną dozę przychylności SE, a siła mediów jest nie do przecenienia, to one w jakiejś mierze kreują rzeczywistość.
olo
A po co tam polazł? Przyjmuje każde zaproszenie? Bez jaj. To prezydent RP a nie obwoźny cyrk.
Michu.
@ Ultras to już jest czepianie. Prezydent był zaproszony na jubileusz gazety, to poszedł. Dziwne, żeby odpowiadał za strój Dody. On jej tak nie ubrał.
Pejot
@zbm : właśnie o to chodzi, że rządzący nie dorastają i nie reprezentują narodu. Jasne punkty na mapce aborcyjnej (i wszystko inne co nas różni od "Europy") to nie zasługa PIS, to zasługa milionów bezimiennych matek i ojców i ich heroicznej postawy. PIS ma nas w nosie. 4-5 ludzi na szczycie wie, co ta partia robi. Reszta to potulne baranki które podnoszą ręce w głosowaniu. Mydlą nam oczy, i każdy Czytelnik tego portalu wie o co chodzi. Od strony PIS nie przyjdzie żadna pomoc. MOżna ich rozszyfrować w 30 sekund dzięki wiedzy zawartej między innymi w tym artykule. To jest najważniejszy temat, temat tak ważny , że już ważniejszy być nie może.
Jantek
Partia PiS, aby być wiarygodną ( w moich oczach), musi pójść dalej, niż tylko oskarżenia w stosunku do poprzedników - minął rok rządów, a ja wciąż czekam na wyroki skazujące prominentów byłego rządu, za afery i wyprowadzanie pieniędzy z budżetu. Jeśli nie będzie tego elementu, to nie trafią do mnie ŻADNE argumenty i żadne, nawet najlepsze reformy - jeśli ktoś zawinił, to musi ponieść karę. Nie wierzę już żadnej partii i czuję bezsilność, bo mam wrażenie, że PiS, jest jeno kolejną zmianą, która mówi jedno a robi drugie i tylko patrzeć, jak zacznie szukać sposobu, aby zaspokoić roszczenia żydowskie. PS. Jeśli Warszawa została zniszczona w ok. 80%, to jakie kamienice stolica Polski oddaje i oddawała spadkobiercom i ich potomkom!!! Jakie???
Michu.
@zbm nie wprowadzaj ludzi w błąd, to, że w Polsce jest relatywnie mało aborcji nie jest żadną zasługą Pisu, tylko ustawy, która obowiązuje od dawna.
ultrAS
Prezydent RP Andrzej Duda na gali organizowanej przez półpornograficzny, plotkarski brukowiec dostaje torcik od satanizującej celebrytki stylizowanej na prostytutkę, nałożnicy praktykującego satanisty i sądzonej za obrazę uczuć religijnych katolików, bawi tam w dzień po złożonej przysiędze o wierności Chrystusowi Królowi Polski.
asd
A ja uważam, że obecna ustawa jest wystarczająca. Natomiast praca MUSI polegać na kształtowaniu sumień i zapewnieniu opiece matkom, które chcą dokonać aborcji i zmodyfikowaniu prawa adopcyjnego.
@zbm
Cywilizacja łacińska nie zakazuje picia i palenia. Przenosi odpowiedzialność za te czyny na pijącego i palącego, a nie na całe społeczeństwo jak to jest obecnie. Zakazuje natomiast mordowania i krzywdzenia kogokolwiek i w jakikolwiek sposób, w przeciwieństwie do innych wymienionych w artykule cywilizacji.
dziki step
Nad zakładką POLECANE FILMY jest taki pasek z odnośnikami do archiwum. Polecam np. hasło "cywilizacja turańska". Myślenie nie boli.
podlasie
ed, zbm- Pan Bóg powiedział-"pamiętaj abyś dzień święty święcił" , "nie zabijaj"ale przede wszystkim-"będziesz miłował.... bliżniego swego jak siebie samego" .To własnie jest Cywilizacja Łacińska.
Emanuel Czyżo
Moim zdaniem, my katolicy nie mam wiedzy i nie mamy odwagi domagać się od aktualnych władców respektowania naszych praw i naprawienia wszelkiego zła, jakie wdarło się już w życie państwa i narodu polskiego. Takim przykładem są wolne niedziele. Ślepo ufać nie wolno nikomu, a przede wszystkim politykom. Nie wszyscy z nich są naszymi politykami, to widać gołym okiem. Ale nie widzi tego np. p. premier Beata Szydło, człowiek niezbyt odważny i kompetentny. Więc naszym obowiązkiem jest przede wszystkim modlić się i wspierać tych władców, ale kiedy błądzą lub lekceważą nasze zdanie domagać się mocno i odważnie lepszej zmiany. Moim zdaniem, edukacja narodowa, media patriotyczne i system zdrowia są w rękach ludzi, którzy nie potrafią ich uzdrowić. Dla nich najważniejszym lekarstwem są ? pieniądze. A bez uzdrowienia tych dziedzin nie będzie żadnego przyspieszenia zmian na lepsze. A przecież przyspieszenie w tych dziedzinach pomoże do lepszych i szybszych zmian w pozostałych dziedzinach naszego
Pejot
Autor, Pan Jendrzejczak najwyraźniej nie docenił Czytelników PCH24.pl Widać jak na dłoni, że wszyscy komentujący wiedzą o co chodzi i wszyscy czekają na coś dużo poważniejszego niż ten artykuł. To jest najważniejsza debata o kształcie Polski. Czekam(y) na więcej !!!
zbm
PiS powinien zakazać sprzedaży papierosów (palenie to grzech!), alkoholu (picie to grzech!), zabaw w adwent i post (skandal, niedopuszczalny w cywilizacji łacińskiej!), stosunków przedmałżeńskich, i oczywiście handlu nie tylko w niedizele ale i w sobotę (toć to szabas!).Żarty na bok, autor niech sobie popatrzy na mapkę "aborcyjna" dostepna na "wiki" - w Europie (pomijam takie twory jak Andora),ba -na półkuli północnej-od Władywostoku, po Kazań, Moskwe, Londyn, Azję północną i Ameryke północną - tylko Polska i Irlandia "pali" się na żółto-dwa kraje!-reszta to ciemno niebieski obszar aborcyjny.!!!Mało...!!!W Plsce szcunkowo wykonuje się ok. 1tys legalnych aborcji, a już w Niemczech 250 tys., a w Rosji i Ameryce milion...!!!Tylko dzięki mądrej polityce PiS!
Wiking
Uogólniając, obniżenie wieku emerytalnego moim zdaniem przyniesie oszczędności. Przemysł prywatny zanika a i tak coraz częściej oparty jest na imigrantach. Ludzie Ci emeryturę będą pobierać w swoim kraju. Największym stałym kosztem pozostaną stanowiska państwowe, jeżeli emerytura będzie mniejsza od wypłaty, to obniżenie wieku emerytalnego przyniesie zysk.
moim zdaniem
Szkoda, że niektórych Przedmówców nie interesuje na czym polega cywilizacja łacińska, nie mają zamiaru zrozumieć jakie błędy popełnia PiS, ani dążyć do tego ideału dla swojego własnego dobra. Zarzuty wobec PCh są nieuprawnione, ponieważ w myśl tradycyjnej nauki Kościoła Katolickiego błędy (uważam je za świadome, dla ocalenia reprezentowanych przez PiS elementów cywilizacji innych niż łacińska i przypodobania się w ten sposób swoim mocodawcom) są zwyczajnie niedopuszczalne. Najgorsza jest niewiedza, brak chęci do nauki i popieranie zła. To może skończyć się tragicznie, ale Przedmówcy, wobec oporu jaki prezentują, najwyraźniej chcą przekonać się o tym na własnej skórze już w niedalekiej przyszłości. Dobry, choć zaledwie początek, dyskusji o przyszłym ustroju Polski.
brr
lech_ryś ma rację. To niestety nie są wymioty lewicowców. PiS jest partią instrumentalnie traktującą katolików i katolicyzm. I to w ich wypadku, jako partii lewicowej, jest naturalne. Mam nadzieję, że PO i .N nie będą rządziły, ale nie mam zamiaru zamykać oczu na głupoty PiSu.
lech_ryś
@ludzie modlcie sie za rzad PIS "powrot do patologii obywatelskiej, kod, (...)" Typowo pisowskie straszenie - jak nie zagłosujecie na PiS, to będzie rządziła PO i Palikot. Kult wodza to wcale nie brednie i wymioty lewicowców. Niestety rzeczywiście w PiSie panuje przekonanie, że JK ma zawsze rację.
am
Polskie społeczeństwo nie jest już katolickie. Nakazu aborcji nie ma. Wybory łatwo przegrać, stracic władzę i nic nie załatwić.
ludzie modlcie sie za rzad PIS
w moim przekonaniu ten artykul miedzy zdaniami chce naswietlic takie obelgi lewicowcow pod adresem PIS. Dlaczego author tego tekstu pisze o ciaglej wojnie, chociaz wiadomo ze to nie prawda, czy kulcie wodza jezeli kazdy zdrowo myslacy czlowiek w Polsce wie ze ta sa brednie i wymioty lewicowcow i taki ryk upadajacego lucyfera. Ludziska modlcie sie i popierajcie PIS. Nikt nie jest idelany ale powrot do patologii obywatelskiej, kod, smordu czy nowoczesnego dna to cofanie Polski do czasow ateizmu, ciemnoty i zacofania, klamstwo na kazdy dzien i grabiez naszej gospodarki jak np w warszawie.
stoczniowiec
Tylko po przeczytaniu \'leada\': akurat po pch, serwisie skrajnie wrogim pisowi, to się można spodziewać wyważonej opinii...
marcin
przerost socjotechniki (manipulacji medialnej) nad realnym czynem (na dobro człowieka - obywatela ukierunkowanym) a gdzie socjotechnika tam przedmiotowe traktowanie człowieka, czyli człowiek-obywatel surowcem (tworzywem) wcielanej w życie jakieś ideologii, utopii a gdzie owe tam nieuchronny dramat..
Michu.
PiS działa szybko, ale też chaotycznie. Program 500+ byłby wspaniały, gdyby nie finansował bogatych bo to niedorzeczne. Ponadto zamiast radykalnie zwiekszyc pensje i emerytury, zrobili zaledwie kosmetyczne zmiany. Polacy wyjezdzaja nadal, a oni sprowadzaja Ukrainców, gdzie tu patriotyczne myślenie? Ktoś moze zapytać skad kasy na podwyzki. Odpowiedz jest prosta Robic progresywne podatki. Tera bogaci placą mniej niz biedni, banki opodatkowac w inny sposób. Przemodelowac budzet. Niepotrzebna nam tak liczna armia i tyle absurdalnie drogiego uzbrojenia. Każdy zdrowo myslący wie, że nie grozi nam zadna wojna, to koncerny amerykańskie maja rynek zbytu, albo ten kontyngent usa w Polsce. To jest zupełnie niepotrzebne. W zamian za to bedziemy dalej lokajem USA, tak jak za Kwasniewskiego i nastepnych.
Stefan
Nie rozumiem oburzanka na PRZYWRÓCENIE obowiązującego "od zawsze" wieku emerytalnego. Według autora jego podniesienie przez PO, zwłaszcza dla kobiet aż o 7 lat (gdzie były wtedy feministki?), było uczciwe i jak najbardziej w zgodzie z "cywilizacją łacińską"? Bo dla mnie to było bezczelne wyrzucenie znacznej części niedoszłych emerytów poza nawias systemu, z którego "dobrodziejstw" nie zdążyliby po prostu skorzystać. A to że system ten w obecnym kształcie jest nie do utrzymania, to zupełnie inna historia. Nie można go jednak ratować tak podłymi zagraniami, jak podnoszenie wieku emerytalnego. Z Panem Bogiem.
Pejot
zbyt powierzchownie potraktowany bardzo poważny temat. Od lat kazano nam głosować na nazwiska. Nikt nie patrzy na program i później jest jak jest.Ten artykuł koniecznie trzeba rozszerzyć. Brakuje np opisu systemu prawnego , Koneczny to zrobił. Albo prawo jest oparte na etyce, albo na władzy. Odpowiedź na to pytanie jest milion razy ważniejsza niż machanie milionem polskich flag.
myj
do ed - jak byś pracował w niedzielę(i nie tylko) w supermarkecie to byś wiedział dlaczego ludzie nie chcą pracować w niedzielę.
Mikołaj
Autor bardzo łagodnie obszedł się z PiS w tym podsumowaniu. O wiele dosadniejsze sformułowania byłyby tu na miejscu. A najważniejsze jest to że nasza najbliższa przyszłość jest kształtowana przez dwa ośrodki władzy jeden za dalekim oceanem, drugi w państwie położonym w Palestynie. Oni nas użyją do wywołania awantury i zostawią nas. Będzie tak jak na Ukrainie, gdzie ludzie walczą nie w swojej wojnie.
ed
co wy macie z tym handlem w niedzielę ? to jakaś judaizacja chrześcijaństwa, o ile ma obowiązywać ten zakaz i nie ma to nic wspólnego z cywilizacją łacińską - Chrystus Pan wielokrotnie na kartach Ewangelii piętnował żydowskich faryzeuszów za postawę balwochwalczego kultu dla sabatu - nie sabat dla człowieka, ale człowiek dla sabatu ! - i nie ma to nic wspólnego z oddawaniem czci należnej Panu Bogu, bo cześć Panu Bogu oddaje się po pierwsze żyjąc moralnie a nie wg przepisów prawa choćby judaistycznego
..
 
..
..
INFORMUJ
Wiesz o ważnym wydarzeniu?
Nie ma go na naszym portalu? Napisz! Krótkie komentarze lub felietony - opublikujemy je na Pch24.pl
 
..
 
...

Copyright 2017 by
INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Fundacji Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.